Socialinė parama

Svarbi informacija

Svarbi informacija

 

Auginu vaiką

Auginu vaiką

 

Globoju vaiką

Globoju vaiką

 

Įvaikinau vaiką

Įvaikinau vaiką

 

Turi negalią

Aš ar šeimos narys turi negalią

 

Finansiniai sunkumai

Patiriu finansinių sunkumų

 

Netekau artimo

Netekau artimo žmogaus

 

Namas renovuojamas

Mano namas renovuojamas

 

Noriu gauti pažymą

Noriu gauti pažymą

 

Kitos pažymos

Kitos pašalpos ir kompensacijos

 

Dažniausiai užduodami klausimai

Filtruoti pagal temą

Informaciją apie socialinės paramos rūšis ir socialinio draudimo išmokas pagal gyvenimo atvejus: www.kasmanpriklauso.lt

Svarbu: nuo rugsėjo 1 d. visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams mokyklose bus organizuojami nemokami pietūs. Prašymų teikti nereikia.

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:

 1. nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
 2. parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus)

Ši parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose; ikimokyklinio ugdymo mokyklose; pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą. Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

Teisė į šią paramą nustatoma, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip:

 • 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio (192 Eur) (1 VRP – 128 Eur);
 • 2 VRP dydžiai (256 Eur), patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus;
 • 2,5 VRP dydžio (320 Eur) išimties atvejais, patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: nelaimingo atsitikimo atveju, netekus maitintojo (ne seniau kaip prieš 6 mėn.), kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų ir vienas iš bendrai gyvenančių asmenų (vienas iš tėvų ar vaikų) yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką. Pastaba. Šiuo atveju dėl pusryčių ir pavakarių skyrimo Savivaldybės administracija priima atskirą sprendimą..

Prašymą-paraišką galima pateikti:

 • dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti – nuo kalendorinių metų liepos 1 d. iki spalio 5 d.;
 • dėl nemokamo maitinimo – nuo kalendorinių metų liepos 1 d.;
 • dėl maitinimo mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje – nuo kalendorinių metų gegužės 1 d.
Instrukcija, kaip prisijungti prie SPIS »
Paslauga Socialinės paramos mokiniams skyrimas »

Naujovė: nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų – tėvai neturi teikti jokių pažymų. Pildyti paraišką reikia tik norint gauti finansinę paramą mokykliniams reikmenims – ji visada skiriama tik įvertinus šeimos pajamas.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams vaikams. Tėvai (globėjai) turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).

Vyresni nei antros klasės mokiniai irgi gali gauti ir nemokamą maitinimą, ir paramą moksleivio reikmenims.

Teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti suteikiama ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.

Vilniečiai, kurių vaikai yra vyresni nei antrokai, prašymus dėl socialinės paramos mokiniams 2021–2022 mokslo metais gali pildyti elektroniniu būdu čia – https://spis.lt/.

Instrukciją rasite čia – SPIS instrukcija PARAMA MOKINIAMS 

Visi prisijungimo būdai čia – SPIS visi prisijungimo būdai

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:

 • nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
 • parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite čia: APIE PARAMĄ

Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašom kreiptis:

 • dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių tel. 8 700 35545.
 • dėl paramos (maitinimo) mokiniams organizavimo mokyklose – į mokyklų administracijas.

Socialinių išmokų skyrius
Švietimo aplinkos skyrius

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams