Sporto teisinė informacija

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. 1-785 patvirtintas
MOKESČIO UŽ SPORTININKŲ UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE SPORTO MOKYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. 30-2875
DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYMO ĮSTAIGOSE SPORTO ŠAKOMS KONTAKTINIŲ AKADEMINIŲ UGDYMO VALANDŲ SKAIČIAUS PER SAVAITĘ NUSTATYMO (dokumentas atsisiųsti)   ir
jo priedas (dokumentas atsisiųsti)


Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. 1-1762 patvirtintos:


Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. 1-1595 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti Vilniaus miesto biudžetines sporto mokymo įstaigas“


2011-2020 metų Kūno kultūros ir sporto plėtotės strategijos projektas


Sportininkų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo ugdymo sporto įstaigas ir ugdymo jose tvarkos aprašas »


Sportininkų priėmimo į biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto sporto centro olimpinės pamainos grupes ir ugdymo jose tvarkos aprašas »