Psichikos sveikatos stiprinimas

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų psichikos sveikatos stiprinimo krypties įgyvendinamų priemonių sąrašas

2022 PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMAS (atsisiųsti)

 


Eil
Nr.
Organizacijos pavadinimas/
priemonės pavadinimas
Trumpas veiklų aprašymas Tikslinė grupė Paslaugų teikimo būdas, vieta, laikas Kontaktinė informacija
(kokiu būdu galima
užsiregistruoti paslaugai
tel, el. paštas,
socialiniai tinklai, tinklalapis ir kt.)
PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMAS
1. VšĮ „Vaiko labui“ /
„Mokomės bendrauti 2022“
Priemonės tikslas – ugdyti 5-7 m. vaikų emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus. Priemonės įgyvendinimo metu kaip instrumentas bus naudojama tarptautinė programa „Zipio draugai“ (toliau – ZD).
Šiuos gebėjimus vaikai ugdysis dalyvaudami programos valandėlėse, kurias ves vaikų pedagogai klasėse/grupėse. Valandėles ves programos ZD kvalifikaciją jau turintys pedagogai, o jos dar neturintieji pedagogai dalyvaus seminaruose, kuriuose įgis ZD įgyvendinimui reikiamą kvalifikaciją. Tėvams bus surengtas ciklas paskaitų, didinančių jų psichikos sveikatos raštingumą. Visi priemonės dalyviai – vaikai, pedagogai, tėvai bus aprūpinti jos įgyvendinimui būtina metodine, rekomendacine ir informacine medžiaga.
Programoje dalyvaus Vilniaus miesto ugdymo įstaigos, jose dirbantys pedagogai, atrinktose įstaigose ugdomų vaikų tėvai Atrinktose ugdymo įstaigose rugsėjo- gruodžio mėn. bus vedamos pamokėlės Daugiau informacijos: https://www.vaikolabui.lt/
Informaciją seminarų dalyviams pateikia ugdymo įstaiga jos pasirinktu būdu spalio mėn. pradžioje. Seminarai dviem grupėm po 20 tėvų. Trys seminarai po 2 akad. val. Seminarų laikas: spalis, lapkritis ir gruodis
2. Vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ / Grupinės emocinės savitarpio pagalbos sesijos ir emocinė pagalba sergančių 1 tipo cukriniu diabetu šeimoms ir artimiesiems telefonu ir internetu Priemonės tikslas – suteikti emocinę pagalbą ir suorganizuoti emocinės savitarpio pagalbos grupines sesijas sergančių 1 tipo cukriniu diabetu šeimoms ir artimiesiems telefonu bei internetu 2022 metais. Numatomos veiklos: Sergančiųjų 1 tipo diabetu šeimos nariai ir artimieji Trečiadieniais kas antra savaitę, 18 val., Zoom platforma. Registracija į kiekvieną sesiją atskirai skelbiama viešoje klubo FB paskyroje facebook.com/
diabiteVilnius

Paklausimai el. p.:
pagalba@diabite.lt,
renginiai@diabite.lt,
tel. +370 699 67576
Grupinės Emocinės savitarpio pagalbos sesijos moderuojamos psichologo
Emocinės pagalbos sergančiųjų 1 tipo diabetu šeimos nariams ir artimiesiems teikimas telefonu ir internetu Sergančiųjų 1 tipo diabetu šeimos nariai ir artimieji Darbo dienomis 17-20 val. arba iš anksto suderintu laiku telefonu ir internetu Emocinės pagalbos linija darbo dienomis 17-20 val.
+370 669 54858,
el.p. pagalba@diabite.lt.
Registracija išankstiniam kitokio emocinės pagalbos teikimo laiko internetu/telefonu suderinimui:
Registracijos forma arba tel. +370 699 67576
3. VšĮ „Žinijos“ švietimo ir mokymo centras/ „Pagalbos tiltai“ Priemonės tikslas – sukurti palaikančią informacinę socialinę visuomenės platformą, kuri, remdamasi faktais ir psichikos sveikatos ekspertų patarimais, padėtų tikslinei auditorijai gauti patikimą, interaktyvią informaciją apie emocinės sveikatos gerinimą bei ją žalojančių veiksnių prevenciją.
Priemonės įgyvendinimo metu bus parengti straipsniai ir vaizdo reportažai, kurie bus talpinami tinklalapyje www.lsveikata.lt:-17 straipsnių ciklas, skirtas suaugusiųjų psichikos sveikatai stiprinti, psichikos sveikatos raštingumui didinti; -6-8 min. trukmės 4 vaizdo reportažai, skirti suaugusiųjų psichikos sveikatai stiprinti, raginant ir suteikiant informaciją, kur kreiptis pagalbos, kartu su specialistais mokyti juos atsiverti ir priimti pagalbą.
25-45 metų žmonės, per pandemiją patyrę nemenkų socialinių iššūkių dėl darbo netekimo, paskolų mokėjimo; tėvai, auginantys mokyklinio amžiaus vaikus; vyresnio amžiaus asmenys ir senjorai, ypač skausmingai išgyvenantys socialinę izoliaciją; profesijų (gydytojai, slaugytojos, policininkai ir pan.) atstovai, kuriems pandemijos metu rizika susidurti su perdegimo sindromu didžiausia. Straipsniai talpinami www.lsveikata.lt, taip pat spausdinami savaitraščio „Lietuvos sveikata“ priede „Sveika šeima“ specialioje rubrikoje „Pagalbos tiltai“, ir BNS Spaudos centre, L.S. „Facebook“ profilyje, Vilniaus miesto ugdymo ir gydymo įstaigų tinklalapiuose bei didžiuosiuose portaluose. Reportažai talpinami www.lsveikata.lt ir L.S. „Facebook“ profilyje ir „Lietuvos sveikata“ youtube kanale. Didelės sklaidos, integruota komunikacijos kompanija, apie kurią informacija teikiama
tel. +370 52651093,
facebook.com/
lsveikata
,www.lsveikata.lt
4. Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai” / Psichikos sveikatos stiprinimas skyrybas išgyvenančioms šeimoms ir juose augantiems vaikams Priemonės tikslas – stiprinti asmenų, išgyvenančių skyrybas šeimoje, psichikos sveikatą, sutrumpinti krizės laiką, padėti greičiau adaptuotis naujoje situacijoje, sukurti naujus socialinius ryšius, grįžti į pilnavertį asmeninį, darbinį, mokyklos, šeimos, bendruomenės ir visuomenės gyvenimą.

Priemonės įgyvendinimo metu numatomos veiklos:

Daugiau informacijos:
Tel. 869822309,
el. p. info@bendrakeleiviai.lt.
FB Bendrakeleiviai,
www.bendrakeleiviai.lt
Individualios psichologo konsultacijos Suaugę asmenys, išgyvenantys skyrybas Gyvai arba nuotoliu. Gyvai – Didžioji g. 34, Vilnius, nuotoliu – per Zoom programą
Vaikų grupiniai užsiėmimai. 7-11 m. vaikai, išgyvenantys tėvų skyrybas Gyvi susitikimai adresu Didžioji g. 34, Vilnius
Paauglių meno terapijos užsiėmimai 12-18 m. paaugliai, išgyvenantys tėvų skyrybas Gyvi susitikimai adresu Didžioji g. 34, Vilnius
5. Visuomeninė organizacija vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“/ „Atvirumo s@la – vaikui ir šeimai: kompleksinė psichikos sveikatos ugdymo programa“ „Atvirumo s@la“ – unikali, interaktyvi, biblioterapijos platforma, kurioje naujausių technologijų pagalba ugdomas emocinis intelektas, vykdomos diskusijos, terapiniai pokalbiai, aptariant ir padedant įveikti gyvenimiškus sunkumus ir iššūkius. Užsiėmimų dalyviai Atvirumo s@loje jaučiasi saugūs, išsaugomas anonimiškumas, nes dalyvauja kaip veikėjai – avatarai. Tai leidžia dalintis savo išgyvenimais drąsiau. Po virtualių užsiėmimų bet kuriuo laiku galima jungtis prie žaidimo ir atnaujinti ar keisti savo avatarą ir kitą užsiėmimą dalyvauti kitu įvaizdžiu.

Virtualioje platformoje užsiėmimai vyksta 2 kryptimis:

  • Biblioterapijos pagrindu užsiėmimai vykdomi elgesio ir emocinių problemų turintiems, smurtą ar tėvų skyrybas išgyvenantiems vaikams ir jų tėvams, atskirose grupėse.
  • Virtualios platformos dailės terapijos erdvėje, vaikams ir tėvams, kuriems labiau pavyksta savo emocijas ir išgyvenimus išreikšti per formą ar spalvas, vėliau integruojant savo refleksijas, vykdomi dailės terapijos užsiėmimai.
Projekte kviečiame dalyvauti mažiausiai du šeimos narius (vaikas ir vienas iš tėvų ar globėjų). Dalyvaujančių vaikų amžius nuo 9 iki 14 metų. Platforma „Atvirumo s@la“ yra instaliuojama į asmeninį kompiuterį. Užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu. Registruotis el. paštu:
n.vilniosbiblioteka@gmail.com
arba tel. nr. 8 5 2670693.
Biblioterapijos užsiėmimai vyksta: I pogrupis (ukrainiečių šeimoms) pirmadieniais 16.45-17.30 (vaikų grupė) ir 17.45-18.30 (tėvų grupė)
II pogrupis trečiadieniais 16.45-17.30 (vaikų grupė) ir 17.45-18.30 (tėvų grupė)
Dailės terapijos užsiėmimai vyksta:
Antradieniais ir ketvirtadieniais 16.45-17.30 (vaikų grupė) ir 17.45-18.30 (tėvų grupė)
Daugiau informacijos:
www.vcb.lt/atvirumo-sala/
6. Neišnešiotų naujagimių asociacijos „Neišnešiotukas“ / „Socialinės ir psichologinės pagalbos priemonių įgyvendinimas neišnešiotų naujagimių šeimoms” Priemonės tikslas – įgyvendinti socialinės ir psichologinės pagalbos priemones besilaukiančioms ir neišnešiotų naujagimių susilaukusioms šeimoms, krizinį nėštumą išgyvenančioms nėščiosioms, šeimoms susilaukusioms neišnešioto naujagimio ar naujagimio su negalia, susidūrusioms su pogimdyvine depresija, įtraukiant sveikatos priežiūros specialistus.
Individualios psichologo konsultacijos psichikos sveikatos stiprinimo klausimais. Neišnešiotų naujagimių tėvai Konsultacijos teikiamos telefonu, el. platformos pagalba, nuo 2022-06-01 iki 2022-11-30. Kontaktinė informacija tel.:
+370 615 57028,
+370 612 03 800;

www.neisnesiotukas.lt;

www.auginulietuva.lt;

facebook.com/
neisnesiotukas

Socialinių darbuotojų konsultacijos vaiko priežiūros, tėvystės įgūdžių formavimo klausimais. Neišnešiotų naujagimių tėvai
Nuotoliniai mokymai pagal Šeimos ir kūdikio neurologinio ugdymo programą FINE1 VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės akušerijos ir ginekologijos skyrių specialistams dirbantiems su naujagimiais ir jų šeimomis. Mokymai apims: neišnešioto naujagimio neurologinio vystymosi, tėvų / kūdikių santykių raidos, streso ir skausmo valdymo, kūdikio maitinimo, priežiūros ir susijusias temas. VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės akušerijos ir ginekologijos skyrių specialistai (80 asm.) Mokymai organizuojami online būdu, numatomas laikas 2022-09/11 mėn. Kontaktinė informacija tel.:
+370 615 57028,
+370 612 03 800;

www.neisnesiotukas.lt;

www.auginulietuva.lt;

facebook.com/
neisnesiotukas

7. VšĮ „Sėkmės idėja“ / ,,Susitikim 2022“ Priemonės misija -susitikti su bendraamžiais bei bendraminčiais ir bendrauti, kadangi tik gyvas bendravimas skatina vyresnio amžiaus žmonių pozityvų požiūrį, pasitikėjimą savo jėgomis, didina savivertę ir reikalingumo jausmą, gerina bendravimo įgūdžius, supratimą ir pagarbą, mažina vienišumą. Tuo tikslu bus organizuojami senjorams įvairūs nemokami kūrybiniai ir sveikatinimo užsiėmimai:
Sveikatinimo užsiėmimai ( linijiniai šokiai, judesio terapija, žygiai). Termoterapija. Arbatos terapija. Kūrybiniai užsiėmimai: tapyba ant drobės, rankdarbiai – vilnos vėlimo užsiėmimai, medžio ir stiklo dirbinių dekoravimas dekupažo technika, muilo ir kitos natūralios kosmetikos gamyba, papuošalų gamyba, Kalėdinės dirbtuvės.
Vyresnio amžiaus žmonės (60+) Paslaugos teikiamos gyvai. Senjorų avilys, Kubiliaus g. 2, Vilnius.

Registracija ir užsiėmimų tvarkaraštis bus skelbiamas įstaigos svetainėje ir facebook puslapyje. Registracijos pradžia: 2022-08-08

Daugiau informacijos:
susitikim@susitikim.lt;
registracija@susitikim.lt;
tel. +37060336266;
www.susitikim.lt;
facebook.com/Susitikim
8. VšĮ Šeimos ugdymo centras /
„Iššūkiai gyventi pilnai“
Projekto siekis – patyčių, smurto ir savižudybių prevencija, stiprinant psichinę vaikų ir jaunimo sveikatą, skatinant vaikų ir jų tėvų bendradarbiavimą.
Per meninius ir psichologinius užsiėmimus bus stiprinama vaikų ir paauglių sveikata, tėvai gaus daugiau informacijos apie sveiką ugdymą.
Per psichologinius seminarus tėvai bus apmokyti, kaip padėti vaikams pandemijos metu, ypač mažinant mintis apie savižudybę, smurtą ir patyčias.
1-4 klasių mokiniai bei jų tėvai Palydovo g. 17, Vilnius;
Rugsėjis-gruodis
Daugiau informacijos:
Tel. 868408161;
El. p. seimosugdymocentras@gmail.com;
www.centrumrodziny.lt
5–10 klasių mokiniai bei jų tėvai
9. Žirmūnų bendruomenės centras /
„Ori ir aktyvi senatvė – visos Žirmūnų bendruomenės tikslas“
Priemonės tikslas – gerinti senjorų psicho – emocinį raštingumą, psichinę ir emocinę sveikatą ir savijautą būnant kartu, mokantis ir įtraukiant į meninę bei kitą socialinę kultūrinę saviraiškos veiklą. Sumažinti polinkį į depresija, sustiprinti teigimas emocijas, padėti rast teisingus psichologinių problemų sprendimus pakaitų metu. Gilinti žinias ir meno terapijos metu.

Numatytos veiklos:

Paskaitos vyks birželio 3 d.
10-12 val., Žirmūnų seniūnijos salėje (adresas- Žirmūnų
g.143, Vilnius)
Išankstinė registracija nereikalinga
facebook.com
Paskaitų ciklas 1 dalis. Biblioterapija, rašymo terapija.
Paskaitų ciklas 2 dalis. Tanatoterapija, mokslas senti. Senjorai Paskaitos vyks
birželio 9 d. 10-12 val.,
Žirmūnų seniūnijos salėje (Žirmūnų g.143, Vilnius)
Išankstinė registracija nereikalinga
facebook.com/
zirmunu.bendruomenes.centras
Kūrybinių keramikos dirbtuvių ,,Palieskime molį“ užsiėmimai. Užsiėmimų datos ir laikai:
I grupė –
birželio 7 d.
12:30-14:00,
birželio 15 d.
12:30-14:00II grupė –
birželio 7 d.
14.30-16.00,
birželio 15 d.
14.30-16.00III grupė –
birželio 8 d.
15.00-16.30,
birželio 16 d.
13.00-14.30.
Vieta: Vytenio g. 42A
Vietų kiekis labai ribotas
Išankstinė registracija būtina:
facebook.com
Meno terapijos edukacijos užsiėmimai. Fraktalų piešimas Edukacijos vyks birželio 6 d
Žirmūnų seniūnijos salėje
(adresas- Žirmūnų g.143, Vilnius)
Vietų kiekis ribotas
Išankstinė registracija būtina:
facebook.com
Meno terapijos edukacijos užsiėmimai.
Meno terapijos edukacija „Neurografika“
Edukacijos vyks birželio 13 d
Žirmūnų seniūnijos salėje (adresas- Žirmūnų g.143, Vilnius)
Vietų kiekis ribotas
Išankstinė registracija būtina:
facebook.com
10. Vilniaus psichoterapijos namai / Individuali psichologinė pagalba asmenims, turintiems valgymo sutrikimus ir jų artimiesiems. Priemonės tikslas – suteikti prieinamą individualią ir grupinę psichologinę pagalbą asmenims, turintiems valgymo sutrikimus, užtikrinti pagalbos tęstinumą po gydymo, sveikatos priežiūros įstaigose, mažinti ligos atkryčius; suteikti psichologinę, edukacinę pagalbą tėvams, kurių vaikai turi valgymo sutrikimų, kad turėdami žinių, galėtų tinkamai padėti šeimos nariams sveikimo procese; suteikti tokią paramą tėvystės (vaikų auginimo ir auklėjimo) procese, kuri paskatintų šeimoje kurti palankią vaiko raidai aplinką bei jo poreikius atitinkantį bendravimą; sumažinti profesinio “perdegimo” simptomai, bendrojo nuovargio ir įtampos lygis, pagerės dalyvių fizinė ir psichinė savijauta.

Priemonės įgyvendinimo metu numatyta:

Vilniaus psichoterapijos namai,
V. Kudirkos g. 18A-1, Vilnius.
Konsultacijos gyvai arba nuotoliniu būdu.Laikas derinamas individualiai.
Daugiau informacijos:
info@vpnamai.lt;
tel. +370 615 55587
facebook.com/
Individualūs susitikimai su specialistu (psichologu, psichoterapeutu). Valgymo sutrikimus turintys asmenys ir jų artimieji (tėvai, globėjai).
Psichoedukacinės grupės tėvams, kurių vaikai turi valgymo sutrikimų Tėvai, globėjai, kurių vaikai turi valgymo sutrikimus.
Psichologinio palaikymo grupės, valgymo sutrikimus turintiems asmenims Valgymo sutrikimus turintys asmenys
Psichoedukacinė grupė tėvams, išgyvenantiems skyrybų procesą, turintiems sunkumų su vaikais/paaugliais Tėvai, globėjai, turintys sunkumų su vaikais/paaugliais.
11. VšĮ „Vilniaus šeimos psichologijos centras“ / Drauge randame kelią: psichologinės pagalbos prieinamumo gerinimas mažas pajamas gaunantiems vilniečiams. Priemonės tikslas – gerinti psichologinės pagalbos prieinamumą mažas pajamas gaunantiems asmenims Vilniaus mieste.

Priemonės įgyvendinimo metu numatoma:

Psichologo konsultacijos teikiamos gyvai Apkasų g. 6-8/9, Vilniuje pagal iš anksto suderintą grafiką. Paslaugai registruotis telefonu 8 646 61003;
dr. Vaida Kalpokienė arba el. paštu vaida@seimospsichologija.lt
Psichologinės konsultacijos mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams/paaugliams. Vaikai ir paaugliai iš mažas pajamas gaunančių šeimų.
Psichologinės konsultacijos vaikų ir paauglių tėvams/globėjams. Tėvai/ globėjai, kurių vaikams VŠPC teiks konsultacijas
Psichologinės konsultacijos (dviejų specialistų individuali konsultacija šeimai) mažas pajamas gaunančioms šeimoms, susiduriančioms su psichologiniais sunkumais.
12. VšĮ Vilniaus socialinis klubas / Futbolo užsiėmimai vaikams ir paaugliams Priemonės tikslas – įtraukti elgesio ir emocijų sunkumus turinčius vaikus į struktūruotas jų poreikius atitinkančias veiklas ir įgalinti juos siekti pozityvių gyvenimo pokyčių. Futbolas naudojamas tik kaip socialinio darbo ir ugdymo priemonė, nesiekiant sporto rezultatų. Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje skiriamas laikas elgesio ir emocijų, kylančių užsiėmimo metu, refleksijai. Vaikai, kurie dėl elgesio, raidos ir/ar emocijų raiškos ypatumų negali dalyvauti/ nepritampa kitose neformalaus ugdymo veiklose (vaikų amžius: 7-18 metų) Futbolo užsiėmimai vyksta po 3 val./sav. sporto stadionuose. Futbolo užsiėmimai prasidės nuo rugsėjo mėnesio. Daugiau informacijos el. p. info@vilniussocialclub.lt
Susitikimai skirti elgesio ir emocijų sunkumų turintiems paaugliams, kurie išgyvena sudėtingas gyvenimo situacijas: krizės šeimose, netektys, smurtas ir kt. Grupių metu paaugliai turi erdvę savo patirčių refleksijai ir bendroms veikloms, kurios padeda kurti bendrystės ir saugumo atmosferą. Skirti elgesio ir emocijų sunkumų turintiems paaugliams, kurie išgyvena sudėtingas gyvenimo situacijas: krizės šeimose, netektys, smurtas ir kt. (vaikų amžius: 11-14 metų) Grupiniai uždari susitikimas vyksta Vilniaus socialinio klubo patalpose (Dzūkų g. 37, Vilnius). Grupės prasideda rugsėjo mėnesį ir vyksta po 3 val./sav.
13. M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas / „Sidabrinė linija“ – nuotolinė pagalba telefonu vyresnio amžiaus vilniečiams Priemonės tikslas – organizuoti ir teikti emocinę psichologinę pagalbą „Sidabrinės linijos“ telefonu vyresnio amžiaus vilniečiams, siekiant padėti jiems įveikti kylančius iššūkius, emocinius sunkumus, patiriamus išgyvenimus ar kitas neigiamas psichologines būsenas, mažinti jų socialinę atskirtį ir vienišumą, suteikti informacinę pagalbą ir / arba nukreipti į institucijas, kuriose gautų reikiamą pagalbą.
Priemonės įgyvendinimo metu numatoma:
Emocinės psichologinės pagalbos, informacijos „Sidabrinės linijos“ telefonu organizavimas ir teikimas Vyresnio amžiaus (60+) vilniečiai, ypač patiriantys didesnę psichikos sveikatos sutrikimų riziką, bei jų artimieji Telefonu
8:00 – 22:00 darbo dienomis;11:00-19:00 savaitgaliais ir švenčių dienomis
Tel. 8 800 800 20
Reguliarių bendravimo ir draugystės pokalbių „Sidabrinės linijos“ telefonu organizavimas ir teikimas Vyresnio amžiaus (60+) vilniečiai, ypač patiriantys didesnę psichikos sveikatos sutrikimų riziką Telefonu
Registracija 8:00 – 22:00 darbo dienomis;
11:00-19:00 savaitgaliais ir švenčių dienomis;
draugystės pokalbiai 24/7
Tel. 8 800 800 20, pasikalbekime@sidabrinelinija.lt

www.sidabrinelinija.lt/
pasnekovams
;

facebook.com/
sidabrinelinija

Savanorių paieška, atranka, mokymas ir parengimas teikti emocinę pagalbą, draugystės pokalbius telefonu vyresnio amžiaus žmonėms, savanoriškos veiklos organizavimas Esami ir potencialūs savanoriai – asmenys nuo 18 m. Internetu, telefonu, gyvai organizacijos biure M. K. Paco g. 4, Vilniuje, darbo dienomis 9:00-18:00 www.sidabrinelinija.lt/
savanoriams/registracija

www.sidabrinelinija.lt/
savanoriams/
dazniausiai-uzduodami-klausimai
;

facebook.com/
sidabrinelinija

14. Vilniaus arkivyskupijos Caritas vaikų ir paauglių dienos centras ,,Vilties angelas” / „Pakopa po pakopos“ – socialinių emocinių gebėjimų ugdymas elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams. Priemonės skirta ugdyti vaikų socialinius emocinius gebėjimus, kad jie įgytų žinių, nuostatų, įgūdžių ir kompetencijų, būtinų psichikos sveikatos stiprinimui ir išsaugojimui, bei užtikrinti vaikų sveikesnį funkcionavimą šeimoje. Teikiama pagalba vaikams, turintiems elgesio ir emocinių sutrikimų ir jų šeimoms. Numatomos veiklos: 7-14 metų vaikų dienos centro vaikai ir tėvai Vilniaus arkivyskupijos Caritas vaikų ir paauglių dienos centras ,,Vilties angelas”, Odminių g. 12, Vilnius Daugiau informacijos:
Jolita Puzneckienė, tel. 8 603 87244,
viltiesangelas@vilnius.caritas.lt
Individualus darbas su vaiku (remiamasi stipriųjų pusių perspektyva, įgalinančia vaiką saviaktualizacijai): psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos, intervencijos);
Grupinis darbas su vaiku (tinkamo, socialiai priimtino elgesio mokymas, saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymas): Socialinių gebėjimų ugdymo užsiėmimai, meno terapijos užsiėmimai, ugdomieji savaitgaliai, ugdomieji užsiėmimai gamtoje; Psichologo konsultacijos: pirmadieniais – trečiadieniais
Individualus darbas su tėvais (mokymas geriau suprasti vaikus, taikyti nesmurtinę discipliną, kurti saugesnį, artimesnį ryšį su vaiku ir kt.): socialinio darbuotojo, psichologo konsultacijos, intervencijos. Socialinio darbuotojo konsultacijos, grupiniai užsiėmimai su vaikais: pirmadieniais – penktadieniais
15. VšĮ „Krizių įveikimo centras“ / „Suaugusiųjų psichikos sveikatos stiprinimas užsitęsus krizei“ Priemonės tikslas – suteikti psichologines pirmines-atrankines, grupines arba individualias konsultacijas asmenims, kurie patiria užsitęsusią krizę dėl artimojo psichikos ligos, dėl artimojo priklausomybės, taip pat asmenims kenčiantiems dėl perdegimo.
Numatomos veiklos:
Asmenims, kurių artimieji serga psichikos liga ar priklausomybės ligomis ir asmenims, kurie patiria perdegimo sindromą Individualios atrankinės konsultacijos liepos-rugpjūčio mėn. Paslaugos viešinimas ir registracijos anketa skelbiama organizacijos puslapyje.
Nuoroda www.krizesiveikimas.lt
krizesiveikimas.lt
Individualios atrankinės konsultacijos Paslaugos viešinimas ir registracijos anketa skelbiama socialiniame tinkle FB ir Instagram.
Nuoroda facebook.com
Registracijos į konsultacijas anketa.
Nuoroda: forms.gle/2yQ7UqTmw1azpqPq5
Krizių intervencijos grupės (kurių artimieji serga priklausomybės ligomis,kurie patiria perdegimo sindromą, kurių artimieji serga psichikos liga Krizių intervencijos grupės, individualios tęstinės krizių intervencijos specialisto konsultacijos rugsėjo-lapkričio mėn. Krizių įveikimo centre Kontaktas registracijai ir pasiteiravimui:
psichologė Beatričė Nivinskaitė,
el. p. beatrice@krizesiveikimas.lt
tel. 8 612 59 372
Registracija į grupę asmenims, kurių artimieji serga psichikos liga bus skelbiama rugpjūčio mėn.
16. VšĮ Paramos vaikams centras / „Big Brothers Big Sisters“ „Big Brothers Big Sisters“ – tai prevencinė programa, kurioje psichologų atrinktas ir apmokytas suaugęs mentorius mažiausiai vienerius metus individualiai, savanoriškais pagrindais, dirba su 7–17 metų vaiku ar paaugliu ir suteikia jam/jai emocinę paramą bei stiprina jo/jos psichinę sveikatą. Tokį bendradarbiavimą stebi ir konsultuoja organizacijos specialistai. Krizės įveikimą, smurto, savižudybių ir emocinių bei elgesio sutrikimų prevenciją užtikrina ilgainiui tarp vaiko ir mentoriaus užsimezgantis saugus ir vaiką stiprinantis ryšys. Priemonės sudedamosios dalys:

– Individualus kassavaitinis mažiausiai vienerius metus trunkantis mentorių darbas su jiems paskirtais vaikais;

– Mentorių konsultavimas ir jų kvalifikacijos kėlimas;

– Psichologinį atsparumą stiprinantys mokymai vaikams;

– Patyriminės psichologinį atsparumą stiprinančios veiklos, patyriminiai seminarai, kiti renginiai dalyviams;

– Darbas su vaikų tėvais, užtikrinant gaunamos pagalbos efektyvumą ir tęstinumą vaikui/paaugliui;

– Socialinė kampanija „Dėmesio vaikui“, skirta paskatinti visuomenę ir šalia vaikų esančius suaugusiuosius pastebėti vaikų sunkumus ir laiku suteikti pagalbą.

Vilniuje gyvenantys mokyklinio amžiaus (7–17 metų) vaikai ir paaugliai bei jų tėvai/globėjai/kiti šeimos nariai, kuriems aktualus psichinės sveikatos stiprinimas. Šeimyniškių g. 3a., teikiama individuali pagalba programos dalyviams (konsultacijos vaikams ir jų tėvams/ globėjams, mentorių konsultavimas ir mokymas, mokymai vaikams, patyriminiai seminarai ir renginiai). Daugiau informacijos:

www.pvc.lt/lt/
big-brothers-big-sisters

facebook.com/
BigBrothersBigSistersVilnius

Socialinės kampanijos medžiaga bus viešai prieinama visuomenei interneto potaluose ir socialiniame tinkle Facebook bei lauko reklamose. Dėl dalyvavimo programoje kreiptis
bbbs@gmail.com
Telefonu 8 611 22612
17. Asociacija „Kraujas“ / „Psichosocialinė pagalba ir mokslu grįstos informacijos sklaida onkologine liga sergantiems asmenims bei jų artimiesiems“ Priemonės tikslas – stiprinti onkologinėmis ligomis sergančiųjų ir juos slaugančių artimųjų psichinę sveikatą, suteikiant žinių ir įgūdžių apie psichologinės savipagalbos galimybes ligos akivaizdoje, padėti mažinti onkologinės ligos, gydymo, socialinės atskirties bei negalios sukeltą stresą.

Priemonė apima:

– Onkologiniai pacientai, esantys pagrindinės onkologinės ligos gydymo eigoje (vyrai/ moterys; nuo 18 m.;
dėl ligos laikinai netekę darbingumo arba nedirbantys dėl pensijinio amžiaus).- Asmenys, esantys po onkologinės ligos gydymo (vyrai/ moterys; nuo 18 m.;
dėl ligos laikinai netekę darbingumo arba grįžę į darbo rinką ir turintys nustatytą terminuotą 40–60 proc. darbingumo lygį).- Onkologinius pacientus prižiūrintys, slaugantys artimieji (vyrai/ moterys; nuo 25 m.; dirbantys asmenys arba turintys laikiną paciento slaugos laikotarpį).
Nuotolinės konsultacijos vyksta interneto platformoje „Microsoft Teams“ (arba kitoje sutartoje abiems pusėms tinkamoje nuotolinėje platformoje, pvz. Skype). Konsultacijoms reikalinga išankstinė registracija. Registruotis į nuotolines psichologo konsultacijas galima interneto puslapyje www.kraujas.lt ; kraujas.lt/veiklos/
individualios-psichologo-konsultacijos/
Apie nuotolines konsultacijas skelbiama interneto puslapyje www.kraujas.lt ir socialinio tinklo Facebook paskyroje kraujas.lt
Nuotolinė pagalba telefonu ir internetu. Individualiose nuotolinėse psichologinėse konsultacijose siekiama padėti spręsti psichologinius sunkumus, kylančius dėl ligos, gydymo bei sumažinti emocinę įtampą.
Onkologinių pacientų ir jų artimųjų individualus konsultavimas ir informacijos teikimas telefonu ir el. paštu. Teikiama informacija apie gydymą ir jo prieinamumą, socialines paslaugas, psichologinės pagalbos galimybes, visavertės mitybos principus, skiepų būtinumą ir kitomis aktualiomis temomis. Informacija teikiama darbo dienomis nuo 10 iki 17 val.,
telefonu ir el. paštu.
Informacijos teirautis galima asociacijos „Kraujas“
tel. +370 687 40952 ir
el. p. info@kraujas.lt
Sąmoningumą skatinantis nuotolinis 9 užsiėmimų ciklas onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems. Pasitelkiant įvairius psichologinius, mokslu pagrįstus metodus, onkologinę patirtį turintiems žmonėms yra padedama išsakyti savo išgyvenimus, suprasti ir priimti tai, kas vyksta su jais dabar, suvokti, kas jiems šioje situacijoje padeda, o kas trukdo, bei nustatyti, kokios yra galimybės daryti, matyti ir jausti kitaip. Mokslininkai pastebi ir didžiulę emocijų įtaką gydymo ir sveikimo eigai. Nuotoliniai grupės susitikimai vyksta nurodytu laiku interneto platformoje „Microsoft Teams“. Informacija ir registracija apie artėjančius grupinius užsiėmimus skelbiama interneto puslapyje www.kraujas.lt, socialinio tinklo Facebook paskyroje kraujas.lt. Norint dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose reikalinga išankstinė registracija.
Nuotolinė ilgalaikė palaikomoji savitarpio pagalbos grupė. Tai grupė, kuri tarsi visą laiką bus šalia, mažindama vienatvės jausmą ir suteikdama apibrėžtumo bei kontrolės. Tai grupė bendraminčių, kurie supranta ir su kuriais galima kalbėti apie tai, ką kartais sunku pasakyti artimiesiems. Tai grupė, galinti atliepti į būtent tuo metu žmonėms aktualius išgyvenimus bei poreikius. Grupės susitikimai vyksta interneto platformoje „Microsoft Teams“. Grupės susitikimų laikai:

Gegužės 9 d. 18:00 – 20:00

Birželio 6 d. 18:00 – 20:00

Liepos 11 d. 18:00 – 20:00

Rugpjūčio 8 d. 18:00 – 20:00

Rugsėjo 5 d. 18:00 – 20:00

Spalio 3 d. 18:00 – 20:00

Lapkričio 7 d. 18:00 – 20:00

Gruodžio 5 d. 18:00 – 20:00

Informacija ir registracija apie ilgalaikę palaikomąją savitarpio pagalbos grupę skelbiama interneto puslapyje www.kraujas.lt, socialinio tinklo Facebook paskyroje kraujas.lt.
Nuotolinių seminarų ciklas onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems. Renginių tikslas yra stiprinti psichikos sveikatą, suteikiant dalyviams žinių, padėsiančių adekvačiai prisitaikyti prie ligos ir negalios sukeltų gyvenimo pokyčių, įveikti ir kontroliuoti psichosocialinį stresą bei išmokti relaksacijos praktikų. Seminarai bus transliuojami nurodytu laiku internetu iš anksto užsiregistravusiems dalyviams. Seminarai vyks 2022 m. rugsėjo, spalio ir lapkričio mėn. Informacija ir registracija bus skelbiama interneto puslapyje www.kraujas.lt, socialinio tinklo Facebook paskyroje kraujas.lt. Norint dalyvauti seminaruose reikalinga išankstinė registracija.
18. VšĮ Valgymo sutrikimų gydymo ir informacijos centras / „Psichoedukacinės, mokomosios bei palaikomosios grupės valgymo sutrikimais sergančiųjų šeimoms“ Įgyvendinant priemonę bus organizuojamos psichoedukacinės, mokomosios ir palaikomosios grupės valgymo sutrikimais sergančiųjų asmenų artimiesiems. Kiekvieną grupę ves 2 patyrę specialistai – psichoterapeutai. Grupės bus organizuojamos gyvai ir per Zoom platformą. Valgymo sutrikimais sergančių asmenų artimieji – tėvai, broliai, seserys, kiti artimi šeimos nariai. Grupių susitikimai gyvai vyks nuo 2022 m. rugpjūčio 5 d. adresu: Vasaros g. 5, Vilnius. Tiksli informacija bus suteikta užsiregistravusiems asmenims. Daugiau informacijos el. paštu vsc.grupes@gmail.com
Grupių susitikimai nuotoliniu būdu vyks per Zoom platformą nuo 2022 m. rugsėjo 7 d. Nuoroda į susitikimus bus suteikta užsiregistravusiems asmenims. Dalyvauti galima susitikimuose gyvai ir susitikimuose nuotoliniu būdu.
Psichoedukacinės, mokomosios ir palaikomosios grupės valgymo sutrikimais sergančiųjų asmenų artimiesiems
Video paskaitos apie valgymo sutrikimus. Valgymo sutrikimais sergantys asmenys ir jų artimieji – tėvai, broliai, seserys, kiti artimi šeimos nariai. Video paskaitos bus patalpintos Valgymo sturikimų centro youtube kanale: https://www.youtube.com
Išleistas psichoedukacinis leidinys apie valgymo sutrikimus. Leidinys neatlygintinai bus platinamas VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre.
19. VšĮ „Vaikų linija“ / „Emocinė parama vaikams ir paaugliams telefonu ir internetu“ Priemonės tikslas – emocinės paramos vaikams ir paaugliams teikimas kiekvieną dieną telefonu ir kiekvieną darbo dieną pokalbiais internetu. Tarnybos vykdoma veikla didins vaikų ir paauglių psichologinį ir socialinį atsparumą, padės vaikams konstruktyviai spręsti jiems iškylančius sunkumus bei mažins įvairių psichologinių ir socialinių problemų vystymosi tikimybę, skatins psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevenciją.
Numatomos veiklos:
Vaikai ir paaugliai Telefonu nemokamai visoje Lietuvoje kiekvieną diena 11-23 val. Telefono nr. 16111;

www.vaikulinija.lt;

www.vaikulinija.lt/
bendradarbiaukime/
tapk-savanoriu/

www.vaikulinija.lt

facebook.com/vaikulinija

instagram.com/vaiku_linija/

Vaikų ir paauglių konsultavimas telefonu
Pagalbos teikimas vaikams ir paaugliams internetu gyvais pokalbiais internetu – „chatas“ Pilnamečiai asmenys Internetu gyvais pokalbiais – chatu – www.vaikulinija.lt nemokamai visoje Lietuvoje kiekvieną diena 18-23 val.
Savanorių konsultantų atranka ir savanorių mokymai Rudenį ir pavasarį pagal registracijos laiką Algirdo g. 31, Vilnius
Esamų konsultantų kvalifikacijos kėlimas bei motyvacijos ir emocinis palaikymas Savanoriai Pagal suderintą laiką ir grafiką.
20. Dramos terapijos asociacija / Dramos terapijos užsiėmimai autistiškiems vaikams ir jų tėvams: „Žaidimas žaidime”“ Priemonės tikslas- vaikų su autizmo spektro sutrikimais socialinių įgūdžių stiprinimas ir psichologinės savijautos gerinimas, panaudojant dramos terapijos metodą, vykdant užsiėmimų ciklą grupėje arba individualiai ir autizmo spektro sutrikimus turinčių vaikų tėvų psichinės sveikatos stiprinimas, panaudojant dramos terapijos metodą, vykdant užsiėmimų ciklą uždaroje tėvų grupėje. Dramos terapija – aktyvus patirtinis metodas, kuriame teatro ir dramos technikos susijungia su psichoterapija. Būdama viena iš meno terapijos rūšių, dramos terapija puoselėja sveikatą, skatina bendravimą ir išraišką.
Numatomos veiklos:
Vaikai, sergantys autizmo spektro sutrikimu Užsiėmimai individualiai ir grupėje „Vilniaus lietaus vaikų“ dienos centro darbo valandomis., laikas suderinamas iš anksto. Susisiekti
tel. +37065520303
arba el. paštu
kristina.radzvilaite@gmail.com
Vaikų, sergančių autizmo spektro sutrikimu, socialinių įgūdžių stiprinimas ir psichologinės savijautos gerinimas, taikant dramos terapijos metodą grupėje arba individualiai.
Dramos terapijos grupiniai užsiėmimai tėvams, auginantiems vaikus, sergančius autizmo spektro sutrikimu. Vaikų, sergančių autizmo spektro sutrikimu, tėvai Vieta: Palydovo g. 29 A, Vilnius
21. Asociacija ,,RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai”. ,,Gydytojų klounų vizitai Vilniaus miesto vaikų gydymo įstaigose 2022 metais” Projekto metu organizacijos ,, RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“ aktoriai reguliariai lankysis Vilniaus vaikų gydymo įstaigose. Gydytojų klounų apsilankymai: Ligoninėje besigydantys, negalią, elgesio, emocinių ar raidos sutrikimų turintys vaikai ( nuo 0 iki 18 metų) ir jų tėvai bei globėjai Individualūs gydytojų klounų apsilankymai/ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaikų ligoninės (Santariškių g. 4 ir Santariškių g. 7, Vilnius)/ kiekvieną antradienį ir trečiadienį Daugiau informacijos https://www.raudonosnosys.lt/
– padeda kovoti su įtampa ir stresu esant gydymo įstaigoje ypač elgesio, raidos ar emocinius sutrikimus turintiems vaikams;
– sukuria saugią socialinę aplinką, kur vaikas gali nebijoti klysti, per improvizuotą pasirodymą palatoje apjungia palatoje esančius vaikus ir padeda kurti ryšį tarpusavyje.
Gydytojų klounų apsilankymų pagrindinis principas – individualus improvizuotas bendravimas, kuris kas kartą būna skirtingas ir adaptuojamas pagal konkrečių vaikų poreikius ir fizines galimybes.
22. VšĮ SVEIKATOS METAI. „Senjorų avilys“ Senjorų avilys kviečia Vilniaus miesto senjorus dalyvauti užimtumo veiklose, ugdyti sveikos gyvensenos pagrindus, vykdyti ligų profilaktiką, gerinti socialinę ir fizinę aplinką. Kviečiame į šias veiklas: dailės,, teatro, filmų terapiją, psichologo individualias ir grupines konsultacijas bei knygų klubą. Vilniaus miesto senjorai, 65+ Senjorų avilys, J. Kubiliaus g. 2, Vilnius Daugiau informacijos tel. 869693149, el. p. avilys@senjoruavilys.lt; www.senjoruavilys.lt