Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Panerių seniūnija

Žalioji a. 3, LT-02232 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Božena Macinkevič Seniūnė
211 2949, 8 698 45387 bozena.macinkevic@vilnius.lt
Arvyda Rutkauskienė Vyriausioji specialistė
Nėra darbe
Pavaduoja
arvyda.rutkauskiene@vilnius.lt
Ojaras Mašidlauskas Specialistas
Nėra darbe ojaras.masidlauskas@vilnius.lt
Elegijus Šalčiūnas Specialistas
211 2952 elegijus.salciunas@vilnius.lt

Panerių seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Seniūnijos darbo laikas
Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30-16.30 val.
Penktadieniais 7.30-15.15 val. Pietūs 11.30-12.15 val.
Prieš šventes viena valanda trumpiau.

Seniūnė Božena Macinkevič interesantus priima 2 kab.
antradieniais nuo 14.00 iki 16.00 val.,
ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 11.00 val.

Panerių seniūnijos vyresnioji specialistė Arvyda Rutkauskienė
Gyventojus deklaruoti gyvenamą vietą ir pažymas gyventojams apie deklaruotą gyvenamąją vietą išduoda 7 kabinete visą darbo dieną.
Tel.: 211 2948

 


Informuojame, kad:

1. Už komunalinių atliekų tvarkymą, konteinerių priežiūrą atsakingas Atliekų tvarkymo poskyrio vyriausiasis specialistas Saulius Povilas Slankauskas, tel. 211 2168, el. p. saulius.slankauskas@vilnius.lt;
2. Už bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymą atsakinga Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio specialistė Dalė Ramoškienė, tel. , el. p. dale.ramoskiene@vilnius.lt;
3. Už medžių ir krūmų kirtimą, genėjimą, sodinimą atsakingas Želdynų skyriaus vyriausiasis specialistas Jaroslav Čaplia, tel. 211 2165,         el. p. jaroslav.caplia@vilnius.lt;
4. Už miškų teritoriją atsakingas Želdynų skyriaus miškininkas Stasys Urvelis, tel. 211 2850, el. p. stasys.urvelis@vilnius.lt;
5. Už bendrojo naudojimo teritorijų priežiūrą Panerių seniūnijoje atsakingas UAB „VSA“ vadybininkas  Andrius Klimas, tel. 8 615 54709;
6. Už susisiekimo komunikacijų (asfaltuotų ir neasfaltuotų kelių, gatvių bei pėsčiųjų takų) eksploataciją, priežiūrą, remontą ir statybą atsakinga Infrastruktūros skyriaus eksploatavimo poskyrio vyriausioji specialistė Jurgita Palionienė, tel. 211 2870, el. p.  jurgita.palioniene@vilnius.lt;
7. Už suformuotų žemės sklypų teritorijų priežiūrą atsakingas sklypo savininkas ar sklypo nuomotojas;
8. Už mokyklų ir darželių teritorijų priežiūrą atsakingos pačios įstaigos;
9. Už kapinių priežiūrą ir leidimo laidojimui išdavimą Daniliškių, Liudvinavo, Gurelių, Panerių kapinėse atsakingas UAB "Stebulė" kapinių administratorius Saulius Blažys, mob. 8 685 73657.

Pastaba. Pasnigus teritorijų tvarkytojai pirmiausia valo viešojo transporto stotelių šaligatvius, laiptus, šaligatvius prie gatvių ir reprezentacines Vilniaus miesto gatves bei šaligatvius, o tik vėliau gyvenamųjų namų kiemus.

Panerių seniūnijos teritorijoje esančių pastatų naudojimo priežiūrą vykdo
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Būsto administravimo skyriaus
Statinių naudojimo priežiūros poskyrio
vyriausiasis specialistas Vilius Nalivaika el. p. vilius.nalivaika@vilnius.lt,  tel.  211 2313 

Panerių seniūnijos teritorijos tvarkymo kontrolę vykdo
Panerių seniūnijos
specialistas Elegijus Šalčiūnas el. p. elegijus.salciunas@vilnius.lt, tel. 211 2952 mob. 8 613 15802

Socialinės paramos centro
Socialinio darbo skyriaus
vyresnioji socialinio darbo organizatorė Aurelija Lazickienė, tel. 264 1377, 8 670 17430
gyventojus priima Agrastų g. 16, LT–02243 Vilnius:
pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.,
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val.,
pietūs nuo 11.30 iki 12.15 val.

Socialinės paramos centro
Pagalbos šeimai skyriaus
socialinė darbuotoja Rosita Žemaitienė, tel. 264 1377, 8 670 17173
gyventojus priima Agrastų g. 16, LT–02243 Vilnius:
pirmadieniais nuo 12.15 iki 16.30 val.,
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val.


Panerių seniūnaičiai 2020-2023 m.

 1. Lentvario seniūnaitė Irina Boldyreva, tel. 8 650 11136, el. p. boldyrevairina1@gmail.com
 2. Liudvinavo seniūnaitis Edvardas Belianas, tel. 8 680 46434, el. p. edvardas.bielanas@gmail.com
 3. Kazbėjų seniūnaitis Antanas Tomaševičius, tel. 8 684 571428, el. p. antanastomasevicius@gmail.com
 4. Trakų Vokės seniūnaitė Aurelija Masiulionytė, tel. 8 682 53852, el. p. aurelijam@gmail.com 

PANERIŲ SENIŪNIJOS 2020 METŲ IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS SUDĖTIS:

 1. Artūras Strolia (Trakų Vokės bendruomenė), išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas, tel. 8 612 60368, el. p. arturas.strolia@gmail.com
 2. Aurelija Masiulionytė (Trakų Vokės seniūnaitė) išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininko pavaduotoja, tel. 8 682 53852, aurelijam@gmail.com
 3. Irina Boldyreva (Lentvario seniūnaitė), išplėstinės seniūnaičių sueigos sekretorė tel. 8 650 11136, el. p. boldyrevairina1@gmail.com 
 4. Antanas Tomaševičius (Kazbėjų seniūnaitis),
 5. Edvardas Belianas (Liudvinavo seniūnaitis),
 6. Marius Ablačinskas (Trakų Vokės bendruomenė „Versmė“).
 7. Galina Chatkevič (Aukštųjų Panerių bendruomenė „Viltis“),
 8. Laura Simonaitytė (Vokės slėnio bendruomenė),
 9. Marina Palickaitė (asociacija Trakų Vokės gyventojų bendrija).

2020-05-25 išplėstinės seniūnaičių sueigos metu patvirtintos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonės Vilniaus miesto savivaldybėje 2020 m. prioritetinės veiklos sritys

    1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

    2. veikla, skirta atvykstančių ir grįžtančių asmenų įtraukimui į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

   3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);

   4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė organizacija, nevyriausybinė organizacija, religinė bendruomenė ar bendrija;

   5. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

PANERIŲ SENIŪNIJOS PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

 • nustatyta tvarka išduoda leidimus prekiauti viešosiose vietose;
 • pagal savo kompetenciją priima ir nagrinėja gyventojų ir įmonių, įstaigų, organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;
 • tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • išduoda seniūnijos teritorijos gyventojams pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • išduoda charakteristikas psichikos sveikatos centrui dėl ginklo įsigijimo (laikymo);
 • išduoda charakteristikas dėl II laipsnio pensijų skyrimo;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
 • neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams seniūnui priskirtus notarinius veiksmus;
 • kontroliuoja Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros, Atliekų tvarkymo, Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių laikymąsi;
 • renka ir teikia atsakingoms tarnyboms informaciją apie žaidimo aikštelių, suolų, kiemų įrenginių, konteinerių aikštelių būklę, susidariusius sąvartynus, avarinius medžius;
 • kontroliuoja atliekų tvarkymo paslaugų teikimo kokybę;
 • kartu su mokyklomis, įmonėmis, bendruomenėmis organizuoja ir koordinuoja teritorijų tvarkymo talkas, akcijas;
 • dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams