Rekomendacijos ikimokyklinukų tėvams

REKOMENDACIJOS TĖVAMS (GLOBĖJAMS), ARTIMIEMS GIMINAIČIAMS IR KITIEMS ASMENIMS DĖL IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO NAMUOSE

Vaiko augimui ir ugdymuisi svarbiausia yra šeima.  Ji suteikia vaikui šiltus emocinius santykius, saugumo jausmą, psichologinį komfortą, lemia susidomėjimą aplinkiniu pasauliu. Vaikas laisvai stebi, tyrinėja, išbando savo galimybes. Šeima tarsi integruoja visus ugdomuosius poveikius, padeda išryškėti vaiko individualumui. Vaiko raidos sėkmę lemia artimųjų ir kitų ugdytojų meilė, globa ir ugdymosi aplinka. Bendravimas, vaiko sumanymų palaikymas ir skatinimas, ugdo pasitikėjimą savimi, „aš noriu“, „aš galiu“. Vaikas patirtį kaupia bendraudamas su jį mylinčiais suaugusias ir  vaikais, juos mėgdžiodamas ir  išbandydamas savo sumanymus. Todėl labai svarbus yra suaugusiųjų pavyzdys ir sumanumas. Vaiko raida labai sparti, todėl svarbu domėtis vaiko vystymosi dėsningumais ir sudaryti geras sąlygas jo vystymuisi. Kiekviename amžiaus tarpsnyje vaikams būdingi skirtingi ypatumai.

VAIKO UGDYMAS NUO VIENERIŲ IKI TREJŲ METŲ

VAIKO UGDYMAS NUO TREJŲ  IKI KETVERIŲ METŲ

VAIKO UGDYMAS NUO KETVERIŲ  IKI PENKERIŲ METŲVAIKO UGDYMAS NUO VIENERIŲ IKI TREJŲ METŲ

Šis laikotarpis labai svarbus vaiko vystymuisi, jo asmenybinei ir socialinei-emocinei raidai

 • Antrųjų metų pradžioje vaikas pradeda save vadinti vardu. Kalbėkite su vaiku, pavadinkite vardais brolius ar seseris, kiemo vaikus. Turtinkite vaiko žodyną.
 • Vaikas pradeda  atpažinti save nuotraukose, rodo piršteliu, džiaugiasi. Pasidžiaukite kartu, pavartykite šeimos nuotraukų albumą, atraskite mamos, tėčio, senelių nuotraukas, kalbėkite apie juos.
 • Vaikas save suvokia kaip turintį nuo kitų nepriklausomą vidinį pasaulį – norus, jausmus, mintis. Pradeda vartoti „aš“, „mano“, „man“, „Tomas geras“. Kalbinkite vaiką, skatinkite pasidalinkite žaislais, knygelėmis  su kitais vaikais.
 • Savo elgesį vaikas vertina  atsižvelgdamas į suaugusiųjų veido išraišką. Sutrikęs jis žvelgia į suaugusiojo veidą ir suvokia, kaip elgtis. Dažniau šypsokitės.
 • Šiame amžiuje vaikas gali pasakyti, kad jis berniukas ar mergaitė, intuityviai jaučia skirtumą, bet negali  pakomentuoti  žodžiais, mėgsta veikti kartu su suaugusiais. Žaiskite, sportuokite su vaiku.
 • Trečiaisiais metais  vaikas siekia būti savarankiškas ir  nepriklausomas „aš pats“. Leiskite padėti nešti indus ant pietų stalo, skatinkite susitvarkyti asmeninę žaidimų erdvę. Vaiko savarankiškumas kaitaliojasi su prieštaravimais, apsikabinimais, pasibučiavimais, nes nori būti saugus.
 • Savo  nepriklausomybę  išreiškia ir įtvirtina saugodamas ir gindamas nuo kitų savo žaislus, knygeles, rūbelius. Pasidalijimą   žaislais suvokia kaip asmens ribų  pažeidimą: „mano“ .
 • Vaikas  nuolat ką nors veikia, išmėgina save, žaidžia, tyrinėja, kuria, stato. Bando išreikšti save mimika, veiksmu, judesiu, piešiniu. Bando valdyti savo norus ir elgesį.  Netrukdykite vaiko kūrybos proceso, neribokite ir nekritikuokite. Pagirkite ir pasidžiaukite jo kūryba.
 • Trečiaisiais metais vaikas jau  renkasi žaidimų partnerius. Laipsniškai pereina nuo globos prie bendravimo. Skatinkite žaidimą ir bendravimą su kiemo vaikais.
 • Paguodos žaislas, pvz.: „meškiukas“ ar „šuniukas“ gali tapti neatskiriama vaiko gyvenimo dalimi. Ypač tai svarbu vaiko miegui. Jį praradęs , vaikas išgyvena stresą.
 • Trimečio vaiko  emocinės būsenos ir nuotaikos labai kontrastingos: čia užsispyręs, čia lengvai sukalbamas, čia piktas, nusiminęs,  čia švelnus ir linksmas. Priimkite vaiko individualumą ir susimąstykite, ką jis mėgdžioja.
 • Draudimų vaikas nepaiso  ir susitarimus laužo ne iš piktos valios, o kartais tiesiog pamiršta.
 • Trimečiui būdingas neigimas, prieštaravimas, užsispyrimas – savojo „AŠ“ įtvirtinimas, bandymas  suvaldyti  neigiamus jausmus, sulaikyti ašaras, sutramdyti pyktį.
 • Vaikui reikia suaugusiojo pagalbos. Būkite tarsi saugios salelės vaiko padrąsinimui, nusiraminimui ir pagalbai.


Antrieji-tretieji vaiko gyvenimo metai svarbūs kalbos ir kūrybos turtinimui.

 • Vaikas mėgsta klausytis pasakų, varto knygeles, žiūrinėja  paveikslėlius.  Būkite jam taisyklingos kalbos pavyzdžiu. Aiškiai ir tiksliai tarkite  garsus ir jų junginius, teisingai kirčiuokite. Raiškiai, emocingai ir gyvai pasakokite, sekite pasakas, deklamuokite, siekite vaiko įsitraukimo ir dalyvavimo, žaiskite pirštukų žaidimus.
 • Trejų metų vaikas jau sklandžiai kalba įprastais sakiniais, susidedančiais iš 4-5 žodžių, tačiau  kartais daro tarimo klaidas. Nemėgdžiokite jo, ištarkite teisingai, skatinkite vaiko pasakojimą.
 • Vaikas mėgdžioja suaugusiųjų, vyresnių brolių ar seserų  veiksmus. Įsitraukęs  ir pasinėręs į kūrybą, vaikas įgunda vis ilgesnį laiką susikaupti, nurimti ir kurti.
 • Dainuodamas  daineles ir klausydamas muzikos, gali  reikštis mimika, balso intonacija, judesiu. Pradeda žaisti vaizduotės žaidimus, lyg būtų tėtė, mama ar pasakos personažas.
 • Su žaislais žaidžia lyg su gyvais, kalbasi, žaidžia vienas ir greta kitų.

Pažinimas  ir judėjimas

 • Vaiko noras pažinti ir  tyrinėti yra didesnis nei draudimų galia.
 •  Vystantis vaiko vaizduotei, turi įvairių baimių,  bijo baubų, vaiduoklių, tamsos. Kalbėkite su vaiku, pabūkite šalia, prieš miegą susitarkite dėl švieselės.
 • 1,5-2 metų vaiko smegenys užauga ir subręsta tiek, kad  jis pajėgus išlaikyti pusiausvyrą, derinti judesius ir veiksmus. Todėl mėgsta bėgioti, mėtyti, traukti, plėšyti, slėptis, žaisti su žaislais.  Žaiskite ir sportuokite su vaiku.
 • 1,5 metų vaikas pradeda mėgdžioti suaugusiojo parodytą meškino, kiškučio ar katės ėjimą, lipa laiptais aukštyn, o dvejų eina žemyn pristatomu žingsniu. Dvejų metų vaikas bando bėgti iki 5 metrų, o trejų – iki 15.
 • Vaikas bando pašokti, nepargriūdamas spiria kamuolį, jau sugauna  rankomis.
 • Trečiaisiais metais vaikas vaikšto laisvai, keičia ėjimo  ritmą, pailgėja žingsnis, mokosi važiuoti triračiu, geba judėti po signalo, judėti nurodyta kryptimi.
 • Vaikas pripranta prie įprastos tvarkos, ritualų. Tai teikia jam pasitikėjimo, saugumo, todėl gali audringai protestuoti, jei nenori naujo rūbo, žaislo ar kitų pasikeitimų.
 • Tikslesni rankų judesiai,  stato, konstruoja, dėlioja mozaikas, dėliones.
 • Nuo 1,5 metų jau parodo ženklus  arba prašosi „ant puoduko“. Vaikas pats jaučia, kada nori „ant puoduko“.
 • Mokosi skirti, atrinkti, grupuoti daiktus pagal požymius.
 • Vaikas ramesnis, pastabesnis, kantresnis  ir  ištvermingesnis.

Didžioji vaikų ugdymo sėkmė priklauso nuo požiūrio į vaiką ir supratimo, kad kiekvienas vaikas yra individualus,  jis turi savo augimo ir vystymosi tempą ir nuo pastangų sukurti vaiko vystymuisi tinkamą aplinką ir priemones. Perdėta vaiko globa ir nuolatinė pagalba slopina vaiko pasitikėjimą savimi.

VAIKO UGDYMAS NUO TREJŲ  IKI KETVERIŲ METŲ

 • Vaikas judrus ir smalsus. Bėgiokite su vaiku, skatinkite  lipti, mesti ir gaudyti kamuolį, važinėti triračiu, šokinėti, šliaužti, stumti.
 • Duokite vaikui pieštukus, kreideles, modeliną ar plastiliną, kurkite kartu. Šios priemonės vysto vaiko smulkiąją motoriką, akies ir rankos koordinaciją.
 • Skaitykite ir skatinkite pasakoti pagal knygelėse esančius paveikslėlius. Klauskite  Kas? Ką? Kas atsitiko?
 • Skatinkite vaiko smalsumą, atsakykite į  klausimus, nes jis nuolat klausia: „Kas tai?“
 • Iškirpkite paveikslėlius ir sugrupuokite pagal požymius: gyvūnai, automobiliai. Duokite žaislų, kuriuos galėtų rūšiuoti skirtingose dėžutėse.
 • Skatinkite vaiko savarankiškumą: nusiplauti rankas, valyti dantis, pasidėti daiktus į lentyną. Pagirkite už jo pastangas.
 • Šiame amžiuje pastebimi trumpi emocijų protrūkiai, pyktis, kurį galima nukreipti į žaidimą ir tokiu būdu nuraminti.
 • Žaidimas geriausias būdas ugdyti vaiko kalbinius, motorinius, socialinius elgesio įgūdžius.

VAIKO UGDYMAS NUO KETVERIŲ  IKI PENKERIŲ METŲ

 • 4-5 metų vaiko judrumas didėja. Pradeda šokinėti per kliūtis, lipti į kalną aukštyn, žemyn, gaudo kamuolį. Žaiskite ir sportuokite kartu.
 • Jis piešia flomasteriais, dažais, lanksto iš popieriaus lėktuvėlius ir žaidžia.
 • Turtėja vaiko kalba. Jis kuria trumpus pasakojimus, fantazuoja. Išklausykite ir pasidžiaukite.
 • Vaikas užduoda daug klausimų, atsakykite į juos, mėgsta klausytis pasakų, įdomių istorijų, skaitykite.
 • Dainelės, muzikos klausymas suteikia gerų emocijų vaikui ir jums. Dainuokite ir šokite kartu.
 • Jo vaizduotė labai turtinga, jis tiki stebuklais, ne visada jaučia skirtumą tarp realaus ir vaizduotės pasaulio.
 • Gerėja savarankiškumo įgūdžiai. Vaikas  gali susitvarkyti žaislus, drabužius, palaistyti gėles, išplauti puoduką, lėkštelę, nuvalyti dulkes.
 • Skatinkite vaiko savarankiškumą, neskubinkite ir nekritikuokite.
 • Vaikui reikia kitų vaikų. Žaiskite su kiemo vaikais, užsukite į artimą darželį ir susitarkite dėl vaiko žaidimų darželio aikštelėse.

 


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Ikimokyklinio ugdymo skyrius
Konstitucijos pr. 3, 1002 kab., LT-09601 Vilnius