Brandos egzaminai

Informacija apie 2023-2024 m. m. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje paskirtas bazines mokyklas

Vilniaus miesto savivaldybės mero 2023-09-13 potvarkiu Nr. 955-890/23 „Dėl bazinių mokyklų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje 2023–2024 mokslo metais skyrimo“ paskirtos šios bazinės mokyklos, kuriose priimami eksternų prašymai laikyti brandos egzaminus:

 1. Vilniaus Radvilų gimnazija(Gelvonų g. 55, Vilnius, tel. (8 5) 240 5196, direktorė Egidija Nausėdienė).
 2. Vilniaus Gabijos gimnazija(Pašilaičių g. 13, Vilnius, tel. (8 5) 270 3140, direktorė Vilija Klimavičienė).
 3. Vilniaus Žvėryno gimnazija(Žalioji g. 4, Vilnius, tel. (8 5) 275 1037, direktorė Žaneta Vaškevičienė).
 4. Vilniaus Antakalnio gimnazija(Antakalnio g. 29, tel. (8 5) 234 1802, direktorė Anželika Keršinskienė).
 5. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija(Dūkštų g. 30, tel. (8 5) 240 0552, direktorė Asta Marinaitė).

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2023-2024 mokslo metais,  prašymus  nuo š. m. rugsėjo 15 d. iki š. m. lapkričio 24 d. gali pateikiami bazinių mokyklų vadovams ir pasirinktus egzaminus laikys pagrindinėje sesijoje. Eksternai, nepateikę prašymo iki  š. m. lapkričio 24 d., gali teikti prašymą, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.   Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
 2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
 3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1–3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

3.1. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio ugdymo išsilavinimo pripažinimo;

3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

3.4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

3.5.  kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (eksternas sumoka 15 Eur už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą).

 

Bazinių mokyklų rekvizitai:

 1. Vilniaus Radvilų gimnazija, kodas 190003285, Gelvonų g. 55, LT-07135 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT74 4010 0424 0393 1814, bankas Luminor, kodas 40100.
 2. Vilniaus Gabijos gimnazija, kodas 305607530,  Pašilaičių g. 13, LT 06107 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT68 4010 0424 0395 1807, Luminor banko kodas 40100.
 3. Vilniaus Žvėryno gimnazija, kodas 190001081, Žalioji g. 4, LT-08111, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT684010042403951807, bankas  Luminor, banko kodas 40100.
 4. Vilniaus Antakalnio gimnazija, kodas 302817872, Antakalnio g. 29, LT 10312 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT74 4010 0424 0393 1814, bankas Luminor, banko kodas 40100.
 5. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija, kodas 304075188, Dūkštų g. 30, LT-07171 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT74 4010 0424 0393 1814, bankas Luminor, kodas 40100.

Mokėjimo kvite prašome nurodyti bazinės mokyklos pavadinimą ir įmokos paskirtį – už egzaminus.

 

2023–2024 MOKSLO METŲ BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ, BRANDOS DARBŲ VERTINIMO, DALYKŲ TARPINIŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL PAVEDIMO IŠDUOTI PAŽYMĖJIMUS, BRANDOS ATESTATUS ASMENIMS, KURIE MOKĖSI REORGANIZUOTOJE, LIKVIDUOTOJE, PERTVARKYTOJE AR PERTVARKYTOS VIDAUS STRUKTŪROS MOKYKLOJE

POTVARKIS DĖL BAZINIŲ MOKYKLŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE 2023–2024 MOKSLO METAIS SKYRIMO

POTVARKIS DĖL LAISVĖS ATĖMIMO VIETOJE MOKYMOSI PAŽYMĖJIMUS GAVUSIŲ MOKINIŲ PRAŠYMŲ LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS

POTVARKIS DĖL 2023–2024 MOKSLO METŲ PAKARTOTINĖS SESIJOS BRANDOS EGZAMINŲ BAZINĖSE MOKYKLOSE PASKIRSTYMO

POTVARKIS DĖL MERO 2024-01-05 POTVARKIO NR. 955-33/24 „DĖL 2023-2024 MOKSLO METŲ PAKARTOTINĖS SESIJOS BRANDOS EGZAMINŲ BAZINĖSE MOKYKLOSE PASKIRSTYMO“ PAKEITIMO

2023–2024 MOKSLO METŲ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ GEOGRAFIJOS, LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS, LENKŲ TAUTINĖS MAŽUMOS GIMTOSIOS KALBOS IR LITERATŪROS, FIZIKOS, MATEMATIKOS, BIOLOGIJOS, ISTORIJOS, INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR CHEMIJOS BRANDOS EGZAMINŲ CENTRAI

2023–2024 MOKSLO METŲ PAGRINDINĖS SESIJOS MOKYKLINIŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS, GIMTŲJŲ KALBŲ (RUSŲ, BALTARUSIŲ) IR MUZIKOLOGIJOS BRANDOS EGZAMINŲ CENTRAI

2023–2024 MOKSLO METŲ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ UŽSIENIO KALBŲ (PRANCŪZŲ, VOKIEČIŲ, RUSŲ, ANGLŲ) KALBĖJIMO, KLAUSYMO, SKAITYMO IR RAŠYMO DALIŲ BRANDOS EGZAMINŲ CENTRAI