Sveikata ir socialiniai reikalai

Asmeninės higienos paslaugų teikimo nepasiturintiems vilniečiams projektams įgyvendinti 2024 metais skirta 35 475 Eur

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 30-2726/20 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso... ❯❯❯

Sociokultūrinių paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms projektams įgyvendinti 2024 m. skirta 95 000 Eur

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius vadovaudamasis 2024 m. sausio 11 d. įsakymu Nr.30-53/24 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų... ❯❯❯

Nemokamo maitinimo paslaugų teikimo nepasiturintiems vilniečiams projektams įgyvendinti 2024 metais skirta 205 000 Eur

Vilniaus miesto administracijos direktorius vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 30-2726/20 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto... ❯❯❯

Nevyriausybinių organizacijų (NVO), teikiančių transporto paslaugas asmenims su negalia (arba riboto mobilumo asmenims), projektams įgyvendinti 2024 m. skirta 130 000 Eur

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius vadovaudamasis 2024 m. sausio 11 d. įsakymu Nr.30-53/24 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų... ❯❯❯

Vienkartinė pašalpa nebegaunantiems būsto nuomos kompensacijos

Vilniaus miesto savivaldybė gelbsti labiausiai pažeidžiamiems asmenims ir šeimoms, nebegaunantiems būsto nuomos kompensacijos, ir iš savo biudžeto skiria 1100 Eur vienkartinę pašalpą. Ši pašalpa gali būti skiriama pensinio amžiaus arba vienam auginančiam (globojančiam) vaiką (-us) asmeniui (šeimai), kuris (-ie) iki 2023 m.... ❯❯❯

Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių Palydėjimo paslaugą nepilnamečiams, ne ES piliečiams, projektų atrankos ir finansavimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyrius skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių  Palydėjimo paslaugą nepilnamečiams, ne ES piliečiams, projektų atrankos ir finansavimo konkursą. Konkursas vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 11 d.... ❯❯❯

Organizuojamas renginys Vilniaus mieste registruotoms ar veiklą vykdančioms organizacijoms siekiant pristatyti Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programą 2024 m. ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašą

2024 m. balandžio 16 d. 13:00 – 15:00 val. Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės gerovės skyriaus Socialinės integracijos poskyris organizuoja renginį Vilniaus mieste registruotoms ar veiklą vykdančioms organizacijoms siekiant pristatyti Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programą 2024 m. ir jos įgyvendinimo tvarkos... ❯❯❯

Skelbiamas konkursas dėl Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos dėl priemonių vykdymo ir įgyvendinimo 2024 m.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) siekiant didinti Vilniaus miesto gyventojų neturinčių darbo integraciją į darbo rinką sudarant galimybes joje išsilaikyti, mažinant gyventojų socialinę įtampą bei atskirtį, suteikiant galimybę dirbti kvalifikaciją atitinkantį darbą, skatinant Vilniaus miesto... ❯❯❯

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams