Teisinio reguliavimo stebėsena

Teisinio reguliavimo stebėsenos planas – Teisinio reguliavimo stebėseną vykdo Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos apraše nurodyti subjektai

Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena – Teisinio reguliavimo stebėseną vykdo Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos apraše nurodyti subjektai

Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos – Teisinio reguliavimo stebėseną vykdo Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos apraše nurodyti subjektai


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Teisės departamentas