Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Finansų ir ekonomikos skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

findep@vilnius.lt

211 2420

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Darius Leišys Skyriaus vedėjas
211 2240 darius.leisys@vilnius.lt
Lina Subačiūtė Vyriausioji specialistė
Padėjėja
211 2120 lina.subaciute@vilnius.lt
Gintarė Kindurienė Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose)
departamento direktoriaus padėjėja
gintare.kinduriene@vilnius.lt

Darbo laikas: I – IV 8.30 – 17.30 val. V 8.30 – 16.15 val. Pietūs: 12.30 – 13.15 val.

Biudžeto poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Almantas Šimonis Poskyrio vedėjas
219 7957, trump. 4957 almantas.simonis@vilnius.lt
Gintaras Antanas Kaminskas Patarėjas
211 2279 gintaras.kaminskas@vilnius.lt
Liucija Aleksandrovič Vyriausioji specialistė
211 2370 liucija.aleksandrovic@vilnius.lt
Galina Demidovienė Vyriausioji specialistė
211 2221 galina.demidoviene@vilnius.lt
Vilija Dokudovičienė Vyriausioji specialistė
211 2353 vilija.dokudoviciene@vilnius.lt
Valdemaras Mockaitis Vyriausiasis specialistas
211 2268 valdemaras.mockaitis@vilnius.lt
Jolanta Narušienė Vyriausioji specialistė
Savivaldybės biudžeto išlaidų planavimas pagal skyriaus vedėjo įsakymu priskirtą kuravimo sri...
211 2277 jolanta.narusiene@vilnius.lt
Giedrė Preikšienė Vyriausioji specialistė
Nėra darbe giedre.preiksiene@vilnius.lt
Vytautas Rasimavičius Vyriausiasis specialistas
Nėra darbe Vytautas.Rasimavicius@vilnius.lt
Violeta Seliuchovienė Vyriausioji specialistė
211 2276 violeta.seliuchoviene@vilnius.lt
Skirma Serbentienė Vyriausioji specialistė
Darbas su strateginiais planais ir ataskaitomis
219 7954 , trump. 4954 skirma.serbentiene@vilnius.lt
Margarita Tonkaitė-Tichonovienė Vyriausioji specialistė
211 2774 margarita.tonkaite@vilnius.lt
Banga Valickienė Vyriausioji specialistė
211 2186 banga.valickiene@vilnius.lt
Aušra Valiukonienė Vyriausioji specialistė
211 2275 ausra.valiukoniene@vilnius.lt
Aušra Katinienė Specialistė
211 2321 ausra.katiniene@vilnius.lt

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR EKONOMIKOS SKYRIAUS BIUDŽETO POSKYRIO NUOSTATAI

1. Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai:

1.1. analizuoti Vilniaus ir jo regiono rinką, ekonominius socialinius rodiklius, miesto ir regiono ekonominę ir socialinę būklę, investicinę aplinką bei jos pokyčius, įgyvendinant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;

1.2. koordinuoti Savivaldybės strateginio planavimo procesą - strateginių plėtros, veiklos ir metinių planų, atskirų programų rengimą Administracijos struktūriniuose padaliniuose;

1.3. koordinuoti Savivaldybės investicinių projektų finansavimą iš visų finansavimo šaltinių ir skolinių įsipareigojimų klausimus;

1.4. organizuoti Vilniaus miesto savivaldybės investicijų programos rengimą ir kontrolę;

1.5. analizuoti Savivaldybės išlaidų kapitalo investicijoms panaudojimą;

1.6. rengti Savivaldybės biudžetų projektus ir tikslinimus metų eigoje.

2. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

2.1. rengia Vilniaus miesto strateginio plėtros ir veiklos planų įgyvendinimo ataskaitas;

2.2. koordinuoja Savivaldybės administracijos padalinių (programų vykdytojų) veiklos planų rengimą;

2.3. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl lėšų poreikio Vilnius miesto investicijų programai įgyvendinti, organizuoja jos rengimą ir vykdymo kontrolę;

2.4. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vykdomų programų (priemonių) tikslingumo;

2.5. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai ir merui dėl Savivaldybės viešųjų investicijų politikos;

2.6. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Poskyrio kompetencijos klausimais;

2.7. teikia Administracijos struktūriniams padaliniams metodinę pagalbą strateginio planavimo srityje rengiant planus, ataskaitas ir vertinant programų rezultatus;

2.8. padeda Savivaldybės Strateginio planavimo komisijai organizuoti darbą;

2.9. Poskyrio kompetencijos klausimais rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui;

2.10. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų projektus dėl Savivaldybės biudžeto politikos įgyvendinimo, biudžeto ir kitų piniginių išteklių planavimo;

2.11. rengia atitinkamų metų Savivaldybės biudžeto projektą ir jo tikslinimus metų eigoje, biudžeto pajamų ir išlaidų ketvirtinio paskirstymo bei jų tikslinimo projektus;

2.13. analizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą;

2.14. analizuoja, švietimo, kultūros ir sporto, sveikatos ir socialinės apsaugos, miesto ūkio, miesto plėtros, Vilniaus miesto savivaldybės valdžios ir valdymo institucijų bei kitų biudžeto išlaidų panaudojimą;

2.15. nagrinėja iš Administracijos padalinių gautus prašymus dėl papildomų lėšų skyrimo;

2.16. kontroliuoja Savivaldybės tarybos patvirtintų programų vykdymą.

Įmonių valdymo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Olga Stravinskienė Poskyrio vedėja
211 2062 olga.stravinskiene@vilnius.lt
Izolda Venckienė Vyriausioji specialistė
211 2499 izolda.venckiene@vilnius.lt
Alfredas Ziberkas Vyriausiasis specialistas
Nėra darbe alfredas.ziberkas@vilnius.lt

Įmonių valdymo poskyris yra Finansų ir ekonomikos skyriaus struktūrinis padalinys.


Darbo laikas: I - IV - 8:30 - 17:30 val. V - 8:30 - 16:15 val. Pietūs 12:30 - 13:15 val.
Įmonių valdymo poskyrio kuruojamos įmonės:
  • UAB „Vilniaus parkai“ M.K. Čiurlionio g. 100

Mokesčių poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Edita Žilinskienė Poskyrio vedėja
211 2243 edita.zilinskiene@vilnius.lt
Eugenijus Šimanauskas Patarėjas
211 2310 eugenijus.simanauskas@vilnius.lt
Laima Krisiūnienė Vyriausioji specialistė
211 2323 laima.krisiuniene@vilnius.lt
Jekaterina Kryžova Vyriausioji specialistė
211 2230 jekaterina.kryzova@vilnius.lt
Erika Kuročkina Vyriausioji specialistė
211 2069 Erika.Kurockina@vilnius.lt
Agnė Rukienė Vyriausioji specialistė
211 2813 agne.rukiene@vilnius.lt
Jurga Ašmantaitė Specialistė
211 2634 Jurga.Asmantaite@vilnius.lt
Mantas Grigaitis Specialistas
211 2219 mantas.grigaitis@vilnius.lt
Karine Žukauskienė Specialistas
211 2285 karine.zukauskiene@vilnius.lt

Mokesčių poskyris yra Finansų ir ekonomikos skyriaus struktūrinis padalinys.


Darbo laikas: I - IV - 7.00 - 16.00 val. V - 7.00 - 14.45 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

 Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 
- valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą, apskaitą ir kontrolę;
- paramos socialinės infrastruktūros plėtrai administravimą (rengia paramos pinigais sutartis):
- nekilnojamojo turto mokesčio, paveldimo turto mokesčio, žemės mokesčio, žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo Savivaldybės biudžeto sąskaita administravimą;
- viešųjų pirkimų pasiūlymų ir sutarčių įvykdymo užtikrinimo garantijų Savivaldybėje administravimą, apskaitą ir kontrolę; 
- atsiskaitymų už Savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomą apskaitą;
- apleistų patalpų ir pastatų ir nenaudojamų žemės sklypų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje analizę, rengia Administracijos direktoriaus įsakymus dėl pastatų ir žemės sklypų apmokestinimo padidintu tarifu sąrašus ir teikia informaciją Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; 
- vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra administravimą; 
- vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimą.

 

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams