Patiriu finansinių sunkumų

Finansiniai sunkumai

Paslaugos

Socialinė pašalpa »

Būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijos »

Vienkartinė pašalpa »

Tikslinė pašalpa »

Sąlyginė pašalpa »

Periodinė pašalpa »

 


Kada priklauso socialinė pašalpa?

Pašalpą galima gauti, jei asmeniui tenkančios vidutinės pajamos per mėnesį neviršija 172,70 Eur. Apskaičiuojant vidutines pajamas, neįskaitomi vaiko pinigai ir neįskaičiuojama dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, nedarbo socialinio draudimo ir darbo paieškos išmokų (priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus – nuo 20 iki 40 proc.). Nustatant teisę į socialinę pašalpą laikinai nevertinamas turimas turtas. Toks palengvinimas galios iki 2024 metų balandžio 30 dienos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, jeigu šeimos arba asmens nuosavybės teise turimo turto vertė viršis nustatytą ribą, į turtą bus neatsižvelgiama 3 mėnesius, kai dėl paramos kreipiasi pirmą kartą arba praėjus 2 metams nuo paskutinio paramos gavimo. Daugiau informacijos rasite čia.

Kada reikia pateikti naują prašymą dėl socialinės pašalpos skyrimo?

Prašymas turi būti teikiamas kitą mėnesį, pasibaigus socialinės išmokos skyrimo laikotarpiui (t. y. jeigu socialinė pašalpa paskirta nuo gegužės iki liepos mėnesio, naujas prašymas turėtų būti teikiamas rugpjūčio mėnesį). Priimtame sprendime skirti socialinę išmoką yra nurodomas laikotarpis, kuriam skiriamos išmokos.

Daugiau informacijos rasite čia.

Ar toliau gausiu socialinę pašalpą įsidarbinęs?

Taip. Jei gaudavote socialinę pašalpą ir pradėjote dirbti, vis tiek turite teisę dar 12 mėnesių gauti šią paramą.
Su būtinomis sąlygomis galite susipažinti čia.

Gaunu socialinę pašalpą, taip pat gavau tikslinę pašalpą ligos atveju, tačiau antstolis iš šių gautų pajamų išskaičiavo įsiskolinimo pagal vykdomąjį raštą padengimą. Ką turėčiau daryti, kad, esant dabartinei sunkiai materialinei padėčiai, iš šių vienintelių gaunamų pajamų nebūtų vykdomi atskaitymai?

Antstolis nežino, kokia Jūsų gaunamų pajamų kilmė, todėl, kad iš gaunamos paramos nebūtų vykdomi atskaitymai įsiskolinimams dengti, būtina  antstoliui pranešti apie gaunamą paramą ir jos rūšį.

Pagal Civilinio proceso kodekso 739 straipsnį negalima išieškoti iš sumų, kurios priklauso skolininkui kaip tikslinės socialinės išmokos, pašalpos ir kompensacijos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų nepasiturinčių gyventojų socialinei paramai. Jeigu turite antstolių išieškomų skolų, gaunant socialinę pašalpą ar tikslinę paramą iš savivaldybių biudžetų lėšų, svarbu nedelsiant apie tai pranešti antstoliui, pateikiant jam paramą skyrusios savivaldybės  pažymą, pageidautina, 2-3 mėn. banko sąskaitos išrašą apie pervestą paramą; tik žinodamas jūsų gaunamų lėšų kilmę, antstolis užtikrins, kad išieškojimas iš gaunamos paramos nebūtų vykdomas.

Tačiau jeigu pranešti antstoliui nesuspėjote ir pajamos iš sąskaitos jau nurašytos, minėtus pažymą ir išrašą pateikite jam per 14 dienų (svarbu neuždelsti) nuo pajamų nurašymo – laiku pateikus dokumentus, įrodančius, kad buvo nurašytos pajamos, gautos kaip minėta parama, antstolis per 5 darbo dienas pajamas grąžina.

DUK Išmokos ir kompensacijos »