Užimtumo didinimo programa

2024 m. balandžio 16 d. 13:00 – 15:00 val. Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės gerovės skyriaus Socialinės integracijos poskyris organizuoja renginį Vilniaus mieste registruotoms ar veiklą vykdančioms organizacijoms siekiant pristatyti Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programą 2024 m. ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašą.

Maloniai kviečiame organizacijų, ketinančių teikti paraiškas, atstovus, dalyvauti ir aptarti paraiškų pildymo tvarką, Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo tvarką ir kita.

Norinčius dalyvauti renginyje, maloniai prašau iki 2024-04-12 12:00 val. el. p. Loreta.Supsinske@vilnius.lt atsiųsti savo vardą ir pavardę, organizaciją, kurią atstovaujate, el. p. adresą ir tel. numerį, nes bus užsakomi vienkartiniai leidimai. Vietų skaičius ribotas, todėl maloniai prašau registruotis tik tiems, kurie tikrai dalyvaus bei  ne daugiau nei 1 ar 2 asmenys iš tos pačios organizacijos.

2024-04-08 Skelbiamas konkursas dėl Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos dėl priemonių vykdymo ir įgyvendinimo 2024 m.

2024-02-05 Kaip ir kasmet, taip ir 2023 m. skatindama seniūnijas, įmones, organizacijas Vilniaus miesto savivaldybė kvietė teikti paraiškas ir  dalyvauti įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės Užimtumo didinimo programą

Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos 2023 m. įgyvendinimo rezultatai

2023-07-17 Paskirstytos lėšos seniūnijoms ir darbdaviams (organizacijoms) įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programą 2023 metais

Baigėsi konkursas dėl Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos dėl priemonių vykdymo ir įgyvendinimo 2023 m. (toliau – Užimtumo didinimo programa). Užimtumo didinimo programą 2023 m. įgyvendins 21 Vilniaus miesto seniūnija ir 42 organizacijos.

Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiais paskirstytos lėšos seniūnijoms ir darbdaviams (organizacijoms) įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programą 2023 metais:

  • 2023 m. birželio 20 d. potvarkis Nr. 955-358/23 ,,Dėl lėšų, skirtų Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programai finansuoti, paskirstymo darbdaviams, dalyvaujantiems įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo programą 2023 metais, sąrašo tvirtinimo“;
  • 2023 m. birželio 16 d. potvarkis Nr. 955-353/23 ,,Dėl lėšų, skirtų Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programai finansuoti, paskirstymo seniūnijoms, dalyvaujančioms įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo programą 2023 metais, sąrašo tvirtinimo“.

Potvarkio+priedas+darbdaviams 2023

Potvarkio+priedas+seniūnijos+2023

2023-05-11 Skelbiamas konkursas dėl Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos dėl priemonių vykdymo ir įgyvendinimo 2023 m.

2023-01-23 Vilniaus miesto savivaldybės Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo apžvalga ir  Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimas 2022 m.

2022-05-16 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 30-1358/22 ,,Dėl lėšų, skirtų Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programai finansuoti, paskirstymo darbdaviams, dalyvaujantiems Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programoje 2022 metais, sąrašo tvirtinimo“ paskirstytos lėšos darbdaviams įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programą.

Priedas+darbdaviai+2022

2022-05-09 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 30-1199/22 ,,Dėl lėšų, skirtų Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programai finansuoti, paskirstymo seniūnijoms, dalyvaujančioms Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programoje 2022 metais, sąrašo tvirtinimo“ paskirstytos lėšos Vilniaus miesto seniūnijoms.

Isak.+priedas+seniūnijos+2022

2022-01-31 Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimo rezultatai 2021 m.

2020-07-27 Darbdaviai kviečiami dalyvauti užimtumo didinimo programoje – teikti paraiškas subsidijoms gauti

2020-04-17  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-851/20 „Dėl lėšų, skirtų Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programai finansuoti, paskirstymo darbdaviams, dalyvaujantiems Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programoje 2020 metais, sąrašo tvirtinimo“ paskirstytos lėšos Vilniaus miesto įmonėms, įstaigoms.

Administracijos direktoriaus įsakymo priedas

2020-04-02 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-737/20 „Dėl lėšų, skirtų Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programai finansuoti, paskirstymo darbdaviams, dalyvaujantiems Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programoje 2020 metais, sąrašo tvirtinimo“ paskirstytos lėšos Vilniaus miesto seniūnijoms.

Administracijos direktoriaus įsakymo priedas

2020-02-14 Darbdaviai kviečiami dalyvauti užimtumo didinimo programoje – teikti paraiškas subsidijoms gauti

2019-10-07  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2543/19 „Dėl lėšų, skirtų Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programai finansuoti, paskirstymo darbdaviams, dalyvaujantiems Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programoje 2019 metais, sąrašo tvirtinimo“ paskirstytos lėšos Vilniaus miesto įmonėms, įstaigoms.

Administracijos direktoriaus įsakymo priedas

2019-09-09 Darbdaviai papildomai kviečiami dalyvauti užimtumo didinimo programoje – teikti paraiškas subsidijoms gauti

2019-06-21  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1596/19 „Dėl lėšų, skirtų Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programai finansuoti, paskirstymo darbdaviams, dalyvaujantiems Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programoje 2019 metais, sąrašo tvirtinimo“ paskirstytos lėšos Vilniaus miesto įmonėms, įstaigoms.

Administracijos direktoriaus įsakymo priedas

2019-05-27 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1282/19 „Dėl lėšų, skirtų Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programai finansuoti, paskirstymo darbdaviams, dalyvaujantiems Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programoje 2019 metais, sąrašo tvirtinimo“ paskirstytos lėšos Vilniaus miesto seniūnijoms.

Administracijos direktoriaus įsakymo priedas

2019-05-14 įvykusiame  Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame susitikime su sostinės darbdaviais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovai turėjo galimybę pristatyti Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programą (2019-2020). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovai, informavo apie Vilniaus miesto užimtumo situaciją, apie galimybę teikti paraiškas dalyvauti Užimtumo didinimo programoje, apie darbdavių atrankos kriterijus, Užimtumo didinimo programoje dalyvausiančių asmenų tikslines grupes, jų skaičiaus ir apmokėjimo galimybes, planuojamas panaudoti lėšas, aptarė kitus Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo klausimus ir kt.

2019-04-26 Darbdaviai kviečiami dalyvauti užimtumo didinimo programoje – teikti paraiškas subsidijoms gauti

Užimtumo didinimo programa siekiama neturinčius darbo Vilniaus miesto savivaldybės gyventojus integruoti į darbo rinką ir sudaryti galimybes joje išsilaikyti, mažinti gyventojų socialinę įtampą bei atskirtį, suteikiant galimybę dirbti kvalifikaciją atitinkantį darbą, skatinant Vilniaus miesto gyventojų užimtumą ir aktyvumą darbo rinkoje, ugdyti darbo, profesinius ir praktinius įgūdžius, didinant galimybes susirasti nuolatinį darbą, kompleksiškai spręsti gyventojų užimtumo problemas, įtraukiant Vilniaus miesto savivaldybės įmones, akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves, socialines paslaugas teikiančias įstaigas, nevyriausybines organizacijas, ne pelno siekiančias įstaigas, asociacijas, labdaros ir paramos fondus bei biudžetines ir viešąsias įstaigas, kurių valdyme dalyvauja Savivaldybės administracija, Vilniaus miesto savivaldybės seniūnijas bei verslo įmones (ūkio subjektus), kurios veiklą vykdo Vilniaus mieste bei bendradarbiaujant su Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Užimtumo didinimo programos tikslai:

  • skatinti Vilniaus miesto gyventojų užimtumą ir aktyvumą darbo rinkoje;
  • mažinti socialinę įtampą, atskirtį tarp bendruomenės narių;
  • didinti darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį darbo rinkos reikmėms;
  • suteikti galimybę bedarbiams integruotis į darbo rinką ir joje išsilaikyti įgyjant praktinius įgūdžius;
  • padėti sunkiai integruojamiems į darbo rinką bedarbiams įsidarbinti ir užsidirbti pragyvenimui būtinas lėšas;
  • vykdyti darbo rinkos užimtumo didinimo ir nedarbo (nelegalaus darbo) mažinimo politiką.

Užimtumo didinimo programa bus įgyvendinama kasmet, siekiant efektyvesnių gyventojų užimtumo didinimo priemonių ir paslaugų organizavimo bei teikimo Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams.

Prireikus Užimtumo didinimo programa einamaisiais metais gali būti tikslinama pagal poreikį, pasikeitusias aplinkybes ir (ar) veiksnius, galinčius turėti įtakos Užimtumo didinimo programai įgyvendinti bei jos tikslams pasiekti.

Užimtumo didinimo programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų.

2023 m. Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programa:

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 10 d.  sprendimas Nr. 1-2038 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo“ (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 1-1852 redakcija).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 30-982/23 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos priemonių vykdymo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimo teikiant atvejo vadybos paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2024 m. Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programa:

Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programa 2024 m.

Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos priemonių vykdymo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas.


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Socialinių paslaugų skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius