Akredituotos socialinės priežiūros paslaugos

Specialiosios socialinės paslaugos (socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugos) yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą. Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

Socialinė priežiūra teikiama socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.

Norint gauti socialinės priežiūros paslaugas, reikia pateikti šiuos dokumentus *:

 1. užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a) **, kuriame nurodyta informacija apie asmeniui paskirtus medikamentus ir jų vartojimą bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis. Išrašas turi būti išduotas ne anksčiau kaip likus vienam mėnesiui iki paslaugų teikimo pradžios. Asmenims, sergantiems ūmiomis infekcinėmis ligomis arba asmenims, kuriems diagnozuota ūmi psichozė, socialinės priežiūros poreikis nenustatomas ir paslaugos neskiriamos.

Socialiniai darbuotojai gali prašyti iš šeimos papildomų duomenų, reikalingų socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.


* Dokumentų pateikti nereikia norint gauti laikino apnakvindinimo paslaugą.

** Medicinos dokumentų išrašo (formos 027/a) pateikti nereikia norint gauti psichosocialinę pagalbą.

 

 1. PAGALBA Į NAMUS – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbą į namus teikiančios įstaigos:

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Kontaktai
1. BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras Tel. (8 5) 213 3663, el. p. info@spcentras.lt
2. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius Tel.  8 679 58335, el. p. samarietes@gmail.com
3. VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ Tel. 8 654 64896, el. p. vilnius@senjoro.lt
4. Maltos ordino pagalbos tarnyba Tel. 8 616 25656, el. p. info@maltieciai.lt
5. Asociacija sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus viltis“ Tel. 8 52334705, el. p. info@vilniausviltis.lt
 1. SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS, PALAIKYMAS IR (AR) ATKŪRIMAS – tai paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą.

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas teikiančios įstaigos:

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Kontaktai Numatytas
vietų
skaičius
1. BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras Kauno g. 3, 01314 Vilnius, tel. (8 5) 213 3663, el. p. info@spcentras.lt; Antakalnio g. 17; Vilniaus g. 6, Grigiškės; Gerovės g. 1; Vydūno g. 15-5; Odminių g. 3; Žemaitijos g. 9; Juozapavičiaus g. 10A; Žirmūnų g. 143; Kalvarijų g. 156; Šeškinės g. 28; Agrastų g. 16; Savanorių pr. 49; Žemynos g. 1. pagal poreikį
2. Vilniaus arkivyskupijos Caritas M. K. Paco g. 4, Vilnius, tel. 8 602 74 234, el. p. betanija@vilnius.caritas.lt; tel. 8 699 90 866, el. p. pagalba@vilnius.caritas.lt 100
3. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius J. Basanavičiaus g. 29, Vilnius, tel. 8 679 58335, el. p. samarietes@gmail.com 24
4. BĮ Vilniaus miesto krizių centras Vytenio g. 45, Vilnius, tel. (8 5) 2333619, el. p. info@vmkc.lt 80/pagal poreikį
5. VšĮ ,,Vilniaus SOS vaikų kaimas“ Saltoniškių g. 10A, Vilnius, tel. (8 5) 2705091, el. p. info@sos-org.lt pagal poreikį
6. Visuomeninė organizacija ,,Gelbėkit vaikus“ S. Stanevičiaus g. 24-8, Vilnius, tel. 8 682 62 7725, el. p. natalija.novakauskiene@savethechildren.org pagal poreikį
7. VšĮ „Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras“ Jurgio Matulaičio a. 3, Vilnius, tel. (8 5) 2461772, el. p. matulaitis.seimos@gmail.com pagal poreikį
8. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga Gėlių g. 7, Vilnius, tel. (8 5) 269 13 08; 8 604 00 678, el. paštas lzns@negalia.lt 48
9. VšĮ Terapinio ugdymo centras Aplink Svajonių g. 56, Vilnius, tel. 8 602 11-972, el. p. info@tuc.lt 6
10. MB Pirmas blynas Savičiaus g. 15, Vilnius, tel. 8 617 93037, el. p. info@pirmasblynas.lt 10
11. VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva J. Basanavičiaus g. 45, Vilnius, tel. 8 672 35298, el. p. info@ppi.lt
12. VšĮ Valakupių reabilitacijos centras Vaidilutės g. 69, Vilnius, tel. (8 5) 247 7544, el. p. info@reabilitacija.lt 20
13. VšĮ „Rastis“ Vasaros g. 5, korpusas 7 ,Vilnius, tel. (8 5) 271 5765, el. p. prc@rastis.lt 10
14. Dingusių žmonių šeimų paramos centras Žaliųjų ežerų g. 85, Vilnius, tel. (8 5) 248 3373, 8 652 98187, el. p. centras@missing.lt 8
15. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“ Panerių g. 39-304, Vilnius, tel. 8 622 14083, el. p. dirbtuves.vilnius@gmail.com 12
16. VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ Vilniaus g.20, Vilnius, tel. (8 5) 212 2399, 8 687 53720, el. p. info@manoguru.lt iki 25
17. Lietuvos sakaliukų sąjunga Ševčenkos 16B, Vilnius, tel. 8 628 98903, el. p. sakaliukai@gmail.com 80
 1. APGYVENDINIMAS SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE – tai namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis asmeninį (šeimos) gyvenimą.

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas teikiančios įstaigos:

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Kontaktai Numatytas
vietų
skaičius
1. BĮ Fabijoniškių socialinių paslaugų namai Tel. (8 5) 205 3108, el. p. sgn@senoliai.lt 44
2. VšĮ „Valsta“ Tel. 8 670 3740 4
3. VšĮ Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios diakonija „Vilniaus Sandora“ Tel. (8 5) 212 04 38,  8 600 25 795, el. p. vilniaussandora@gmail.com 15
 1. LAIKINAS APNAKVINDINIMAS – tai nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, smurtautojai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ar gyvybei.

Laikino apnakvindinimo paslaugas teikiančios įstaigos:

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Kontaktai Numatytas
vietų
skaičius
1. BĮ Vilniaus „Vilko pėdos“ namai A. Kojelavičiaus g. 50, Vilnius, tel. 8(5) 2607005, 8(5) 2610892, el. p. info@vmnn.lt 90
2. BĮ Vilniaus miesto krizių centras Vytenio g. 45, Vilnius, tel. (8 5) 2333619, el. p. info@vmkc.lt 8
 1. INTENSYVI KRIZIŲ ĮVEIKIMO PAGALBA tai socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta.

Intensyvią krizių įveikimo pagalbą teikiančios įstaigos:

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Kontaktai Numatytas
vietų
skaičius
1. Vilniaus arkivyskupijos Caritas Odminių g. 12, Vilnius, tel. 8 685 77 347; el. p. mvnamai@vilnius.caritas.lt, vida.neverovic@vilnius.caritas.lt; M. K. Paco g. 4, Vilnius, tel. 8 699 90 866, el. p. pagalba@vilnius.caritas.lt 25/30
2. BĮ Vilniaus miesto krizių centras Vytenio g. 45, Vilnius, tel. (8 5) 2333619, el. p. info@vmkc.lt 64
3. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius J. Basanavičiaus g. 29, Vilnius, tel. +370675 83335, el. p. samarietes@gmail.com 24
 1. PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA – tai pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprių emocinių išgyvenimų (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems.

Psichosocialinę pagalbą teikiančios įstaigos:

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Kontaktai
1. VŠĮ Paramos vaikams centras Latvių g. 19A, Vilnius; Šeimyniškių g. 3A, Vilnius, Tel. 8 611 43 567; el. p. pvc@pvc.lt
2. Vilniaus arkivyskupijos Caritas Odminių g. 12, Vilnius, M. K. Paco g. 4, Vilnius, Didžioji g. 5, Vilnius; tel. (8 5) 216 1014 , el. p. info@vilnius.caritas.lt
3. BĮ Vilniaus miesto krizių centras Vytenio g. 45, Vilnius, tel. (8 5) 2333619, el. p. info@vmkc.lt
4. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius J. Basanavičiaus g. 29, Vilnius, tel. 8 675 83335, el. p. samarietes@gmail.com
5. VšĮ Terapinio ugdymo centras Aplink Kalvarijų g. 98-34/35, Vilnius, tel. 8 602 11-972, el. p. info@tuc.lt
6. VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva J. Basanavičiaus g. 45, Vilnius, tel. 8 672 35298, el. p. info@ppi.lt
7. VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ Vilniaus g. 20, Vilnius,  tel. ( 8 5) 212 2399, 8 687 53720, el. p. info@manoguru.lt
8. VšĮ „SOPA“ Krokuvos g. 8, Vilnius, tel. 8 616 00786, el. p. info@sopa.lt
9. VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras Kalvarijų g. 131, Vilnius, tel. +37068685697, el. p. bsnkoordinatore@gmail.com
10. VšĮ SOTAS Trinapolio g. 12, Vilnius, tel. +37052121453, el. p. sotas.vilnius@sotas.org
 1. APGYVENDINIMAS NAKVYNĖS NAMUOSE – tai laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas teikiančios įstaigos:

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Kontaktai Numatytas
vietų
skaičius
1. BĮ Vilniaus „Vilko pėdos“ namai Vilkpėdės g. 12, LT-03151 Vilnius, tel. 8(5) 2388868, el. p. info@vmnn.lt 210
2. Vilniaus arkivyskupijos Caritas Šv. Stepono g. 35, Vilnius, tel. 8 652 85 818; el. p. laikiniejinamai@vilnius.caritas.lt, tadas.sukackas@vilnius.caritas.lt 76
 1. PAGALBA GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS), BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, ĮTĖVIAMS IR ŠEIMYNŲ DALYVIAMS AR BESIRENGIANTIEMS JAIS TAPTI – tai atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus.

Pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams teikiančios įstaigos:

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Kontaktai
1. VšĮ „Pagalbos paaugliams inciatyva” J. Basanavičiaus g. 45, Vilnius, tel. 8 665 22480, 8 672 35298, el. p. info@ppi.lt
2. VšĮ SOTAS Trinapolio g. 12, Vilnius, tel. (8 5) 212 1453, el. p. sotas.vilnius@sotas.org
3. VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras” Kalvarijų g. 131, Vilnius, tel. 8 694 05030, el. p. globoscentras@vpscentras.lt
4. Labdaros ir paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija Ozo g. 37, Vilnius, tel. (8 5) 270 5091, el. p. info@sos-org.lt
5. „Žiburio” labdaros ir paramos fondas Ulonų g. 3-89, Vilnius, tel. 8 608 43036, el. p. info@ziburio-fondas.lt
 1. APGYVENDINIMAS APSAUGOTAME BŪSTE – tai asmens (šeimos) apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas namų aplinkoje, reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje, siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens (šeimos) socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius.

Apgyvendinimo apsaugotame būste paslaugas teikiančios įstaigos:

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Kontaktai Numatytas
vietų
skaičius
1. VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras Tel. (8 5) 237 2548, el. p. info@vpscentras.lt 6
2. Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“ Tel. 852332820, el. p. bendrija.giedra@gmail.com 4
3. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija Tel. 8 600 24068, el. p. jurgita@lspzgb.lt 32
4. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“ El. p. danisauskiene@gmail.com 4
 1. LAIKINAS ATOKVĖPIS ASMENS NAMUOSE – tai socialinės priežiūros paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūros ir (ar) slaugos.

Laikino atokvėpio asmens namuose paslaugas teikiančios įstaigos:

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Kontaktai
1. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus viltis“ Vytenio g. 37, tel. (8 5) 233 47 05, el. p. info@vilniausviltis.lt
 1. PALYDĖJIMO PASLAUGA JAUNUOLIAMS – tai visuma tarpusavyje susijusių paslaugų ir (ar) priemonių, kurios teikiamos, siekiant padėti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjams prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, t. y. palengvinti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjų socialinę integraciją bendruomenėje.

Palydėjimo paslaugą jaunuoliams teikiančios įstaigos:

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Kontaktai Numatytas
vietų
skaičius
1. Vilniaus arkivyskupijos Caritas Odminių g. 12, Vilnius 6
2. VšĮ „Valsta“ Kapsų g. 22-56, Vilnius, tel. 8 670 37040, 8 670 37037 4
3. VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ Gabijos g. 4-28, Vilnius, tel. (8 5) 2705091 4
4. VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras Maumedžių g. 8-2m, Vilnius, Tel. (8 5) 2372548, el. p. info@vpscentras.lt 6

 

 

Apie VAIKŲ DIENOS SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ daugiau skaitykite čia.

 


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Socialinių paslaugų skyrius