Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Bendrojo ugdymo skyrius

Konstitucijos pr. 3, 1005 kab., LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Diana Petkūnienė Skyriaus vedėja 211 2406 diana.petkuniene@vilnius.lt
Jurgita Railė Skyriaus vedėjo padėjėja 211 2425 jurgita.raile@vilnius.lt
Jolanta Dambrauskaitė Vyriausioji specialistė Nėra darbe jolanta.dambrauskaite@vilnius.lt
Gražina Doveikienė Vyriausioji specialistė 211 2517 grazina.doveikiene@vilnius.lt
Raminta Gudeliauskaitė Vyriausioji specialistė 211 2356 raminta.gudeliauskaite@vilnius.lt
Marius Labanauskas Vyriausiasis specialistas 211 2386 marius.labanauskas@vilnius.lt
Ana Lapajeva Vyriausioji specialistė Nėra darbe ana.lapajeva@vilnius.lt
Loreta Lisauskienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe loreta.lisauskiene@vilnius.lt
Aldona Navickienė Vyriausioji specialistė 211 2389 aldona.navickiene@vilnius.lt
Jolanta Sabutė Vyriausioji specialistė Nėra darbe jolanta.sabute@vilnius.lt
Danuta Verbaitienė Vyriausioji specialistė 211 2814 danuta.verbaitiene@vilnius.lt
Jūratė Vilkončienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe jurate.vilkonciene@vilnius.lt
Roberta Bokulaitė Specialistė Nėra darbe roberta.bokulaite@vilnius.lt

Bendrojo ugdymo skyrius yra Švietimo, kultūros ir sporto departamento struktūrinis padalinys.


Gimnazijos 1. Vilniaus „Juventos“ gimnazija 2. Vilniaus „Laisvės“ gimnazija 3. Vilniaus „Minties“ gimnazija 4. Vilniaus „Santaros“ gimnazija 5. Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija 6. Vilniaus „Žaros“ gimnazija 7. Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija 8. Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija 9. Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus 10. Vilniaus Antakalnio gimnazija 11. Vilniaus Gabijos gimnazija 12. Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus 13. Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija 14. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija 15. Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija 16. Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija 17. Vilniaus Karoliniškių gimnazija 18. Vilniaus licėjus 19. Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija 20. Vilniaus mokymo centras 21. Vilniaus Ozo gimnazija 22. Vilniaus Pilaitės gimnazija 23. Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija 24. Vilniaus Radvilų gimnazija 25. Vilniaus Salininkų gimnazija 26. Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija 27. Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazija 28. Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija 29. Vilniaus Senvagės gimnazija 30. Vilniaus Simono Daukanto gimnazija 31. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija 32. Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras 33. Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija 34. Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija 35. Vilniaus Trakų Vokės gimnazija 36. Vilniaus Tuskulėnų gimnazija 37. Vilniaus Užupio gimnazija 38. Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija 39. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija 40. Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija 41. Vilniaus Žemynos gimnazija 42. Vilniaus Žirmūnų gimnazija 43. Vilniaus Žvėryno gimnazija Gimnazija (ligoninės mokykla) 1. Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centras 2. Vilniaus Santariškių konsultacinis-mokymo centras Pagrindinės mokyklos 1. Vilniaus „Ateities“ mokykla 2. Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras 3. Vilniaus „Vilnies“ pagrindinė mokykla 4. Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla 5. Vilniaus Aleksandro Puškino mokykla 6. Vilniaus Fabijoniškių mokykla 7. Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras 8. Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla 9. Vilniaus Lazdynų mokykla 10. Vilniaus Levo Karsavino mokykla 11. Vilniaus Liepkalnio mokykla 12. Vilniaus Naujamiesčio mokykla 13. Vilniaus Naujininkų mokykla 14. Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla 15. Vilniaus Sausio 13-osios mokykla 16. Vilniaus Simono Konarskio mokykla 17. Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla Pagrindinės mokyklos (jaunimo mokyklos) 1. Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokykla 2. Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla Pagrindinės mokyklos (specialiosios mokyklos) 1. Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras 2. Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla 3. Vilniaus specialiojo ugdymo centras „Aidas“ 4. Vilniaus Šilo mokykla 5. Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras Progimnazijos 1. Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija 2. Vilniaus „Genio“ progimnazija 3. Vilniaus „Ryto“ progimnazija 4. Vilniaus „Santaros“ progimnazija 5. Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija 6. Vilniaus „Spindulio“ progimnazija 7. Vilniaus „Taikos“ progimnazija 8. Vilniaus Antakalnio progimnazija 9. Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija 10. Vilniaus Balsių progimnazija 11. Vilniaus Baltupių progimnazija 12. Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija 13. Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija 14. Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija 15. Vilniaus Jeruzalės progimnazija 16. Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija 17. Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija 18. Vilniaus Maironio progimnazija 19. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija 20. Vilniaus Petro Vileišio progimnazija 21. Vilniaus Simono Daukanto progimnazija 22. Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija 23. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija 24. Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija 25. Vilniaus Viršuliškių mokykla 26. Vilniaus Žemynos progimnazija Pradinės mokyklos 1. Vilniaus „Pelėdos“ pradinė mokykla 2. Vilniaus „Šviesos“ pradinė mokykla 3. Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla 4. Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla 5. Vilniaus Filaretų pradinė mokykla 6. Vilniaus Medeinos pradinė mokykla 7. Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla 8. Vilniaus savivaldybės Grigiškių pradinė mokykla 9. Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla 10. Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla 11. Vilniaus Žėručio pradinė mokykla Pradinės mokyklos (mokyklos-darželiai) 1. Vilniaus „Atžalyno“ mokykla-darželis 2. Vilniaus „Aušros“ mokykla-darželis 3. Vilniaus darželis-mokykla „Saulutė“ 4. Vilniaus darželis-mokykla „Vaivorykštė“ 5. Vilniaus darželis-mokykla „Dainorėliai“ 6. Vilniaus darželis-mokykla „Lokiukas“ 7. Vilniaus darželis-mokykla „Svaja“ 8. Vilniaus darželis-mokykla „Šaltinėlis“ 9. Vilniaus darželis-mokykla „Vilija“ 10. Vilniaus savivaldybės Grigiškių darželis-mokykla „Pelėdžiukas“ 11. Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla 12. Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla 13. Vilniaus Volungės darželis-mokykla 14. Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla Muzikos ir meno mokyklos 1. Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla 2. Vilniaus Algirdo muzikos mokykla 3. Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla 4. Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla 5. Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ 6. Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla 7. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla 8. Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“ 9. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla 10. Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokykla Švietimo pagalbos įstaiga 1. Vilniaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO BENDROJO UGDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI »


9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. analizuoja ir vertina švietimo būklę, planuoja veiklos pokyčius, kad būtų tenkinami vaikų, jaunimo ir suaugusių asmenų švietimo poreikiai, rengia švietimo politikos vykdymo kokybę užtikrinančius teisės aktus ir juos įgyvendina; 9.2. teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias Savivaldybės švietimo įstaigas, švietimo programas, mokymosi formas; 9.3. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto švietimo programų įgyvendinimo projektus ir organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą; 9.4. dalyvauja rengiant Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektus ir rengia teisės aktų projektus dėl Savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo pagal savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją, organizuoja jų įgyvendinimą; 9.5. tvarko teisės aktais priskirtus registrus ir duomenų bazes, saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su Skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu; 9.6. užtikrina Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas; 9.7. koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų vadybinę veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo bei kvalifikacijos tobulinimo klausimais, dalyvauja vertinant vadovų ir mokytojų darbo rezultatus; 9.8. koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą, mokymą ligoninėse; 9.9. tarpininkauja teikiant informaciją pagal Skyriaus kompetenciją tarpžinybinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių; 9.10. organizuoja ir prižiūri Savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus; 9.11. koordinuoja ir prižiūri Vilniaus miesto valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų komisijos veiklą; 9.12. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja vykdant Savivaldybės mokyklų vadovų veiklos vertinimą; 9.13. prižiūri Savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją ir padeda spręsti su atestacija susijusius klausimus; 9.14. dalyvauja konkursų Savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose ir rengiant jų pareigybių aprašymus; 9.15. atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja mokyklų išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones; 9.16. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų, įsakymų ir potvarkių projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl: 9.16.1. Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo, Savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos; 9.16.2. Savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, įstatų, jų pakeitimų ir papildymų; 9.16.3. pritarimo Savivaldybės mokyklų strateginiams planams ir ugdymo planams; 9.16.4. formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos; 9.16.5. mokslo metų pradžios ir trukmės Savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose; 9.16.6. asmenų priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas; 9.16.7. asmenų priėmimo į Savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas; 9.16.8. tarnybinių atlyginimų pareiginės algos pastovios dalies koeficientų, priedų ir priemokų pavaldžių ugdymo mokyklų vadovams; 9.16.9. dėl leidimo pavaldžių ugdymo mokyklų vadovams dirbti papildomą darbą; 9.16.10. Savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais, mokyklų dokumentacija, mokymo priemonėmis ir turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų, kurių mokiniai pereina iš vienos mokyklos į kitą; 9.16.11. atlyginimo dydžio nustatymo už Savivaldybės bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų nuostatuose (įstatuose) nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; Savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 9.16.12. mokinių vasaros poilsio organizavimo ir neformaliojo vaikų švietimo programų atostogų metu įgyvendinimo; 9.17. užtikrina užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų, nemokančių lietuvių kalbos, parengimą mokytis pagal bendrojo ugdymo programas; 9.18. Skyriui pavaldžiose švietimo įstaigose kuruoja žalingų įpročių prevencijos, sveikos gyvensenos ir socializacijos programų įgyvendinimą, kaupia informaciją apie jų vykdymą; 9.19. koordinuoja krizių valdymą, inicijuoja krizių prevencijos priemonių įgyvendinimą bendrojo ugdymo mokyklose bei tarpininkauja mokykloms su kitomis institucijomis; 9.20. koordinuoja vaiko gerovės komisijų darbą Skyriui pavaldžiose švietimo įstaigose (priedas) bei vykdo jų veiklos stebėseną; 9.21. konsultuoja ir teikia pagalbą Vilniaus švietimo pažangos centrui organizuojant olimpiadas, konkursus Savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams; 9.22. pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybėje sudaromų darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia pasiūlymus dėl švietimo priemonių įgyvendinimo; 9.23. registruoja, tvarko Skyriaus veiklos dokumentus pagal Administracijos direktoriaus patvirtintą einamųjų metų dokumentacijos planą ir užtikrina tinkamą Skyriuje esančių dokumentų perdavimą į Personalo departamento Archyvą; 9.24. nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus; 9.25. vykdo kitas teisės aktuose nurodytas Skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams