Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Alina Kovalevskaja Departamento direktorė 219 7956 alina.kovalevskaja@vilnius.lt
Patricija Macijevska Vyresnioji patarėja Nėra darbe patricija.macijevska@vilnius.lt
Agnė Vilkončiūtė Patarėja 211 2414 agne.vilkonciute@vilnius.lt
Loreta Chmieliauskienė Vyriausioji specialistė 211 2378 loreta.chmieliauskiene@vilnius.lt
Daiva Kasperaitienė Vyriausioji specialistė 211 2376 daiva.kasperaitiene@vilnius.lt
Valentas Kazlauskas Vyriausiasis specialistas 211 2373 valentas.kazlauskas@vilnius.lt
Živilė Sližytė Vyriausioji specialistė 211 2872 zivile.slizyte@vilnius.lt
Elžbieta Jasinska Specialistė 211 2520 Elzbieta.Jasinska@vilnius.lt
Eleonora Masalskaja Specialistė 211 2153 eleonora.masalskaja@vilnius.lt
Evelina Vilimienė Specialistė 211 2029 evelina.vilimiene@vilnius.lt
Dovilė Juknė Specialistė (vaiko priežiūros atostogose) dovile.jukne@vilnius.lt

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


DARBO LAIKAS Pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.30 - 17.30 val. Penktadieniais 8.30 - 16.15 val. Pietų pertrauka 12.30 - 13.15 val. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO NUOSTATAI »


DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS Pagrindiniai Švietimo, kultūros ir sporto departamento uždaviniai: 1. padėti Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui ir Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui formuoti Savivaldybės švietimo, kultūros ir meno, kūno kultūros ir sporto politiką ir įgyvendinti Vilniaus miesto strateginį veiklos planą; 2. įgyvendinti valstybinę švietimo politiką švietimo planavimo ir organizavimo, neformaliojo švietimo, analizės, vadybinės ir pedagoginės veiklos koordinavimo srityse; 3. įgyvendinti valstybinę kultūros ir meno politiką kultūros organizavimo, analizės ir planavimo srityse; 4. įgyvendinti valstybės kūno kultūros ir sporto plėtotės politiką, sveikos gyvensenos programas kartu su kitomis suinteresuotomis valstybės institucijomis, įstaigomis ir nevalstybinėmis organizacijomis; 5. organizuoti, prižiūrėti ir tobulinti Departamento ir jo skyrių reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklą; 6. vykdyti viešąjį administravimą Savivaldybės tarybai pavaldžiose švietimo, kultūros, meno, kūno kultūros ir sporto įstaigose; 7. inicijuoti, rengti, koordinuoti ir vykdyti ilgalaikes ir trumpalaikes švietimo, kultūros, meno, kūno kultūros, sporto programas ir projektus, organizuoti jų įgyvendinimą Vilniaus mieste; 8. organizuoti ir kontroliuoti biudžeto pajamų ir išlaidų planavimo ir pirkimų organizavimo procesą Departamente ir jo skyrių reguliavimo sričiai priskirtose biudžetinėse įstaigose ir kituose subjektuose; 9. rengti vidaus teisės aktus, siekiant užtikrinti efektyvią Departamento veiklą. Departamentas, įgyvendindamas savo uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. koordinuoja ir atsako už Švietimo, Kultūros, Sporto, Planavimo ir pirkimų organizavimo skyrių veiklą; 2. koordinuoja Departamento ir jo skyrių reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklą; 3. kaupia informaciją apie švietimo, kultūros ir meno, kūno kultūros ir sporto veiklos pokyčius ir būklę, analizuoja, vertina ir apibendrina ją valstybinės ir regioninės švietimo politikos plėtotės požiūriu; 4. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją: administruoja mokinių nemokamą maitinimą Savivaldybės įsteigtose mokyklose ir Savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose bei nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių Savivaldybės teritorijoje, aprūpinimą mokymo reikmenimis; 5. koordinuoja švenčių ir atmintinų datų paminėjimo renginius, festivalių, konkursų ir kitų švenčių renginius; 6. kontroliuoja ir koordinuoja racionalų švietimo, kultūros ir sporto įstaigų išdėstymą, teikia siūlymus dėl įstaigų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo, išlaikymo; 7. koordinuoja Viliaus miesto švietimo, kultūros ir sporto investicinių, ūkinių programų bei projektų rengimą; 8. koordinuoja Europos Sąjungos ir valstybės finansuojamų infrastruktūros plėtros projektų įgyvendinimo procesus Departamento skyrių reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose, kuriose atliekami remonto, renovacijos ir projektavimo darbai; 9. kontroliuoja Departamento reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų lėšų už teikiamas paslaugas surinkimą ir panaudojimą; 10. analizuoja biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumą, prognozuoja laukiamą biudžeto įvykdymą, teikia pasiūlymus dėl galimo lėšų perskirstymo, įgyvendinant prioritetinius uždavinius; 11. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Administracijos Viešųjų pirkimų skyriui; 12. rengia informacinę ir analitinę medžiagą, atlieka aplinkos analizę ir teikia ją Savivaldybės vadovybei; 13. telkia ir koordinuoja tarpžinybinį bendradarbiavimą, vietos bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir privačias iniciatyvas, rengiant ir įgyvendinant švietimo, kultūros ir meno, kūno kultūros ir sporto programas; 14. teikia siūlymus Tarybai ir Kolegijai suteikti Departamento skyrių reguliavimo sričiai priskirtoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms finansines lengvatas; 15. teikia gyventojams bei institucijoms informaciją, pagal poreikį leidžia informacinę medžiagą Departamento kompetencijai priklausančiais klausimais; 16. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 17. pagal priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus; 18. atlieka kitus Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Bendrojo ugdymo skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Diana Petkūnienė Skyriaus vedėja 211 2406 diana.petkuniene@vilnius.lt
Jurgita Railė Skyriaus vedėjo padėjėja 211 2425 jurgita.raile@vilnius.lt
Jolanta Dambrauskaitė Vyriausioji specialistė Nėra darbe jolanta.dambrauskaite@vilnius.lt
Gražina Doveikienė Vyriausioji specialistė 211 2517 grazina.doveikiene@vilnius.lt
Raminta Gudeliauskaitė Vyriausioji specialistė 211 2356 raminta.gudeliauskaite@vilnius.lt
Marius Labanauskas Vyriausiasis specialistas 211 2386 marius.labanauskas@vilnius.lt
Ana Lapajeva Vyriausioji specialistė 219 7945 ana.lapajeva@vilnius.lt
Loreta Lisauskienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe loreta.lisauskiene@vilnius.lt
Aldona Navickienė Vyriausioji specialistė 211 2389 aldona.navickiene@vilnius.lt
Jolanta Sabutė Vyriausioji specialistė Nėra darbe jolanta.sabute@vilnius.lt
Danuta Verbaitienė Vyriausioji specialistė 211 2814 danuta.verbaitiene@vilnius.lt
Jūratė Vilkončienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe jurate.vilkonciene@vilnius.lt
Roberta Bokulaitė Specialistė Nėra darbe roberta.bokulaite@vilnius.lt

Bendrojo ugdymo skyrius yra Švietimo, kultūros ir sporto departamento struktūrinis padalinys.


Gimnazijos 1. Vilniaus „Juventos“ gimnazija 2. Vilniaus „Laisvės“ gimnazija 3. Vilniaus „Minties“ gimnazija 4. Vilniaus „Santaros“ gimnazija 5. Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija 6. Vilniaus „Žaros“ gimnazija 7. Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija 8. Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija 9. Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus 10. Vilniaus Antakalnio gimnazija 11. Vilniaus Gabijos gimnazija 12. Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus 13. Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija 14. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija 15. Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija 16. Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija 17. Vilniaus Karoliniškių gimnazija 18. Vilniaus licėjus 19. Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija 20. Vilniaus mokymo centras 21. Vilniaus Ozo gimnazija 22. Vilniaus Pilaitės gimnazija 23. Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija 24. Vilniaus Radvilų gimnazija 25. Vilniaus Salininkų gimnazija 26. Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija 27. Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazija 28. Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija 29. Vilniaus Senvagės gimnazija 30. Vilniaus Simono Daukanto gimnazija 31. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija 32. Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras 33. Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija 34. Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija 35. Vilniaus Trakų Vokės gimnazija 36. Vilniaus Tuskulėnų gimnazija 37. Vilniaus Užupio gimnazija 38. Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija 39. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija 40. Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija 41. Vilniaus Žemynos gimnazija 42. Vilniaus Žirmūnų gimnazija 43. Vilniaus Žvėryno gimnazija Gimnazija (ligoninės mokykla) 1. Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centras 2. Vilniaus Santariškių konsultacinis-mokymo centras Pagrindinės mokyklos 1. Vilniaus „Ateities“ mokykla 2. Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras 3. Vilniaus „Vilnies“ pagrindinė mokykla 4. Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla 5. Vilniaus Aleksandro Puškino mokykla 6. Vilniaus Fabijoniškių mokykla 7. Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras 8. Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla 9. Vilniaus Lazdynų mokykla 10. Vilniaus Levo Karsavino mokykla 11. Vilniaus Liepkalnio mokykla 12. Vilniaus Naujamiesčio mokykla 13. Vilniaus Naujininkų mokykla 14. Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla 15. Vilniaus Sausio 13-osios mokykla 16. Vilniaus Simono Konarskio mokykla 17. Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla Pagrindinės mokyklos (jaunimo mokyklos) 1. Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokykla 2. Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla Pagrindinės mokyklos (specialiosios mokyklos) 1. Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras 2. Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla 3. Vilniaus specialiojo ugdymo centras „Aidas“ 4. Vilniaus Šilo mokykla 5. Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras Progimnazijos 1. Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija 2. Vilniaus „Genio“ progimnazija 3. Vilniaus „Ryto“ progimnazija 4. Vilniaus „Santaros“ progimnazija 5. Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija 6. Vilniaus „Spindulio“ progimnazija 7. Vilniaus „Taikos“ progimnazija 8. Vilniaus Antakalnio progimnazija 9. Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija 10. Vilniaus Balsių progimnazija 11. Vilniaus Baltupių progimnazija 12. Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija 13. Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija 14. Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija 15. Vilniaus Jeruzalės progimnazija 16. Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija 17. Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija 18. Vilniaus Maironio progimnazija 19. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija 20. Vilniaus Petro Vileišio progimnazija 21. Vilniaus Simono Daukanto progimnazija 22. Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija 23. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija 24. Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija 25. Vilniaus Viršuliškių mokykla 26. Vilniaus Žemynos progimnazija Pradinės mokyklos 1. Vilniaus „Pelėdos“ pradinė mokykla 2. Vilniaus „Šviesos“ pradinė mokykla 3. Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla 4. Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla 5. Vilniaus Filaretų pradinė mokykla 6. Vilniaus Medeinos pradinė mokykla 7. Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla 8. Vilniaus savivaldybės Grigiškių pradinė mokykla 9. Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla 10. Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla 11. Vilniaus Žėručio pradinė mokykla Pradinės mokyklos (mokyklos-darželiai) 1. Vilniaus „Atžalyno“ mokykla-darželis 2. Vilniaus „Aušros“ mokykla-darželis 3. Vilniaus darželis-mokykla „Saulutė“ 4. Vilniaus darželis-mokykla „Vaivorykštė“ 5. Vilniaus darželis-mokykla „Dainorėliai“ 6. Vilniaus darželis-mokykla „Lokiukas“ 7. Vilniaus darželis-mokykla „Svaja“ 8. Vilniaus darželis-mokykla „Šaltinėlis“ 9. Vilniaus darželis-mokykla „Vilija“ 10. Vilniaus savivaldybės Grigiškių darželis-mokykla „Pelėdžiukas“ 11. Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla 12. Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla 13. Vilniaus Volungės darželis-mokykla 14. Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla Muzikos ir meno mokyklos 1. Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla 2. Vilniaus Algirdo muzikos mokykla 3. Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla 4. Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla 5. Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ 6. Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla 7. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla 8. Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“ 9. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla 10. Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokykla Švietimo pagalbos įstaiga 1. Vilniaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO BENDROJO UGDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI »


9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. analizuoja ir vertina švietimo būklę, planuoja veiklos pokyčius, kad būtų tenkinami vaikų, jaunimo ir suaugusių asmenų švietimo poreikiai, rengia švietimo politikos vykdymo kokybę užtikrinančius teisės aktus ir juos įgyvendina; 9.2. teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias Savivaldybės švietimo įstaigas, švietimo programas, mokymosi formas; 9.3. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto švietimo programų įgyvendinimo projektus ir organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą; 9.4. dalyvauja rengiant Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektus ir rengia teisės aktų projektus dėl Savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo pagal savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją, organizuoja jų įgyvendinimą; 9.5. tvarko teisės aktais priskirtus registrus ir duomenų bazes, saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su Skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu; 9.6. užtikrina Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas; 9.7. koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų vadybinę veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo bei kvalifikacijos tobulinimo klausimais, dalyvauja vertinant vadovų ir mokytojų darbo rezultatus; 9.8. koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą, mokymą ligoninėse; 9.9. tarpininkauja teikiant informaciją pagal Skyriaus kompetenciją tarpžinybinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių; 9.10. organizuoja ir prižiūri Savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus; 9.11. koordinuoja ir prižiūri Vilniaus miesto valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų komisijos veiklą; 9.12. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja vykdant Savivaldybės mokyklų vadovų veiklos vertinimą; 9.13. prižiūri Savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją ir padeda spręsti su atestacija susijusius klausimus; 9.14. dalyvauja konkursų Savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose ir rengiant jų pareigybių aprašymus; 9.15. atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja mokyklų išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones; 9.16. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų, įsakymų ir potvarkių projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl: 9.16.1. Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo, Savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos; 9.16.2. Savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, įstatų, jų pakeitimų ir papildymų; 9.16.3. pritarimo Savivaldybės mokyklų strateginiams planams ir ugdymo planams; 9.16.4. formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos; 9.16.5. mokslo metų pradžios ir trukmės Savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose; 9.16.6. asmenų priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas; 9.16.7. asmenų priėmimo į Savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas; 9.16.8. tarnybinių atlyginimų pareiginės algos pastovios dalies koeficientų, priedų ir priemokų pavaldžių ugdymo mokyklų vadovams; 9.16.9. dėl leidimo pavaldžių ugdymo mokyklų vadovams dirbti papildomą darbą; 9.16.10. Savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais, mokyklų dokumentacija, mokymo priemonėmis ir turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų, kurių mokiniai pereina iš vienos mokyklos į kitą; 9.16.11. atlyginimo dydžio nustatymo už Savivaldybės bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų nuostatuose (įstatuose) nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; Savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 9.16.12. mokinių vasaros poilsio organizavimo ir neformaliojo vaikų švietimo programų atostogų metu įgyvendinimo; 9.17. užtikrina užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų, nemokančių lietuvių kalbos, parengimą mokytis pagal bendrojo ugdymo programas; 9.18. Skyriui pavaldžiose švietimo įstaigose kuruoja žalingų įpročių prevencijos, sveikos gyvensenos ir socializacijos programų įgyvendinimą, kaupia informaciją apie jų vykdymą; 9.19. koordinuoja krizių valdymą, inicijuoja krizių prevencijos priemonių įgyvendinimą bendrojo ugdymo mokyklose bei tarpininkauja mokykloms su kitomis institucijomis; 9.20. koordinuoja vaiko gerovės komisijų darbą Skyriui pavaldžiose švietimo įstaigose (priedas) bei vykdo jų veiklos stebėseną; 9.21. konsultuoja ir teikia pagalbą Vilniaus švietimo pažangos centrui organizuojant olimpiadas, konkursus Savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams; 9.22. pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybėje sudaromų darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia pasiūlymus dėl švietimo priemonių įgyvendinimo; 9.23. registruoja, tvarko Skyriaus veiklos dokumentus pagal Administracijos direktoriaus patvirtintą einamųjų metų dokumentacijos planą ir užtikrina tinkamą Skyriuje esančių dokumentų perdavimą į Personalo departamento Archyvą; 9.24. nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus; 9.25. vykdo kitas teisės aktuose nurodytas Skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas.

Ikimokyklinio ugdymo skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Kristina Cibulskytė Skyriaus vedėja Nėra darbe kristina.cibulskyte@vilnius.lt
Graciana Jagello Skyriaus vedėjo padėjėja 211 2262 graciana.jagello@vilnius.lt
Rima Bareikienė Vyriausioji specialistė 211 2374 rima.bareikiene@vilnius.lt
Dovilė Janušauskaitė Vyriausioji specialistė 211 2392 dovile.janusauskaite@vilnius.lt
Vidmanta Kibirkštienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe vidmanta.kibirkstiene@vilnius.lt
Gabrielė Mačiulė Vyriausioji specialistė Nėra darbe gabriele.maciule@vilnius.lt
Edita Petrulevič Vyriausioji specialistė 211 2757 edita.petrulevic@vilnius.lt
Danuta Juškienė Specialistė 211 2510 danuta.juskiene@vilnius.lt
Evelina Raudeliūnaitė Specialistė 211 2375 evelina.raudeliunaite@vilnius.lt

Ikimokyklinio ugdymo skyrius yra Švietimo, kultūros ir sporto departamento struktūrinis padalinys.


Darbo laikas pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.30 iki 12.30 ir nuo 13.15 iki 17.30 val., penktadieniais nuo 8.30 iki 12.30 ir nuo 13.15 iki 16.15 val.

Dažniausiai užduodami klausimai apie ikimokyklines ugdymo įstaigas »


Kitos nuorodos:

Švietimo įstaigų paieška » http://www.aikos.smm.lt/aikos/svietimo_ir_mokslo_institucijos.htm

Kultūros skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Veronika Jaruševičiūtė Vyriausioji specialistė Nėra darbe veronika.jaruseviciute@vilnius.lt
Kropaitė Justina Vyriausioji specialistė 211 2366 kropaite.justina@vilnius.lt
Aušra Kiškūnienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe ausra.kiskuniene@vilnius.lt
Renata Lisovska-Urbanovič Vyriausioji specialistė 211 2675 renata.lisovska@vilnius.lt
Daiva Meilutė-Šeršniova Vyriausioji specialistė 211 2385 daiva.meilute@vilnius.lt
Giedrė Rudminienė Vyriausioji specialistė 211 2419 giedre.rudminiene@vilnius.lt
Jovita Dirgėlienė Skyriaus vedėja (vaiko priežiūros atostogose) Nėra darbe jovita.dirgeliene@vilnius.lt

Kultūros skyrius yra Švietimo, kultūros ir sporto departamento struktūrinis padalinys.


DARBO LAIKAS Pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.30 - 17.30 val. Penktadieniais 8.30 - 16.15 val. Pietų pertrauka 12.30 - 13.15 val. Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

Pagrindiniai Kultūros skyriaus uždaviniai yra šie: 1. pagal kompetenciją vykdyti viešąjį administravimą Savivaldybei pavaldžiose kultūros ir meno įstaigose; 2. formuoti Savivaldybės kultūros ir meno politiką; 3. puoselėti tautines tradicijas, rūpintis etnokultūros plėtra; 4. rūpintis miesto gyventojų kultūriniu ugdymu; 5. įgyvendinti kultūros projektus; 6. telkti visas miesto kūrybines pajėgas, skatinti ir remti kūrybines iniciatyvas; 7. įgyvendinti valstybinę kultūros ir meno politiką kultūros organizavimo, analizės ir planavimo srityse; 8. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, kūrybinėmis sąjungomis ir organizacijomis; 9. tirti ir vertinti kultūros ir meno būklę; 10. koordinuoti Kultūros skyriaus reguliavimo sričiai pavaldžių kultūros įstaigų veiklą; 11. dalyvauti nustatant strategines kryptis; 12. kuruoti pagal koordinavimo sritis priskirtus renginius ir šventes; 13. įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintas programas ir sprendimus; 14. kultūros srityje bendradarbiauti su miestais, susigiminiavusiais su Vilniumi; 15. pagal savo kompetenciją nagrinėti suinteresuotų asmenų ir institucijų skundus, pareiškimus, prašymus, rengti ir teikti atsakymus; 17. koordinuoti Kultūros rėmimo programų, projektų įgyvendinimą; 18. formuoti ir įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės kultūros politiką bendradarbiavimo su užsieniu srityje; 19. formuoti ir įgyvendinti Vilniaus kultūros sklaidos užsienyje koncepcijos nuostatas; 20. koordinuoti informacijos sisteminimą bei projektų rengimą, siekiant panaudoti Europos Sąjungos finansavimo šaltinius; 21. koordinuoti Savivaldybės kultūros įstaigų dalyvavimą Europos Sąjungos kultūros programose, siekiant integruotis į Europos struktūras; 22. talkinti planuojant biudžeto lėšų poreikį kultūrai; 24. analizuoti pavaldžių viešųjų įstaigų balansus ir suderinus su Departamento direktoriumi teikti Administracijos direktoriui juos tvirtinti; 25. rengti Savivaldybės strateginių planų ilgalaikius kultūros plėtros tikslus ir nurodyti priemones joms įgyvendinti. Skyrius, įgyvendindamas priskirtus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. organizuoja Savivaldybės paskelbtų kultūros programų vykdymą; 2. rengia Savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros ir jos įgyvendinimo projektus; 3. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektus kultūros programoms įgyvendinti; 4. teikia Departamentui ir Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl kultūros sklaidos; 5. kaupia, analizuoja ir vertina informaciją apie kultūrinės veiklos pokyčius, kultūros įstaigų būklę, valstybinę ir regioninę politiką; 6. kuruoja tautinių bendrijų, žmonių su negalia, pagyvenusių žmonių, nevyriausybinių organizacijų, kraštiečių klubų, religinių bendruomenių ir kitų susivienijimų kultūros programas; 7. rūpinasi Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų materialine būkle; 8. rengia Tarybos sprendimų projektus dėl įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, organizuoja jų įgyvendinimą; 9. nagrinėja įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, imasi veiksmingų priemonių išaiškintiems ar nurodytiems darbo trūkumams bei pažeidimams pašalinti; 10. analizuoja ir teikia Departamento direktoriui išvadas dėl Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų etatų sąrašų; 11. derina Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų veiklos planus ir ataskaitas; 12. analizuoja ir teikia Departamento direktoriui išvadas dėl Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų vadovų atlyginimų koeficientų ir priedų prie tarnybinio atlyginimo; 13. tvarko Skyriaus vykdomosios veiklos dokumentus; 14. atlieka kitus Savivaldybės tarybos, Administracijos ir Departamento direktoriaus pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams; 15. teikia gyventojams bei institucijoms informaciją, pagal poreikį rūpinasi kultūros sklaida Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais; 16. padeda Departamento direktoriui vykdyti įstatymų suteiktas funkcijas; 17. atlieka bibliotekų, muziejų, kultūros centrų, dailės, profesionalių ir mėgėjų meno kolektyvų veiklos įvertinimą; 18. kaupia duomenų bazę apie visus mieste esančius meno kolektyvus, atsako už pasirengimą šventėms, festivaliams, konkursams ir organizuoja informacijos pateikimą visuomenei; 19. koordinuoja švenčių ir atmintinų datų paminėjimo renginius, festivalių, konkursų ir kitų švenčių renginius; 20. atsako už Vilniaus miesto kolektyvų pasirengimą ir dalyvavimą Lietuvos Respublikos dainų šventėse, palaiko jų aktyvumą tarp švenčių; 21. bendradarbiauja su Lietuvos kūrybinėmis sąjungomis, koncertinėmis organizacijomis ir teatrais, Lietuvos muzikos ir teatro ir Vilniaus dailės akademijomis, Vilniaus pedagoginiu universitetu, kolegijomis, muzikos ir bendrojo lavinimo mokyklomis; 22. įgyvendina valstybės ir Savivaldybės politiką kultūros srityje, Europos Sąjungos projektų ir programų strategijas, Lietuvos kultūros politikos nuostatas; 23. koordinuoja skyriaus bei jam pavaldžių įstaigų kultūros ir meno projektus, rengiamus Europos tarptautinėms organizacijoms: Europos miestų asociacijai (EUROCITIES), Baltijos miestų sąjungai (UBC), Baltijos miestų asociacijai (BALTMET), Europos Sąjungos šalių sostinių sąjungai (UCEU), tarptautinei organizacijai UNESCO, Europos Bendrijos iniciatyvinei programai URBACT, Europos miestų ir regionų kultūros asociacijai Les Rencontres; Baltijos šalių sostinių forumui, Pasaulio miestų organizacijai (OWAC). 24. dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tarptautiniuose projektuose ir bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija bei jos įsteigtomis institucijomis, Europos Komisijos Švietimo ir kultūros direktoratu, Lietuvos Respublikos ambasadų Kultūros atašė, užsienio šalių Kultūros atašė, Europos Komisijos delegacijos Lietuvoje informaciniu centru ir kitais Lietuvoje veikiančiais užsienio šalių kultūros institutais bei informacijos ir mokymo centrais; 25. rengia ir įgyvendina susigiminiavusių miestų kultūros projektus; 26. administruoja informacijos kaupimą ir sklaidą apie projektų parengimo eigą Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai; 27. vykdo Skyriui pavaldžių įstaigų darbuotojų tobulinimosi bei gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymo projektus; 28. organizuoja Kultūros rėmimo programų projektų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų parengimą, konkursų paskelbimą, paraiškų priėmimą; 29. renka ir sistemina duomenų bazę apie kasmetinius bei tradicinius renginius Vilniaus mieste; 30. administruoja internetinį projektą apie Vilniaus kultūros įstaigas ir meno kolektyvus tinklapyje www.vilnius.lt; 31. kuruoja Skyriui pavaldžių įstaigų projektų pateikimą finansavimui, kuruoja Skyriui priskirtų kultūros įstaigų ir organizacijų veiklą; 32. tiria ir ekspertuoja pateiktus konkursams projektus; 33. dalyvauja rengiant Skyriaus metų biudžeto projektus; 34. diegia naujus kultūros informacijos ir edukacijos projektų metodus; 35. konsultuoja kitus subjektus apie projektų rengimą, siekiant regioninės bei tarptautinės finansinės paramos ir jų įgyvendinimą gaunant paramą; 36. plėtoja ryšius ir siekia bendradarbiavimo su panašių tikslų siekiančiomis šalies ir užsienio organizacijomis; 37. konsultuoja pavaldžių kultūros įstaigų vadovus ir darbuotojus, bendruomenes ir tautines bendrijas ugdymo, kultūros edukacijos organizavimo ir turinio įgyvendinimo klausimais; 38. rengia Vilniaus kultūros įstaigų informacinę bazę bei metines statistines ataskaitas; 39. koordinuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių kultūros įstaigų projektų rengimą bei teikimą nustatyta tvarka atitinkamoms organizacijoms bei fondams; 40. numato biudžeto lėšų poreikį kultūrai; 41. administruoja Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų patalpas; 42. kuruoja Europos Sąjungos finansuojamus kultūros projektus, rengia viešųjų pirkimų sąlygas bei derina jas su Europos socialinio fondo agentūra; 43. kaupia ir analizuoja informaciją apie kultūros centrų veiklos pokyčius ir būklę, analizuoja ir vertina ją valstybinės ir regioninės kultūros politikos plėtotės požiūriu, ją apibendrina; 44. nagrinėja įstaigų, organizacijų ir asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus dėl priskirtų pagal kompetenciją kultūros įstaigų veiklos bei teikiamų projektų, imasi veiksmingų priemonių nustatytiems ar nurodytiems darbo trūkumams bei pažeidimams pašalinti; 45. koordinuoja projektų ir programų konkursus, organizuoja atranką bei vykdymą.

Sporto skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Evaldas Martinka Skyriaus vedėjas 211 2383 evaldas.martinka@vilnius.lt
Alytė Jaruševičiūtė Vyriausioji specialistė Nėra darbe alyte.jaruseviciute@vilnius.lt
Saulenis Pociūnas Vyriausiasis specialistas 211 2758 saulenis.pociunas@vilnius.lt
Tadas Jansonas Specialistas 211 2223 tadas.jansonas@vilnius.lt
Jurga Purlienė Specialistė 211 2795 jurga.purliene@vilnius.lt

Sporto skyrius yra Švietimo, kultūros ir sporto departamento struktūrinis padalinys.


Skyriaus darbo laikas: Pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.30-17.30 val. Penktadieniais 8.30-16.15 val. Pietų pertraukos laikas 12.30 - 13.15 val. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

Siekiant sistemingai atnaujinti Vilniaus miesto sporto infrastruktūrą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Sporto skyrius įgyvendino Europos Sąjungos lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Vilniaus miesto sporto infrastruktūros (sporto aikštelių ir aikštynų) atnaujinimas“ galimybių studijos parengimas“ galimybių studijos parengimas Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-02-012. Projekto metu parengta „Vilniaus miesto sporto infrastruktūros (sporto aikštelių ir aikštynų) atnaujinimas“ galimybių studija, kurios pagrindu yra atnaujintas Vilniaus miesto savivaldybės 2010–2020 metų strateginis planas. Rengiant galimybių studiją buvo atlikta išsami Vilniaus mieste esančių sporto infrastruktūros objektų (sporto aikštynų, aikštelių, bazių ir kt.) situacijos analizė, įvertintas Vilniaus miesto gyventojų poreikį sporto objektams, sudarytas Vilniaus miesto sporto infrastruktūros atnaujinimo planas, atlikti finansiniai paskaičiavimai dėl lėšų poreikio Vilniaus miesto sporto infrastruktūrai atnaujinti. Atsižvelgiant į parengtą galimybių studiją ir jos pagrindu atnaujintą Savivaldybės strateginį planą bei esant finansavimui, Vilniaus mieste bus kryptingai vykdomas sporto infrastruktūros objektų atnaujinimas. Studiją rengėja SĮ „Vilniaus planas“. Projekto vertė – 160.250,00 litų, iš kurių 136.212,50 Lt sudaro Europos socialinio fondo lėšos. Savivaldybė šiam projektui skyrė 24.037,50,00 Lt.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO SPORTO SKYRIAUS NUOSTATAI »


Pagrindiniai Sporto skyriaus uždaviniai: 1. vykdyti kūno kultūros ir sporto politikos viešąjį administravimą; 2. įgyvendinti Savivaldybės kūno kultūros ir sporto politiką; 3. rengti ir įgyvendinti Savivaldybės kūno kultūros ir sporto strategiją Vilniaus mieste; 4. įgyvendinti Savivaldybės tarybos patvirtintas programas ir sprendimus; 5. įgyvendinti valstybės kūno kultūros ir sporto plėtotės politiką, sveikos gyvensenos programas kartu su kitomis suinteresuotomis valstybės institucijomis, įstaigomis ir nevalstybinėmis organizacijomis; 6. inicijuoti, skatinti ir koordinuoti kūno kultūros ir sporto programų rengimą ir įgyvendinimą Savivaldybėje; 7. užtikrinti Savivaldybės tarybos įsteigtų, skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų neformaliojo švietimo Vilniaus sporto mokymo įstaigų veiklą ir vykdyti veiklos priežiūrą; 8. tirti ir vertinti kūno kultūros ir sporto plėtrą Savivaldybės teritorijoje; 9. tirti ir vertinti skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų sporto bazių būklę. Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. nustato prioritetines kūno kultūros ir sporto plėtojimo kryptis; 2. rengia ir įgyvendina miesto kūno kultūros ir sporto programas; 3. teikia paraiškas lėšoms gauti iš Europos Sąjungos ir Sanglaudos šalių struktūrinių fondų; 4. inicijuoja, Vilniaus miesto sporto mokyklų reorganizaciją; 5. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų projektus, susijusius su priskirtomis funkcijomis; 6. atsako už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų, reglamentuojančių kūno kultūros ir sporto veiklą, vykdymą; 7. rengia ir įgyvendina Savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtojimo strateginius planus; 8. rengia Vilniaus miesto sporto objektų socialinį-ekonominį vertinimą bei inicijuoja renovaciją, statybą ir valdymą koncesijos suteikimo tikslingumą ir galimos naudos visuomenės poreikiams. 9. įgyvendina sporto bazių plėtros strategiją Savivaldybėje, užtikrina jų prieinamumą gyventojams; 10. koordinuoja bei kontroliuoja skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių ir neformaliojo švietimo įstaigų veiklą ir sporto bazių renovacijos įgyvendinimo klausimais; 11. teikia departamento direktoriui tvirtinti Sporto mokymo įstaigų trenerių-sporto mokytojų darbo krūvio tarifikavimo komisijos nustatytus sporto mokymo įstaigų trenerių-sporto mokytojų pedagoginius darbo krūvius; 12. teikia departamento direktoriui tvirtinti skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų sporto mokymo įstaigų, išlaikomų iš Savivaldybės biudžeto, etatų sąrašą, neviršijant nustatyto darbo užmokesčio fondo; 13. koordinuoja didelio meistriškumo sportininkų rengimą; 14. rūpinasi neįgaliųjų kūno kultūra ir sportu; 15. organizuoja ir koordinuoja mokinių, dirbančių žmonių ir veteranų kūno kultūrą ir sportą, sveikos gyvensenos ,,Sportas visiems“ judėjimą; 16. rengia ir teikia Savivaldybės tarybai ir Administracijos direktoriui tvirtinti teisės aktus; 17. rengia Vilniaus miesto kūno kultūros ir sporto renginių kalendorinį planą; 18. inicijuoja ir koordinuoja kūno kultūros ir sporto renginius Vilniaus mieste; 19. tvirtina miesto sporto šakų rinktines; 20. koordinuoja iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamų miesto sporto renginių vykdymą ir organizavimą; 21. formuoja sporto bazių ir kitų sporto statinių plėtros strategiją Savivaldybės teritorijoje ir ją įgyvendina; 22. bendradarbiauja kūno kultūros ir sporto srityje su Vilniumi susigiminiavusiais miestais pagal priskirtas sritis; 23. bendrauja su įvairiomis sporto organizacijomis ir įstaigomis tarptautinio bendradarbiavimo srityje; 24. bendradarbiauja su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos parolimpiniu komitetu, Lietuvos sporto federacijomis, sąjungomis, asociacijomis ir kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, įgyvendindamas kūno kultūros ir sporto plėtotės politiką, sveikos gyvensenos programas; 25. suderinus su departamento direktoriumi ir kuruojančiu Administracijos direktoriaus pavaduotoju nustatyta tvarka teikia Savivaldybės merui ir Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl pasižymėjusių sportininkų, sporto organizacijų darbuotojų apdovanojimo; 26. pagal Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką suteikia treneriams-sporto mokytojams ir sportininkams kvalifikacines kategorijas, tarpininkauja dėl licencijų suteikimo treneriams; 27. organizuoja viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją; 28. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, kurios reikia skyriaus uždaviniams įgyvendinti; 29. tvarko statistinius duomenis ir nustatyta tvarka teikia informaciją atitinkamoms institucijoms; 30. rengia metines skyriaus veiklos ataskaitas; 31. pagal savo kompetenciją nagrinėja suinteresuotų asmenų ir institucijų skundus, pareiškimus, prašymus, rengia atsakymus; 32. teikia informaciją Savivaldybės Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyriui apie skyriaus ir jam pavaldžių institucijų renginius, kitą veiklą, rengia informaciją spaudai; 33. teikia gyventojams bei institucijoms informaciją, pagal poreikį leidžia informacinę medžiagą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 34. tvarko skyriaus vykdomosios veiklos dokumentus; 35. atlieka kitus Savivaldybės vadovybės pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Pavaldžios įmonės (įstaigos)

Biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Jurgita Žukauskaitė Direktorė 262 2916 jurgita.zukauskaite@buhapskaita.lt

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams