Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Viešieji darbai


Viešųjų darbų programa

Siekiant įgyvendinti 2010-2012 metų strateginio veiklos plano 2 programos „Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas“ tikslą „LR užimtumo rėmimo įstatymu priskirtas dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas“, Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Vilniaus darbo birža kasmet rengia Viešųjų darbų programas.

Viešųjų darbų programos tikslas – padėti bedarbiams, įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams, taip pat kitiems įtrauktiems į teritorinės darbo biržos apskaitą ieškantiems darbo asmenims greičiau integruotis į darbo rinką bei sudaryti jiems sąlygas užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų. Viešieji darbai organizuojami tik laikino pobūdžio visuomenei naudingiems darbams atlikti. Jie turi padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą. Viešieji darbai nereikalauja didelės kvalifikacijos, todėl vykdant šią programą padidėja užimtumas kvalifikacijos neturintiems, vyresnio amžiaus bedarbiams.

Viešųjų darbų programos įgyvendinimui yra skiriamos Valstybės biudžeto lėšos valstybinei (savivaldybei perduotai) funkcijai ,Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas“ vykdyti.

Programos išlaidų finansavimo principas:

– iš Savivaldybės (valstybės tikslinės dotacijos) lėšų apmokama 40 proc. darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, socialinio draudimo įmokos iri 100 proc. išlaidų darbo priemonėms pirkti (maišams, pirštinėms, šluotoms, grėbliams ir kt.).
– iš Vilniaus darbo biržos (ES paramos fondo lėšų arba Užimtumo fondo) apmokama 60 proc. darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir socialinio draudimo įmokos.“

Patvirtintas viešųjų darbų sąrašas:
– teritorijos tvarkymo darbai: šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas, lauko tualetų valymas, miško, parkų, skverų tvarkymas, upių, ežerų ir kitų vandens telkinių bei paplūdimių valymas ir priežiūra, gėlynų priežiūra, medžių genėjimas, gyvatvorių karpymas;
– mokyklų, lopšelių-darželių, ligoninių, kultūrinių, socialinių, buitinių ir kitų objektų pagalbiniai statybos ir remonto darbai;
– istorijos ir kultūros paveldo, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo pagalbiniai darbai;
– patalpų valymo paslaugos, archyvinių dokumentų pagalbiniai tvarkymo darbai;
– lankomosios priežiūros ir kitos socialinės paslaugos, maisto paruošimo darbai, buitinio aptarnavimo paslaugos, sporto ir turizmo objektų tvarkymo pagalbiniai darbai;
– lietaus nuotekų valymo įrenginių, paviršinių vandens išleistuvių ir aplinkinių teritorijų tvarkymo darbai, stichiškai susidariusių sąvartynų, užterštų – neprižiūrimų teritorijų valymo darbai;
– bešeimininkių pastatų tvarkymo darbai.

Įgyvendinant Viešųjų darbų programą vadovaudamasi 2010 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 2, 4, 8, 24, 25, 26, 28, 32, 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (Žin., 2010, Nr. 72), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-341 ,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13d. įsakymo Nr. A1-499 ,Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 85-4471)


Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija, patvirtinta Savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. 1-266 (atsisiųsti)

Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos darbo reglamentas »

Viešųjų darbų sąrašas »

Viešųjų darbų programos vykdymo tvarkos aprašas »

 


Socialinių reikalų ir sveikatos departamento
Socialinės paramos skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius