Dokumentų formos

Prašymų šablonai

Norėdami pateikti paklausimą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriui, turite kreiptis oficialiu raštu.

Pasirašyti raštai siunčiami į el. paštą savivaldybe@vilnius.lt arba teikiami per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą –  https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/dokumentu-pateikimas-kulturos-skyriui

Paklausimai, prašymai, siūlymai ir kt. teikiami šia rašto forma:

Rašto forma (atsisiųsti)

Jei pasirašėte Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo sutartį ir atsirado poreikis keisti sąmatos eilutes daugiau nei 30 procentų arba keisti išlaidų rūšį, turite pateikti Kultūros skyriui prašymą dėl sąmatos tikslinimo.

Prasymo tikslinti samata forma (atsisiųsti)

 


Sutarčių formos

Prieš pasirašant lėšų skyrimo sutartis su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriumi, įsidėmėkite visus įsipareigojimus, kuriuos turėsite įvykdyti po sutarties pasirašymo!

Primename, kad pasirašius lėšų skyrimo sutartis, būtina įsidėmėti sutarties registracijos numerį. Elektroniniu parašu pasirašytų sutarčių data ir numeris matosi paskutiniame sutarties lape metaduomenų skiltyje, kai sutartis persiunčiama iš Vilniaus miesto savivaldybės sistemos „Avilys“. Registracijos numeris bus reikalingas teikiant finansines ataskaitas arba norint pasiteirauti dėl kitų aktualių klausimų susijusių su sutartimi.

 

Sutarčių šablonai

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo sutartis:

Lėšų skyrimo sutartis

Lėšų skyrimo sutarties 1 priedas

Lėšų skyrimo sutarties 2 priedas

Lėšų skyrimo sutarties 3 priedas

 

Dotacijos iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto skyrimo sutartis:

Dotacijos sutartis

Dotacijos sutarties 1 priedas

Dotacijos sutarties 2 priedas

Dotacijos sutarties 3 priedas

Dotacijos sutarties 4 priedas

Dotacijos sutarties 5 priedas

 

Vilniaus miesto profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybinės veiklos programų finansavimo konkurso sutartis:

Konkurso sutartis

1 sutarties priedas

2 sutarties priedas

Lėšų skyrimo sutartis

Lėšų skyrimo sutarties priedas

 

Kultūros rėmimo programų projektų konkurso sutartis:

Konkurso sutartis

Sutarties priedas – sąmata ir viešinimo lentelė

Forma Nr. 2

 

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms sutartis:

Stipendijos sutartis

1 sutarties priedas

2 sutarties priedas

 

Konkurso Vilniaus miesto trupės vardui gauti sutartis:

Konkurso sutartis

1 sutarties priedas

2 sutarties priedas

3 sutarties priedas

4 sutarties priedas

 

Muziejų edukacinių programų finansavimo konkurso sutartis:

Konkurso sutartis

Sutarties priedas

Lėšų skyrimo sutartis

1 lėšų skyrimo sutarties priedas

2 lėšų skyrimo sutarties priedas

 

Kino edukacinių programų finansavimo konkurso sutartis:

Konkurso sutartis

Sutarties priedas

Lėšų skyrimo sutartis

1 lėšų skyrimo sutarties priedas

2 lėšų skyrimo sutarties priedas

 


Ataskaitų formos

Atkreipiame dėmesį, kad pasirašius finansavimo sutartį su VMSA Kultūros skyriumi, per sutartyje nurodytą laikotarpį privalote pateikti finansinę ir jei to prašoma dalykinę ataskaitą! Pabrėžiame, jei nustatytu laikotarpiu nepateikiate finansinės ataskaitos, prarandate galimybę gauti finansavimą kitiems jūsų vykdomiems projektams!

Jei kyla klausimų dėl ataskaitos pildymo, kreipkitės į Kultūros skyriaus specialistus.

Pasirašytas ir nuskanuotas ataskaitas turite išsiųsti el. paštu: savivaldybe@vilnius.

 

Ataskaitų šablonai

Už Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo sutartį (teikiamos ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos):

Lėšų skyrimo sutarties buhalterinės apskaitos sąrašas

Forma Nr. 2 viešosioms įstaigoms

Forma Nr. 2 biudžetinėms įstaigoms

Viešinimo ataskaitos forma

 

Už dotacijos iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto skyrimo sutartį (teikiamos kiekvieną ketvirtį):

Finansinė ataskaita

Forma Nr. 2 viešosioms įstaigoms

Forma Nr. 2 biudžetinėms įstaigoms

 

Už Vilniaus miesto profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybinės veiklos programų finansavimo konkurso sutartį (iki kiekvienų metų sausio 15 d.):

Rašytinė veiklos ataskaita

Finansinė ataskaita

 

Už Kultūros rėmimo programų projektų finansavimo sutartį, teikiamos ataskaitos (teikiamos ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos):

Dalykinė ataskaita

Finansinė ataskaita

Forma Nr. 2

 

Už Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms sutartį (kartu su atlikto tyrimo pateikimu):

Dalykinė ataskaita

 

Už konkurso Vilniaus miesto trupės vardui gauti sutartį (iki kiekvienų metų sausio 15 d.):

Rašytinė veiklos ataskaita

Finansinė ataskaita

 

Už Muziejų edukacinių programų finansavimo konkurso sutartį (iki kiekvienų metų sausio 15 d.):

Rašytinė veiklos ataskaita

Finansinė ataskaita

 

Už Kino edukacinių programų finansavimo konkurso sutartį (iki kiekvienų metų sausio 15 d.):

Rašytinė veiklos ataskaita

Finansinė ataskaita

 

Už Vilniaus mėgėjų meno kolektyvų finansavimo iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto skyrimo sutartį:

Forma Nr. 2 Mėgėjų menas

Finansinė ataskaita