Užimtumo didinimo programa

2023-01-23 Vilniaus miesto savivaldybės Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo apžvalga ir  Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimas 2022 m.

2022-05-16 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 30-1358/22 ,,Dėl lėšų, skirtų Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programai finansuoti, paskirstymo darbdaviams, dalyvaujantiems Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programoje 2022 metais, sąrašo tvirtinimo“ paskirstytos lėšos darbdaviams įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programą.

Priedas+darbdaviai+2022

2022-05-09 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 30-1199/22 ,,Dėl lėšų, skirtų Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programai finansuoti, paskirstymo seniūnijoms, dalyvaujančioms Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programoje 2022 metais, sąrašo tvirtinimo“ paskirstytos lėšos Vilniaus miesto seniūnijoms.

Isak.+priedas+seniūnijos+2022

2022-01-31 Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimo rezultatai 2021 m.

2020-07-27 Darbdaviai kviečiami dalyvauti užimtumo didinimo programoje – teikti paraiškas subsidijoms gauti

2020-04-17  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-851/20 „Dėl lėšų, skirtų Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programai finansuoti, paskirstymo darbdaviams, dalyvaujantiems Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programoje 2020 metais, sąrašo tvirtinimo“ paskirstytos lėšos Vilniaus miesto įmonėms, įstaigoms.

Administracijos direktoriaus įsakymo priedas

2020-04-02 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-737/20 „Dėl lėšų, skirtų Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programai finansuoti, paskirstymo darbdaviams, dalyvaujantiems Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programoje 2020 metais, sąrašo tvirtinimo“ paskirstytos lėšos Vilniaus miesto seniūnijoms.

Administracijos direktoriaus įsakymo priedas

2020-02-14 Darbdaviai kviečiami dalyvauti užimtumo didinimo programoje – teikti paraiškas subsidijoms gauti

2019-10-07  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2543/19 „Dėl lėšų, skirtų Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programai finansuoti, paskirstymo darbdaviams, dalyvaujantiems Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programoje 2019 metais, sąrašo tvirtinimo“ paskirstytos lėšos Vilniaus miesto įmonėms, įstaigoms.

Administracijos direktoriaus įsakymo priedas

2019-09-09 Darbdaviai papildomai kviečiami dalyvauti užimtumo didinimo programoje – teikti paraiškas subsidijoms gauti

2019-06-21  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1596/19 „Dėl lėšų, skirtų Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programai finansuoti, paskirstymo darbdaviams, dalyvaujantiems Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programoje 2019 metais, sąrašo tvirtinimo“ paskirstytos lėšos Vilniaus miesto įmonėms, įstaigoms.

Administracijos direktoriaus įsakymo priedas

2019-05-27 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1282/19 „Dėl lėšų, skirtų Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programai finansuoti, paskirstymo darbdaviams, dalyvaujantiems Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programoje 2019 metais, sąrašo tvirtinimo“ paskirstytos lėšos Vilniaus miesto seniūnijoms.

Administracijos direktoriaus įsakymo priedas

2019-05-14 įvykusiame  Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame susitikime su sostinės darbdaviais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovai turėjo galimybę pristatyti Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programą (2019-2020). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovai, informavo apie Vilniaus miesto užimtumo situaciją, apie galimybę teikti paraiškas dalyvauti Užimtumo didinimo programoje, apie darbdavių atrankos kriterijus, Užimtumo didinimo programoje dalyvausiančių asmenų tikslines grupes, jų skaičiaus ir apmokėjimo galimybes, planuojamas panaudoti lėšas, aptarė kitus Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo klausimus ir kt.

2019-04-26 Darbdaviai kviečiami dalyvauti užimtumo didinimo programoje – teikti paraiškas subsidijoms gauti

Užimtumo didinimo programa siekiama neturinčius darbo Vilniaus miesto savivaldybės gyventojus integruoti į darbo rinką ir sudaryti galimybes joje išsilaikyti, mažinti gyventojų socialinę įtampą bei atskirtį, suteikiant galimybę dirbti kvalifikaciją atitinkantį darbą, skatinant Vilniaus miesto gyventojų užimtumą ir aktyvumą darbo rinkoje, ugdyti darbo, profesinius ir praktinius įgūdžius, didinant galimybes susirasti nuolatinį darbą, kompleksiškai spręsti gyventojų užimtumo problemas, įtraukiant Vilniaus miesto savivaldybės įmones, akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves, socialines paslaugas teikiančias įstaigas, nevyriausybines organizacijas, ne pelno siekiančias įstaigas, asociacijas, labdaros ir paramos fondus bei biudžetines ir viešąsias įstaigas, kurių valdyme dalyvauja Savivaldybės administracija, Vilniaus miesto savivaldybės seniūnijas bei verslo įmones (ūkio subjektus), kurios veiklą vykdo Vilniaus mieste bei bendradarbiaujant su Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Užimtumo didinimo programos tikslai:

  • skatinti Vilniaus miesto gyventojų užimtumą ir aktyvumą darbo rinkoje;
  • mažinti socialinę įtampą, atskirtį tarp bendruomenės narių;
  • didinti darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį darbo rinkos reikmėms;
  • suteikti galimybę bedarbiams integruotis į darbo rinką ir joje išsilaikyti įgyjant praktinius įgūdžius;
  • padėti sunkiai integruojamiems į darbo rinką bedarbiams įsidarbinti ir užsidirbti pragyvenimui būtinas lėšas;
  • vykdyti darbo rinkos užimtumo didinimo ir nedarbo (nelegalaus darbo) mažinimo politiką.

Užimtumo didinimo programa bus įgyvendinama kasmet, siekiant efektyvesnių gyventojų užimtumo didinimo priemonių ir paslaugų organizavimo bei teikimo Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams.

Prireikus Užimtumo didinimo programa einamaisiais metais gali būti tikslinama pagal poreikį, pasikeitusias aplinkybes ir (ar) veiksnius, galinčius turėti įtakos Užimtumo didinimo programai įgyvendinti bei jos tikslams pasiekti.

Užimtumo didinimo programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų.

 


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Socialinių paslaugų skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius