Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Sveikatos apsaugos skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

sveikatos.sk@vilnius.lt

211 2662

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Rimanta Rožanskaitė Skyriaus vedėja 211 2662 rimanta.rozanskaite@vilnius.lt
Dovilė Bugienė Vyriausioji specialistė 211 2659 dovile.bugiene@vilnius.lt
Raminta Kudabienė Vyriausioji specialistė 211 2651 raminta.kudabiene@vilnius.lt
Dileta Audronė Marcinkevičienė Vyriausioji specialistė 211 2586 dileta.marcinkeviciene@vilnius.lt
Deimantė Noreikienė Vyriausioji specialistė 211 2650 deimante.noreikiene@vilnius.lt
Laimutė Pečiulytė Vyriausioji specialistė 211 2657 laimute.peciulyte@vilnius.lt
Giedrutė Stanišauskienė Vyriausioji specialistė 211 2761 giedrute.stanisauskiene@vilnius.lt
Natalija Tkačenko Vyriausioji specialistė 211 2652 natalija.tkacenko@vilnius.lt
Viktorija Turauskytė Vyriausioji specialistė 211 2755 viktorija.turauskyte@vilnius.lt

Sveikatos apsaugos skyrius yra Socialinių reikalų ir sveikatos departamento struktūrinis padalinys.


Darbo laikas Pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val. Penktadieniais nuo 7.30 iki 15.15 val. Pietų pertrauka visomis darbo dienomis nuo 11.30 iki 12.15 val.

Sveikatos apsaugos skyriaus svarbiausieji uždaviniai: • įgyvendinti Savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką, vadovaujantis pagrindiniais sveikatos sistemą reglamentuojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais; • įgyvendinant sveikatinimo politiką koordinuoti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą.“ Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias pagrindines funkcijas: • Savivaldybės teritorijoje organizuoja visuomenės sveikatos ir pirminę asmens priežiūrą bei vykdo valstybės deleguotą funkciją – organizuoja antrinę sveikatos priežiūrą; • organizuoja Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų įgyvendinimą, Savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimą, rengia pasiūlymus dėl Savivaldybės strateginių plėtros ir (ar) veiklos planų, sveikatinimo veiklos įstatymų, kitų teisės aktų įgyvendinimo Savivaldybės teritorijoje; • organizuoja visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymą, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl gyventojų sergamumo mažinimo ir ligų profilaktikos bei slaugos; • organizuoja ir analizuoja visuomenės sveikatos priežiūros priemonių įgyvendinimą, vykdo kontrolę; • rūpinasi Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų, įmonių funkcionavimu, koordinuoja jų santykius su valstybinėmis sveikatos priežiūros įstaigomis, aukštosiomis medicinos mokyklomis asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais; • analizuoja ir organizuoja slaugos sistemą miesto gyventojams; • organizuoja pacientų teisių įgyvendinimo priežiūrą Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose; • nagrinėja įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, imasi priemonių nustatytiems ar nurodytiems pažeidimams pašalinti; • teikia gyventojams ir institucijoms informaciją pagal kompetenciją sveikatos priežiūros klausimais raštu, žodžiu, elektroniniu paštu, internetu. Neveiksnumo nustatymo ir psichikos ligonių globos funkciją vykdo Socialinės paramos skyrius (Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius, faksas 211 2653)

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams