Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Sąlygų išdavimo ir inžinerinių tinklų poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Ala Smalakienė Poskyrio vedėja
211 2443 ala.smalakiene@vilnius.lt
Gerda Bareikienė Vyriausioji specialistė
211 2388 gerda.bareikiene@vilnius.lt
Marija Joteikienė Vyriausioji specialistė
211 2521 marija.joteikiene@vilnius.lt
Viktorija Kaušylienė Vyriausioji specialistė
211 2102 viktorija.kausyliene@vilnius.lt
Loreta Motiejūnienė Vyriausioji specialistė
211 2101 loreta.motiejuniene@vilnius.lt
Regina Stasiūnienė Vyriausioji specialistė
211 2103 regina.stasiuniene@vilnius.lt
Rita Usonienė Vyriausioji specialistė
211 2127 rita.usoniene@vilnius.lt
Asta Jurskienė Specialistė
211 2717 asta.jurskiene@vilnius.lt

Sąlygų išdavimo ir inžinerinių tinklų poskyris yra Infrastruktūros skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val. Pietūs 11.30-12.15

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SKYRIAUS PROJEKTAVIMO, SĄLYGŲ IŠDAVIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ POSKYRIO NUOSTATAI »


Svarbiausi Poskyrio uždaviniai: 1. planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti miesto infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) projektavimą; 2. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant Skyriaus ir Departamento politiką susisiekimo komunikacijų projektavimo klausimais. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. vykdo projektavimo darbų užsakovo funkcijas Savivaldybės patikėjimo teise valdomojoje teritorijoje: rengia projektavimo užduotis, užsako technines sąlygas, vykdo projektavimo paslaugų priežiūrą, priima atliktus darbus, teikia projektavimo medžiagą darbų vykdymo konkursams rengti; 2. planuoja miesto infrastruktūros plėtrą; 3. rengia susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams ir prisijungimo sąlygas techniniams projektams; 4. kaupia ir sistemina parengtų susisiekimo komunikacijų sąlygų duomenis kompiuterinėje duomenų bazėje; 5. rengia sutartis prie prisijungimo sąlygų, registruoja jų apimtis duomenų bazėje; 6. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 7. koordinuoja projektavimo sąlygų ir sutarčių prie jų projektavimo darbų atlikimą; 8. atstovauja poskyriui Žemės sklypų tvarkymo ir planavimo ir Nuolatinėje statybos leidimų išdavimo komisijoje; 9. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių siūlymams įgyvendinti; 10. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus; 11. bendradarbiauja su kitais Administracijos departamentais, skyriais, poskyriais.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams