Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Brandos egzaminai 2019 m.

2019 metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo, brandos darbų, mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo Vilniaus misto savivaldybėje tvarkos aprašas


Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų centrai:

 1. Anglų kalbos kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo
 2. Rusų kalbos kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo
 3. Prancūzų kalbos kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo
 4. Vokiečių kalbos kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo
 5. Chemijos
 6. Informacinių technologijų
 7. Lietuvių kalbos ir literatūros
 8. Biologijos
 9. Fizikos
 10. Matematikos
 11. Istorijos
 12. Geografijos

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje pagrindinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų centrai:

 1. Lietuvių kalbos ir literatūros
 2. Gimtosios kalbos (baltarusių)
 3. Gimtosios kalbos (lenkų)
 4. Gimtosios kalbos (rusų)
 5. Muzikologijos

Informacija apie 2019 m. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje paskirtas bazines mokyklas

Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2018-09-06 įsakymu Nr. A15-1791/18(2.1.4E-KS) „Dėl 2019 m. bazinių mokyklų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje skyrimo“ Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje bazinėmis mokyklomis, tai yra tomis, kuriose priimami eksternų prašymai laikyti brandos egzaminus, yra paskirtos penkios mokyklos:

 1. Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla (Mindaugo g. 9, tel. (8 5) 265 23 83, direktorė Ramutė Pilauskaitė);
 2. Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija (V. Druskio g. 11, tel. (8 5) 244 45 04, direktorius Adamas Blaškevičius);
 3. Vilniaus Senvagės gimnazija (Širvintų g. 80, tel. (8 5) 277 08 14, direktorė Ana Staniukėnienė);
 4. Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija (Kazliškių g. 4, tel. (8 5) 273 53 50, direktorius Aldona Grušnienė);
 5. Vilniaus Žemynos gimnazija (Čiobiškio g. 16, tel. (8 5) 240 05 61, direktorė Rūta Krasauskienė).

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2018-2019 mokslo metais, prašymus nuo š. m. rugsėjo 15 dienos iki š. m. spalio 24 dienos gali pateikiami bazinių mokyklų vadovams ir pasirinktus egzaminus laikys pagrindinėje sesijoje.

Eksternas, nepateikęs prašymo iki š. m. rugsėjo 24 dienos, gali teikti prašymą pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.

Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.
Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
 2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
 3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1–3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją;
  • 3.1. švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio ugdymo išsilavinimo pripažinimo;
  • 3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
  • 3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;
 4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
 5. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (eksternas sumoka 14,48 Eur už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą).

Bazinių mokyklų rekvizitai:

 1. Vilniaus Senvagės gimnazija, kodas 190002226 , Širvintų g. 80, LT 08216 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT504010042400020139, AB Luminor, banko kodas 40100.
 2. Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija, kodas 302420721, Kazliškių g. 4, LT 07181 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT114010051004306125, bankas Luminor, banko kodas 40100.
 3. Vilniaus Žemynos gimnazija, kodas 190008827, Čiobiškio g. 16, LT 07181 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT 34010042400020126, AB Luminor, banko kodas 40100.
 4. Kitoms dviem mokykloms viena sąskaita: Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija, Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla – biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“, kodas 300035837, Vilniaus g. 39/6, LT 01119 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT68 4010 0424 0395 1807, AB Luminor, banko kodas 40100.

Mokėjimo kvite prašome nurodyti bazinės mokyklos pavadinimą ir įmokos paskirtį (už egzaminus).