Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Išmokų skyrimo poskyris

Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius

sis@vilnius.lt

-, tel. (8 700) 355 45

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Julita Kleveckaitė-Špiliauskienė Poskyrio vedėja
233 7870 julita.spiliauskiene@vilnius.lt
Anželika Aleksiuk Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
231 0529 anzelika.aleksiuk@vilnius.lt
Renata Andrulienė Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
213 9540 renata.andruliene@vilnius.lt
Renata Araminė Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
243 2291 renata.aramine@vilnius.lt
Inga Ylienė Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
231 0528 inga.yliene@vilnius.lt
Violeta Jasiūnienė Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
Nėra darbe violeta.jasiuniene@vilnius.lt
Gediminas Jonikas Vyriausiasis specialistas
Socialinių išmokų skyrimas
233 3754 Gediminas.Jonikas@vilnius.lt
Levutė Kravcova Vyriausioji specialistė
216 3188 levute.kravcova@vilnius.lt
Rita Matulienė Vyriausioji specialistė
Nėra darbe Rita.Matuliene@vilnius.lt
Maija Novikova Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
Nėra darbe maija.novikova@vilnius.lt
Asta Pocienė Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
233 3754 Asta.Pociene@vilnius.lt
Jūratė Rakštelytė-Urbonienė Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
231 0529 jurate.urboniene@vilnius.lt
Aušra Sabaliauskienė Vyriausioji specialistė
Nėra darbe ausra.sabaliauskiene@vilnius.lt
Ina Samoilenko Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
231 0528 ina.samoilenko@vilnius.lt
Rūta Sobolevska Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
231 0529 Ruta.Sobolevska@vilnius.lt
Milda Tolevičienė Vyriausioji specialistė
(85) 231 0529 milda.toleviciene@vilnius.lt
Greta Urbonaitė Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
Nėra darbe greta.urbonaite@vilnius.lt
Audronė Vinslovienė Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
2760842 audrone.vinsloviene@vilnius.lt
Aida Zakaitė Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
243 2291 AidaZakaite@vilnius.lt
Božena Zarankienė Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
Nėra darbe
Pavaduoja
bozena.zarankiene@vilnius.lt
Laima Žiurkuvienė Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
Nėra darbe laima.ziurkuviene@vilnius.lt
Aušra Čarienė Socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
241 3896 ausra.cariene@vilnius.lt
Rita Gineikienė Socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
231 0529 rita.gineikiene@vilnius.lt
Nijolė Ignatavičienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų laidojimo pašalpai gauti priėmimas, laidojimo pašalpos skyrimas
216 3580 nijole.ignataviciene@vilnius.lt
Sandra Klimavičienė Socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
233 7870 Sandra.Klimaviciene@vilnius.lt
Zita Lukaševič Socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
270 9215 Zita.Lukasevic@vilnius.lt
Katažyna Matyžonok Socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
852139540 katazyna.matyzonok@vilnius.lt
Jelena Mazneva Socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
Nėra darbe jelena.mazneva@vilnius.lt
Marija Melko Socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
2139540 marija.melko@vilnius.lt
Teresa Narkevič Socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
270 9215 Teresa.Narkevic@vilnius.lt
Ingrida Povilauskienė Socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
241 3896 ingrida.povilauskiene@vilnius.lt
Jelena Rybakova Socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
276 0842 Jelena.Rybakova@vilnius.lt
Viktorija Rudnik Socialinių išmokų specialistė
216 3188 viktorija.rudnik@vilnius.lt
Rita Rutkauskienė Socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
213 9540 Rita.Rutkauskiene@vilnius.lt
Elena Sėliukienė Socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
243 2291 Elena.Seliukiene@vilnius.lt
Elžbieta Sysojeva Socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
Nėra darbe elzbieta.sysojeva@vilnius.lt
Asta Umbrasienė Socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
276 0849 Asta.Umbrasiene@vilnius.lt
Gerda Vaikšnoraitė Socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
233 7870 gerda.vaiksnoraite@vilnius.lt
Oksana Vilčevskaja Socialinių išmokų specialistė
Asmenų laidojimo pašalpai gauti priėmimas, laidojimo pašalpos skyrimas
216 3580 Oksana.Vilcevskaja@vilnius.lt
Natalija Voicechovskaja Socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
276 0849 Natalija.Voicechovskaja@vilnius.lt
Jurga Vrubliauskienė Socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
213 9540 Jurga.Vrubliauskiene@vilnius.lt
Irena Zabarauskienė Socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas
213 9540 Irena.Zabarauskiene@vilnius.lt
Ieva Grabauskienė Socialinių išmokų specialistė (vaiko priežiūros atostogose)
852432291 Ieva.Grabauskiene@vilnius.lt
Indrė Kačėnienė Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose)
indre.kaceniene@vilnius.lt

Išmokų skyrimo poskyris yra Socialinių išmokų skyriaus struktūrinis padalinys.

POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 7. Svarbiausias Poskyrio uždavinys – nustatyti asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) teisę ir priimti sprendimus skirti, neskirti, sustabdyti, nutraukti, perskaičiuoti, nustatyti permokas, jas išskaičiuoti ar išieškoti teismo tvarka Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais nustatytas išmokas. 8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas: 8.1. konsultuoja ir informuoja (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar telefonu) į Skyrių besikreipiančius asmenis, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, paramos mirties atveju, pagalbos pinigų, socialinės paramos mokiniams, išmokų už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir lėšų jiems laidoti, valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų už šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir kitas paslaugas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms, laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu, teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (toliau – išmokos) teikimo; 8.2. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja Skyriui pateiktus prašymus dėl išmokų gavimo; 8.3. tvarko besikreipiančių asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) duomenis išmokoms gauti Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“); 8.4. suveda asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) valstybės įmonės Registrų centro teikiamus turto vertės duomenis į sistemą „Parama“; 8.5. apskaičiuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) pajamas, nustato jų teisę į išmokas, išmokų teikimo laikotarpius ir dydžius; 8.6. rengia sprendimų, įsakymų, pranešimų asmenims (bendrai gyvenantiems asmenis) dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo, nutraukimo, perskaičiavimo, permokų nustatymo, išskaičiavimo arba išieškojimo projektus, pranešimus dėl tikslinių kompensacijų mokėjimo termino pabaigos; 8.7. perduoda duomenis ar išsiunčia pažymas apie asmens (bendrai gyvenančių asmenų) vidutines pajamas būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas (toliau – kompensacijos) skaičiuojančioms įmonėms; 8.8. su paslaugas teikiančių įmonių atstovais tikslina pateiktus duomenis apie kompensacijų skyrimo laikotarpį, asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) pajamas minėtoms kompensacijoms skaičiuoti, kitas neatitiktis; 8.9. suveda apskaičiuotų kompensacijų duomenis į sistemą „Parama“ pagal daugiabučių namų savininkų bendrijų, įmonių ar organizacijų, kurios apskaičiuoja kompensacijas, pateiktas ir patikslintas paraiškas, o patikrinus paraiškas, perduoda jas apmokėti; 8.10. išduoda pažymas apie paskirtas ir (ar) išmokėtas išmokas bei pažymas, patvirtinančias asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas; 8.11. nustato asmenų teisę į išmokas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009, užpildo ir siunčia nustatytas formas pažymas kompetentingoms įstaigoms; 8.12. formuoja duomenis, spausdina mokėjimo dokumentus ir parengia elektronines rinkmenas išmokoms mokėti; 8.13. rengia tarnybinius raštus išmokoms išmokėti vardiniu pavedimu, pervedant jas į gavėjų asmenines sąskaitas bankuose; 8.14. atlieka neišmokėtų išmokų apskaitą, priima iš išmokų mokėtojų mokėjimo dokumentus, patikrina grąžintų lėšų sumas, duomenis suveda į sistemą „Parama“; 8.15. teisės aktų nustatyta tvarka rengia tikslinių kompensacijų bylas išsiuntimui į kitas savivaldybes; 8.16. nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus; 8.17. siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus, pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams