Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Verslo organizavimo ir leidimų poskyris

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius,

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Virgina Skirienė Poskyrio vedėja
211 2286 virgina.skiriene@vilnius.lt
Audronė Kernagienė Vyriausioji specialistė
211 2269 audrone.kernagiene@vilnius.lt
Vida Kutko Vyresnioji specialistė
211 2283 vida.kutko@vilnius.lt
Joana Petroševičienė Vyriausioji specialistė
211 2271 joana.petroseviciene@vilnius.lt

Verslo organizavimo ir leidimų poskyris yra yra Licencijavimo ir leidimų skyriaus struktūrinis padalinys.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS VERSLO ORGANIZAVIMO IR LEIDIMŲ POSKYRIO NUOSTATAI »


POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai yra šie: 8.1. įgyvendinti Savivaldybės politiką formuojant verslui palankią aplinką, nustatyti individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžius, teikti siūlymus Savivaldybės tarybai, Administracijai dėl šios politikos formavimo; 8.2. rengti teisės aktus, susijusius su prekybos ir paslaugų viešosiose vietose teikimu, vietinės rinkliavos nustatymu; 8.3. bendradarbiauti su asocijuotomis verslo struktūromis formuojant palankią aplinką verslui. 9. Poskyris, atlikdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų, raštų projektus dėl prekybos, paslaugų ir kito verslo organizavimo, vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymo ir lengvatų suteikimo; 9.2. nagrinėja ir atsako į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus, atstovauja Savivaldybei kitose valdžios institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose pagal Poskyrio kompetenciją. Bendradarbiauja su asocijuotomis verslo struktūromis prekybos ir paslaugų teikimo srityje; 9.3. rengia ir išduoda leidimus prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone, lauko kavinėje; 9.4. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų, raštų bei dokumentų projektus, susijusius su individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymu ir lengvatų suteikimu; 9.5. rengia sutarčių projektus tarp Savivaldybės ir įmonių, įstaigų, organizacijų dėl prekybos, maitinimo ir paslaugų teikimo viešosiose vietose organizavimo, mugių rengimo; 9.6. organizuoja pramoginių įrenginių konkursus, rengia tvarkos aprašą, išduoda leidimus; 9.7. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui ir kitas pagal įstatymus perduotas funkcijas; 9.8. vykdo Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams