Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Socialinė parama

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Brandos egzaminai 2021 m.


Svarbu abiturientams saviizoliacijoje: testui prieš egzaminą registruokitės internetu

Sostinė kviečia saviizoliacijoje šiuo metu esančius abiturientus prieš brandos egzaminus be eilės atlikti PGR ir greitąjį antigenų testus.

Registracija PGR testui vyksta: https://selfreg.myhybridlab.com/selfregister/testtype

Registravimosi instrukcija:

PGR-tyrimo-registracijos-instrukcija

PGR testai atliekami mobiliajame punkte V. Gerulaičio g.1 (prie ‚Avia Solutions Group“ arenos“). Greitajam antigenų testui Jus užregistruos NVSC specialistai, gavę Jūsų pranešimą.

Greitieji antigenų testai atliekami sekmadienį nuo 16 iki 21.15 val. mobiliajame punkte V. Gerulaičio g.1 arba Lukiškių g.

Svarbu žinoti, kad net jeigu pagrindinės ir pakartotinės sesijos metu abiturientui bus paskirta prievolė izoliuotis (dėl turėto sąlyčio su sergančiuoju ar grįžus iš užsienio), dvyliktokai vis tiek galės palikti izoliavimosi vietą ir laikyti brandos egzaminą, tik reiks laikytis šių sąlygų:

 • ne seniau nei 48 val. iki egzamino atlikti SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir gauti neigiamą tyrimo rezultatą, o egzamino dieną moksleivis neturi turėti ūmiai viršutinių kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių;
 • prieš patenkant į brandos egzamino centrą atliekamas greitasis antigeno testas ir jo rezultatas yra neigiamas. Vilniuje greitasis antigeno tyrimas atliekamas mobiliuosiuose punktuose (V. Gerulaičio g.1 arba Lukiškių g.) jis turi būti atliekamas ne anksčiau nei 16 val. laikotarpiu iki egzamino pradžios;
 • brandos egzamino centre privalu dėvėti respiratorių;
 • prieš įeinant į brandos egzamino centrą būtinai dezinfekuoti rankas;
 • apie dalyvavimą egzamine privaloma informuoti NVSC ne vėliau, kaip 48 val. iki egzamino pradžios, nurodant brandos egzamino centrą, kuriame vyks egzaminas.

NVSC informuojamas užpildant formą: https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/nvsc.lrv.lt/pranesimas-apie-isvykima-is-izoliacijos-vietos

Kilus klausimų ar neaiškumų prašome skambinti Bendrojo ugdymo skyriaus specialistei Viktorijai Vilimavičienei, tel. 8 664 52829

                                                                                                                                                                          

 

ĮSAKYMAS DĖL 2021 M. BAZINIŲ MOKYKLŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SKYRIMO

ĮSAKYMAS DĖL 2020–2021 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO

2020-2021 BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL UŽSIENIO ŠALIES MOKYKLOS VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS BAIGIAMOSIOS KLASĖS MOKINIŲ IR LAISVĖS ATĖMIMO VIETOJE MOKYMOSI PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMUS GAVUSIŲ BUVUSŲ MOKINIŲ REGISTRACIJOS 2021 M. LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS

2021 METŲ BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, BRANDOS DARBŲ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ DARBŲ VERTINIMO, PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

DĖL VILNIAUS ŽEMYNOS GIMNAZIJOS SKYRIMO 2021 M. IŠDUOTI PAŽYMĖJIMUS, BRANDOS ATESTATUS ASMENIMS, KURIE MOKĖSI REORGANIZUOTOJE, LIKVIDUOTOJE, PERTVARKYTOJE AR PERTVARKYTOS VIDAUS STRUKTŪROS MOKYKLOJE

ĮSAKYMAS DĖL PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ GEOGRAFIJOS, LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS, FIZIKOS, MATEMATIKOS, BIOLOGIJOS, ISTORIJOS, INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ, CHEMIJOS BRANDOS EGZAMINŲ CENTRŲ SKYRIMO

ĮSAKYMAS DĖL PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ UŽSIENIO KALBŲ (PRANCŪZŲ, VOKIEČIŲ, RUSŲ, ANGLŲ) BRANDOS EGZAMINŲ CENTRŲ SKYRIMO (KALBĖJIMO, KLAUSYMO, SKAITYMO IR RAŠYMO DALYS)

ĮSAKYMAS DĖL PAGRINDINĖS SESIJOS MOKYKLINIŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS, GIMTŲJŲ KALBŲ (BALTARUSIŲ, LENKŲ, RUSŲ), MUZIKOLOGIJOS BRANDOS EGZAMINŲ CENTRŲ SKYRIMO

ĮSAKYMAS DĖL PAKARTOTINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ CENTRŲ SKYRIMO

ĮSAKYMAS DĖL PAKARTOTINĖS SESIJOS MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMO

ĮSAKYMAS DĖL PAKARTOTINĖS SESIJOS MOKYKLINIO MUZIKOLOGIJOS BRANDOS EGZAMINO CENTRO

COVID-19 atmintinė laikantiems valstybinius brandos egzaminus

Reikalavimai skaičiuotuvams valstybiniame matematikos egzamine

                                                                                                     

 

Informacija apie 2021 m. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje paskirtas bazines mokyklas

Vilniaus miesto savivaldybės  administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo 2020-09-10 įsakymu Nr. A15-1571/20(2.1.4E-BEU) „Dėl 2021 m. bazinių mokyklų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje skyrimo“ Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje bazinėmis mokyklomis, tai yra tomis, kuriose priimami eksternų prašymai laikyti brandos egzaminus, yra paskirtos penkios mokyklos:

 1. Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla (Mindaugo g. 9, tel. (8 5) 265 2383, direktorė Ramutė Pilauskaitė);
 2. Vilniaus „Minties“ gimnazija (Erfurto g. 23, tel. (8 5) 245 6690, direktorius Jonas Kietavičius);
 3. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija (S. Konarskio g. 34, Vilnius, tel. (8 5) 233 0452, direktorė Fausta Gulbinienė);
 4. Vilniaus „Santaros“ gimnazija (A. Juozapavičiaus g. 12, tel. (8 5) 272 7841, direktorė Jelena Beliajeva);
 5. Vilniaus Žemynos gimnazija (Čiobiškio g.16, tel. (8 5) 240 0562, l. e. p. direktorė Aldona Šventickienė);

                      Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2020-2021 mokslo metais,  prašymus  nuo š. m. rugsėjo 15 d. iki š. m. lapkričio 24 d. gali pateikiami bazinių mokyklų vadovams ir pasirinktus egzaminus laikys pagrindinėje sesijoje. Eksternai, nepateikę prašymo iki  š. m. lapkričio 24 d., gali teikti prašymą, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.   Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
 2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
 3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1–3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją;

3.1.švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio ugdymo išsilavinimo pripažinimo;

3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

 1. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
 2. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (eksternas sumoka 14,48 Eur už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą).

Bazinių mokyklų rekvizitai:

 1. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija, kodas 302522904, Širvintų g. 80, LT 03127 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT10 4010 0424 0392 1811, AB Luminor, banko kodas 40100.
 2. Vilniaus „Santaros“ gimnazija, kodas 304089960, A. Juozapavičiaus g. 12, LT 09311 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT744010042403931814, bankas Luminor, banko kodas 40100.
 3. Vilniaus Žemynos gimnazija, kodas 190008827, Čiobiškio g. 16, LT 07181 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT26 4010 0424 0003 0271, AB Luminor, banko kodas 40100.
 4. Kitoms dviem mokykloms viena sąskaita:
 • Vilniaus „Minties“ gimnazija,
 • Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla – biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“, kodas 300035837, Vilniaus g. 39/6, LT 01119 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT68 4010 0424 0395 1807, AB Luminor, banko kodas 40100.

Mokėjimo kvite prašome nurodyti bazinės mokyklos pavadinimą ir įmokos paskirtį (už egzaminus).