Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Vyriausiojo miesto architekto skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Mindaugas Pakalnis Skyriaus vedėjas 211 2528
Rūta Matonienė Vyresnioji patarėja 211 2516 ruta.matoniene@vilnius.lt
Angelija Petrauskienė Skyriaus vedėjo pavaduotoja 211 2532 angelija.petrauskiene@vilnius.lt
Vytautas Lelys Patarėjas vytautas.lelys@vilnius.lt
Laura Griniuvienė Vyriausioji specialistė 211 2846 laura.griniuviene@vilnius.lt
Rita Krampienė Vyriausioji specialistė 211 2527
Janina Narkevičienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe
Pavaduoja
janina.narkeviciene@vilnius.lt

Darbo laikas: I - IV - 8:30 - 17:30 val. V - 8:30 - 16:15 Pietūs: 12:30 - 13:15 val.

Bendrojo ir specialiojo planavimo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Jolita Bernatavičienė Poskyrio vedėja 211 27 56 jolita.bernataviciene@vilnius.lt
Rūta Jonušienė Vyriausioji specialistė 211 2515 ruta.jonusiene@vilnius.lt
Jurgita Meiduvienė Vyriausioji specialistė 211 2051 jurgita.meiduviene@vilnius.lt
Audronė Noskaitienė Vyriausioji specialistė 211 2537 audrone.noskaitiene@vilnius.lt
Aušra Sičiūnienė Vyriausioji specialistė 211 2579 ausra.siciuniene@vilnius.lt

Plėtros planavimo skyrius yra Miesto plėtros departamento struktūrinis padalinys.


Skyriaus darbo laikas pirmadienį-ketvirtadienį 8.30-17.30, penktadienį 8.30-16.15; pietų pertrauka 12.30-13.15.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTO PLĖTROS PLANAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI »


Plėtros planavimo skyriaus funkcijos: 1. Planuoti plėtros projektus, atlikti jų atranką, pagal kompetenciją administruoti vykdomus projektus, teikti informaciją ir metodinę paramą, suinteresuotiems subjektams; 2. Organizuoti informacijos apie plėtros, investicinius ar strateginius projektus parengimą ir sklaidą, rengti pristatymus, renginius, parodas miesto plėtros, teritorijų planavimo, architektūros ir kt. temomis; 3. Organizuoti teritorijų planavimo dokumentų, galimybių studijų, konkurso sąlygų, paraiškų ir kitų dokumentų rengimą plėtros projektams; 4. Administruoti Europos Sąjungos fondų lėšomis įgyvendinamus projektus; 5. Atstovauti Savivaldybei rengiant teritorijų planavimo dokumentų subjektų sąlygų sąvadus, kitus susijusius planavimo dokumentus, derinant kitų planavimo subjektų rengiamus planavimo dokumentus; 6. Vykdyti Savivaldybės teritorijos bendrojo plano stebėseną; 7. Administruoti Vilniaus miesto teritorijų planavimo dokumentų registrą, teikti duomenis Savivaldybės interneto tinklalapiui „Teritorijų planavimo viešumas“; 8. Rengti  privalomuosius dokumentus parduotų ar išnuomotų aukcionuose žemės sklypų, papildomose pirkimo-pardavimo sutarties sąlygose numatytiems įsipareigojimams vykdyti; 9. Teikti visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms informaciją, susijusią su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu ir funkcijų vykdymu; 10. Nagrinėti įstaigų, organizacijų, asmenų (įskaitant užsienio) prašymus, skundus, pasiūlymus pagal Skyriaus kompetenciją.

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Aurelijus Stapulionis Skyriaus vedėjas Nėra darbe
Pavaduoja
aurelijus.stapulionis@vilnius.lt
Egidijus Dedūra Patarėjas 211 2526
Danutė Eidukonytė Patarėja Nėra darbe
Pavaduoja
danute.eidukonyte@vilnius.lt
Vytautas Kondratas Patarėjas 211 2754 vytautas.kondratas@vilnius.lt
Benius Bučelis Vyriausiasis specialistas 219 7913 benius.bucelis@vilnius.lt
Karolis Buivydas Vyriausiasis specialistas 211 2753 karolis.buivydas@vilnius.lt
Dovilė Eidukaitė Vyriausioji specialistė 211 2573 dovile.eidukaite@vilnius.lt
Valdonė Gavorskienė Vyriausioji specialistė 211 2519 valdone.gavorskiene@vilnius.lt
Steponas Gilys Vyriausiasis specialistas 211 2518 steponas.gilys@vilnius.lt
Zita Kašubienė Vyriausioji specialistė 211 2509 zita.kasubiene@vilnius.lt
Gintaras Kuodis Vyriausiasis specialistas Nėra darbe
Pavaduoja
gintaras.kuodis@vilnius.lt
Asta Tiškevičienė Vyriausioji specialistė 211 2752 asta.tiskeviciene@vilnius.lt
Virginija Dabašinskaitė Specialistė 211 2305 virginija.dabasinskaite@vilnius.lt
Lina Adžgauskienė Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose) lina.adzgauskiene@vilnius.lt

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyris yra Vyriausiojo miesto architekto skyriaus struktūrinis padalinys.


Teritorijų planavimo komisijos posėdžiai »

Kultūros paveldo apsaugos poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Darius Daunoras Poskyrio vedėjas 211 2637 darius.daunoras@vilnius.lt
Monika Čekanauskaitė Vyriausioji specialistė 211 26 86 monika.cekanauskaite@vilnius.lt
Daiva Miškinienė Vyriausioji specialistė 211 2678 daiva.miskiniene@vilnius.lt
Rita Navalinskienė Vyriausioji specialistė 211 26 33 rita.navalinskiene@vilnius.lt
Jolita Noreikienė Vyriausioji specialistė 211 2638 jolita.noreikiene@vilnius.lt
Vikita Osadčaja Vyriausioji specialistė 211 2687 vikita.osadcaja@vilnius.lt
Živilė Ratavičiūtė Vyriausioji specialistė 211 2847 zivile.rataviciute@vilnius.lt

Kultūros paveldo apsaugos poskyris yra Vyriausiojo miesto architekto skyriaus struktūrinis padalinys.


Kulturos paveldo apsauga »

Miestovaizdžio poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Indra Bieliūnaitė Vyriausioji specialistė Nėra darbe
Pavaduoja
indra.bieliunaite@vilnius.lt
Vaiva Deveikienė Vyriausioji specialistė 211 2470 vaiva.deveikiene@vilnius.lt
Neringa Jarašūnienė Vyriausioji specialistė 211 2395 neringa.jarasuniene@vilnius.lt
Daiva Venckienė Vyriausioji specialistė 211 2773 daiva.venckiene@vilnius.lt
Ramunė Vitkauskienė Vyriausioji specialistė 211 2524 ramune.vitkauskiene@vilnius.lt
Akvilė Myško-Žvinienė Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose) akvile.zviniene@vilnius.lt

Miestovaizdžio poskyris yra Vyriausiojo miesto architekto skyriaus struktūrinis padalinys.


Darbo laikas pirmadienį-ketvirtadienį 8.30-17.30, penktadienį 8.30-16.15; pietų pertrauka 12.30-13.15.

Projektavimo sąlygų poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Geda Krencienė L. e. poskyrio vedėjo pareigas 211 2300 geda.krenciene@vilnius.lt
Jovilė Jaruševičiūtė Vyriausioji specialistė 211 2692 jovile.jaruseviciute@vilnius.lt
Marius Miškinis Vyriausiasis specialistas 211 2689 marius.miskinis@vilnius.lt
Aurelija Šlepikaitė Vyriausioji specialistė Nėra darbe
Pavaduoja
aurelija.slepikaite@vilnius.lt
Valentina Bogdanovičienė Statybos inžinierė 211 2433 valentina.bogdanoviciene@vilnius.lt
Julijonas Bučelis Architektas 211 2684 julijonas.bucelis@vilnius.lt
Janina Krikščiūnienė Architektė 211 2748 janina.kriksciuniene@vilnius.lt
Birutė Tautavičienė Architektė 211 2747 birute.tautaviciene@vilnius.lt

Projektavimo sąlygų poskyris yra Vyriausiojo miesto architekto skyriaus struktūrinis padalinys.

Projektų patikrinimo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Kristina Petrauskienė Poskyrio vedėja 211 2827 kristina.petrauskiene@vilnius.lt
Laima Kertinauskienė Patarėja Nėra darbe
Pavaduoja
laima.kertinauskiene@vilnius.lt
Rimutė Kanclerienė Vyriausioji specialistė 211 2871 rimute.kancleriene@vilnius.lt
Eglė Lašinskienė Vyriausioji specialistė 211 23 60 egle.lasinskiene@vilnius.lt
Valentina Miliauskienė Vyriausioji specialistė 211 2533 valentina.miliauskiene@vilnius.lt
Elytė Zarembienė Vyriausioji specialistė 211 2505 elyte.zarembiene@vilnius.lt
Aldona Liudvinavičienė Architektė 211 2535 aldona.liudvinaviciene@vilnius.lt
Vergilija Veličkienė Statybos inžinierė (8 5) 211 2681 vergilija.velickiene@vilnius.lt
Diana Jadevičiūtė Praktikantė diana.jadeviciute@vilnius.lt
Dovilė Stankienė Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose) dovile.stankiene@vilnius.lt
Erika Šutaitė Praktikantė erika.sutaite@vilnius.lt

Projektų patikrinimo poskyris yra Vyriausiojo miesto architekto skyriaus struktūrinis padalinys.

Statybų leidimų poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Jūratė Samulienė Poskyrio vedėja 211 2507 jurate.samuliene@vilnius.lt
Diana Bulava Vyriausioji specialistė 211 2332 diana.bulava@vilnius.lt
Elona Fišerienė Vyriausioji specialistė 219 7912 elona.fiseriene@vilnius.lt
Vilma Gresevičiūtė Vyriausioji specialistė 219 7911 vilma.greseviciute@vilnius.lt
Zita Karpavičienė Vyriausioji specialistė 211 2640 zita.karpaviciene@vilnius.lt
Brigita Tamulytė Vyriausioji specialistė 211 2027 brigita.tamulyte@vilnius.lt
Inga Teriošinienė Vyriausioji specialistė 211 2682 inga.teriosiniene@vilnius.lt
Vilija Jatautienė Architektė (8 5) 219 7911 vilija.jatautiene@vilnius.lt
Gintarė Klerauskaitė Architektė gintare.klerauskaite@vilnius.lt
Ona Vaitkevičienė Architektė Nėra darbe
Pavaduoja
ona.vaitkeviciene@vilnius.lt

Statybų leidimų poskyris yra Vyriausiojo miesto architekto skyriaus struktūrinis padalinys.

Pavaldžios įmonės (įstaigos)

BĮ Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Jolanta Radžiūnienė Direktorė 8 620 73107 jolanta.radziuniene@pavilniai-verkiai.lt
Galina Brodovskaja Vyriausioji finansininkė 8 614 81870 galina.brodovskaja@pavilniai-verkiai.lt
Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gediminas Rutkauskas Direktorius 262 9646 g.rutkauskas@vsaa.lt
Jūratė Raugalienė Vyriausioji architektė 212 7723 j.raugaliene@vsaa.lt
Kęstutis Masaitis Programų vadovas 212 2535 k.masaitis@vsaa.lt
Irena Sakalauskienė Vyriausioji specialistė 212 2535 i.sakalauskiene@vsaa.lt
Kristina Vižinytė Informacinio centro vadovė 212 1851 k.vizinyte@vsaa.lt

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams