Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų srities kokybės valdymo chartija

Vienas iš sklandaus ir patogaus Vilniaus miesto strategijos įgyvendinimo tikslų – kokybiškos socialinės paslaugos Vilniaus miesto gyventojams. Tam užtikrinti reikalingi vieningai suprantami socialinių paslaugų kokybės parametrai ir įsipareigojimai šių kokybės parametrų laikymuisi.

Vilniaus miesto savivaldybė patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų srities kokybės valdymo chartiją, apimančią socialinių paslaugų srities paslaugų kokybės  aspektus,  su kuria galima susipažinti čia: VMSA Socialinių paslaugų srities kokybės valdymo chartija (dokumentas atsisiųsti)

Šiuo dokumentu siekiama užtikrinti į paslaugų kokybę ir klientų patirtį orientuotą veiklos stebėseną ir valdymo efektyvumą bei nuoseklumą:

  • Socialinių paslaugų standartai atspindi tuos paslaugų kokybės parametrus, kurie svarbiausi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos klientams.
  • Socialinių paslaugų standartuose įtvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos klientams įsipareigojimai, susieti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos klientams veiklos tikslais.
  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos klientams socialinių paslaugų srities įsipareigojimai yra aiškūs, nedviprasmiški, svarbūs, aktualūs.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų srities kokybės valdymo chartija siekia  detalizuoti atskirų 10-ies  aktualiausių socialinių paslaugų teikimo standartus ir rodiklius, kurie yra ambicingi ir pamatuojami.

Veikla yra iš dalies Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Vilniaus miesto savivaldybėje pagal Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ dalis.

 

Plačiau apie projektą »