Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Vaikų dienos centrai

Eil.
Nr.
Įstaiga Kontaktai Veiklos trumpas aprašymas
1. Vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“ Gerovės 9-46

Tel. (8 5) 267 0693,
(8 5) 267 0693
Faks. (8 5) 267 0693,
(8 5) 267 0693
musunameliai@gmail.com
http://www.musunameliai.lt

Socialiniai projektai
“Gyvenimo įgūdžių ugdymas vaikų ir paauglių socializacijai stiprinti“, ,,Priklausomybėms – ne!“, ,,Biblioterapija kaip skaitymo skatinimo priemonė romų tautybės vaikams ir jaunimui“.

Pagalbos šeimai projektai
Kompleksinė dienos socialinės, psichologinės priežiūros paslaugų plėtra socialinės rizikos ir kitų problemų turintiems vaikams, bei jų šeimoms Naujosios Vilnios bendruomenėje.
Teikiamos maitinimo paslaugos.

2. Grigiškių vaikų dienos centras „Grijos vaikai“ Kovo 11-osios g. 28, Grigiškės

Tel. 865097154, (8 5) 2433665
lena.iluk@mail.ru
http://www.grigiskiuvdc.lt

Vaikai į dienos centrą priimami pagal rekomendacijas iš socialiai remtinų, socialinės rizikos, socialinių įgūdžių stokojančių šeimų. Centre vyksta įvairiausi užsiėmimai: choras, gitaros būrelis, teatro būrelis, floristikos būrelis, keramikos būrelis, sporto, mankštos būrelis, kompiuterinio raštingumo būrelis, linksmosios animacijos peržiūros, vaikai keliauja, stovyklauja. Vaikų, lankančių dienos centrą, amžius nuo 6 iki 13 metų.

3. Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras. Šeškinės vaikų dienos centras Šeškinės g. 65-74

Tel. nr. (8 5) 240 0590, 8 659 05052
seskines.dc@gmail.comhttp://www.matulaiciospc.org/struktura/seskines-vaiku-dienos-centras/

Teikiama pagalba pamokų ruošoje, socialinių, buitinių įgūdžių ugdymas, elgesio korekcija ir individualus darbas, maitinimas, laisvalaikio veikla (rankdarbių, sveikos gyvensenos, sporto ir kitokie būreliai) 6-12 metų vaikams patiriantiems sunkumų namuose, turintiems mokymosi ar mokyklos lankymo sunkumų, turintiems elgesio ir (ar) emocinių problemų. Šį dienos centrą lanko vaikai iš Viršuliškių, Pašilaičių, Karoliniškių mikrorajonų
Taip pat teikiamos paslaugos vaikų tėvams: konsultavimas ir informavimas, pagalba kartu ieškant tinkamiausių pagalbos vaikui būdų, materialinė pagalba, šventės, stovyklos šeimai.

4. Pal. J. Matulaičio socialinis centras J. Matulaičio aikštė 3

Tel. 8 608 05424
vaikai.vaikams@gmail.com

Dienos centras Vaikai-vaikams teikia socialines ir ugdymo paslaugas skirtingus sunkumus išgyvenantiems 7-11 metų vaikams bei jų šeimoms. Dienos centre užimtumo veiklos naudojamos kaip priemonė sumažinti arba panaikinti priežastis, kurios sukelia esamas vaiko ar šeimos problemas. Užsiėmimai vyksta pirmadieniais – penktadieniais 14-18 val.
Dienos centre šeima gali gauti įvairią (socialinę, psichologinę, materialinę) paramą sprendžiant esamus sunkumus ir aktyviau dalyvauti vaiko gyvenime, taip pat stiprinti tarpusavio ryšį konsultacijų, bendrų renginių, stovyklų metu.

tramplinas@gmail.com

,,Tramplinas‘‘ socialonis centras – programa yra skirtas sunkumus išgyvenantiems 14-23 metų jaunuoliams. Yra vykdoma vyresnio draugo ar draugės programa. Ruošia pamokas, turi galimybę sportuoti, dirti kompiuteriu, individualus darbas, grupiniai užsiėmimai.

tranzito.jaunimas@gmail.com

Dienos grupė Tranzitas skirta 12 – 14 metų paaugliams, kurie susiduria su įvairiais sunkumais šeimoje ar mokykloje. Grupės tikslas – padėti lengviau išgyventi ankstyvosios paauglystės laikotarpiu kylančius sunkumus, ugdyti jaunuolių socialinius, kasdienio gyvenimo ir mokymosi įgūdžius bei kurti saugią aplinką bendravimui su bendraamžiais.

sofke.gatve@gmail.com
Tel. 8 616 17473, 8 659 05052

Sofkė. Socialinis darbas gatvėje – tai pagalba jauniems žmonėms, kurie didžiąją laiko dalį praleidžia gatvėje. Šiuo metu daugiausiai dėmesio skiriame darbui Viršuliškių, Pašilaičių bei Žvėryno mikrorajonuose. Orientuojamės į žmones nuo 14 iki 20 metų, tačiau nevengiame bendrauti ir su kitokiu jaunimu.

dd.programa@gmail.com
http://www.matulaiciosc.lt/lt/vaikai/dienos-centras-vaikai-vaikams/

Programa yra vykdoma pagal Big Brothers Big Sisters programos darbo principus. Jos tikslas yra padėti sukurti, stiprinti bei puoselėti santykį tarp vaiko (Mažojo draugo) ir savanorio (Didžiojo draugo). Programoje gali dalyvauti 7-14 m. amžiaus vaikai, kuriems reikia emocinio palaikymo, stabilaus santykio, teigiamo suaugusiojo pavyzdžio, individualaus dėmesio.

5. Maltiečių socialinis vaikų dienos centras „Maltiečiai“ Gedimino pr. 56B

Lijana Kazakevičiūtė,
Tel. (8 5) 2498604
lijana.kazakeviciute@gmail.com
http://maltieciai.lt/veikla/vaiku-dienos-centrai/

2005 metais maltiečiai Vilniuje įkūrė socialinį Vaikų dienos centrą, kurį šiuo metu lanko 15 vaikų iš Vilniaus miesto įvairių seniūnijų socialiai remtinų šeimų nuo 8 iki 12 metų amžiaus. Tai daugiavaikių šeimų arba vienišų mamų, kurioms tėvai nepadeda ir nemoka alimentų, vaikai. Tokios šeimos gyvena labai sunkiai, turi labai mažas pajamas. Vaikai savo šeimose neturi tinkamų sąlygų ruošti pamokas, normaliai pavalgyti, butai yra apleisti. Dėl šių ir kitų priežasčių vaikai daug laiko leidžia gatvėse.
Socialinis Vaikų dienos centras dirba darbo dienomis nuo 14.00 val. iki 18.30 val.

6. „Gelbėkit vaikus“ Salininkų vaikų dienos centras „Šaltinis“ Vaikų g. 10-19

Tel. 8 646 03557
vitalija.zaleckiene@gmail.com

Dienos centras veikia darbo dienomis nuo 12.00 iki 18.00 val., ketvirtadienį nuo 11.00 iki 17.00 val.
Dienos centro darbuotojai bendradarbiauja su Socialinės paramos centro socialiniais darbuotojais, Salininkų, Naujininkų ir „Saulėtekio“ vidurinių mokyklų socialiniais pedagogais bei mokytojais, kurie nukreipia vaikus į Centrą.

Dienos centro paslaugų katalogą sudaro:
Individualios socialinio pedagogo konsultacijos;
Grupiniai užsiėmimai pagal socialines programas;
Informacijos teikimas, tarpininkavimas, nukreipimas;
Vaiko dienos globa;
Pamokų ruoša;
Laisvalaikio užimtumo organizavimas;
Švietėjiška veikla;
Kultūrinė veikla;
Darbinių įgūdžių ugdymas;
Kompiuterinio raštingumo ugdymas;
Pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams;
Maitinimo organizavimas.

Šį centrą lanko 28 vaikai iš 22 šeimų, kurios moraliai ir socialiai yra silpnos. Vaikų amžius nuo 6 iki 14 metų.

6.1. „Gelbėkit vaikus“ Fabijoniškių vaikų dienos centras „Svajonių laivas“ S. Stanevičiaus g. 25

Tel. 8 682 25684
onute.sab@gmail.com

Vilniaus g. 39 /Klaipėdos g. 6,

Tel. (85) 261 0815
Faks. (8 5) 261 0837
info@gelbvaik.lt
http://gelbvaik.lt/

Veikia S.Stanevičiaus vidurinėje mokykloje. Tai socialinių paslaugų centras, kuriame dirbama ir su vaikais, ir su šeima. Centro tikslas: sukurti saugią aplinką vaikams bei teikti socialinę, psichologinę ir pedagoginę pagalbą jų šeimoms. Lanko 25 socialinės rizikos grupės vaikai. Centras užima dvi patalpas, kadangi vaikai yra suskirstyti į dvi amžiaus grupes. Dirba trys mokytojai: dvi socialinės pedagogės ir viena menų mokytoja. Centras aktyviai bendradarbiauja su Mykolo Romerio universitetu. Studentai noriai atlieka praktiką, suteikia pedagoginę pagalbą, padeda vaikams pasirengti pamokoms, vyksta su mokiniais į vasaros poilsio stovyklas ir kitus renginius.
Dienos centro darbo laikas: 11.40 – 17.40 val.

6.2 „Gelbėkit vaikus“ Šnipiškių vaikų dienos centras „Spindulys“ Širvintų g. 80

Tel. 8673 34487
vilniska@yahoo.com
http://gelbvaik.lt/apie-mus/vaiku-dienos-centrai/

Veikia Kalvarijų mikrorajone. Lanko vaikai nuo 7 iki 18 metų.

6.3. „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centras „Duok ranką“

L. Giros g. 84-1

Lina Gedmintienė
Tel. 8 615 10085
lina.gedmintiene@gelbvaik.lthttp://gelbvaik.lt/ka-mes-darome/socialine-atskirtis-ir-institualizacija/metodinis-centras-%E2%80%9Eduok-ranka%E2%80%9C/

Dienos centras dirba darbo dienomis nuo 10 iki 16 val., vasaros laiku darbo laikas yra nuo 9 iki 17 val.
Dienos centrą lanko mergaitės iš Lazdynų, Karoliniškių. Fabijoniškių mikrorajonų. Centre teikiamos maitinimo paslaugos, pamokų ruoša, laisvalaikio užimtumas.
Vaikų dienos centre lankančių vaikų skaičius svyruoja nuo 6 iki 16.

 • socialinės konsultacijos;
 • pagal galimybes – psichologinės konsultacijos;
 • nemokamas vaikų maitinimas;
 • pagal galimybes – materialinė parama;
 • vaikų socialinių įgūdžių ugdymas (tinkami bendravimo įgūdžiai; atsakomybės už savo gyvenimą didinimas; konfliktų ir stresinių situacijų valdymo ir sprendimo įgūdžiai; kt.);
 • pagalba su pamokų ruoša ir mokymo(si) problemų sprendimas;
 • socialiai reikšmingo laisvalaikio ir užimtumo organizavimas;
 • bendravimas;
 • pagal galimybes – vasaros poilsio (stovyklų) organizavimas;
 • saugios aplinkos vaikų žaidimui, augimui, vystymuisi suteikimas;
 • pagalba šeimoms (pvz., ieškant darbo, sutvarkant būtinas pažymas ir kt. dokumentus; organizuojami užsiėmimai, paskaitos, renginiai tėvams ir kt. šeimoms nariams).
7. Vaikų dienos centras„OFM Mažesnieji broliai“ Maironio g. 10

Tel./faks. (8 5) 2310265
Soc. pedagogė Ana Liminovič
Tel. 8 677 89183
liminovic@gmail.comhttp://www.bernardinucentras.lt/LT/vdc-naujienos/

Socialinės paslaugos: vaikų maitinimas, užimtumas, pagalba ruošiant pamokas, socialinių (bendravimo, bendradarbiavimo, savęs pažinimo, konfliktų sprendimo ir priėmimų, kritinio mąstymo, atsisakymo) ir higienos ( asmens higienos) įgūdžių ugdymas, psichoaktyvių medžiagų, smurto prevencija, saviraiškos, kūrybingumo ir sveikatingumo ugdymas (dailės, keramikos ir sporto būreliai); vaikų ir tėvų užimtumas (meninių gebėjimų, socialinių įgūdžių, sveikatingumo ugdymas).
Socialinė, pedagoginė pagalba.
Psichologo konsultacijos (individualios ir grupinės).
Centrą nuo pirmadienio iki penktadienio nuolat lanko 15 vaikų, 7 – 14 metų amžiaus. Rudens – žiemos mėnesiais veiklos organizuojamos nuo 13 val. iki 17 val., pavasarį bei vasarą nuo 13 val. iki 18 val.

8. Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“ Giedraičių g. 16a-6

Tel./faks. 8 527 52282
http://www.nendre.org

Penkias dienas per savaitę vaikai gali lankyti darželį ir dienos centrą. Moksleiviams, pagal poreikį jų tėvams ir artimiesiems teikiamos pedagoginės, psichologinės ir socialinės konsultacijos. Į kultūrinę veiklą ir mūsų vykdomas socialines akcijas įtraukiame visą Šnipiškių bendruomenę.

9. Visuomeninė organizacija „Vaikai – visuomenės dalis“

Aušros Vartų g. 16/1

Tel. 8 687 52805
tatjanavaikai@gmail.com

Vaikai priimami iki 14 m.
Teikti kvalifikuotą kompleksinę pagalbą, socialines ir ugdymo paslaugas vaikams, kompleksinę pagalbą socialinės rizikos šeimai ir vaikui, dirbti socialinį darbą su centrą lankančio vaiko šeima, padėti vaikui ir jo šeimai spręsti iškilusias problemas, bendradarbiauti, keistis ir teikti informaciją apie vaikų dienos centrų veiklą, užtikrinantį jų tęstinumą. Siekiant užtikrinti sėkmingą vaikų socializaciją bei integraciją į visuomenę, vykdomos ir visos nurodytos mūsų programos, kuriose dalyvauja dienos centru vaikai. Pvz. – sveikatos ir socialinių įgūdžių ugdymo programa, žalingų įpročių, smurto prevencijos, savęs pažinimo per meną ir sportą programa. Vykdoma konfliktų sprendimo ir bendravimo grupinė terapija. Vaikams organizuojamas: sporto ir kultūriniai renginiai, išvykos, stovyklos, žygiai, konkursai estafetes, bendra veiklą vietos bendruomenėse, teikiama MB parama maisto produktais ir kt.

10. Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui Grigiškių padalinys Šviesos g. 16, Grigiškės

Tel.:(8-5) 2387093
http://www.policeclub.lt

Vaikų dienos centras dirba darbo dienomis nuo 12 iki 18 val.
Čia jie nemokamai maitinami, mokomi paprastų ir labai reikalingų dalykų gyvenime: bendravimo, pamatinių bendražmogiškų vertybių. Ruošia pamokas, praleidžia dalį savo laisvalaikio.
Dienos centre veikia: kompiuterinio raštingumo, fizinio lavinimo, rankdarbių, dailės bei dainavimo būreliai. Organizuojamos viktorinos, filmų peržiūros, intelektiniai žaidimai, stovyklos, ekskursijos, prevencinės programos. Taip vaikai įgyja naujų įgūdžių ir kartu geriau pažįsta save.
Klubą pastoviai lanko 15-20 vaikų, sąrašuose yra 20 vaikų, tiek vietų yra skiriama dienos centrui. Vaikai į klubą priimami pagal rekomendacijas, iš mokyklų socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų, policijos, vaiko teisių apsaugos skyriaus. Centrą gali lankyti vaikai iš socialiai remtinų ar socialinės rizikos šeimų.

11. Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui Justiniškių 109A

Tel.:(8-5) 238 7093
http://old.policeclub.lt/

Vykdome:
pirminę prevenciją – skirtą vaikams, norint užkirsti kelią socialinės rizikos veiksniams – formuojant sveiką gyvenseną, ugdant atsparumą neigiamiems reiškiniams dar prieš susiduriant su jais.
ankstyvąją prevenciją – skirtą vaikams, priklausantiems tam tikram kontingentui, kuriam būdingas padidėjęs kriminogeniškumas (vaikai, augantys nedarniose šeimose, piktnaudžiaujantys svaigiosiomis medžiagomis, rūkantys, vartojantys alkoholį);
teisioginę prevenciją – skirtą vaikams, kurie anksčiau elgėsi nusikalstamai arba darė administracinius ar kitokius rimtus teisės pažeidimus.

12. Romų visuomenės centras Metalo g. 23a

Direktorė Svetlana Novopolskaja
Tel./faks. (8 5) 210 41 34
http://www.roma.lt

Dienos centras veikia darbo dienomis nuo 12.00 iki 18.00 val. Centre veikia meninės gimnastikos būrelis, sporto būrelis, šokių būrelis, muzikos būrelis, popierinės plastikos būrelis, kompiuterinio raštingumo būrelis. Centre teikiamos informavimo, konsultavimo, laisvalaikio užimtumo, socialinių įgūdžių ugdymo, pagalbos sprendžiant socialines problemas, paslaugos.

13. Vilniaus miesto Šeškinės bendruomenės savivaldija. Vaikų dienos centras Oazė Šeškinės g. 30

juranba@takas.lt

14. Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“, vaikų dienos centras „Atsigręžk“ A. Jaroševičiaus g. 10B

Tel./faks. (8 5) 238 57 70
atsigrezk@gmail.comhttp://www.atsigrezk.org/

Pagrindinis vaikų dienos centro tikslas yra teikti dienos užimtumo paslaugas socialinės rizikos šeimų vaikams iš Naujininkų seniūnijos ir tėvų globos netekusiems vaikams, gyvenantiems globos namuose “Atsigręžk į vaikus”.

Dienos centro uždaviniai:
ugdyti vaikų socialinius ir gyvenimo įgūdžius;
organizuoti renginius ir pramogas vaikams;
didinti vaikų mokymosi motyvaciją, padedant atlikti mokymosi užduotis, vykdant šviečiamąją veiklą;
skatinti vaikus kūrybinei veiklai, sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai;
užkirsti kelią galimam vaikų nusikalstamumui, alkoholio ir narkotikų vartojimui, seksualiniam išnaudojimui;
įtraukti šeimą į pagalbos vaikui procesą;
padėti vaikams, priklausantiems socialinės rizikos grupei, integruotis į visuomenę;
mokyti vaikus sveikai gyventi, organizuoti vaikams sportinius ir turistinius užsiėmimus, skatinti vaikus dalyvauti visuomeniniame darbe.
Vaikai nuo 8-16 m.

15. Socialinės tarnystės savanoriai. Vaikų ir jaunimo dienos centras Kalvarijų g. 159

Tel. (8 5) 2121453, 8685 76331
sotas.vilnius@sotas.orghttp://www.sotas.org

Šiuo metu užsiimama su 7-14 metų vaikais iš Verkių seniūnijos.

Dienos centro tikslai:
suteikti įvairiapusę socialinę ir ugdomąją pagalbą vaikams ir jų šeimoms,
padėti išsiskleisti vaikų gabumams ir pažinti save,
atstatyti ir sustiprinti šeimų funkcijas, siekiant užtikrinti vaikų gerovę.

Uždaviniai:
organizuoti vaikų ugdomąją veiklą, derinant individualaus ir grupinio darbo metodus,
suteikti vaikams pozityvios ir įvairiapusės socializacijos galimybes,
ugdyti savarankiškumą ir atsakomybę,
stiprinti užmegztą ryšį su tėvais ir globėjais, skatinant jų bendravimą, dalinimąsi patirtimi, puoselėti bendras vertybes.

16. Lietuvos samariečių bendrija Vilniaus skyrius. Vaikų dienos centras Sodų g. 15

Tel. 8 679 58335
rzageliene@gmail.comhttp://www.samarieciai.org

17. VšĮ Visų Šventųjų šeimos paramos centras Visų Šventųjų g. 5

Tel. (8 5) 2121991, 8 64585770
seimos.centras@gmail.comhttp://www.vsspc.lt/

Mažųjų grupė – Viena iš pagrindinių dienos centro veiklų, tai mažųjų vaikų grupelė, kurią šiuo metu lanko vaikai nuo 5 iki 11 metų amžiaus vaikai.

Vaikai į dienos centrą pradeda rinktis nuo pietų (mažesniuosius atveda tėvai, didesnieji susirenka po pamokų mokykloje).

Grupė vyksta:
Pirmadienį, trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 12.00 iki 18.00 val.
Antradienį nuo 12.00 val. iki 18:45 val. (einame į Šventas mišias)
Penktadienį nuo 12.00 val. iki 17.00 val.
Grupę šiuo metu lanko paaugliai ir jaunuoliai nuo 12 iki 18 metų amžiaus.

Paauglių grupė
Paaugliai į dienos centrą renkasi kiekvieną ketvirtadienį nuo 15.00 iki 19.00 val. Antradieniais su visa dienos centro bendruomene paaugliai eina švęsti Šventų Mišių.

18. Vilniaus arkivyskupijos Caritas „Vilties angelas“ Odminių g. 12

Tel. (8 5) 2621519
vilties.angelas@centras.lthttp://www.vilnius.caritas.lt/

Dienos centre dirbama su 4 – 18 metų vaikais ir paaugliais iš įvairius sunkumus išgyvenančių šeimų. Teikiant įvairiapusišką ir kompleksinę pagalbą šeimai: dvasinę, socialinę, materialinę – siekiama atskleisti, ugdyti krikščioniškas vertybes ir skatinti pasirinkti šiomis vertybėmis pagrįstus gyvenimo pasiūlymus. Šiuo metu lankosi apie 50 vaikų.

18.1. Vilniaus arkivyskupijos Caritas Amatų mokymo centras M. Paco g. 4

Centro vadovė Brigita Jankauskaitė – Muhri
Tel. 8 616 26936
brigita.jankauskaite@gmail.comhttp://www.facebook.com/caritas.amc

Amatų mokymo centro programa orientuojasi į tris svarbias veiklos sritis – amato mokymą, socialinę ir psichologinę pagalbą bei laikinąjį apgyvendinimą (jaunimo savarankiško gyvenimo namus). Vienu metu programoje gali dalyvauti iki 15 jaunuolių.
Šios sritys, pagal jaunuolio poreikį, gali būti integruotos ir suteiktas visas pagalbos paketas, arba atsižvelgiant į jaunuolio situaciją, dėmesys labiau kreipiamas į vieną sritį.

19. Vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“ Vaikų ir jaunuolių dienos centras „Pasaulis – be paslapčių“ Architektų g. 86

Tel. (8 5) 2443773
rastine@klubasklevas.vilnius.lm.lt
Direktorius: Dalia Simončikienėhttp://www.klubasklevas.lt/projektai.html

Vaikų ir jaunimo dienos centro veikla vykdoma šiomis kryptimis:
Psichologinių ir socialinių paslaugų teikimas vaikų dienos centro ugdytiniams ir jų tėvams.
Tėvystės įgūdžių grupių vedimas. Siekiant pažvelgti į tėvystę, kaip į daug daugiau, nei iki šiol manyta, misiją. Tėvai kviečiami mylinčiomis akimis pažvelgti į savo vaikus ir mūsų įtaką jų gyvenime. Mokyti tėvus suvokti savo pareigą pirmiausia kaip pagalbą vaikams
Psichologinių saviugdos grupių organizavimas ir vedimas 14-18m. jaunimui.
Socialinių įgūdžių ir bendravimo grupių vedimas 10-13m. vaikams ir 14-18m. jaunuoliams.
Neformalus vaikų ugdymas. Būrelių įvairovė: teatro studija, vokalinė studija „Asorti“, rusų liaudies ansamblis, šachmatų klubas, dailės studija „Sparnai“, turizmo būrelis „Pėdos“, muzikinio vyksmo teatro studija, kompiuterinio raštingumo ugdymo būrelis.
Pagalba pamokų ruošoje (ypatingas dėmesys skiriamas lietuvių kalbai, matematikai ir anglų kalbai).
Kultūrinių renginių organizavimas vaikų dienos centre.
Išvykos į kultūros įstaigas.
Ekskursijos

20. LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija SOS vaikų kaimų Vilniaus vaikų dienos centras „Parama šeimai“ Skroblų g. 15-115b

Tel. (8 5) 233 0833,
marius.labanauskas@sos-org.lthttp://www.sos-vaikukaimai.lt/paprastas-puslapis/vilniaus-ir-alytaus-dienos-centrai

Kasdien čia apsilanko dešimtys vaikų iš socialinės rizikos ir sunkumus patiriančių šeimų. Čia jie gali saugiai paruošti pamokas, turiningai praleidžia laisvalaikį, gauna naudingų įgūdžių, bendrauja tarpusavyje, pavalgo, žaidžia, keliauja į ekskursijas. Dienos centre veikia biblioteka, vaikiškų drabužėlių ir žaislų labdara (aukojančių žmonių iniciatyva), esant poreikiui, vaikams teikiama psichologinė pagalba, konsultuojamos šeimos.

21. Lietuvos sakaliukų sąjunga „Padėk pritapti“ Dariaus ir Girėno g. 10

Tel. 8 628 98903
padekpritapti@gmail.com

Darbas su romų tautybės vaikais.

22. Šv. Jono Bosko bažnyčios vaikų dienos centras Erfurto g. 3,

Tel. (8 5) 249 92 33
http://bosko.lt

Užsiėmimai vyksta darbo dienomis nuo 13.00 val. iki 17.00 val. Pietūs, pamokų ruoša, būreliai ir žaidimai. Vasarą organizuojamos stovyklos. Lanko Lazdynų teritorijos vaikai.

23. Pilaitės vaikų dienos centras „Bičiulis“ Vydūno g. 15-2

Tel.: (85) 2307034, 8 683 82150
Vyresnioji socialinė darbuotoja Ieva Purkinaitė
i.purkinaite@spcentras.lthttp://spcentras.lt/Pilaites-vaiku-dienos-centras-763.html

Bendrosios:
informavimo;
konsultavimo;
tarpininkavimo ir atstovavimo;
sociokultūrinės paslaugos (pamokų ruoša, meninių įgūdžių lavinimo užsiėmimai (piešimas, rankdarbiai, dekupažas, origami), muzikos užsiėmimai, diskusijos, popietės, šventiniai renginiai, išvykos, fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimai, skaityklos (bibliotekos) paslaugos);
individualios psichologo konsultacijos.

Specialiosios:
socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos (užsiėmimai grupėse pagal specialiai parengtas programas, psichologo vedami savęs pažinimo, bendravimo, psichosocialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai, kompiuterinio raštingumo įgūdžių lavinimas, meno terapijos užsiėmimai).

24. VšĮ ,, Namas, kuris laukia..‘‘ Palydovo g. 17

Tel. 8 605 90367, (8 5) 267 7805
Soc. pedagogas Marija Semėnaitė

Pamokų ruoša, popamokiniai užsiėmimai, laisvalaikio užimtumas, psichopedagoginės paslaugos, individualūs ir grupiniai užsiėmimai. Lanko vaikai iš soc, rizikos šeimų nuo 7 iki 14 metų.
Pir.-Pen. 13:00-17:00, Šeš. 10:00-17:00,

25. Kartų dienos centras Agrastų g. 16-7

Vyresnioji socialinio darbo organizatorė Aurelija Lazickienė
Tel. (8 5) 264 1374
Faks. (8 5) 264 1377
a.lazickiene@spcentras.lthttp://spcentras.lt/Aukstuju-paneriu-dienos-centras-760.html

Socialinės rizikos vaikams, socialinės rizikos šeimose ar socialinių įgūdžių stokojančiose šeimose augantiems vaikams teikiamos – informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, sociokultūrinės paslaugos (pamokų ruoša, dailės dirbinių užsiėmimai, muzikos užsiėmimai, diskusijos, popietės, šventiniai renginiai, išvykos), socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos (užsiėmimai grupėse pagal specialiai parengtas programas; psichologo vedami savęs pažinimo, bendravimo, psichosocialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai, kompiuterinio raštingumo įgūdžių lavinimas, dailės terapijos užsiėmimai), individualios psichologo konsultacijos.

26. Vaikų dienos centras „Labirintai“ Antakalnio g. 17

Vyresnioji specialistė Dalia Liutvinienė
Mob. tel. 8 683 81773
d.liutviniene@spcentras.ltVyresnioji socialinė darbuotoja Erika Jankauskienė
Mob. tel. 8 683 82140
e.jankauskiene@spcentras.lthttp://spcentras.lt/Vaiku-dienos-centras-Labirintai-764.html

Teikiamos socialinės paslaugos:

Bendrosios:
informavimo;
konsultavimo;
tarpininkavimo ir atstovavimo;
sociokultūrinės paslaugos (pamokų ruoša, meninių įgūdžių lavinimo užsiėmimai (piešimas, rankdarbiai, dekupažas, origami), muzikos užsiėmimai, diskusijos, popietės, šventiniai renginiai, išvykos, fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimai, skaityklos (bibliotekos) paslaugos);
individualios psichologo konsultacijos.

Specialiosios:
socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos (užsiėmimai grupėse pagal specialiai parengtas programas, psichologo vedami savęs pažinimo, bendravimo, psichosocialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai, kompiuterinio raštingumo įgūdžių lavinimas, meno terapijos užsiėmimai).

27. Vaikų dienos centras „Savi“ Kauno g. 3

Vyresnioji socialinė darbuotoja Jurgita Talkovskytė
Tel. 8 683 81107
j.talkovskyte@spcentras.lthttp://spcentras.lt/Vaiku-dienos-centras-Savi-869.html

Teikiamos socialinės paslaugos:

Bendrosios:
informavimo;
konsultavimo;
tarpininkavimo ir atstovavimo;
sociokultūrinės paslaugos (pamokų ruoša, meninių įgūdžių lavinimo užsiėmimai (piešimas, rankdarbiai, origami), muzikos ir šokių užsiėmimai, diskusijos, popietės, šventiniai renginiai, išvykos, fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimai,);
individualios psichologo konsultacijos.

Specialiosios:
socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos (užsiėmimai grupėse pagal specialiai parengtas programas, psichologo vedami savęs pažinimo, bendravimo, psichosocialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai, kompiuterinio raštingumo įgūdžių lavinimas, meno terapijos užsiėmimai).

28. Vilniaus Naujo Testamento baptistų bendruomenės Vaikų dienos centras „Pažinimo vartai“ Algirdo g. 48,

El. p. pazinimovartai@gmail.com;
El. p. gilijaz@gmail.com
(Gilija Žukauskienė, projekto vadovė)
Tel. 8 650 57668
El. p. l.stonciuviene@gmail.com
(Lilija Stončiuvienė, soc.pedagogės padėjėja)
Tel. 8 673 38038

VDC „Pažinimo vartai“ lanko apie 20 vaikų per mėnesį (bendras vaikų sąrašas beveik dvigubai didesnis, nes yra epizodiškai apsilankančių vaikų, kurie taip pat visuomet laukiami). VDC dirba kasdien nuo 13.30 iki 17.00 val., priimami bet kokio mokyklinio amžiaus vaikai, tačiau kadangi lanko daugiausia pradinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikai (5-7 kl.), stengiamasi darbo metodus nukreipti būtent į šių grupių vaikus. Vyresniesiems labiau aktualios mokomųjų dalykų konsultacijos (lietuvių kalba, matematika), kritinio mąstymo bei individualūs užsiėmimai su psichologe.


Vaiko teisių apsaugos skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius
Faksas 211 2568, el. p.