Socialinės paslaugos

 


  »

Pagalba į namus – paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime (iki 10 val. per savaitę): nuperka maisto produktus, pagamina maistą, padeda buityje ir namų ruošoje, pagelbėja skaičiuojant mokesčius už komunalines paslaugas, palydi į sveikatos priežiūros įstaigas ir kt.

Dėl socialinių paslaugų namuose kreipiamasi pagal asmens (šeimos) gyvenamąja vietą į BI Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinių paslaugų namuose skyriaus socialinius darbuotojus seniūnijose. Darbuotojai apsilanko asmens (šeimos), kuriam/-iems reikalinga pagalba, namuose ir įvertina, kokia socialinių paslaugu rūšis geriausiai atitinka jo (šeimos) poreikius, paaiškina paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo už jas tvarką.

Išsamesnę informaciją galima rasti internetiniame tinklapyje www.spcentras.lt arba pasiteirauti tel. 8 664 28577; (8 5) 213 8226, el. p. info@spcentras.lt.

Pagalbos į namus organizatoriai
Seniūnija Adresas Telefono nr.
Antakalnio Antakalnio g. 171 kab. (8 5) 234 3983
8 670 17837
Fabijoniškių S. Stanevičiaus g. 2429 kab. (8 5) 230 3827
8 645 20078
Justiniškių Rygos g. 156 kab. (8 5) 240 0078
8 670 17510
Pašilaičių Žemynos g. 15 kab. (8 5) 211 2959
8 670 17563
Karoliniškių
Pilaitės
L. Asanavičiūtės g. 20/25 kab. (8 5) 216 8267
8 670 17233
Lazdynų
Grigiškių
Erfurto g. 294 ir 5 kab. (8 5) 216 8273
8 670 17104
8 678 83613
Naujosios Vilnios Gerovės g. 1101 kab. (8 5) 248 5412
8 670 17915
Naujininkų Kauno g. 3413 kab. (8 5) 233 4064
8 670 16970
Senamiesčio
Rasų
Kauno g. 3512 kab. (8 5) 205 4998
8 670 16973
Šnipiškių
Verkių
Juozapavičiaus g. 10 A2 kab. (8 5) 260 7736
8 670 17470
Vilkpėdės
Panerių
Kauno g. 3413 kab. (8 5) 233 4064
8 670 17513
Viršuliškių Rygos g. 153 kab. 8 670 17221
Žirmūnų Žirmūnų g. 143118 kab. (8 5) 270 0354
8 670 17478
8 670 17918
Žvėryno
Šnipiškių
Juozapavičiaus g. 10A2 kab. (8 5) 260 7736
8 678 83938
Naujamiesčio
Vilkpėdės
Kauno g. 3413 kab. (8 5) 233 4064
8 664 28544
Šeškinės Paberžės g. 6A4 kab. (8 5) 241 2328
8 670 18009

Dienos socialinė globa asmens namuose – kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu jo namuose.

Teikiamos socialinės globos (pagalba buityje, maitinimo organizavimas ir kt.) bei sveikatos priežiūros (slauga ir kineziterapija) organizavimo paslaugos (nuo 2 iki 10 val. per dieną, iki 7 kartų per savaitę).

Dėl dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose kreipiamasi pagal asmens (šeimos) gyvenamąją vietą į BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinius darbuotojus seniūnijose. Darbuotojai apsilanko asmens (šeimos), kuriam/-iems reikalingos globos namuose ir įvertina paslaugų poreikį paaiškina paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo už jas tvarką.

Išsamesnę informaciją galima rasti internetiniame tinklapyje www.spcentras.lt arba pasiteirauti tel. (8 5) 213 8226; 8 670 07109, el. p. info@spcentras.lt.

Dienos socialinės globos asmens namuose organizatoriai

Seniūnija Adresas Telefono nr.
Karoliniškių
Lazdynų
Grigiškių
Viršuliškių
L. Asanavičiūtės g. 20/27 kab. (8 5) 204 8050
8 670 14972 
Šeškinės
Fabijoniškių
Paberžės g. 6A3 kab. (8 5) 241 9824
8 670 17374 
Žirmūnų
Antakalnio
Žirmūnų g. 143119 kab. (8 5) 270 0354
8 670 16987 
Justiniškių
Pašilaičių
Pilaitės
Žemynos g. 18 kab. 8 670 17508
Vilkpėdės
Panerių
Naujininkų
Naujosios Vilnios
Kauno g. 3102 kab. (8 5) 260 8935
8 670 14512
Verkių
Šnipiškių
Žirmūnų
Juozapavičiaus g. 10A2 kab. (8 5) 272 2089
8 645 19981
Rasų
Senamiesčio
Naujamiesčio
Žvėryno
Kauno g. 3106 kab. (8 5) 260 8935
8 670 14512

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti asmeniui individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes: – teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;

 • teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
 • lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
 • teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą;
 • teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį).

Dėl asmeninės pagalbos galima kreiptis:

 • į klientų aptarnavimo centrą (KAC), adresu Konstitucijos pr. 3, pirmas aukštas, ketvirtas langelis;
 • elektroniniu paštu asmeninis.asistentas@spcentras.lt;
 • paštu, adresu Kauno g. 3, Vilnius, LT-01314;
 • per kurjerį, adresu Kauno g. 3, Vilnius, LT-01314.

Išsamesnę informaciją galima rasti internetiniame tinklapyje www.spcentras.lt arba pasiteirauti tel. 8 664 28574; 8 664 28549.


Socialinės paramos centras teikia transporto paslaugas senyvo amžiaus vilniečiams, kurie dėl negalios ar ligos negali naudotis viešuoju ar individualiu transportu bei kurių artimieji dėl objektyvių priežasčių negali jų pavežėti.

Transporto paslaugos teikiamos vykti šiais tikslais: į (iš) sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigas Vilniaus mieste; į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus mieste; į ortopedijos įmones Vilniaus mieste; apsigyventi į socialinės globos įstaigas Vilniaus mieste; esant pagrįstam poreikiui, atsižvelgiant į socialinio darbuotojo vertinimą ir rekomendaciją, bei esant galimybei suteikti paslaugą – kitais tikslais, taip pat ir už Vilniaus miesto ribų.

Mokėjimas už transporto paslaugas:

 • paslaugų gavėjo nuvežimas iki paskyrimo vietos, laukimas paskyrimo vietoje ne ilgiau kaip 1 val. ir parvežimas atgal – 2,90 Eur;
 • paslaugų gavėjo nuvežimas (parvežimas) viena kryptimi – 1,74 Eur;
 • išimties atvejais paslaugų gavėjo nuvežimas už Vilniaus miesto ribų – paslaugų gavėjai padengia transporto priemonės degalų sąnaudas, išreikštas eurais.

Išsamesnę informaciją galima rasti internetiniame tinklapyje www.spcentras.lt arba pasiteirauti tel. (8 5)  233 3780, 8 670 14645, el. p. info@spcentras.lt.

Dėl transporto paslaugų kreipiamasi pagal asmens (šeimos) gyvenamąja vietą į BI Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinių paslaugų namuose skyriaus socialinius darbuotojus.

Vyresn. socialinio darbo organizatoriai, kreipiantis dėl transporto paslaugų
Seniūnija Adresas Telefono nr.
Antakalnio Antakalnio g. 171 kab. (8 5) 234 3983
8 670 17837
Fabijoniškių S. Stanevičiaus g. 2429 kab. (8 5) 230 3827
8 645 20078
Justiniškių Rygos g. 156 kab. (8 5) 240 0078
8 670 17510
Pašilaičių Žemynos g. 15 kab. (8 5) 211 2959
8 670 17563
Karoliniškių
Pilaitės
L. Asanavičiūtės g. 20/25 kab. (8 5) 216 8267
8 670 17233
LazdynųGrigiškių Erfurto g. 294 ir 5 kab. (8 5) 216 8273
8 670 17104
8 678 83613
Naujosios Vilnios Gerovės g. 1101 kab. (8 5) 248 5412
8 670 17915
Naujininkų Kauno g. 3413 kab. (8 5) 233 4064
8 670 16970
Senamiesčio
Rasų
Kauno g. 3512 kab. (8 5) 205 4998
8 670 16973
Šnipiškių
Verkių
Juozapavičiaus g. 10 A2 kab. (8 5) 260 7736
8 670 17470
Vilkpėdės
Panerių
Kauno g. 3413 kab. (8 5) 233 4064
8 670 17513
Viršuliškių Rygos g. 153 kab. 8 670 17221
Žirmūnų Žirmūnų g. 143118 kab. (8 5) 270 0354
8 670 17478
8 670 17918
Žvėryno
Šnipiškių
Juozapavičiaus g. 10A2 kab. (8 5) 260 7736
8 678 83938
Naujamiesčio
Vilkpėdės
Kauno g. 3413 kab. (8 5) 233 4064
8 664 28544
Šeškinės Paberžės g. 6A4 kab. (8 5) 241 2328
8 670 18009

Vilniaus miesto socialinės paramos centras priima prašymus ir dokumentus dėl paramos maistu ir higienos priemonėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, kai vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP; 1 VRP – 128 Eur) dydžio (192 Eur) arba tam tikrais atvejais išimties tvarka (kai asmeniui yra nustatytas neįgalumas; vieniems gyvenantiems pensinio amžiaus asmenims ir kt.), kai pajamos neviršija  2,5 VRP dydžių (320 Eur) per mėnesį.

Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramos galima kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyriaus socialinius darbuotojus pagal gyvenamosios vietos seniūniją. Socialinių darbuotojų kontaktus galima rasti čia: Socialinio darbo skyrius seniūnijose – Vilniaus miesto socialinės paramos centras (spcentras.lt)

Arba Vilniaus miesto Klientų aptarnavimo centre (Konstitucijos pr. 3, Vilniuje) prie Vilniaus miesto socialinės paramos centro 4 informacinio langelio. Tel. pasiteirauti: 8 683 83635, el. p. vilma.kudarauskiene@spcentras.lt.

Karantino ir ekstremalios padėties metu prašymai dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramos priimami nuotoliniu būdu – telefonu, el. paštu.


Techninės pagalbos priemonės – koks nors neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedantys sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai (neįgaliojo vežimėliai, vaikščiojimo lazdos, ramentai, vaikštynės, naktipuodžio kėdutės, vonios (dušo) kėdės ir kt.).

Įsigyti ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemonę (-es) turi teisę senatvės pensijos sukakę asmenys, taip pat asmenys, kuriems nustatyti specialieji nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar slaugos poreikiai, neįgalumas, darbingumo lygis ar asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis.

Poreikį techninės pagalbos priemonėmis įsigyti ar laikinai naudoti nustato gydytojas, todėl pirmiausia dėl techninės pagalbos priemonių reikia kreiptis pas gydytoją, kuris išduoda formą Nr. 027/a arba E027, kurioje nurodo trumpą ligonio diagnozę ir rekomenduojamą (-as) techninės pagalbos primonę (-es).

Gavę gydytojo rekomendaciją, senjorai dėl techninių pagalbos priemonių išdavimo gali kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyrių adresu Kauno g. 3, Vilniuje, 101 kab., tel. (8 5) 213 5286, 8 683 83902, 8 645 20072, el. p. zbignev.tomasevski@spcentras.lt, janina.grinkeviciene@spcentras.lt.


Būsto (aplinkos) pritaikymas – gyvenamųjų patalpų (aplinkos) žmonėms su negalia pritaikymas panaudojant specialius elementus, koreguojant šiems žmonėms neprieinamas erdves ir statybos sprendimus. Būsto pritaikymas sudaro sąlygas neįgaliajam laisviau judėti patalpose, aplinkoje bei naudotis būtiniausiais prietaisais buityje. Būsto (aplinkos) pritaikymas apima neįgaliojo gyvenamo būsto (aplinkos) patalpų minimalų pertvarkymą, smulkius remonto darbus, užtikrinančius neįgaliajam savarankišką ir saugų judėjimą patalpose ir patekimą į būstą. Savivaldybių atsakingi specialistai įvertina būsto pritaikymo poreikį, tai yra kiek ir kokius darbus reikia atlikti (būsto įėjimo pritaikymas, keltuvų įrengimas, sanitarinių mazgų pritaikymas, vidinių durų platinimas, vandentiekio ir kanalizacijos įrengimas ir taip toliau).

Dėl būsto pritaikymo gali kreiptis asmenys, kuriems nustatytas:

 • specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 • bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 • kitų techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 • specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios.

Būstas turi būti neįgaliojo deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta Vilniaus miesto savivaldybėje (būsto statybos baigtumas turi būti nemažesnis nei 80 proc.).

Dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo prašome kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyriaus vyr. socialinį darbuotoją Martynas Žebuolis, tel. 8 646 98418, el. p. martynas.zebuolis@spcentras.lt.


Tai namų aplinkos ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. Senyvo amžiaus žmonių savarankiško gyvenimo namuose gali būti apgyvendinami vieniši senyvo amžiaus asmenys, kurie neturi nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo būsto ir kuriems nėra galimybių socialinės priežiūros paslaugų teikti namuose. Esant įstaigoje laisvų vietų, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos gali būti skiriamos ir ne vienišiems senyvo amžiaus asmenims, atsidūrusiems ekstremalioje socialinėje padėtyje.

Prašymus dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose bei kitus dokumentus priima ir socialinių paslaugų poreikį vertina Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyriaus socialiniai darbuotojai, į kuriuos prašome kreiptis pagal gyvenamosios vietos seniūniją, šiais kontaktais: 
Socialinio darbo skyrius seniūnijose – Vilniaus miesto socialinės paramos centras (spcentras.lt)

Taip pat dėl informacijos galite kreiptis Vilniaus miesto socialinės paramos centro informacijos tel. 8 683 83635.


Į socialinės globos įstaigas nukreipiami asmenys, kuriems nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos poreikis, reikalinga nuolatinė slauga ir priežiūra, ir kuriems teikiamos pagalbos į namus paslaugos neefektyvios.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos (institucijoje) paslaugų kreipiasi pagal gyvenamąją vietą į Socialinio darbo skyriaus darbuotojus: https://www.spcentras.lt/kontaktai/socialinio-darbo-skyrius-seniunijose/, (pagalbos į namus paslaugas gaunantis asmuo į Socialinių paslaugų namuose skyrių: https://www.spcentras.lt/kontaktai/socialiniu-paslaugu-namuose-skyrius-seniunijose-pagalbos-i-namus-organizavimas/), užpildydamas prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) bei pateikia šiuos dokumentus:

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

 • neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopiją;
 • sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę;
 • gydymo įstaigos pažymą apie prižiūrinčiojo globos reikalingą asmenį sveikatos būklę, siuntimus gydymo procedūroms (operacijoms) atlikti, komandiruočių ar atostogų dokumentus, darbo grafikų išrašus (kopijas) ir kt. jei prašoma skirti trumpalaikės socialinės globos paslaugas.

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis Vilniaus miesto socialinės paramos centro informacijos tel. 8 683 83635.