Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 30-1199/22 ,,Dėl lėšų, skirtų Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programai finansuoti, paskirstymo seniūnijoms, dalyvaujančioms Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programoje 2022 metais, sąrašo tvirtinimo“ paskirstytos lėšos Vilniaus miesto seniūnijoms.

Isak.+priedas+seniūnijos+2022