Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Sandorio sudarymas (pirkimas-pardavimas, įkeitimas) esant nepilnamečiui

Lietuvoje galiojantys įstatymai nustato, kad kai sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, sandoriams su nekilnojamuoju šeimos turtu sudaryti yra būtinas teismo leidimas. Prašymas dėl teismo leidimo išdavimo paduodamas gyvenamosios vietos apylinkės teismui.

Teismui pateikiamame prašyme dėl teismo leidimo išdavimo turi būti nurodyta:

 • teismo, kuriam paduodamas prašymas, pavadinimas;
 • abiejų sutuoktinių vardai ir pavardės, asmens kodai, gyvenamosios vietos, duomenys apie turimus nepilnamečius vaikus (vardas, pavardė, gimimo data);
 • duomenys apie turtą, kurį norima parduoti arba įkeisti – buto arba namo adresas, unikalus numeris, nuosavybės forma (valdomas kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ar kaip vieno iš sutuoktinių asmeninė nuosavybė);
 • duomenys apie ketinamą sudaryti sandorį (pirkimas-pardavimas, įkeitimas), trumpai paaiškinamos sudaromo sandorio priežastys (pvz., siekiant užtikrinti įsipareigojimų bankui vykdymą sudaromas nekilnojamojo turto įkeitimo sandoris, arba ketinant pirkti didesnį butą ar namą parduodama turima šeimos gyvenamoji patalpa);
 • paaiškinimas, kad sudarius sandorį nepilnamečio vaiko interesai nebus pažeisti (gyvens didesniame būste, bus atliktas kapitalinis remontas, suteikti nepilnamečiui vaikui gyvenamąją vietą įsipareigoja vaiko seneliai ir pan.);
 • pareiškimo surašymo data ir abiejų sutuoktinių parašai.

Kartu su prašymu dėl teismo leidimo išdavimo teismui reikia pateikti:

 • abiejų sutuoktinių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų arba asmens tapatybės kortelių) kopijas;
 • santuokos liudijimo originalą ir kopiją; nepilnamečių vaikų gimimo liudijimų kopijas ir originalus;
 • Gyventojų registro tarnybos arba jūsų gyvenamosios vietos seniūnijos pažymą apie jūsų gyvenamąją vietą;
 • Registrų centro pažymėjimą apie parduodamo arba įkeičiamo buto arba namo įregistravimą Nekilnojamojo turto registre;
 • kredito sutarties kopiją arba raštą iš banko, patvirtinantį kredito suteikimą (tuo atveju, kai norima įkeisti butą arba namą);
 • pažymos apie abiejų sutuoktinių gaunamą darbo užmokestį (tuo atveju, kai norima įkeisti butą arba namą);
 • preliminarią buto ar namo pirkimo-pardavimo sutartį (tuo atveju, kai norima parduoti butą arba namą);
 • įrodymai apie tai, kur šeima ir nepilnametis vaikas gyvens, pardavus gyvenamąją patalpą (galbūt rašytinis vaiko senelių patvirtinimas, kad jie sutinka suteikti gyvenamąją patalpą jūsų nepilnamečiams vaikams, duomenys patvirtinantys kitos gyvenamosios patalpos įsigijimą ir pan.) (tuo atveju, kai norima parduoti butą arba namą).

Jei į Vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau – Skyrių) kreipiasi asmuo, kuris nurodo, kad teismas įpareigojo jį gauti iš Skyriaus informaciją, Skyrius asmeniui pateikia raštą, kuriame turi būti nurodyta, ar šeima Skyriui yra žinoma, ar Skyriaus žiniomis, šeimoje buvo fiksuotų vaiko teisių pažeidimų bei netinkamo tėvų valdžios panaudojimo faktų. Jei šeima nėra įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą ir (ar) Skyrius neturi informacijos apie galimus vaikų teisių pažeidimus, taip ir nurodoma asmeniui pateikiamame rašte. Jei Skyriui šeima yra žinoma, joje buvo fiksuoti galimi vaiko teisių pažeidimo atvejai, Skyrius tai nurodo rašte. Manytina, kad tokiu atveju, teismas, asmeniui pristačius tokio pobūdžio raštą, gali nuspręsti, kad tikslinga Skyrių įtraukti į bylą ir įpareigoti pateikti išvadą.


Vaiko teisių apsaugos skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius
Faksas 211 2568, el. p. vaikut@vilnius.lt