Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Grigiškių seniūnija

Vilniaus g. 6, LT-27101 Grigiškės, Vilniaus m. sav.

grigiskiu.seniunija@vilnius.lt

211 2925

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Leonard Klimovič Seniūnas
211 2928 leonard.klimovic@vilnius.lt
Ona Dambrauskienė Vyriausioji specialistė
211 2931 ona.dambrauskiene@vilnius.lt
Nijolė Sventickienė Specialistė
211 2927 nijole.sventickiene@vilnius.lt

Grigiškių seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Seniūnijos darbo laikas:
pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
penktadieniais 7.30–15.15 val.
dieną prieš šventes dirbame viena valanda trumpiau.
pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

Kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį Grigiškių seniūnijos patalpose:
16.30–18.00 val. gyventojus priima Grigiškių seniūnas;
18.00 val. į sueigą renkasi Grigiškių seniūnaičiai.


Seniūnijos veikla:

 • tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis;
 • išduoti seniūnijos teritorijos gyventojams pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • išduoti leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose,
 • šaukti seniūnijos gyventojų sueigas, rengti jų susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais bei tarnautojais;
 • remti visuomeninių organizacijų iniciatyvas, susijusias su viešųjų savivaldos reikalų tvarkymu;
 • pagal savo kompetenciją priimti ir nagrinėti gyventojų ir įmonių, įstaigų, organizacijų prašymus, skundus bei siūlymus;
 • įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti notarinius veiksmus;
 • išduoti charakteristikas dėl ginklo įsigijimo (laikymo) bei II laipsnio valstybinės pensijos suteikimo;
 • organizuoti viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto plėtros departamento Rytinės teritorijos poskyrio
vyriausiasis specialistas Rimantas Mockus, tel. (8 5) 211 2641.
Grigiškių gyventojus konsultuoja Savivaldybės Miesto plėtros departamente,
Konstitucijos pr. 3, Vilniuje
penktadieniais nuo 9.00 iki 12.00 val.

Už Grigiškių seniūnijos bendro naudojimo teritorijos priežiūrą atsakinga UAB „VSA“. Teritorijos priežiūros vadybininkas Giedrius Bukšnys (tel. 8 691 090950).

Seniūnijos teritorijos priežiūros kontrolę vykdo Grigiškių seniūnijos specialistė Nijolė Sventickienė.

Už Grigiškių seniūnijos miškų teritorijos priežiūrą atsakingas UAB „Stebulė“ Miškų padalinio vadovas Dainius Žilius (tel. 8 656 82067).

Miškų teritorijos priežiūros kontrolę vykdo VMSA Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Želdynų poskyrio vedėja Giedrė Čeponytė, tel. 211 2469, el. paštas giedre.ceponyte@vilnius.lt).

Už Grigiškių seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūrą atsakinga UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ (tel. (8 5) 249 6005, 249 61 04, 8 686 17097, el. paštas dispecerine@vgaet.lt).
Grigiškių seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto kontrolę vykdo VMSA Eismo organizavimo skyriaus Eismo valdymo poskyrio vedėjas Eduardas Garbovskis (tel. 211 2141).

Už Grigiškių seniūnijos gatvių valymą ir barstymą žiemą yra atsakingos UAB „Grinda“ ir UAB „Lentvario komunalinis ūkis“.
Atsakingų asmenų kontaktai (8 601 22100, 8 601 13666, 8 601 21818).

Gatvių valymo ir barstymo žiemą kontrolę vykdo VMSA Susisiekimo komunikacijų skyriaus Statybos poskyrio vedėja Danguolė Pakalniškytė (tel. 211 2118).

Už Grigiškių seniūnijos kapinių priežiūrą atsakinga UAB „Stebulė“. Kapinių administratorė Vitalija Dubauskienė (tel. 8 656 94518).


Socialiniai darbuotojai – tel. (8 5) 243 2880, 207 kab.


Grigiškių seniūniją aptarnauja du notarai (dėl palikimo priėmimo):
Notarė Rasa Kalantaitė,
Aušros Vartų g. 12, Vilnius, tel. (8 5) 243 0273.
Priskirtos gatvės – Jaunimo skg., Kunigiškių, Mokyklos, Kauno Vokės, Pašto.
Notaras Saulius Svaldenis,
A. Juozapavičiaus g. 9A-177, Vilnius, tel. (8 5) 275 0792.
Priskirtos visos kitos į Grigiškių seniūnijos teritoriją įeinančios gatvės.

Nuo 2011-11-01 d. daugiabučius namus administruojanti įmonė – UAB „Naujininkų ūkis“
(Švitrigailos g. 16, LT-03223, Vilnius).
Grigiškių skyriaus darbo laikas:
šiokiadieniais nuo 7.30 iki 16.30.val.,
penktadieniais nuo 7.30 iki 15.30 val.,
prieš šventes viena valanda trumpiau.
Pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.
Administratorius – tel. (8 5) 233 0550
Dispečerinė tarnyba (Gudų g. 3, Vilnius) – tel. 8 700 55966, darbo laikas 7.00–16.00.


Grigiškių seniūnaičiai

 • Jonas Viesulas (Šaltinio seniūnaitija), seniūnaičių sueigos pirmininkas;
 • Jelena Iluk (Kunigiškių seniūnaitija), seniūnaičių sueigos pirmininko pavaduotoja;
 • Jevgenija Čerkasova-Jančiauskė (Jaunimo seniūnaitija), seniūnaičių sueigos sekretorė;
 • Daiva Postnovienė (Salų seniūnaitija);
 • Romas Stumbrys (Kauno Vokės seniūnaitija);
 • Viačeslav Sokolovskij (Šviesos seniūnaitija);
 • Kęstutis Bingelis (Mokyklos seniūnaitija).

Grigiškių seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga

 • Jonas Viesulas (Šaltinio seniūnaitija), išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas;
 • Daiva Postnovienė (Salų seniūnaitija), išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininko pavaduotoja;
 • Jevgenija Čerkasova-Jančiauskė (Jaunimo seniūnaitija), išplėstinės seniūnaičių sueigos sekretorė;
 • Romas Stumbrys (Kauno Vokės seniūnaitija);
 • Jelena Iluk (Kunigiškių seniūnaitija);
 • Viačeslav Sokolovskij (Šviesos seniūnaitija);
 • Kęstutis Bingelis (Mokyklos seniūnaitija);
 • Vladimiras Verigo (Grigiškių bendruomenės „Grija“ pirmininkas);
 • Aldona Voverienė (Grigiškių neįgaliųjų draugijos pirmininkė);
 • Teresė Petkevič (LLS Grigiškių skyriaus atstovė).

SENIŪNIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Pagrindiniai seniūnijos uždaviniai yra šie: 8.1. įgyvendinti jai priskirtas viešojo administravimo funkcijas seniūnijos teritorijoje; 8.2. plėtoti vietos savivaldą. 9. Seniūnija, įgyvendindama savo uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus; 9.2. dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo; 9.3. išduoda leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose; 9.4. išduoda charakteristikas leidimui laikyti, gauti ginklą; 9.5. išduoda charakteristikas antrojo laipsnio valstybės pensijai skirti; 9.6. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės padaliniais ir Savivaldybės įstaigomis, esančiomis seniūnijos teritorijoje; 9.7. telkia ir skatina seniūnijos bendruomenės narius įvairioms gyvenamosios aplinkos gerinimo iniciatyvoms ir programoms; 9.8. organizuoja seniūnijos teritorijos gyventojų, bendruomenės atstovų – seniūnaičių sueigas, susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais ir specialistais; 9.9. dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų, būstų ir kitus visuotinius surašymus; 9.10. dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius; 9.11. dalyvauja ir teikia pagalbą bendruomenėms ir kitoms organizacijoms rengiant bei vykdant bendruomenių stiprinimo projektus; 9.12. dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą; 9.13. dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus; 9.14. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje, informuoja apie atliekamus želdynų pertvarkymo darbus ir kitus numatomus pokyčius bei teikiamas viešąsias paslaugas seniūnijos teritorijoje; 9.15. dalyvauja organizuojant ir užtikrinant Savivaldybės laisvo ilgalaikio materialiojo turto priežiūrą, jo apžiūrą prieš nuomojant ar parduodant viešo aukciono būdu; 9.16. vykdo kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. Grigiškių seniūnijos nuostatai »

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams