Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Administracinių bylų nagrinėjimo skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vaida Misiūnienė Skyriaus vedėja
211 2864 vaida.misiuniene@vilnius.lt
Renata Dulko Skyriaus vedėjo pavaduotoja
211 2144 renata.dulko@vilnius.lt
Virginija Bartkevičienė Vyriausioji specialistė
211 2796 virginija.bartkeviciene@vilnius.lt
Rasa Gutmanienė Vyriausioji specialistė
211 2307 +37061819858 rasa.gutmaniene@vilnius.lt
Jūratė Ivanauskaitė Vyriausioji specialistė
211 2558 jurate.ivanauskaite@vilnius.lt
Nomeda Jakuškaitė Vyriausioji specialistė
219 7900 nomeda.jakuskaite@vilnius.lt
Dalia Lagunavičienė Vyriausioji specialistė
Nėra darbe
Pavaduoja
dalia.lagunaviciene@vilnius.lt
Nikolajus Masterovas Vyriausiasis specialistas
211 2220 nikolajus.masterovas@vilnius.lt
Inga Micevičiūtė Vyriausioji specialistė
211 2312 inga.miceviciute@vilnius.lt
Ramūnas Sabaliauskas Vyriausiasis specialistas
211 2218 ramunas.sabaliauskas@vilnius.lt
Raminta Anžela Žižiūnienė Vyriausioji specialistė
211 2037 raminta.ziziuniene@vilnius.lt

Administracinių bylų nagrinėjimo skyrius yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

 

ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

 

1.1. nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, kurias pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą (toliau – ANK) turi teisę nagrinėti savivaldybių vykdomųjų institucijų ir jų tam įgalioti pareigūnai;

 

1.2. kartu su kompetentingomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis aiškintis administracinių nusižengimų priežastis ir siūlyti jas pašalinti;

 

2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 

2.1. analizuoja, ar įstatymai ir kiti teisės aktai, Savivaldybės tarybos, Administracijos direktoriaus įsakymai, mero potvarkiai, susiję su Skyriaus veikla, yra veiksmingi, renka informaciją, teikia pasiūlymus Administracijos direktoriui;

 

2.2. teikia pagalbą ir informaciją Administracijos struktūriniams padaliniams administracinių nusižengimų prevencijos, tyrimo, įrodymų rinkimo ir fiksavimo klausimais;

 

2.3. nagrinėja Administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus, skundus susijusius su administracinių nusižengimų bylų medžiagomis;

 

2.4. vadovaudamasis ANK ir Administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną, tvarko duomenis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registre;

 

2.5. vykdo Administracijos direktoriaus nurodymus ir pavedimus, nustatyta tvarka atsako į paklausimus Skyriaus veiklos klausimais.

 

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams