Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms konkursas

Konkurso nuostatai

1 nuostatų priedas. Paraiška

2 nuostatų priedas. Sutartis

Sutarties 1 priedas

Sutarties 2 priedas

 

2022 m. stipendijos

2021 m. stipendijos