Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Reklamos poskyris

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Darius Paulius Vizgirda Poskyrio vedėjas
211 2523 darius.vizgirda@vilnius.lt
Rūta Jakimavičienė Vyriausioji specialistė
219 7947 ruta.jakimaviciene@vilnius.lt
Raimonda Jokšaitė Vyriausioji specialistė
211 2804 raimonda.joksaite@vilnius.lt
Skaistuolė Misiūnaitė Vyresnioji specialistė
211 2866 skaistuole.misiunaite@vilnius.lt
Nijolė Simanavičienė Vyriausioji specialistė
211 2242 nijole.simanaviciene@vilnius.lt

Reklamos poskyris yra Llicencijavimo ir leidimų skyriaus struktūrinis padalinys.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS REKLAMOS POSKYRIO NUOSTATAI »


POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji poskyrio uždaviniai: 8.1. įgyvendinti Savivaldybės politiką išorinės reklamos (toliau – reklama) srityje; 8.2. administruoti leidimų įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas ) Savivaldybės teritorijoje išdavimą; 8.3. pagal savo kompetenciją užtikrinti teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje. 9. Poskyris vykdo šias funkcijas: 9.1. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų paraiškas ir tikrina pateiktus dokumentus dėl reklamos leidimų išdavimo; 9.2. organizuoja Komisijos išorinės reklamos projektui vertinti posėdžius; 9.3. pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus reklamos įrengimo klausimais; 9.4. nagrinėja Savivaldybės administracijos padalinių, piliečių ir kitų asmenų prašymus dėl su Savivaldybės veikla susijusių reklamos klausimų, rengia atsakymus, teikia informaciją apie reklamos įrengimą Administracijos daliniams bei Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtomis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms; 9.5. priima ir konsultuoja asmenis su poskyrio veikla susijusiais klausimais; 9.6. pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų ir Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano reikalavimų; 9.7. teikia siūlymus Tarybai ir Administracijai dėl reklamos politikos formavimo; 9.8. organizuoja ir vykdo konkursus reklamos įrenginiams įrengti ir eksploatuoti, rengia šių konkursų nuostatus ir leidimų projektus; 9.9. tvarko poskyrio archyvą; 9.10. administruoja duomenis apie išduotus leidimus Licencijų informacinėje sistemoje; 9.11. atlieka kitas funkcijas ir uždavinius pagal atskirus Savivaldybės tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus ir kuruojančio Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymus ir nurodymus, susijusius su reklamos klausimais.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams