Sveikata ir socialiniai reikalai

SKELBIAMAS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ ASMENS HIGIENOS PASLAUGAS SOCIALINĖS RIZIKOS VEIKSNIUS PATIRIANTIEMS ASMENIMS, PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO KONKURSAS

  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių asmens higienos paslaugas socialinės rizikos veiksnius patiriantiems asmenims, projektų atrankos konkursą. Konkursas vykdomas vadovaujantis „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių... ❯❯❯

DĖL SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ TEIKIMO

Vilniaus miestas siekia gerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kreipiasi į nevyriausybines organizacijas ir paslaugų tiekėjus, kurie gali prisidėti prie tikslo - pagerinti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų prieinamumą, suteikti galimybę daugiau vilniečių gauti šias paslaugas  ir tokiu būdu sudaryti galimybę... ❯❯❯

Kviečiame dalyvauti Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo ir finansavimo tvarkos aprašo projekto aptarime

  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius 2021 m. lapkričio 25 d. 14 val. organizuoja nuotolinį susitikimą, kurio metu kviečia aptarti Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo ir finansavimo tvarkos aprašo projektą. Susitikime suinteresuotiems asmenims bus pristatytas Vilniaus miesto... ❯❯❯

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų finansavimo 2022 metais konkursui pateiktų paraiškų sąrašas

Eil. nr. Organizacijos pavadinimas Juridinio asmens kodas Paraiškos registracijos data ir registracijos Nr. 1 VšĮ „Asistentinis taxi“ 305629313 2021-11-08 Nr. A193-806/21 2 VšĮ "Neįgaliųjų naujasis teatras“ 302247949 2021-11-08 Nr. A193-812/21 3 Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir... ❯❯❯

Organizuojamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis

  2021 m. lapkričio 17 d. 13.00 val. organizuojamas nuotolinis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos, sudarytos Vilniaus sudarytos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 30-2923/21 posėdis. Preliminari... ❯❯❯

Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos II etapo paslaugas, projektų atrankos konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, įgyvendindamas Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašą, skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos II etapo paslaugas,... ❯❯❯

Kviečiame organizacijas Žirmūnų ir Pilaitės seniūnijose teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą

Vilniaus miesto savivaldybė, atsižvelgdama į augantį akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros poreikį Žirmūnų ir Pilaitės seniūnijose, maloniai kviečia nevyriausybines organizacijas teikti  Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Skyrius) prašymus dėl leidimo teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą... ❯❯❯

Kviečiame į informacinį seminarą „Nepilnamečių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas: pagalba prieinama”

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrius kartu su Vilniaus visuomenės sveikatos biuru organizuoja seminarą „Nepilnamečių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas: pagalba prieinama“. Kviečiame dalyvauti: švietimo, socialinių, sveikatos ir teisėsaugos srityse dirbančius... ❯❯❯

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams