Globoju vaiką

Globoju vaiką

Paslaugos

Globos (rūpybos) išmoka »

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas »

Pagalbos pinigai vaikus globojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims »

Vienkartinė išmoka įsikurti »

 


Kokiais atvejais mokami pagalbos pinigai?

Pagalbos pinigai yra mokami vaiką (-us) globojančiai (jais besirūpinančiai) šeimai (asmeniui), šeimynai ar budinčiam globotojui per globos centrą kaip periodinė išmoka ir kaip vienkartinė vaiko įsikūrimo išmoka globojamo (rūpinamo) vaiko gyvenamajai erdvei sukurti ir būtiniausioms reikmėms įsigyti. Pagalbos pinigai mokami toje savivaldybėje, kurioje besikreipiantis asmuo gyvena. Daugiau informacijos rasite Pagalbos pinigų skyrimas vaikus globojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

Ar priklauso globos (rūpybos) išmoka, jei man sukako 18 metų, toliau mokausi ir gyvenu globos namuose?

Globos (rūpybos) išmoka priklauso, jeigu pasibaigus vaiko globai dėl pilnametystės asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį dėl jo ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 24 metai.Kai besimokantis vyresnis kaip 18 metų asmuo lieka gyventi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) šeimynoje, globos centre ar socialinės globos įstaigoje, kuriose iki pilnametystės jam buvo nustatyta globa (rūpyba), globos (rūpybos) išmoka mokama šeimynai, globos centrui ar socialinės globos įstaigai. Daugiau informacijos rasite:

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir

Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas

Buvau globojamas (-a) iki 18 metų, ar galiu kreiptis dėl vienkartinės išmokos įsikurti?

Teisę gauti 3 675 eurų dydžio vienkartinę išmoką įsikurti turi asmuo, kuriam buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo. Dėl vienkartinės išmokos įsikurti galima kreiptis nuo 18 iki 25 metų.Daugiau apie tai
https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Vienkartines-ismokos-isikurti-skyrimas
arba
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/ismokos-tevu-globos-netekusiems-vaikams#vienkartineismokaisikurti.

Ar pilnamečiui, kuriam nustatyta globa šeimoje, priklauso papildoma išmoka vaikui?

Ne, nepriklauso.

DUK Išmokos ir kompensacijos »

 


Susijusios išmokos:

Auginu vaiką