Akredituotos socialinės priežiūros paslaugos

Specialiosios socialinės paslaugos (socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugos) yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą. Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

Socialinė priežiūra teikiama socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.

Norint gauti socialinės priežiūros paslaugas, reikia pateikti šiuos dokumentus *:

 1. užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a) **, kuriame nurodyta informacija apie asmeniui paskirtus medikamentus ir jų vartojimą bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis. Išrašas turi būti išduotas ne anksčiau kaip likus vienam mėnesiui iki paslaugų teikimo pradžios. Asmenims, sergantiems ūmiomis infekcinėmis ligomis arba asmenims, kuriems diagnozuota ūmi psichozė, socialinės priežiūros poreikis nenustatomas ir paslaugos neskiriamos.

Socialiniai darbuotojai gali prašyti iš šeimos papildomų duomenų, reikalingų socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.


* Dokumentų pateikti nereikia norint gauti laikino apnakvindinimo paslaugą.

** Medicinos dokumentų išrašo (formos 027/a) pateikti nereikia norint gauti psichosocialinę pagalbą.

 

 1. PAGALBA Į NAMUS – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbą į namus teikiančios įstaigos:

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Kontaktai
1. BĮ Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras Tel. (8 5) 213 3663,
el. p. info@spcentras.lt
2. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius Tel.  8 679 58335,
el. p. samarietes@gmail.com
3. VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ Tel. 8 654 64896,
el. p. vilnius@senjoro.lt
4. Maltos ordino pagalbos tarnyba Tel. 8 616 25656,
el. p. info@maltieciai.lt
5. Asociacija sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus viltis“ Tel. 8 52334705,
el. p. info@vilniausviltis.lt
6. VšĮ „Senior Group Lietuva“
Tel. 8 66655116,
7. Grigiškių neįgaliųjų draugija

Tel. 8 675 02852,

El. p. grigiskiund@gmail.com

8. VšĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“ Tel. 8 602 79545,
el. p. ramune.iksc@viltis.lt
9. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Tel. 8 642 51663,
el. p. viltis@viltis.lt
10. VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras Tel. (8 5) 2310633,
el. p. vilkpedescentras@gmail.com
11. VšĮ „Sveikatos metai“ Tel. 8 681 11147,
el. p. dienoscentras@lrsc.lt
12. VšĮ „Patirties įdarbinimas“ Tel. 8 607 41273,
el. p. info@darbinimas.lt
13. VšĮ „Ne po vieną“
Tel. 8 601 95120,
el. p. arunas@nepoviena.lt
 1. SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS, PALAIKYMAS IR (AR) ATKŪRIMAS – tai paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą.

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas teikiančios įstaigos:

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Kontaktai Numatytas
vietų
skaičius
1. Vilniaus arkivyskupijos Caritas M. K. Paco g. 4, Vilnius,
tel. 8 602 74 234,
el. p. betanija@vilnius.caritas.lt;
tel. 8 699 90 866,
el. p. pagalba@vilnius.caritas.lt
Užsieniečių integracijos programa
Kalvarijų g. 39, Vilnius,
tel. 8 673 48052,
el. p. kulturunamai@vilnius.caritas.lt 
100

 

 

 

5

2. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius J. Basanavičiaus g. 29, Vilnius,
tel. 8 679 58335,
el. p. samarietes@gmail.com
24
3. BĮ Vilniaus miesto krizių centras Vytenio g. 45, Vilnius,
tel. (8 5) 2333619,
el. p. info@vmkc.lt
80/pagal poreikį
4. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga Gėlių g. 7, Vilnius,
tel.: (8 5) 269 13 08; 8 604 00 678,
el. p. lzns@negalia.lt
48
5. VšĮ Terapinio ugdymo centras Aplink Svajonių g. 56, Vilnius,
tel. 8 602 11-972,
el. p. info@tuc.lt
6
6. MB Pirmas blynas Savičiaus g. 15, Vilnius,
tel. 8 617 93037,
el. p. info@pirmasblynas.lt
10
7. VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva J. Basanavičiaus g. 45, Vilnius,
tel. 8 672 35298,
el. p. info@ppi.lt
8. VšĮ Valakupių reabilitacijos centras Vaidilutės g. 69, Vilnius,
tel. (8 5) 247 7544,
el. p. info@reabilitacija.lt
20
9. VšĮ „Rastis“ Vasaros g. 5, korpusas 7 ,Vilnius,
tel. (8 5) 271 5765,
el. p. prc@rastis.lt
10
10. Dingusių žmonių šeimų paramos centras Žaliųjų ežerų g. 85, Vilnius,
tel.: (8 5) 248 3373, 8 652 98187,
el. p. centras@missing.lt
8
11. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“ Panerių g. 39-304, Vilnius,
tel. 8 622 14083,
el. p. dirbtuves.vilnius@gmail.com
12
12. VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ Vilniaus g. 20, Vilnius,
tel.: (8 5) 212 2399, 8 687 53720,
el. p. info@manoguru.lt
iki 25
13. Lietuvos sakaliukų sąjunga Ševčenkos g. 16B, Vilnius,
tel. 8 628 98903,
el. p. sakaliukai@gmail.com
80
14. Valakampių socialinių paslaugų namai A. Kojelavičiaus g. 172, Vilnius
tel. 8 683 81251,
el. p. savi.namai@vspn.lt
10
15. VšĮ „Integracijos iniciatyvos“ M. Marcinkevičiaus g. 17-21,
tel. 8 610 61167,
el. p. info@iiniciatyvos.lt
16
16. Vaikų ir jaunimo diabeto klubas Diabitė A. Juozapavičiaus g. 11-306,
tel. 8 687 43633,
el. p. info@diabite.lt
25
17. VšĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“ Kareivių g. 2C-1,
tel. 8 602 79545,
el. p. ramune.iksc@viltis.lt
10
18. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Kareivių g. 2C-1,
Tel. 8 642 51663,
el. p. viltis@viltis.lt
10
19. VšĮ „Sveika Meda“ Muitinės g. 34,
tel. 8 619 56479,
el. p. info@sveikameda.lt
20
20. VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras Skroblų g. 27,
tel. (8 5) 2310633,
el. p. vilkpedescentras@gmail.com
80
21. VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas Tilto g. 19-27, Vilnius,
tel. 8 671 40877,
el. p. integracija@zmogui.lt 
15-30
22. VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras Jurgio Matulaičio a. 3, Vilnius,
tel. (8 5) 2461772,
el. p. matulaiciosc@gmail.com
15
 1. APGYVENDINIMAS SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE – tai namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis asmeninį (šeimos) gyvenimą.

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas teikiančios įstaigos:

1. BĮ Fabijoniškių socialinių paslaugų namai S. Stanevičiaus g. 57, Vilnius,
tel. (8 5) 205 3108,
el. p. sgn@senoliai.lt
44
2. VšĮ „Valsta“ Naugarduko g. 47-41, Vilnius,
tel. 8 670 3740
4
3. VšĮ Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios diakonija „Vilniaus Sandora“ Vokiečių g. 22, Vilnius,
tel.: (8 5) 212 04 38,  8 600 25 795,
el. p. vilniaussandora@gmail.com
15
4. BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai A. Kojelavičiaus g. 172, Vilnius,
tel. 8 683 81251,
el. p. savi.namai@vspn.lt
A. Kojelavičiaus g. 127, Vilnius,

tel. 8 680 40662,
el. p. savarankiski@vspn.lt
28

 

30

5. VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas Vydūno g. 19-38, Vilnius,
tel. 8 671 40877,
el. p. integracija@zmogui.lt
6
 1. LAIKINAS APNAKVINDINIMAS – tai nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, smurtautojai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ar gyvybei.

Laikino apnakvindinimo paslaugas teikiančios įstaigos:

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Kontaktai Numatytas
vietų
skaičius
1. BĮ Vilniaus „Vilko pėdos“ namai A. Kojelavičiaus g. 50, Vilnius,
tel.: 8(5) 2607005, 8(5) 2610892,
el. p. info@vmnn.lt
90
2. BĮ Vilniaus miesto krizių centras Vytenio g. 45, Vilnius,
tel. (8 5) 2333619,
el. p. info@vmkc.lt  Kalvarijų g. 201C, Vilnius
8

 

4

 1. INTENSYVI KRIZIŲ ĮVEIKIMO PAGALBA tai socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta.

Intensyvią krizių įveikimo pagalbą teikiančios įstaigos:

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Kontaktai Numatytas
vietų
skaičius
1. Vilniaus arkivyskupijos Caritas V. Grybo g. 29, Vilnius,
tel. 8 685 77 347;
el. p.: mvnamai@vilnius.caritas.lt,
vida.neverovic@vilnius.caritas.lt;
M. K. Paco g. 4, Vilnius,
tel. 8 699 90 866,
el. p. pagalba@vilnius.caritas.lt
Užsieniečių integracijos programa
Kalvarijų g. 39, Vilnius,
tel. 8 673 48052,
el. p. kulturunamai@vilnius.caritas.lt
25/30

 

 

 

 

 

5

2. BĮ Vilniaus miesto krizių centras Vytenio g. 45, Vilnius,
tel. (8 5) 2333619,
el. p. info@vmkc.ltKalvarijų g. 201C, Vilnius
64

 

 

11

3. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius J. Basanavičiaus g. 29, Vilnius,
tel. +370675 83335,
el. p. samarietes@gmail.com
24
4. Labdaros ir paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija Nadruvos g. 13,
tel. 8 600 96519,
el. p. bozena.narkun@sos-org.lt
20 laikinam apgyvendinimui,
60 dienos socialinei pagalbai gauti
5. VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas Tilto g. 19-27,
tel. 8 671 40877,
el. p. integracija@zmogui.lt
4
 1. PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA – tai pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprių emocinių išgyvenimų (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems.

Psichosocialinę pagalbą teikiančios įstaigos:

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Kontaktai
1. VŠĮ Paramos vaikams centras Latvių g. 19A, Vilnius;
Šeimyniškių g. 3A, Vilnius,
Tel. 8 611 43 567;
el. p. pvc@pvc.lt
2. Vilniaus arkivyskupijos Caritas Odminių g. 12, Vilnius,
M. K. Paco g. 4, Vilnius,
Didžioji g. 5, Vilnius;
tel. (8 5) 216 1014,
el. p. info@vilnius.caritas.lt
3. BĮ Vilniaus miesto krizių centras Vytenio g. 45, Vilnius,
tel. (8 5) 2333619,
el. p. info@vmkc.lt
4. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius J. Basanavičiaus g. 29, Vilnius,
tel. 8 675 83335,
el. p. samarietes@gmail.com
5. VšĮ Terapinio ugdymo centras Aplink Kalvarijų g. 98-34/35, Vilnius,
tel. 8 602 11-972,
el. p. info@tuc.lt
6. VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva J. Basanavičiaus g. 45, Vilnius,
tel. 8 672 35298,
el. p. info@ppi.lt
7. VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ Vilniaus g. 20, Vilnius, 
tel.: ( 8 5) 212 2399, 8 687 53720,
el. p. info@manoguru.lt
8. VšĮ „SOPA“ Krokuvos g. 8, Vilnius,
tel. 8 616 00786,
el. p. info@sopa.lt
9. VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras Ulonų g. 5, Vilnius,
tel. +37068685697,
el. p. bsnkoordinatore@gmail.com
10. VšĮ SOTAS Trinapolio g. 12, Vilnius,
tel. +37052121453,
el. p. sotas.vilnius@sotas.org
11. VšĮ „Integracijos iniciatyvos“ M. Marcinkevičiaus 17-21, Vilnius,
tel. 8 610 61167,
el. p. info@iiniciatyvos.lt
12. VšĮ „Rastis“ Vasaros g. 5, korpusas 7 ,Vilnius,
tel. (8 5) 271 5764,
el. p. prc@rastis.lt
13. BĮ Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro Pagalbos šeimai skyrius
Tel. (8 5) 213 3663,
el. p. info@spcentras.lt
Paslauga teikiama Vilniuje:
Antakalnio g. 17;
Vilniaus g. 6, Grigiškės;
Gerovės g. 1;
Odminių g. 3;
Žemaitijos g. 9;
Juozapavičiaus g. 10A;
Žirmūnų g. 143;
Kalvarijų g. 156;
Šeškinės g. 28;
Agrastų g. 16;
Darbininkų g 16;
Savanorių pr. 49;
Žemynos g. 1.
14. Labdaros paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija
Šeimų stiprinimo programa
Saltoniškių g. 10A, Vilnius
tel. 8 699 45534,
el. p. rasa.zaidovaite@sos-org.lt 
15. Visuomeninė organizacija Gelbėkit vaikus
Vaiko ir šeimos centras „Duok ranką“

Ukmergės g. 222, Vilnius
tel. +370 602 66465,
el. p. ivona.bukovska@savethechildren.org

16. Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“
Žirmūnų g. 143, Vilnius,
tel. (8 5) 277 6712,
el. p. info@mczirmunai.lt
17. VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras
Jurgio Matulaičio a. 3, Vilnius,
tel. +370 616 17473,
el. p. seimu.tarnyba@matulaiciospc.org
18. Vaikų ir jaunimo diabeto klubas Diabitė
A. Juozapavičiaus g. 11-306, Vilnius,
tel. 8 687 43633,
el. p. info@diabite.lt
19. VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas
Tilto g. 19-27, Vilnius,
tel. 8 671 40877,
el. p. integracija@zmogui.lt
 1. APGYVENDINIMAS NAKVYNĖS NAMUOSE – tai laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas teikiančios įstaigos:

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Kontaktai Numatytas
vietų
skaičius
1. BĮ Vilniaus „Vilko pėdos“ namai Vilkpėdės g. 12, LT-03151 Vilnius,
tel. 8(5) 2388868,
el. p. info@vmnn.lt
210
2. Vilniaus arkivyskupijos Caritas Šv. Stepono g. 35, Vilnius,
tel. 8 652 85 818;
el. p.: laikiniejinamai@vilnius.caritas.lt, aida.karciauskiene@vilnius.caritas.lt
76
 1. PAGALBA GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS), BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, ĮTĖVIAMS IR ŠEIMYNŲ DALYVIAMS AR BESIRENGIANTIEMS JAIS TAPTI – tai atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus.

Pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams teikiančios įstaigos:

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Kontaktai
1. VšĮ „Pagalbos paaugliams inciatyva” Tuskulėnų g. 39, Vilnius,
tel.: +370 665 22480, +370 672 35298,
el. p. info@ppi.lt
2. VšĮ SOTAS Trinapolio g. 12, Vilnius,
tel. (8 5) 212 1453,
el. p. sotas.vilnius@sotas.org
3. VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras” Ulonų g. 5, Vilnius,
tel. 8 694 05030,
el. p. globoscentras@vpscentras.lt
4. Labdaros ir paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija Ozo g. 37, Vilnius,
tel. (8 5) 270 5091,
el. p. info@sos-org.lt
5. „Žiburio” labdaros ir paramos fondas Maldininkų g. 4, Vilnius,
tel. 8 608 43036,
el. p. info@ziburio-fondas.lt
 1. APGYVENDINIMAS APSAUGOTAME BŪSTE – tai asmens (šeimos) apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas namų aplinkoje, reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje, siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens (šeimos) socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius.

Apgyvendinimo apsaugotame būste paslaugas teikiančios įstaigos:

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Kontaktai Numatytas
vietų
skaičius
1. VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras Tel. (8 5) 237 2548,
el. p. info@vpscentras.lt
6
2. Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“ Tel. (8 5) 233 2820,
el. p. bendrija.giedra@gmail.com
4
3. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija Tel. 8 600 24068,
el. p. jurgita@lspzgb.lt, bendrija@lspzgb.lt
8
4. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“ El. p. danisauskiene@gmail.com 4
5. VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas Tel. 8 671 40877,
el. p. integracija@zmogui.lt
3
6. Vilniaus arkivyskupijos Caritas
Tel. 8 646 12248,
4
 1. LAIKINAS ATOKVĖPIS ASMENS NAMUOSE – tai socialinės priežiūros paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūros ir (ar) slaugos.

Laikino atokvėpio asmens namuose paslaugas teikiančios įstaigos:

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Kontaktai
1. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus viltis“ Vytenio g. 37, Vilnius,
tel. (8 5) 233 47 05,
el. p. info@vilniausviltis.lt
2. VšĮ „Priežiūra ir pagalba senjorams į namus“ Elnių g. 23-12, Vilnius,
tel. +37067540035,
el. p. prieziurasenjorams@gmail.com 
3. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Kareivių g. 2C-1,
Tel. 8 642 51663,
el. p. viltis@viltis.lt
4. VšĮ „Senior Group Lietuva“ Savitiškio g. 31, LT-37370 Panevėžys, Lietuva,

Tel. +370 66655116,
5. VšĮ „Integracijos tiltas“ Fabijoniškių g. 21-74,
tel. 8 652 42651,
el. p. tiltasintegracijos@gmail.com
6. VšĮ „Patirties įdarbinimas“ Žirmūnų g. 139, Vilnius, tel. 8 607 41273, el. p. info@darbinimas.lt
7. VšĮ „Ne po vieną“ Šilo g. 3, Tvarkiškių k., Kauno r., tel. 8 601 95 120, el. p. arunas@nepoviena.lt
 1. PALYDĖJIMO PASLAUGA JAUNUOLIAMS – tai visuma tarpusavyje susijusių paslaugų ir (ar) priemonių, kurios teikiamos, siekiant padėti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjams prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, t. y. palengvinti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjų socialinę integraciją bendruomenėje.

Palydėjimo paslaugą jaunuoliams teikiančios įstaigos:

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Kontaktai Numatytas
vietų
skaičius
1. Vilniaus arkivyskupijos Caritas Odminių g. 12 6
2. VšĮ „Valsta“ Kapsų g. 22-56, 
tel.: 8 670 37040, 8 670 37037
4
3. VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ Gabijos g. 4-28, 
tel. (8 5) 2705091
4
4. Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai Džiaugsmo g. 45,
el. p. administracija@zolyno.lt
6
5. VŠĮ „Atsigręžk“ Fabijoniškių g. 43-71 6
6. VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas Tilto g. 19-27,
tel. 8 671 40877,
el. p. integracija@zmogui.lt

 

12. SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA ŠEIMOMS – tai paslaugos, teikiamos sunkumų patiriančiai šeimai, turinčiai vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas, vaikų nepriežiūra ir pan.), siekiant ją įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties.

Socialinės priežiūros šeimoms paslaugas teikiančios įstaigos:

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Kontaktai Numatytas
vietų
skaičius
1. BĮ Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro Pagalbos šeimai skyrius
Tel. (8 5) 213 3663,
el. p. info@spcentras.lt
Paslauga teikiama:
Antakalnio g. 17;
Vilniaus g. 6, Grigiškės;
Gerovės g. 1;
Odminių g. 3;
Žemaitijos g. 9;
Juozapavičiaus g. 10A;
Žirmūnų g. 143;
Kalvarijų g. 156;
Šeškinės g. 28;
Agrastų g. 16;
Darbininkų g 16;
Savanorių pr. 49;
Žemynos g. 1.
pagal poreikį
2. Labdaros paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija
Šeimų stiprinimo programa
Saltoniškių g. 10A,
tel. 8 699 45534,
el. p. rasa.zaidovaite@sos-org.lt 
pagal poreikį
3. VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras J. Matulaičio a. 3,
tel. 8 616 17473,
el. p. seimu.tarnyba@matulaiciospc.org
pagal poreikį
4. Visuomeninė organizacija Gelbėkit vaikus
Vaiko ir šeimos centras „Duok ranką“
Ukmergės g. 222,
tel. +370 602 66465,
el. p. ivona.bukovska@savethechildren.org
pagal poreikį
5. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Kareivių g. 2C-1,
tel. 8 642 51663,
el. p. viltis@viltis.lt
10

 

13. SOCIALINĖ REABILITACIJA NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE – tai kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje.

Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas teikiančios įstaigos:

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Kontaktai Numatytas
vietų
skaičius
1. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga Gėlių g. 7,
tel. 85 269 13 08,
el. p. lzns@negalia.lt
180
2. Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ Šilo g. 24,
tel. 8 698 43850,
el. p. info@guboja.lt
35
3. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“ Vytenio g. 37,
tel. (8 5) 233 47 05,
el. p. info@vilniausviltis.lt
30
4. VšĮ „Mažoji guboja“ Šiaulių g. 8,
tel. 8 668 76965,
el. p. mazojiguboja@gmail.com
26
5. VšĮ „SOPA“ Krokuvos g. 8,
tel. 86 16 00786,
el. p. info@sopa.lt
20
6. VšĮ „Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras“ Šv. Kazimiero g. 3,
tel. (8 5) 2626407,
el. p. vilniauskrc@gmail.com
280
7. Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“ Žirmūnų g. 70,
tel. (8 5) 233 28 20,
el. p. bendrija.giedra@gmail.com
55
8. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA Filaretų g. 36-2,
tel. 8 676 72299,
el. p. pagava@pagava.lt
80
9. Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga Kauno g. 4,
tel. 8 652 17895,
el. p. lznsvilnius@yahoo.com
80
10. VšĮ „Rastis“ Vasaros g. 5, 7 korpusas,
tel. (8 5) 2715764,
el. p. prc@rastis.lt
25
11. VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba“ Viršuliškių g. 34-10A,
tel. 861613658,
el. p. pagalba.seimai@lspzgb.lt
50
12. Asociacija „Vilniaus lietaus vaikai“ Palydovo g. 29 A,
tel. 8 620 20665,
el. p. lina@lietausvaikai.lt
40
13. Vilniaus neįgaliųjų draugija J. Basanavičiaus g. 29,
tel. 8 600 13554,
el. p. vilniausnd@gmail.com
110
14. VšĮ „Neįgaliųjų naujasis teatras“ A. Jakšto g. 9-130,
tel. 8 607 70313,
el. p. info@naujasisteatras.lt
50
15. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Kareivių g. 2C-1,
tel. 8 642 51663,
el. p. viltis@viltis.lt
10
16. VšĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“ Kareivių g. 2C-1,
tel. 8 602 79545,
el. p. ramune.iksc@viltis.lt
10
17. Grigiškių neįgaliųjų draugija Kovo 11-osios g. 36, Grigiškės,
tel. 8 675 02852,
el. p. grigiskiund@gmail.com
50
18. Vaikų ir jaunimo diabeto klubas Diabitė A. Juozapavičiaus g. 11-306,
tel. 8 687 43633,
el. p. info@diabite.lt
25
19. VšĮ „Sveika Meda“ Muitinės g. 34,
tel. 8 619 56479,
el. p. info@sveikameda.lt
20
20. VšĮ „Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centas“ Skroblų g. 27,
tel. (8 5) 2310633,
el. p. vilkpedescentras@gmail.com
180
21. Išsėtinės sklerozės draugijai „Feniksai“ Žėručio g. 24-54,
tel. 8 655 27700,
el. p. info@feniksai.lt
50
22. Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija Viršuliškių  g. 53A-61,
tel. 8 675 54006,
el. p. lzspavilnius@gmail.com
12
23. Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ Žirmūnų g. 143,
tel. (8 5) 277 6712,
el. p. info@mczirmunai.lt
20
24. Lietuvos muzikos terapijos asociacija Miežių g. 8-15,
tel. 8 615 70907,
el. p. info@muzikosterapija.lt 
20
25. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius J. Basanavičiaus g. 29,
tel. 8 679 58335,
el. p. samarietes@gmail.com
30
26. Neįgaliųjų sporto ir užimtumo klubas „DRAUGYSTĖ“ Justiniškių g. 70-65,
tel. 8 610 66180,
el. p. nskdraugyste@nskdraugyste.lt
46

 

Apie VAIKŲ DIENOS SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ daugiau skaitykite čia.

 


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Socialinių paslaugų skyrius