Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Statybos poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Danguolė Pakalniškytė Poskyrio vedėja
211 2118 +37068726835 danguole.pakalniskyte@vilnius.lt
Živilė Dabriškienė Vyriausioji specialistė
211 2188 +37062082908 zivile.dabriskiene@vilnius.lt
Alma Paulavičienė Vyriausioji specialistė
211 2163 861026993 alma.paulaviciene@vilnius.lt
Ąžuolas Steponavičius Vyriausiasis specialistas
211 2128 +37061238805 azuolas.steponavicius@vilnius.lt
Vytautas Tumasonis Vyriausiasis specialistas
211 2131 +37068674650 vytautas.tumasonis@vilnius.lt

Statybos poskyris yra Infrastruktūros skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas I-IV 7:30-16:30 val. V 7:30-15:15 val. Pietūs 11:30-12:15

Svarbiausi Statybos poskyrio uždaviniai: 1. statyti, rekonstruoti ir kapitaliai remontuoti miesto infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) objektus; 2. atlikti miesto infrastruktūros objektų techninę priežiūrą; 3. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant Skyriaus ir Departamento politiką susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto klausimais; Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. organizuoja susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių bei pėsčiųjų judėjimo vietų, tiltų, viadukų, pralaidų bei požeminių perėjų ir pastatų, skirtų šioms komunikacijų reikmėms tenkinti) statybą, rekonstrukciją ir kapitalinį remontą; 2. įgyvendina miesto infrastruktūros objektų (susisiekimo komunikacijų) plėtrą, vykdant statytojo ir techninės priežiūros funkcijas; 3. priima atliktus susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbus; 4. teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, reikalingo miesto infrastruktūros objektų statybai ir rekonstrukcijai; 5. kontroliuoja tiltų, viadukų, estakadų, požeminių perėjų ir tunelių techninę būklę bei jų remonto darbus; 6. dalyvauja darbo ir valstybinėse komisijose pripažįstant tinkamais naudoti infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) objektus; 7. kontroliuoja komisijos pripažintuose tinkamais naudoti objektuose garantiniu laikotarpiu atsiradusių defektų šalinimą; 8. administruoja susisiekimo komunikacijų kadastrinius matavimus ir teisinę registraciją Registrų centre; 9. administruoja gatvių statybos su daliniu fizinių ir juridinių asmenų finansavimu programos įgyvendinimą; 10. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 11. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 12. pagal poskyrio kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus; 13. pagal priskirtą kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis; 14. bendradarbiauja su kitais Administracijos departamentais, skyriais, poskyriais.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams