Asmenų ir šeimų, kuriems skiriama būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, sąrašas

Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. spalio 16 d.
įsakymo Nr. 30- 2807 priedas

ASMENŲ IR ŠEIMŲ, GAUNANČIŲ BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJĄ, SĄRAŠAS

Eil.
nr.
Sąrašas Pareiškėjas
1. Bendrasis D.Yusupov
2. Neįgaliųjų ir asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis E. Devėnas
3. Neįgaliųjų ir asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis V. Sinkevičienė
4. Bendrasis A. Ignatovič
5. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių) V. Grišečkina
6. Jaunų šeimų S.Karčiauskienė
7. Jaunų šeimų S. Adamonytė
8. Bendrasis R. Kalininas
9. Bendrasis A. Grochovskij
10. Bendrasis A. Gudebskij
11. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių) J. Pocienė
12. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių) R. Pranculienė
13. Neįgaliųjų ir asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis V. Botyrius
14. Bendrasis J. Dumbauskas
15. Jaunų šeimų B. Zvincevičienė
16. Bendrasis A. Pogosian

SĮ „Vilniaus miesto būstas“
Švitrigailos g. 7, LT-03110 Vilnius
Tel. (8 5) 277 9090, el. p. [email protected]
http://vmb.lt/