Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Finansų ir ekonomikos skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

findep@vilnius.lt

211 2420

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Darius Leišys Skyriaus vedėjas 211 2240 darius.leisys@vilnius.lt
Lina Subačiūtė Vyriausioji specialistė 211 2120 lina.subaciute@vilnius.lt
Gintarė Kindurienė Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose) gintare.kinduriene@vilnius.lt

Darbo laikas: I – IV 8.30 – 17.30 val. V 8.30 – 16.15 val. Pietūs: 12.30 – 13.15 val.

Biudžeto poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Almantas Šimonis Poskyrio vedėjas 219 7957, trump. 4957 almantas.simonis@vilnius.lt
Gintaras Antanas Kaminskas Patarėjas 211 2279 gintaras.kaminskas@vilnius.lt
Liucija Aleksandrovič Vyriausioji specialistė 211 2370 liucija.aleksandrovic@vilnius.lt
Galina Demidovienė Vyriausioji specialistė 211 2221 galina.demidoviene@vilnius.lt
Vilija Dokudovičienė Vyriausioji specialistė 211 2353 vilija.dokudoviciene@vilnius.lt
Valdemaras Mockaitis Vyriausiasis specialistas 211 2268 valdemaras.mockaitis@vilnius.lt
Jolanta Narušienė Vyriausioji specialistė 211 2277 jolanta.narusiene@vilnius.lt
Giedrė Preikšienė Vyriausioji specialistė 211 2278 giedre.preiksiene@vilnius.lt
Vytautas Rasimavičius Vyriausiasis specialistas 211 2225 Vytautas.Rasimavicius@vilnius.lt
Violeta Seliuchovienė Vyriausioji specialistė 211 2276 violeta.seliuchoviene@vilnius.lt
Skirma Serbentienė Vyriausioji specialistė 219 7954 , trump. 4954 skirma.serbentiene@vilnius.lt
Margarita Tonkaitė-Tichonovienė Vyriausioji specialistė 211 2774 margarita.tonkaite@vilnius.lt
Banga Valickienė Vyriausioji specialistė 211 2186 banga.valickiene@vilnius.lt
Aušra Valiukonienė Vyriausioji specialistė 211 2275 ausra.valiukoniene@vilnius.lt
Aušra Katinienė Specialistė 211 2321 ausra.katiniene@vilnius.lt

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR EKONOMIKOS SKYRIAUS BIUDŽETO POSKYRIO NUOSTATAI

1. Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai:

1.1. analizuoti Vilniaus ir jo regiono rinką, ekonominius socialinius rodiklius, miesto ir regiono ekonominę ir socialinę būklę, investicinę aplinką bei jos pokyčius, įgyvendinant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;

1.2. koordinuoti Savivaldybės strateginio planavimo procesą - strateginių plėtros, veiklos ir metinių planų, atskirų programų rengimą Administracijos struktūriniuose padaliniuose;

1.3. koordinuoti Savivaldybės investicinių projektų finansavimą iš visų finansavimo šaltinių ir skolinių įsipareigojimų klausimus;

1.4. organizuoti Vilniaus miesto savivaldybės investicijų programos rengimą ir kontrolę;

1.5. analizuoti Savivaldybės išlaidų kapitalo investicijoms panaudojimą;

1.6. rengti Savivaldybės biudžetų projektus ir tikslinimus metų eigoje.

2. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

2.1. rengia Vilniaus miesto strateginio plėtros ir veiklos planų įgyvendinimo ataskaitas;

2.2. koordinuoja Savivaldybės administracijos padalinių (programų vykdytojų) veiklos planų rengimą;

2.3. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl lėšų poreikio Vilnius miesto investicijų programai įgyvendinti, organizuoja jos rengimą ir vykdymo kontrolę;

2.4. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vykdomų programų (priemonių) tikslingumo;

2.5. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai ir merui dėl Savivaldybės viešųjų investicijų politikos;

2.6. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Poskyrio kompetencijos klausimais;

2.7. teikia Administracijos struktūriniams padaliniams metodinę pagalbą strateginio planavimo srityje rengiant planus, ataskaitas ir vertinant programų rezultatus;

2.8. padeda Savivaldybės Strateginio planavimo komisijai organizuoti darbą;

2.9. Poskyrio kompetencijos klausimais rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui;

2.10. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų projektus dėl Savivaldybės biudžeto politikos įgyvendinimo, biudžeto ir kitų piniginių išteklių planavimo;

2.11. rengia atitinkamų metų Savivaldybės biudžeto projektą ir jo tikslinimus metų eigoje, biudžeto pajamų ir išlaidų ketvirtinio paskirstymo bei jų tikslinimo projektus;

2.13. analizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą;

2.14. analizuoja, švietimo, kultūros ir sporto, sveikatos ir socialinės apsaugos, miesto ūkio, miesto plėtros, Vilniaus miesto savivaldybės valdžios ir valdymo institucijų bei kitų biudžeto išlaidų panaudojimą;

2.15. nagrinėja iš Administracijos padalinių gautus prašymus dėl papildomų lėšų skyrimo;

2.16. kontroliuoja Savivaldybės tarybos patvirtintų programų vykdymą.

Įmonių valdymo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Olga Stravinskienė Poskyrio vedėja 211 2062 olga.stravinskiene@vilnius.lt
Izolda Venckienė Vyriausioji specialistė 211 2499 izolda.venckiene@vilnius.lt
Alfredas Ziberkas Vyriausiasis specialistas 211 2039 alfredas.ziberkas@vilnius.lt

Įmonių valdymo poskyris yra Finansų ir ekonomikos skyriaus struktūrinis padalinys.


Darbo laikas: I - IV - 8:30 - 17:30 val. V - 8:30 - 16:15 val. Pietūs 12:30 - 13:15 val.
Įmonių valdymo poskyrio kuruojamos įmonės:
  • UAB „Vilniaus parkai“ M.K. Čiurlionio g. 100

Mokesčių poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Edita Žilinskienė Poskyrio vedėja 211 2243 edita.zilinskiene@vilnius.lt
Eugenijus Šimanauskas Patarėjas 211 2310 eugenijus.simanauskas@vilnius.lt
Laima Krisiūnienė Vyriausioji specialistė 211 2323 laima.krisiuniene@vilnius.lt
Jekaterina Kryžova Vyriausioji specialistė Nėra darbe jekaterina.kryzova@vilnius.lt
Erika Kuročkina Vyriausioji specialistė 211 2069 Erika.Kurockina@vilnius.lt
Agnė Rukienė Vyriausioji specialistė 211 2813 agne.rukiene@vilnius.lt
Jurga Ašmantaitė Specialistė 211 2634 Jurga.Asmantaite@vilnius.lt
Mantas Grigaitis Specialistas 211 2219 mantas.grigaitis@vilnius.lt
Karine Žukauskienė Specialistas Nėra darbe karine.zukauskiene@vilnius.lt
Živilė Kutulytė Praktikantė zivile.kutulyte@vilnius.lt

Mokesčių poskyris yra Finansų ir ekonomikos skyriaus struktūrinis padalinys.


Darbo laikas: I - IV - 8.30 - 17.30 val. V - 8.30 - 16.15 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams