Socialinė pedagoginė pagalba, prevencinė veikla

 

Aktuali informacija Kontaktai ir kitos naudingos nuorodos
Veiklą kuruojantis BU skyriaus specialistas 

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras https://www.vilniussveikiau.lt/

Vilniaus švietimo pažangos centras https://www.eduvilnius.lt/

_________________________________________

Gyvenimo įgūdžių programa (nauja)

Patyčių dėžutė

 

Apsauga nuo smurto mokyklose (nauja)

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas 

Dėl apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo taikymo Vilniaus miesto įstaigose (nauja)

Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, įtariant galimą smurtą artimoje aplinkoje

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos

Reagavimo į patyčias ir kitokį smurtinį elgesį mokykloje (atmintinė)

Patyčių prevencijos ir inetrvencijos Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams

Mokyklos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo šablonas

Mokykloms_ Dėl bendradarbiavimo su VTAS__

__________________________________________________

Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija ir pagalba

Pagalbos nepilnamečiams, vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas, ir jų atstovams pagal įstatymą Vilniaus m. savivaldybėje algoritmo  aprašas 

Mokyklos veikimo algoritmas įtarus mokyklos teritorijoje psichoaktyvių medžiagų

Psichoaktyviosios medžiagos ir mokykla: NATKD prevencijos ir intervencijos gairės, metodinės rekomendacijos

Kaip kalbėti su vaikais apie psichoaktyviąsias medžiagas (patarimai tėvams)

Mokinio daiktų patikrinimas mokykloje

_____________________________________________________

Mokyklos lankomumo tvarka (nauja)

Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Informacija mokinių tėvams: kaip patvirtinti apsilankymą pas gydytoją

______________________________________________________

Krizių valdymas mokyklose

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

 

Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams

PAGALBOS-MOKINIUI-ALGORITMAS

Veiklą kuruojantis BU skyriaus specialistas
Rita.Gagiskiene@vilnius.lt

 

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba https://www.vilniausppt.lt/

Įtraukusis ugdymas

Dėl įtraukiojo ugdymo  vykdant mokinių priėmimą 2024-2025 m. m. 

 

MOKYKLOMS-PASIRENGIMO ĮTRAUKIAJAM UGDYMUI_REKOMENDACIJOS_VPPT

 

Statinių prieinamumo asmenims su negalia sistema – www.stasis.lt 


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Bendrojo ugdymo skyrius
Konstitucijos pr. 3, 1005 kab., LT-09601 Vilnius