Kompensacija už šildymą ir vandenį

Paslaugos

Būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijos »


PRASIDĖJO PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOMS 2023/2024 M. ŠILDYMO SEZONUI

Būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijos teikiamos gyvenamąją vietą būste deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims. Būstą nuomojantys asmenys turi būti su nuomotoju sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį raštu ir ją įregistravę viešame registre.

Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y. tiek būstą šildant centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru (malkomis, anglimi, dujomis, elektra ir pan.).

Jeigu asmuo nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (renovacijos) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą, ir dėl jo veiksmų (neveikimo) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti buto savininkui  2023/2024 metų šildymo sezoną kompensacijos dydis bus mažinamas 50 proc. o kitą šildymo sezoną (2024/2025 m.) kompensacija nebus teikiama, bet ne ilgiau nei 3 šildymo sezonus.

Nuo 2023-10-01 nustatant teisę į kompensacijas vertinamas nuosavybės teise turimas turtas, plačiau »

Skiriant kompensacijas vertinamos asmens ar šeimos gaunamos pajamos bei išlaidų dalis, skiriama apmokėti už būsto šildymą ir vandenį. Preliminarų kompensacijos dydį galite sužinoti pasinaudoję Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle .Dažniausiai užduodami klausimai apie būsto šildymo ir vandens kompensacijas »

 


Susijusios išmokos:

Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas

Paraiškų kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti priėmimas ir tikrinimas

Socialinė pašalpa