Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Asmenų aptarnavimo poskyris

Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius

sis@vilnius.lt

(8 5) 231 0530, 8 700 35545

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Inga Grinevič Poskyrio vadovė
(8 5) 213 1755 inga.grinevic@vilnius.lt
Karina Aleksiūnaitė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
213 1755 karina.aleksiunaite@vilnius.lt
Ivona Ancukevič Socialinių išmokų specialistė
(nėštumo ir gimdymo atostogose)
ivona.ancukevic@vilnius.lt
Alma Andriušonienė Socialinių išmokų specialistė
Informacijos teikimas telefonu, registracija priėmimui pas specialistus socialinių išmokų klausi...
8 700 35545 Alma.Andriusoniene@vilnius.lt
Nijolė Bareikienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
247 4131 Nijole.Bareikiene@vilnius.lt
Jolanta Benkunskienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas (aptarnauja Karoliniškių seniūnijos gyventojus)
216 8364 Jolanta.Benkunskiene@vilnius.lt
Alma Benkunskienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
247 0413 Alma.Benkunskiene@vilnius.lt
Lilija Blaževič Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
233 3972 lilija.blazevic@vilnius.lt
Vilija Čepulienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
260 7791 Vilija.Cepuliene@vilnius.lt
Daiva Datenienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
231 0879 Daiva.Dateniene@vilnius.lt
Ema Demjanova Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
260 7791 Ema.Demjanova@vilnius.lt
Jadvyga Dikienė Socialinių išmokų specialistė
Informacijos teikimas telefonu, registracija priėmimui pas specialistus socialinių išmokų klausi...
8 700 35 545 Jadvyga.Dikiene@vilnius.lt
Aurelija Gruodytė-Dorniak Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
247 4131 aurelija.gruodytedorniak@vilnius.lt
Rita Gumbienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas (aptarnauja Karoliniškių seniūnijos gyventojus)
216 8364 rita.gumbiene@vilnius.lt
Eolanta Jakel Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
235 4049 eolanta.jakel@vilnius.lt
Lilija Jaselionienė Socialinių išmokų specialistė
Informacijos teikimas telefonu, registracija priėmimui pas specialistus socialinių išmokų klausi...
8 700 35 545 lilija.jaselioniene@vilnius.lt
Marytė Jeremičiūtė Socialinių išmokų specialistė
Informacijos teikimas telefonu, registracija priėmimui pas specialistus išmokų klausimais
8700 35545 Maryte.Jeremiciute@vilnius.lt
Rasa Klybienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas (aptarnauja Žirmūnų seniūnijos gyventojus)
276 0841 rasa.klybiene@vilnius.lt
Loreta Lukaševičienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
247 4131 Loreta.Lukaseviciene@vilnius.lt
Janina Maculevič Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
244 0029 Janina.Maculevic@vilnius.lt
Rasa Malinauskienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
231 0479 rasa.malinauskiene@vilnius.lt
Stanislava Markevičiūtė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas.
241 3896 Stanislava.Markeviciute@vilnius.lt
Aušra Masevičienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
231 0879 ausra.maseviciene@vilnius.lt
Renata Michalkevič Socialinių išmokų specialistė
272 2937 renata.michalkevic@vilnius.lt
Nomeda Morozienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
235 4049 nomeda.moroziene@vilnius.lt
Rima Mozūrienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
272 2937 rima.mozuriene@vilnius.lt
Nijolė Pachomovienė Socialinių išmokų specialistė
Informacijos teikimas telefonu, registracija priėmimui pas specialistus socialinių išmokų klausi...
Nijole.Pachomoviene@vilnius.lt
Gražina Petravičiūtė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
233 4031 grazina.petraviciute@vilnius.lt
Olė Pūtienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas(aptarnauja Šeškinės rajono gyventojus)
241 9301 Ole.Putiene@vilnius.lt
Alvyra Sesicka Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas (aptarnauja Žirmūnų seniūnijos gyventojus)
276 0841 alvyra.sesicka@vilnius.lt
Galina Simonaitienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
240 6332 Galina.Simonaitiene@vilnius.lt
Barbara Stacevič Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas (aptarnauja Naujosios Vilnios seniūnijos gyventojus)
211 2946 barbara.stacevic@vilnius.lt
Jadvyga Šatienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas (aptarnauja Naujosios Vilnios seniūnijos gyventojus)
211 2946 jadvyga.satiene@vilnius.lt
Eglė Šiško Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
247 4131 egle.sisko@vilnius.lt
Piotr Šugalskij Socialinių išmokų specialistas
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
247 0413 piotr.sugalskij@vilnius.lt
Danutė Švedienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
240 6332 danute.svediene@vilnius.lt
Viktorija Toliušytė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
233 4031 Viktorija.Toliusyte@vilnius.lt
Elena Trunovienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymus išmokoms skirti priėmimas (aptarnauja Lazdynų seniūnijos gyventojus)
244 0029 Elena.Trunoviene@vilnius.lt
Anžela Vidutienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
231 0479 anzela.vidutiene@vilnius.lt
Diana Vitėnienė Socialinių išmokų specialistė
informacijos teikimas telefonu, registracija priėmimui pas specialistus socialinių išmokų klausi...
8 700 35545 diana.viteniene@vilnius.lt
Olga Volkonovska Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
Nėra darbe olga.volkonovska@vilnius.lt
Rimutė Voverytė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
241 3896 Rimute.Voveryte@vilnius.lt
Judita Zaleskienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas (aptarnauja Šeškinės seniūnijos gyventojus)
241 9301 Judita.Zaleskiene@vilnius.lt
Galina Zigelienė Socialinių išmokų specialistė
Asmenų prašymų išmokoms skirti priėmimas
233 3972 Galina.Zigeliene@vilnius.lt
Ivona Kučiauskienė Socialinių išmokų specialistė (vaiko priežiūros atostogose)
Ivona.Kuciauskiene@vilnius.lt
Remutė Šemetovienė Socialinių išmokų specialistė (vaiko priežiūros atostogose)
Remute.Semetoviene@vilnius.lt
Ana Venclovaitienė Socialinių išmokų specialistė (vaiko priežiūros atostogose)
ana.venclovaitiene@vilnius.lt

Asmenų aptarnavimo poskyris yra Socialinių išmokų skyriaus struktūrinis padalinys.

POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Svarbiausias Poskyrio uždavinys – organizuoti ir užtikrinti Vilniaus miesto gyventojų priėmimą dėl Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytų pašalpų, išmokų ir kompensacijų.

8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
8.1. konsultuoja ir informuoja (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar telefonu) į Skyrių besikreipiančius asmenis, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, pašalpų, išmokų ir kompensacijų teikimo klausimais;
8.2. registruoja asmenis priėmimui  asmenų registravimo informacinėje sistemoje (kalendoriuje);
8.3. priima ir teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, paramos mirties atveju, pagalbos pinigų, socialinės paramos mokiniams, išmokos už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų,  vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, vienkartinės pašalpos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir lėšų jiems laidoti, valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų už šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir kitas paslaugas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms, laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu,  teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (toliau – išmokos)  gavimo;
8.4. tvarko besikreipiančių asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) dokumentus ir duomenis paramai gauti Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“);
8.5. išduoda asmeniui siuntimą atlikti visuomenei naudingą veiklą;
8.6. rengia asmenims (bendrai gyvenantiems asmenims) sprendimų, pranešimų projektus dėl išmokų neskyrimo, sustabdymo ar nutraukimo;
8.7. rengia tarnybinių pranešimų dėl pareiškėjo gyvenimo sąlygų patikrinimo ir buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto surašymo, socialinės pašalpos ir išmokų vaikams skyrimo nepinigine forma projektus;
8.8. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais perduoda priimtus prašymus ir dokumentus nagrinėjimui. Nustačius terminą trūkstamiems dokumentams pateikti, priimti prašymai iki bus pateikti dokumentai saugomi nustatyta tvarka;
8.9. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) gyvenimo sąlygų, turimo turto ir užimtumo patikrinimą;
8.10. teisės aktų nustatyta tvarka teikia prašymą kitai savivaldybei dėl tikslinės kompensacijos bylos atsiuntimo;
8.11. išduoda su išmokų skyrimu, neskyrimu, mokėjimu susijusias pažymas, gavėjų bylose esančių dokumentų kopijas;
8.12. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus;
8.13. vykdo asmenų aptarnavimo kokybės apklausas;
8.14. analizuoja besikreipiančių dėl išmokų skyrimo asmenų srautus, rengia Poskyrio veiklos ataskaitas;
8.15. siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus, pagal kompetenciją  vykdo kitas funkcijas.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams