Viešųjų darbų sąrašas

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2015 m. kovo 4 d.
sprendimu Nr. 1-2239VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠAS

1. Laikini, neįtraukti į kasdienės priežiūros tvarkymo plotus, teritorijų tvarkymo darbai: šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas, lauko tualetų valymas, miško, parkų, skverų tvarkymas, upių, ežerų ir kitų vandens telkinių bei paplūdimių valymas ir priežiūra, gėlynų priežiūra, medžių genėjimas, gyvatvorių karpymas.

2. Laikini smulkūs mokyklų, lopšelių-darželių, ligoninių, kultūrinių, socialinių, buitinių ir kitų objektų pagalbiniai statybos ir remonto darbai.

3. Laikino pobūdžio istorijos ir kultūros paveldo, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo pagalbiniai darbai.

4. Pagalbinės trumpalaikės patalpų valymo paslaugos.

5. Archyvinių dokumentų trumpalaikiai pagalbiniai tvarkymo darbai.

6. Trumpalaikės, pagalbinės lankomosios priežiūros ir kitos socialinės paslaugos.

7. Pagalbiniai maisto paruošimo laikino pobūdžio darbai.

8. Trumpalaikės, pagalbinės buitinio aptarnavimo paslaugos.

9. Laikini sporto ir turizmo objektų tvarkymo pagalbiniai darbai.

10. Lietaus nuotekų valymo įrenginių, paviršinių vandens išleistuvų ir aplinkinių teritorijų tvarkymo laikino pobūdžio darbai.

11. Stichiškai susidariusių sąvartynų, užterštų neprižiūrimų teritorijų valymo laikino pobūdžio darbai.

12. Bešeimininkių pastatų tvarkymo laikino pobūdžio darbai.