Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Užsienio ryšių ir turizmo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

international@vilnius.lt

(8 5) 211 2314

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Sonata Griškienė L. e. skyriaus vedėjo pareigas
211 2314 sonata.griskiene@vilnius.lt
Nijolė Beliukevičienė Patarėja
211 2311 nijole.beliukeviciene@vilnius.lt
Jurga Pociūtė-Mikūtienė L. e. patarėjo pareigas
211 2732 jurga.pociute-mikutiene@vilnius.lt
Lina Atkočiūtė Vyriausioji specialistė
211 2333 lina.atkociute@vilnius.lt
Aušra Jasiūnaitė-Brazdauskienė Vyriausioji specialistė
Užsienio šalių delegacijų vizitų ir susitikimų organizavimas, savivaldybės oficialių delegac...
Nėra darbe ausra.brazdauskiene@vilnius.lt
Kristina Mackevičienė Vyriausioji specialistė
Nėra darbe kristina.mackeviciene@vilnius.lt
Ingrida Makovskienė Vyriausioji specialistė
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – tarptautinio bendradarbia...
211 2328 ingrida.makovskiene@vilnius.lt
Jurgita Bankauskaitė Skyriaus vedėja (vaiko priežiūros atostogose)
jurgita.bankauskaite@vilnius.lt

Užsienio ryšių ir turizmo skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Skyriaus darbo laikas: 8.00–12.00, 12.45–17.00 (penktadienį iki 16.15)

Įgyvendinami projektai:

Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungčių su Trakų ir Vilniaus rajono savivaldybėmis) ženklinimas Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“. Projekto tikslas – plėtoti Vilniaus miesto, Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybes jungiančių dviračių turizmo trasų ir maršrutų ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie dviračių turizmo trasose ir turizmo maršrutuose esančias lankytinas vietas. Vilniaus mieste, Vilniaus ir Trakų rajonuose gausu nacionalinės bei regioninės reikšmės gamtos ir kultūros paveldo objektų, kuriuos patogu pasiekti keliaujant dviračiu. Iki šiol dalis objektų dėl ženklinimo infrastruktūros stokos yra sunkiau pasiekiami ir nepakankamai lankomi. Projekto įgyvendinimo metu dviračių trasose ir maršrutuose bus įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai. Projekto veikla apims dviračių trasų ir maršrutų ženklinimo infrastruktūros objektų (ženklų, informacinių stendų ir kitų lankytinas vietas jungiančių dviračių trasų ir maršrutų ženklinimo priemonių) projektavimą, gamybą ir įrengimą. Planuojami projekto rezultatai – įrengti 176 ženklinimo infrastruktūros objektai. Projektas prisidės prie Vilniaus miesto žinomumo didinimo, miesto bendruomenės ir svečių laisvalaikio praleidimo palankių sąlygų sudarymo, turizmo srautų ir pajamų, gaunamų iš turizmo, augimo. Projekto tikslinė grupė – vietos gyventojai, Lietuvos ir užsienio turistai, keliaujantys dviračiais. Projekto pareiškėjas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Projekto partneriai: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Trakų rajono savivaldybės administracija Projektui įgyvendinti skirta 288 544 eurų, iš kurių 194 262,60 Eur. - Europos sąjungos investicijos. Vilniaus miesto savivaldybė skiria 15 852,92 Eur., Trakų rajono savivaldybė skiria 15 817,26 Eur., Vilniaus rajono savivaldybė skiria 2 611,52 Eur.


Pietryčių Lietuvos krašto turizmo e. rinkodara Projekto "Pietryčių Lietuvos krašto turizmo e-rinkodara" pareiškėjas – Varėnos rajono savivaldybė, projekto partneris – Vilniaus miesto savivaldybė. Šiame projekte, pasitelkus e-rinkodaros priemones, siekiama apjungti ir pristatyti kultūrinius ir gamtinius turizmo maršrutus, kurie kviečia keliauti po Vilniaus ir Varėnos regioną. Projekto tikslas – didinti gamtos bei kultūros paveldo žinomumą bei lankomumą Pietryčių Lietuvos krašte, siekiama pristatyti Vilniaus miesto ir Varėnos rajono kultūrinius ir gamtinius objektus, kuriuos pravartu pamatyti tiek Lietuvos, tiek užsienio turistams. Projekto metu bus įgyvendintos 5 turizmo rinkodaros priemonės: internetinės svetainės kūrimas ir administravimas; mobili rinkodara; reklaminiai pranešimai socialiniuose tinkluose; reklama Google paieškos sistemoje; e-rinkodaros priemonių turinio kūrimas. Bus sukurta vienuolika kultūrinio ir gamtinio turizmo maršrutų, kviečiančių keliauti po Vilniaus bei Varėnos regioną. Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“. Projekto įgyvendinimo trukmė: 2016 m. liepos 28 d. – 2019 m. sausio 28 d. Projektui įgyvendinti skirta 94 866,37 eurų, iš kurių 80 636,41 eurų - Europos sąjungos investicijos, Vilniaus miesto savivaldybė ir Varėnos rajono savivaldybė skiria po 7 114,98 Eur.


Vilniaus miesto ir regiono prioritetinių turizmo traukos vietovių e. rinkodara Vilniaus miesto savivaldybės administracija įgyvendina Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Vilniaus miesto ir regiono prioritetinių turizmo traukos vietovių e. rinkodara“, kurio tikslas – didinti Vilniaus miesto ir regiono prioritetinėse turizmo traukos vietovėse esančių kultūros ir gamtos paveldo objektų žinomumą elektroninėmis rinkodaros priemonėmis. Elektroninės rinkodaros priemonių kūrimui bus naudojama kūrybinė komunikacijos kryptis – Vilnius ir jo apylinkės – savaitgalio/trumpų išvykų (angl. City Break) tikslas. Ši komunikacijos kryptis išskiria Vilnių ir regioną kaip galimybę pabėgti iš Europos didmiesčio į jaukų, kupiną kultūros, istorijos, renginių ir neatrastą vietą savaitgaliui. Vilnius – miestas, kurį verta aplankyti, kai nori pailsėti nuo didmiesčio tempo ir trumpam atsipalaiduoti, tačiau kartu likti civilizacijoje. Greitai pagyventi lėtą gyvenimą. Projekto metu bus sukurtos ir įdiegtos elektroninės rinkodaros priemonės: vykdoma turinio rinkodara (sukurti vaizdo klipai/filmai, sferinio video klipai,  nuotraukos, tekstai apie kultūros ir gamtos paveldo objektus, informacinė medžiaga (straipsniai), skirti turinio rinkodaros kampanijų įgyvendinimui naujienų portaluose, kelionių e. žurnaluose/portaluose, internetiniuose kelionių dienoraščiuose), sukurtas interneto polapis, vykdomas polapio optimizavimas paieškos sistemoms (SEO), vykdoma video, audio reklama internete, reklama elektroniniu paštu, įgyvendinamos reklaminės kampanijos įvairiuose internetiniuose portaluose, vykdoma rinkodara socialiniuose tinkluose. Projekto įgyvendinimo trukmė: 2016 m. liepos 21 d. – 2019 m. spalio 31 d.

Projekto vertė – 315 762 eurai, iš kurių 268 397,70 eurų sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos. Vilniaus miesto savivaldybė šiam projektui skiria 47 364,30 eurų.


Įgyvendinti ES lėšomis finansuoti projektai:

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: - vykdant Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus, kurti ir įgyvendinti Savivaldybės užsienio ryšių ir turizmo politiką Vilniaus mieste; - organizuoti Vilniaus miesto vietinio turizmo bei tarptautinio bendradarbiavimo tarp miestų plėtojimo strategijų, programų rengimą ir teikti projektus Savivaldybės tarybai, koordinuoti jų įgyvendinimą; - užtikrinti Europos Sąjungos ir kitų investicijų pritraukimą turizmo plėtrai bei tarptautiniam bendradarbiavimui užtikrinti; - plėtoti, stiprinti ir koordinuoti Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio miestais bei tarptautinėmis organizacijomis; - pagal Skyriaus kompetenciją tirti ir skleisti Savivaldybės ir užsienio šalių savivaldybių veiklos patirtį, informaciją apie galimybes pasinaudoti tarptautinių fondų finansinės paramos instrumentais bei dalyvauti tarptautiniuose projektuose; - užtikrinti tinkamas sąlygas vietinio turizmo veiklai plėtoti. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: - kuria ir įgyvendina Savivaldybės politiką užsienio ryšių ir turizmo srityse; - dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Vilniaus miesto turizmo plėtros strategiją, teikia pasiūlymus dėl vietinio turizmo plėtojimo; - atstovauja miestui turizmo ir kitų miesto sričių politikos formavimo renginiuose ir susitikimuose; - teikia metodines rekomendacijas fiziniams ir juridiniams asmenis bei skatina visuomeninių turizmo plėtrą skatinančių organizacijų kūrimąsi, koordinuoja jų veiklą, vykdo jų apskaitą; - dalyvauja plėtojant turizmo objektus ir plečiant miesto turizmo infrastruktūrą; - kartu su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, valstybės ir nevyriausybinėmis organizacijomis inicijuoja, rengia ir vykdo tarptautinius projektus, Europos Sąjungos ir kitų finansinių šaltinių remiamus projektus turizmo plėtrai bei tarptautiniam bendradarbiavimui užtikrinti, pagal kompetenciją administruoja jų veiklą; - koordinuoja Savivaldybės dvišalį bendradarbiavimą su užsienio šalių miestais ir strateginiais partneriais bei dalyvavimą tarptautinių organizacijų veikloje; - konsultuoja Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės ir Administracijos vadovybę, struktūrinius padalinius Skyriaus kompetencijos klausimais; - kartu su komandiruojamo į užsienį asmens atstovaujamu Savivaldybės struktūriniu padaliniu inicijuoja, sudaro ir vykdo Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės ir Administracijos vadovybės ir struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų oficialių vizitų į užsienį programas, padeda komandiruojamam asmeniui pasirengti komandiruotei; - Savivaldybės tarybos, Administracijos ir mero vardu organizuoja ir vykdo oficialius užsienio delegacijų ir svečių priėmimus, sutikimus ir dalykinius susitikimus; - renka, analizuoja ir teikia informaciją Savivaldybės tarybai bei Administracijos struktūriniams padaliniams apie Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą, miestus partnerius ir organizacijas, kitų miestų aktualią patirtį turizmo srityje; - dalyvauja vykdant finansinių išteklių, reikalingų turizmo ir užsienio bendradarbiavimo priemonėms finansuoti, poreikio planavimą; - siekdamas plėtoti turizmo galimybes, bendradarbiauja su vietinėmis asociacijomis, įmonėmis, įstaigomis, mokslo struktūromis, klasteriais, kitomis savivaldybėmis; - dalyvauja Vilniaus miesto turizmui ir tarptautiniam bendradarbiavimui stiprinti skirtų Savivaldybės ekspertų darbo grupių veikloje; - nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų, Savivaldybės tarybos narių, Administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės įmonių ir įstaigų pasiūlymus, pareiškimus ir skundus dėl turizmo ir tarptautinio miestų bendradarbiavimo veiklos organizavimo, imasi priemonių juose nurodytiems veiklos trūkumams šalinti ir darbui gerinti; - pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Savivaldybei Lietuvos Respublikos valstybės institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose, užsienio valstybių atitinkamose institucijose, regioninėse ir tarptautinėse organizacijose; - pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus; - vykdo kitus Administracijos direktoriaus ir mero pavedimus.

VšĮ „GO Vilnius“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Inga Romanovskienė Direktorė
+370 659 46986 inga.romanovskiene@vilnius.lt

VšĮ „GO Vilnius“ yra Užsienio ryšių ir turizmo skyriaus kuruojama įmonė.


Kodas 123641468 Kapitalas 4.875,17 Eur Savivaldybės dalis - 100%.


DARBO LAIKAS I-VII 9.00-18.00 Lankytojų aptarnavimo skyriaus padaliniai Pilies g. 2, LT-01124 Vilnius Tel. 262 9660 DARBO LAIKAS I–VII 9.00–12.00, 13.00–18.00 Didžioji g. 31, LT-01128 Vilnius Tel. 262 6470 DARBO LAIKASI–VII 9.00–13:00, 14.00–18.00 Rodūnios kelias 2-1, LT-02189 Vilnius Tel. 230 6841 DARBO LAIKAS I–VII10.00–13:30, 14.30–20.00


http://www.vilnius-tourism.lt/

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams