Socialinė pedagoginė pagalba, prevencinė veikla

 

Pagalba  mokykloms Aktuali informacija Kontaktai ir kitos naudingos nuorodos
Veiklą kuruojantis BU skyriaus specialistas – 
Rita Gagiškienė
Rita.Gagiskiene@vilnius.lt 

Prevencinės programos mokykloms

 

Kultūros pasas

 

Patyčių dėžutė

 

 

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba https://www.vilniausppt.lt/

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras https://www.vilniussveikiau.lt/

Vilniaus švietimo pažangos centras https://www.svietimopazanga.lt/apie-vspc/

 

Nuo 2022 balandžio 1 iki gegužės 31 d. priimamos paraiškos dalyvauti VŠĮ „Vaiko labui“  įgyvendinamose prevencinėse programose 2022 – 2023 mokslo metais – https://www.vaikolabui.lt/

_______________________________________________

Prevencinės veiklos vykdymas Vilniaus m. bendrojo ugdymo mokyklose 2020-2021 m. m. Prevencija_ Vilniaus m. mokyklose 2020-2021

_______________________________________________

Vilniaus miesto savivaldybė organizuoja nemokamus seminarus pedagogams, mokinių tėvams, kuriuose specialistai pateiks
patarimus, kaip elgtis sudėtingose situacijose – Nemokami seminarai KAIP NEPRARASTI SAVĘS BESKEIČIANČIOJE REALYBĖJE? – Lietuvos Vaikų ir Jaunimo Centras (lvjc.lt)
_______________________________________________

Vilniaus apskrities policijos bendruomenės pareigūnai dalijasi prevencine medžiaga, siekiant apsaugoti 5-12 metų vaikus internete – Vaikai internete Daugiau patarimų rasite – https://policija.lrv.lt/lt/policija-pataria 

Pastebėjai netinkamo turinio vaizdus socialiniuose tinkluose? Netylėk! Daugiau informacijos –  https://www.draugiskasinternetas.lt/

________________________________________________

apie #9 pamoka  https://www.9pamoka.lt/ 

Mokykloms – #9-pamoka. Skaitmeninė edukacinė programa ankstyvajai smurto prevencijai

Mokykloms – #9_ pamoka_ skaitmeninių priemonių rinkinys, skirtas prevencijai lyties pagrindu

________________________________________________

Zipio draugai (skirta 5–7 m. vaikams) ir Obuolio draugai (skirta 7–9 m. vaikams) 2021-2022 m. m.  dalyvauja 468 pedagogai, 8750 mokinių iš Vilniaus apskrities mokyklų (dalyvaujančių įstaigų sąrašas).

________________________________________________

Vilniaus miesto savivaldybės nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas »

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos »

Mokyklos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo šablonas

Rekomendacijos dėl krizių valdymo Vilniaus miesto ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose

Pagalbos nepilnamečiams, vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas, ir jų atstovams pagal įstatymą Vilniaus m. savivaldybėje algoritmo  aprašas 

Mokyklų socialinių pedagogų metodinės grupės renginiai 2022-02-17 Mokyklų socialinių pedagogų metodinis renginys/ darbotvarkė 2022-02-17  // renginio įrašas (pranešimai)

2021-10-21 Mokyklų socialinių pedagogų metodinio renginio informacija

Tarptautinis paauglių sveikatos ir gyvensenos tyrimas


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Bendrojo ugdymo skyrius
Konstitucijos pr. 3, 1005 kab., LT-09601 Vilnius