Struktūra ir kontaktai

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, faks. (8 5) 211 2222

savivaldybe@vilnius.lt

Kodėl aš kuriu Vilniui?

Kiekvieną dieną Vilnių įsimyliu iš naujo. Čia gera dirbti, kurti, gyventi.

Lina Koriznienė
Administracijos direktorė


Adomas Bužinskas
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Nėra darbe


Donalda Meiželytė
Administracijos direktoriaus pavaduotoja
Kuruojamos sritys: švietimo, kultūros, jaunimo reikalų, civilinės metrikacijos, sveikatos apsaugos, seniūnijų veiklos


Danuta Narbut
Administracijos direktoriaus pavaduotoja


Dirbu Vilniui, nes Vilnius mano vaikystės svajonių miestas.
Renata Juzėnaitė
Vyriausioji specialistė


Kipras Krasauskas
Padėjėjas


Dirbu Vilniui, nes matau šio darbo prasmę. Juda Vilnius, judame ir mes. Čia daug pokyčių, Vilnius nuolatos keičiasi, keičiasi ir mūsų darbas: intensyvėja, darosi įdomesnis, prasmingesnis, kelia daugiau iššūkių, čia gerėja darbo sąlygos, galvojama apie žmogų ir dirbama žmogui. Dirbu Vilniui, nes čia svajonės tampa gražesnės, juk kuriame realų pasaulį. Čia visada yra proga padaryti viską, ko iš tavęs tikimąsi ir dar šiek tiek. Šis darbas skatina tobulėti.
Birutė Lavrinovičienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe


Diana Pilipienė
Vyriausioji specialistė


Alina Kovalevskaja
Vyriausioji patarėja


Daiva Mikulskienė
Vyriausioji patarėja


Aleksandra Černiauskienė
Patarėja
teritorijų planavimo, žemės administravimo ir eismo organizavimo klausimai


Eglė Radvilė
Patarėja


Vilniuje viskas įmanoma - Ričardas Gavelis.
Tadas Rimdžius
Patarėjas


Žmonės kuria naujoves, sugalvoja ir kuria daiktus, kurie naudingi mums visiems. Vis dėlto miestai vaidina pagrindinį vaidmenį diegiant inovacijas, suteikdami reikiamą ekosistemą, kuri leidžia idėjoms plisti, įsitvirtinti ir klestėti. Remiantis šiais sumetimais, inovatyvaus miesto sąvoka turi būti apibrėžiama kaip neatsiejama miesto dalis, aktyviai skatinanti ir pabrėžianti žinių intensyvumo ir technologinės pažangos, kaip vienos iš svarbiausių su miestu susijusių savybių, vaidmuo.
Simas Sodys
Projektų vadovas


Vaida Šopytė
Patarėja


Darius Ulickas
Patarėjas
Pareigybės paskirtis - tinkamas pėsčiųjų infrastruktūros užtikrinimas šalia statybos objektų.


Oksana Vaivilavičienė
Patarėja


Dominykas Noruišis
Specialistas


Dirbu Vilniui, nes esu įsimylėjusi šį miestą. Myliu Vilniaus istoriją ir dabartį. Džiaugiuosi galinti iš arti stebėti, koks Vilnius galimai bus rytoj, ir būti didelės komandos, kuriančios miestą, dalis.
Neringa Simson
Vyresnioji specialistė

Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga. Kodas Juridinių asmenų registre 188710061.
Darbo laikas: Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 Penktadieniais 8.00–15.45 Pietų pertrauka 12.00–12.45 Prieš šventes dirbama viena valanda trumpiau.
BĮ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuostatai, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 1-1597 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo“ bei papildyti 2018-12-19.

Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo, paslaugų administravimo ir interesantų aptarnavimo reglamentas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 40-79. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-890 patvirtintos Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklės. Savivaldybėje pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gaunamų dovanų įvertinimo ir saugojimo tvarka yra patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 40-760Dėl gaunamų dovanų įvertinimo ir saugojimo tvarkos tvirtinimo“.

Vyriausiojo inžinieriaus biuras ❯❯❯
Anton Nikitin
Savivaldybės vyriausiasis inžinierius (vyriausiasis patarėjas)
Savivaldybės vyriausiasis inžinierius (vyriausiasis patarėjas)


Romena Bukelė
Vyresnioji specialistė


Marija Joteikienė
Vyriausioji specialistė


Asta Jurskienė
Vyresnioji specialistė

Administracinių bylų nagrinėjimo skyrius ❯❯❯
Vaida Misiūnienė
Skyriaus vedėja
Skyriaus vedėja


Renata Dulko
Skyriaus vedėjo pavaduotoja


Virginija Bartkevičienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe


Rasa Gutmanienė
Vyriausioji specialistė


Jūratė Ivanauskaitė
Vyriausioji specialistė


Nomeda Jakuškaitė
Vyriausioji specialistė


Dalia Lagunavičienė
Vyriausioji specialistė


Nikolajus Masterovas
Vyriausiasis specialistas


Inga Micevičiūtė
Vyriausioji specialistė


Ramūnas Sabaliauskas
Vyriausiasis specialistas


Raminta Anžela Žižiūnienė
Vyriausioji specialistė

Administracinių bylų nagrinėjimo skyrius yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

Skyriaus darbuotojai dirba 221-222 kabinete (2 aukštas)
Darbo laikas: pirmadienį-ketvirtadienį nuo 7 iki 16.30 val., penktadieniais nuo 7 iki 15.15 val.
Pertrauka pailsėti ir pavalgyti nuo 11.30 iki 12.30 val.

1. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną, tvarko duomenis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registre;
2. aiškinasi administracinių nusižengimų priežastis ir teikia siūlymus juos pašalinti;
3. analizuoja, ar įstatymai ir kiti teisės aktai, susiję su Skyriaus veikla, yra veiksmingi, renka informaciją, teikia pasiūlymus;
4. teikia pagalbą ir informaciją Administracijos struktūriniams padaliniams administracinių nusižengimų prevencijos, tyrimo, įrodymų rinkimo ir fiksavimo klausimais;
5. nagrinėja Administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus ir skundus, susijusius su administracinių nusižengimų bylų medžiagomis; 
6. nustatyta tvarka atsako į paklausimus Skyriaus veiklos klausimais;
7. Administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais, atstovauja Savivaldybės administracijos interesus teisme.
 

Administracinių nusižengimų tyrimo skyrius ❯❯❯
Gintaras Zinkevičius
Skyriaus vedėjas


Aivaras Rūkštelis
Skyriaus vedėjo pavaduotojas


Skaidrė Bartkevičienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe


Vaiva Bendikienė
Vyriausioji specialistė


Martynas Gapšys
Vyriausiasis specialistas


Algis Grėbliūnas
Vyriausiasis specialistas


Zbignev Janovič
Vyriausiasis specialistas


Kristina Kazarinienė
Vyriausioji specialistė


Irina Kondrašova
Vyresnioji specialistė


Asta Radvilienė
Vyriausioji specialistė


Ernesta Madany Raslan
Vyriausiasis specialistas


Tomas Ruškulis
Vyriausiasis specialistas


Dovilė Samuolienė
Vyriausiasis specialistas


Indrė Venskūnaitė
Vyriausioji specialistė


Marija Zajankovska
Vyresnioji specialistė


Vladas Žemblauskas
Vyriausiasis specialistas
Nėra darbe

Administracinių nusižengimų tyrimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Skyrių sudaro vedėjas, vedėjo pavaduotojas, vyriausieji specialistai ir vyresnieji specialistai.


Skyriaus darbo laikas:
Pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.30 – 16.30 val., pietūs 11.30 – 12.15 val.
Penktadieniais 7.30 – 15.15 val., pietūs 11.30 – 12.15 val.


Informacija fiziniams asmenims »

Informacija juridiniams asmenims »

Informacija neįgaliesiems asmenims »

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TYRIMO SKYRIAUS NUOSTATAI »


Teisės aktų suteiktais įgaliojimais Skyrius:

- prižiūri, kaip vykdomi Savivaldybės tarybos priimti sprendimai, už kurių nusižengimą numatyta administracinė atsakomybė;
- prižiūri, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – LR ANK) reikalavimų ir draudimų, kaip įgyvendinami kiti Savivaldybės priimti teisės aktai;
- vadovaujantis LR ANK ir Administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais surašo administracinių nusižengimų protokolus, kontroliuoja administracinių nurodymų įvykdymą;
- palaiko profesinius ir dalykinius ryšius su teisėsaugos institucijomis, kitomis tarnybomis, įstaigomis ar organizacijomis skyriaus veiklos klausimais;
- teikia Administracijos direktoriaus pavaduotojui siūlymus ir informaciją dėl įstatymų ir kitų teisės aktų papildymo, pakeitimo ar panaikinimo;
- nagrinėja Administracijos padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus ir kt;
- pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Administracinės veiklos skyrius ❯❯❯
Gintaras Leperskas
Skyriaus vedėjas


Vladimiras Michailovas
Skyriaus vedėjo pavaduotojas
Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas viešose vietose, skundai dėl asocialių asmenų.


Mindaugas Gečas
Vyriausiasis specialistas
Tvarkymo ir švaros reikalavimų, netvarkingų butų kontrolė


Renatas Ivanauskas
Vyriausiasis specialistas
Skundai dėl statybviečių keliamos netvarkos


Dainius Jasiūnas
Vyriausiasis specialistas
Nusikalstamumo prevencija, skundai dėl gyvūnų laikymo, leidimai pavojingiems šunims


Gintarė Makarevičienė
Vyriausioji specialistė
Renginių ir susirinkimų organizavimo derinimas


Vaida Maslaveckaitė
Vyriausioji specialistė


Ingrida Muchina
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe
Draudimai rūkyti, grafičių prevencija, neteisėtų eismo kliūčių šalinimas


Brigita Pavliukevičiūtė
Vyriausioji specialistė
Skundai dėl triukšmo, kavinių veiklos

Skyriaus darbuotojai dirba 219 kabinete (2 aukštas)

Darbo laikas: pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8 iki 17 val., penktadieniais nuo 8 iki 15.45 val.
Pertrauka pailsėti ir pavalgyti nuo 12 iki 12.45 val.

1. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir kitą informaciją;
2. organizuoja susirinkimų derinimą ir išduoda leidimus organizuoti renginius;
3. organizuoja bešeimininkių kačių kastravimo programų derinimą ir bešeimininkių kačių šėrimo vietų nustatymą;
4. organizuoja neteisėtų eismo kliūčių šalinimą;
5. fiksuoja neteisėtai nupieštus grafičius, organizuoja jų nuvalymą ar uždažymą, vykdo neteisėtai piešiamų grafičių prevenciją
6. derina 4 kategorijos fejerverkų, T2 kategorijos teatrinių ir P2 kategorijos kitų pirotechnikos priemonių naudojimo vietas ir laiką;
7. išduoda leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis;
8. rengia sprendimus uždrausti rūkyti daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose;
9. inicijuoja, įgyvendina ir koordinuoja su nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencija susijusias programas bei projektus, dalyvauja juos įgyvendinant, teikia Administracijos vadovybei siūlymus dėl saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo Savivaldybės teritorijoje.

Aprūpinimo ir transporto skyrius ❯❯❯
Asta Lukoševičienė
Skyriaus vedėja


Mariuš Avlas
Vyresnysis specialistas


Milda Baguckaitė
Vyresnioji specialistė


Magda Baikštytė-Kščenavičienė
Vyresnioji specialistė


Stepas Jankauskas
Vyresnysis specialistas


Andžej Matusevič
Vyresnysis specialistas


Darius Niūklys
Specialistas
Vyriausiasis specialistas


Orinta Skardžiuvienė
Vyresnioji specialistė


Darius Strazdas
Vyresnysis specialistas


Igor Tresnickij
Vyriausiasis specialistas


Valdas Andrijauskas
Vairuotojas


Tomas Garnys
Pastatų remontininkas
Nėra darbe


Valdas Klenovskis
Vairuotojas


Oleg Krivorukij
Vairuotojas


Dalius Šukys
Vairuotojas
Nėra darbe

Aprūpinimo ir transporto skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Pastato ūkis

Pastato priežiūra ir eksploatacija
UAB „Dussmann service“ atlieka Savivaldybės administracinio pastato eksploatavimo paslaugas (šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas, el. instaliacija, vandentiekis, priešgaisrinė sistema, baldų perkėlimas).
El. p. pastato.ukis@vilnius.lt
Tel. +370 5 211 2309
Mob. +370 610 39170


UAB Ciklonas

Kopijavimo paslaugų centras
Konstitucijos pr. 3-131, LT-09601 Vilnius
(Vilniaus miesto savivaldybės patalpose)
El. p. ciklonas@vilnius.lt
Tel. +370 5 211 2619
Mob. tel. +370 652 73900


Pastato apsauga

El. p. Apsauga.Apsauginis@vilnius.lt
Tel. +370 5 211 2086
Mob. tel. +370 608 07005

Skyriaus tikslas – užtikrinti efektyvų Savivaldybės ūkinį ir materialinį aprūpinimą, tinkamai rūpintis darbuotojų sauga ir sveikata.

Uždaviniai:
1. Organizuoti efektyvų Savivaldybės administracijos aprūpinimą materialinėmis, techninėmis ir transporto priemonėmis;
2. organizuoti tinkamą Savivaldybės administracijos naudojamų administracinių pastatų ir patalpų, inžinerinių sistemų priežiūrą ir smulkų einamąjį remontą;
3. tinkamai organizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones Savivaldybės administracijoje ir vykdyti šių priemonių įgyvendinimo kontrolę.

Funkcijos:
1. Aprūpina Savivaldybę ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turtu;
2. išduoda kanceliarines, ūkines priemones, inventorių ir kitas materialines vertybes;
3. pagal kompetenciją atlieka Savivaldybės rengiamų iškilmingų priėmimų, minėjimų, konferencijų ir kitų renginių aptarnavimą;
4. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybinės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimą teisės aktų nustatyta tvarka;
5. kontroliuoja Savivaldybės administracijos pastato naudojamų patalpų priežiūrą, teikia administracijos direktoriui siūlymus dėl jų remonto;
6. organizuoja Savivaldybės administracijos patalpų apsaugą, užtikrina administraciniame pastate viešosios tvarkos palaikymą;
7. prižiūri priešgaisrinę apsauginę signalizaciją;
8. atlieka naujai priimtų Savivaldybės administracijos darbuotojų įvadinį instruktavimą priešgaisrinės saugos klausimais;
9. organizuoja priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi Savivaldybės patalpose, kuriuose yra Savivaldybės administracijos skyriai;
10. organizuoja priešgaisrinių priemonių Savivaldybės naudojamoms patalpoms įsigijimą ir priežiūrą;
11. organizuoja tarnybinių automobilių paskirstymą ir naudojimą pagal poreikį.

Apskaitos skyrius ❯❯❯
Audronė Beleckienė
Skyriaus vedėja


Algis Žvejis
Vyresnysis patarėjas

Apskaitos skyrius yra Administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

Apskaitos skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas Savivaldybės apskaitos tvarkytojo funkcijas:

1. vykdo Savivaldybės turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę;

2. vykdo programų finansavimą pagal Savivaldybės Tarybos patvirtintą Savivaldybės biudžetą, tvarko lėšų apskaitą, kontroliuoja, kad Savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos tik Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti;

3. vykdo Valstybės investicijų programose patvirtintų projektų finansavimą. Šiuo tikslu teikia atitinkamoms institucijoms paraiškas lėšoms, skirtoms Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams, finansuoti;

4. kontroliuoja Savivaldybės paskolų gavimą ir grąžinimą, tvarko jų apskaitą, analizuoja finansinių ir skolinių įsipareigojimų dinamiką;

5. tvarko gautų valstybės lėšų pagal tikslinę paskirtį apskaitą, derina su Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kitų institucijų duomenimis;

6. rengia ir kontroliuoja mokėjimo pavedimus bankams, teikia informaciją apie lėšas bankų sąskaitose;

7. organizuoja bei vykdo turto ir įsipareigojimų inventorizaciją, seka turto ir įsipareigojimų būklę;

8. rengia Savivaldybės iždo ir Administracijos finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto vykdymo ataskaitas ir jų rinkinius, skolinių įsipareigojimų bei kitas ataskaitas;

9. rengia konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį;

10. vykdo lėšų, skirtų vykdyti savarankiškosioms ir valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, apskaitą;

11. nustatytu laiku apskaičiuoja ir perveda valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį ir kitas išmokas;

12. išskaičiuoja sumas iš valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio ir kitų išmokų pagal vykdomuosius raštus ar kitus dokumentus;

13. apskaičiuoja ir perveda gyventojų pajamų mokestį į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus – į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą;

14. rengia ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas;

15. rengia ir teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Lietuvos statistikos departamentui mėnesio, ketvirčio bei metų ataskaitas;

16. sudaro mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

17.vykdo Savivaldybės bei valstybės investicijų programose patvirtintų projektų finansavimą ir investicinės programos lėšų apskaitą;

18. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų projektus dėl Savivaldybės finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos politikos įgyvendinimo;

19. derina kitų Savivaldybės administracijos dalinių parengtus Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl Savivaldybės buhalterinės apskaitos;

20. organizuoja Savivaldybės apskaitos politikos, apskaitos tvarkų aprašų atnaujinimą;

21. teikia konsultacijas Administracijos ir pavaldžių įstaigų darbuotojams apskaitos ir finansinės atskaitomybės bei darbo su FVAS klausimais;

22. organizuoja FVAS naudojamų klasifikatorių (tiekėjų, sąskaitos segmentų ir pan.) ir nustatymų priežiūrą bei koordinuoja jų atnaujinimą ar papildymą;

23. teikia informaciją suinteresuotiems asmenims teisės aktų numatyta tvarka;

24. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Finansų kontrolės taisyklėse numatytas funkcijas;

25. skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, vykdo finansų kontrolę vadovaudamiesi patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis ir Skyriaus vedėjo įsakymais.

Archyvo skyrius ❯❯❯

Perima Savivaldybės dokumentus  saugojimui ir naudojimui bei teisės aktų nustatyta tvarka perduoda ilgai saugomų elektroniniu dokumentų bylas bei nuolat saugomų dokumentų bylas valstybiniam saugojimui;

priima likviduojamų valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ar įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos Seimas arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė, nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų, kurių buveinė buvo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas, nustatytas teisės aktuose, nėra pasibaigęs;

tvarko saugomų dokumentų apskaitą, užtikrinančią jų valdymą, rengia informacijos paieškos sistemas;

atlieka saugomų dokumentų fizinės būklės patikrinimą ir įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones;

teikia fiziniams ir juridiniams asmenims teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti ir tirti saugomus dokumentus tam skirtoje Skyriaus
patalpoje;

nustatyta tvarka išduoda bylas ir dokumentus laikinam naudojimui;

remdamasis saugomais dokumentais, išduoda pažymas, dokumentų kopijas ir išrašus fiziniams bei juridiniams asmenims;

teikia žinias apie archyvinių fondų sudėties ir kiekio pasikeitimus valstybiniam archyvui.

Bendrojo ugdymo skyrius ❯❯❯
Diana Petkūnienė
Skyriaus vedėja


Jurgita Railė
Vyresnioji specialistė
Skyriaus vedėjo padėjėja


Edmundas Čečėta
Vyriausiasis specialistas


Jolanta Dambrauskaitė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe


Rita Gagiškienė
Vyriausioji specialistė


Raminta Gudeliauskaitė
Vyriausioji specialistė


Marius Labanauskas
Vyriausiasis specialistas


Ana Lapajeva
Vyriausioji specialistė


Loreta Lisauskienė
Vyriausioji specialistė
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas, bendrojo ugdymo įstaigų vertinimas, centralizuotas vidaus auditas, ES projektas "Kokybės krepšelis"


Aldona Navickienė
Vyriausioji specialistė


Eglė Pozlevičienė
Vyriausioji specialistė
Pagalba SUP mokiniams. Pavaldžių įstaigų psichologų, socialinių pedagogų veiklos priežiūra, specialiojo ugdymo programų, ugdymosi šeimoje tvarkos nuostatų įgyvendinimas, mokymo organizavimas mokiniams ligoninėse ar namuose.


Roberta Švirinienė
Vyresnioji specialistė
Nėra darbe


Danuta Verbaitienė
Vyriausioji specialistė


Viktorija Vilimavičienė
Vyriausioji specialistė

Bendrojo ugdymo skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Eil. nr. Pavadinimas Adresas
Gimnazijos
1. Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija Gedvydžių g. 8, Vilnius
2. Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus Kruopų g. 11, Vilnius
3. Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija Gabijos g. 8, Vilnius
4. Vilniaus Antakalnio gimnazija Antakalnio g. 29, Vilnius
5. Vilniaus Fabijoniškių gimnazija Žadeikos g. 2, Vilnius
6. Vilniaus Gabijos gimnazija Pašilaičių g. 13, Vilnius
7. Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus Antakalnio g. 120; Keramikų g. 38; Nemenčinės pl. 16, Vilnius
8. Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilnius
9. Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazija Šviesos g. 16, Grigiškės, Vilnius
10. Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazija V. Druskio g. 11 / Sietyno g. 7, Vilnius
11. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija S. Konarskio g. 34, Vilnius
12. Vilniaus „Juventos“ gimnazija Telšių g. 2, Vilnius
13. Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija Rugiagėlių g. 15, Vilnius
14. Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija Antakalnio g. 33, Vilnius
15. Vilniaus Karoliniškių gimnazija Sausio 13-osios g. 13, Vilnius
16. Vilniaus „Laisvės“ gimnazija Darželio g. 2 / Gerovės g. 15, Vilnius
17. Vilniaus licėjus Širvintų g. 82, Vilnius
18. Vilniaus „Minties“ gimnazija Erfurto g. 23, Vilnius
19. Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija Taikos g. 81, Vilnius
20. Vilniaus Ozo gimnazija Ozo g. 39, Vilnius
21. Vilniaus Pilaitės gimnazija Įsruties g. 3, Vilnius
22. Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija Sietyno g. 21, Vilnius
23. Vilniaus Radvilų gimnazija Gelvonų g. 55, Vilnius
24. Vilniaus Salininkų gimnazija Pupinės g. 11, Vilnius
Vaikų g. 16, Vilnius
25. Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija Vilniaus g. 32/2, Vilnius
26. Vilniaus „Santaros“ gimnazija A.  Juozapavičiaus g. 12, Vilnius
27. Vilniaus Simono Daukanto gimnazija J. Jasinskio g. 11, Vilnius
28. Vilniaus Simono Konarskio gimnazija Statybininkų g. 5, Vilnius
29. Vilniaus Senvagės gimnazija Širvintų g. 80, Vilnius
30. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija Dūkštų g. 30, Vilnius
31. Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija J. Kraševskio g.5, Vilnius
32. Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija Kazliškių g. 4, Vilnius
33. Vilniaus Trakų Vokės gimnazija Trampolio g. 5, Vilnius
34. Vilniaus Tuskulėnų gimnazija Tuskulėnų g. 31, Vilnius
35. Vilniaus Užupio gimnazija Krivių g. 10, Vilnius
36. Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija A. J. Povilaičio g. 1, Vilnius
37. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija Augustijonų g. 8, Vilnius
38. Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija Linkmenų g. 8, Vilnius
39. Vilniaus „Žaros“ gimnazija Karklėnų g. 13, Vilnius
40. Vilniaus Žemynos gimnazija Čiobiškio g. 16, Vilnius
41. Vilniaus Žirmūnų gimnazija Žirmūnų g. 37, Vilnius
42. Vilniaus Žvėryno gimnazija Žalioji g. 4, Vilnius
Pagrindinės mokyklos
1 Vilniaus „Ateities“ mokykla S. Stanevičiaus g. 98, Vilnius
2 Vilniaus Lazdynų mokykla Žėručio g. 4, Vilnius
Žemaitės g. 3, Vilnius
3 Vilniaus Levo Karsavino mokykla Justiniškių g. 4, Vilnius
4 Vilniaus Liepkalnio mokykla Liepkalnio g. 18, Vilnius
5 Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla Mindaugo g. 9, Vilnius
6 Vilniaus Naujamiesčio mokykla T. Ševčenkos g. 17, Vilnius
7 Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla J. Kolaso g. 18, Vilnius
8 Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcinis centras Kaminkelio g. 10, Vilnius
Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija Architektų g. 166, Vilnius
9 Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla Palydovo g. 29A, Vilnius
10 Vilniaus Viršuliškių mokykla Viršuliškių g. 7, Vilnius
11 Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla Šeškinės g. 25, Vilnius
Progimnazijos
1 Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija Architektų g. 68, Vilnius
2 Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija Aušros Vartų g. 23, Vilnius
3 Vilniaus Antakalnio progimnazija Antakalnio g. 33, Vilnius
4 Vilniaus Baltupių progimnazija Didlaukio g. 23, Vilnius
5 Vilniaus Balsių progimnazija Bubilo g. 8, Vilnius
6 Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija Gėlių g. 8, Vilnius
7 Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija Žirmūnų g. 119, Vilnius
8 Vilniaus Gabijos progimnazija Gabijos g. 2C, Vilnius
9 Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija Skroblų g. 3A, Vilnius
10 Vilniaus Jeruzalės progimnazija Mokyklos g. 9, Vilnius
11 Vilniaus Jono Basanavičiaus progimanzija S. Konarskio g. 27, Vilnius
12 Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija Rygos g. 10, Vilnius
13 Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija Lukiškių skg. 5, Vilnius
Miglos g. 1A, Vilnius
Blindžių g. 3, Vilnius
14 Vilniaus Maironio progimnazija Čiobiškio g. 1, Vilnius
15 Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija Vydūno g. 17A, Vilnius
Įsruties g. 3, Vilnius
16 Vilniaus Pavilnio progimnazija Švarioji g. 33, Vilnius
17 Vilniaus Petro Vileišio progimnazija Filaretų g. 3, Vilnius
18 Vilniaus Naujininkų progimnazija Šaltkalvių g. 32, Vilnius
19 Vilniaus „Ryto“ progimnazija D. Gerbutavičiaus g. 9, Vilnius
20 Sausio 13-osios progimnazija Architektų g. 166, Vilnius
21 Vilniaus Simono Daukanto progimnazija Naugarduko g. 7, Vilnius
22 Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija Taikos g. 47, Vilnius
23 Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija S. Stanevičiaus g. 25, Vilnius
24 Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija Dūkštų g. 30, Vilnius
25 Vilniaus „Spindulio“ progimnazija R. Jankausko g.17, Vilnius
26 Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija Kalvarijų g. 87, Vilnius
27 Vilniaus Taikos progimnazija Taikos g. 157, Vilnius
28 Vilniaus Žemynos progimnazija Žemynos g. 14, Vilnius
Suaugusiųjų mokyklos ir suaugusiųjų mokymų centrai
1 Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras Kauno g. 43, Vilnius
2 Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras Vykinto g. 11, Vilnius
3 Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija V. Šopeno g. 8, Vilnius
4 Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija Algirdo g. 23A, Vilnius
5 Vilniaus mokymo centras (kalėjimas) Rasų g. 8, Vilnius
Sniego g. 2, Vilnius
Konsultaciniai mokymo centrai
1 Vilniaus Jono Laužiko bendrojo lavinimo konsultacinis centras M. Daukšos g. 7, Vilnius
Specialiosios mokyklos ir specialiojo ugdymo centrai
1 Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla Viršuliškių g. 103, Vilnius
2 Vilniaus Verkių specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras Verkių g. 62, Vilnius
3 Vilniaus „Vilties“ mokykla-daugiafunkcinis centras I. Šimulionio g. 6, Vilnius
4 Vilniaus Šilo mokykla Lakštingalų g. 8, Vilnius
Jaunimo mokyklos
1 Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokykla Kauno g. 43, Vilnius
2 Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla Viršuliškių g. 103, Vilnius
Pradinės mokyklos
1 Vilniaus Antakalnio pradinė mokykla Šilo g. 15, Vilnius
2 Vilniaus Filaretų pradinė mokykla Filaretų g. 43, Vilnius
3 Vilniaus Medeinos pradinė mokykla Medeinos g. 27, Vilnius
4 Vilniaus „Pelėdos“ pradinė mokykla Taikos g. 97, Vilnius
5 Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla Žirmūnų g. 53, Vilnius
6 Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla Šeškinės g. 15, Vilnius
7 Vilniaus „Šviesos“ pradinė mokykla Fabijoniškių g. 23, Vilnius
8 Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla M. Daukšos g. 7
9 Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla Taikos g. 189, Vilnius
10 Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla Tuskulėnų g. 30, Vilnius
11 Vilniaus Žėručio pradinė mokykla Žėručio g. 15, Vilnius


8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

8.1. analizuoja ir vertina švietimo būklę, planuoja veiklos pokyčius, kad būtų tenkinami vaikų, jaunimo ir suaugusių asmenų švietimo poreikiai, rengia švietimo politikos vykdymo kokybę laiduojančius teisės aktus ir juos įgyvendina;

8.2. teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias Savivaldybės švietimo įstaigas, švietimo programas, mokymosi formas;

8.3. koordinuoja mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo įstaigas organizavimą, klasių komplektavimą;  (įterptas naujas punktas)

8.4. dalyvauja planuojant ir skirstant Savivaldybės biudžeto lėšas švietimo programų ir projektų įgyvendinimui pavaldžiose ugdymo įstaigose;

8.5. dalyvauja rengiant Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektus ir rengia teisės aktų dėl Savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo projektus pagal savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją, organizuoja jų įgyvendinimą;

8.6. tvarko teisės aktais priskirtus registrus ir duomenų bazes, saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su Skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu;

8.7. užtikrina Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas;

8.8. koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų vadybinę veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo bei kvalifikacijos tobulinimo klausimais.

8.9. koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą, mokymą ligoninėse;

8.10. tarpininkauja teikiant informaciją pagal Skyriaus kompetenciją tarpžinybinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių;

8.11. organizuoja ir prižiūri Savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus;

8.12. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja vykdant Savivaldybės mokyklų vadovų veiklos vertinimą;

8.13. prižiūri Savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją ir padeda spręsti su atestacija susijusius klausimus;

8.14. atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja mokyklų išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones;

8.15. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų, įsakymų ir potvarkių projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:

8.15.1. Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo, Savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos;

8.15.2. Savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, įstatų, jų pakeitimų ir papildymų;

8.15.3. pritarimo Savivaldybės mokyklų strateginiams planams ir ugdymo planams;

8.15.4. formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos;

8.15.5. mokslo metų pradžios ir trukmės Savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose;

8.15.6. asmenų priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas;

8.15.7. asmenų priėmimo į Savivaldybės į formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas;

8.15.8. tarnybinių atlyginimų pareiginės algos pastovios dalies koeficientų, priedų ir priemokų pavaldžių ugdymo mokyklų vadovams; 

8.15.9. dėl leidimo pavaldžių ugdymo mokyklų vadovams dirbti papildomą darbą;

8.15.10. Savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais, mokyklų dokumentacija, mokymo priemonėmis ir turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų, kurių mokiniai pereina iš vienos mokyklos į kitą;

8.15.11. atlyginimo dydžio nustatymo už Savivaldybės bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų nuostatuose (įstatuose) nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; Savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

8.15.12. mokinių vasaros poilsio organizavimo ir neformaliojo vaikų švietimo programų atostogų metu įgyvendinimo;

8.16. užtikrina užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų, nemokančių lietuvių kalbos, parengimą mokytis pagal bendrojo ugdymo programas;

8.17. Koordinuoja žalingų įpročių prevencijos ir socializacijos programų, krizių prevencijos priemonių įgyvendinimą, žmogaus saugos organizavimą, saugios aplinkos kūrimą pavaldžiose įstaigose.

8.18. konsultuoja ir teikia pagalbą Vilniaus švietimo pažangos centrui organizuojant olimpiadas, konkursus  Savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams;

8.19. pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybėje sudaromų darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia pasiūlymus dėl švietimo priemonių įgyvendinimo;

8.20. registruoja, tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, pagal Administracijos direktoriaus patvirtintą einamųjų metų dokumentacijos planą ir užtikrina tinkamą Skyriuje esančių dokumentų perdavimą į Archyvą;

8.21. nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus;

8.22. vykdo kitas teisės aktuose nurodytas Skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas.

Būsto administravimo skyrius ❯❯❯
Marius Žvinklis
L. e. skyriaus vedėjo pareigas


Oksana Mosina
Vyresnioji specialistė

Būsto administravimo skyrius yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

Būsto administravimo skyriaus darbo laikas:
I-IV 7:00-16:00 val.
V 7:00-14:45 val.
Pietūs 11:30-12:15 val.


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos BŪSTO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI


Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

1. vykdyti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau – valdytojai) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę;

2. organizuoti gyvenamųjų namų ir kitų statinių, kurių naudojimo priežiūra priskirta Savivaldybei, naudojimo priežiūrą;

3. kontroliuoti, kaip statinių naudotojai atlieka Vilniaus miesto gyvenamųjų namų ir kitų statinių techninę priežiūrą;

4. organizuoti teisės aktų nustatyta tvarka bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimą daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.


Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. skatina daugiabučių namų savininkų bendrijų kaip vienos iš daugiabučių namų valdymo formų kūrimą;

2. vykdo kompleksinius planinius valdytojų veiklos patikrinimus pagal sudarytą ir Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtą grafiką ir neplaninius bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimus;

3. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl įrašymo į sąrašą asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo ir keitimo ir dėl namų išbraukimo iš administruojamų namų sąrašų, pasikeitus namo valdymo būdui ar namo statusui bei kitais Skyriaus kompetencijos klausimais;

4. organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimus (balsuojant raštu ar susirinkime) dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimo, skiria ir keičia bendrojo naudojimo objektų administratorius;

5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais, pagal kompetenciją teikia konsultacijas apie mokesčių už kitas komunalines paslaugas bei kaupiamojo dydžio apskaičiavimo bei paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams tvarką;

6. kontroliuoja, ar statinių naudotojų atliekama techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo, statinių saugos ir paskirties reikalavimus;

7. tvarko statinių naudojimo priežiūros apskaitą ir atskaitomybę;

8. kaupia informaciją ir nustatyta tvarka teikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai ataskaitas apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą;

9. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus pastatų priežiūros, naudojimo pagal paskirtį, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų remonto organizavimo klausimais ir imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti;

10. atstovauja Savivaldybei valstybės institucijose Skyriaus kompetencijos klausimais;

11. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie Skyriaus veiklą;

12. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis, teikia informaciją miesto bendruomenei daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo, statinių naudojimo priežiūros klausimais;

13. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

14. pagal Skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentų specifikacijas ir teikia Viešųjų pirkimų skyriui.

Centralizuotas vidaus audito skyrius ❯❯❯
Julija Gladyševė
Skyriaus vedėja


Augustina Girdžiūtė
Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė)


Aušra Marozaitė
Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė)


Ričard Tomaševič
Vidaus auditorius (vyriausiasis specialistas)


Elena Žibort
Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė)

Centralizuotas vidaus audito skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Vidaus audito skyriaus darbo laikas: I - IV - 8:00 - 17:00 val. V - 8:00 - 15:45 val. Pietūs: 12:00 - 12:45 val.

VIDAUS AUDITĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas Nr. IX-1253 (nauja redakcija nuo 2020-07-01) (https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.197703/asr);  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimas Nr. 470 „Dėl  Pavyzdinių vidaus audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.209137/asr);  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1K-402 „Dėl vidaus audito įgyvendinimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c89d898728e911ea8f0dfdc2b5879561?jfwid=-5l9mcr8dh)

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
1. atliekant vidaus auditus tikrinti ir vertinti, ar Administracijos, jos struktūrinių padalinių, Administracijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veikla atitinka įstatymų ir kitus teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
2. teikti Administracijos direktoriui bei Administracijos padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos reguliavimo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituoto Administracijos padalinio, jai pavaldaus ir (arba) jos reguliavimo sričiai priskirto viešojo juridinio asmens veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose Administracijos padaliniuose, jai pavaldžiuose ir (arba) jos reguliavimo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

Civilinės metrikacijos skyrius ❯❯❯
Jolanta Kuzmienė
Skyriaus vedėja


Angelė Aliukonytė
Vyriausioji specialistė


Lucija Kačanovska
Specialistė


Rūta Pakalkaitė
Vyresnioji specialistė


Jolanta Sabutė
Vyriausioji specialistė


Saulius Savickas
Vyresnysis specialistas

Civilinės metrikacijos skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys

Skyrius dirba nuo pirmadienio iki penktadienio: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 7.30–12.00 ir 12.45–17.00 val., penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45 val. Šeštadienis – santuokų registravimo ceremonijų diena (II aukštas). Sekmadienis – poilsio diena.

Prašymus galima pateikti:

– el. būdu per elektroninės valdžios vartų portalą prisijungus prie Metrikacijos IS (MGVDIS) https://www.registrucentras.lt/p/680 arba per https://paslaugos.vilnius.lt/ – Civilinė metrikacija;

– fiziškai atvykus į skyrių (K. Kalinausko g. 21/1) arba per įgaliotą asmenį teisės aktų nustatyta tvarka. Įgaliojimas turi būti surašytas pas notarą arba per el. sistemą https://igaliojimai.lt/

– prašymą (ir prie jo pridėtus dokumentus) pasirašius el. parašu pateikti el. paštu cms@vilnius.lt

– užsienio valstybėje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai gali kreiptis per Lietuvos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas užsienyje.  


Metrikacijos IS (MGVDIS) » https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis

Cvilinės santuokos registracijos peržvalga »

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), įsigaliojusį 2018 m. gegužės 25 d. (toliau – Reglamentas), norime Jus informuoti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – VMSA) Civilinės metrikacijos skyrius (toliau – Skyrius) tvarko Jūsų asmens duomenis. Šiame pranešime rasite informaciją apie tai, kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome duomenis ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

Jūsų asmens duomenų valdytojas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000 arba 1664, el. p. savivaldybe@vilnius.lt).

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • įgyvendinant valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas;
 • įregistruoti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.18 straipsnio 1–8 punktuose nustatytus civilinės būklės aktus;
 • sudaryti gimimo, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, mirties, civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašus ir elektroniniu būdu juos pateikti Lietuvos Respublikos gyventojų registrui teisės aktų nustatyta tvarka;
 • įtraukti į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus, pakeisti, ištaisyti, papildyti, atkurti, anuliuoti civilinės būklės aktų įrašus ir elektroniniu būdu juos pateikti Lietuvos Respublikos gyventojų registrui teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pakeisti asmens vardą, pavardę;
 • išduoti civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, kopijas, nuorašus, pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, ir kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus;
 • atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.

Administracijoje (Skyriuje) tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys:

 • Bendrųjų kategorijų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, lytis, gimimo data, gimimo vieta, šeiminė padėtis, nepilnamečių vaikų duomenys, santuokos sudarymo data ir vieta, santuokos nutraukimo data ir vieta, mirties data ir vieta, mirties priežastis, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, Lietuvos Respublikos arba užsienio valstybės piliečio paso, asmens tapatybės kortelės, užsienio valstybės piliečio kelionės dokumento, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje, užsieniečio registracijos pažymėjimo numeris, išdavimo data, dokumento galiojimo data, dokumentą išdavusios įstaigos pavadinimas, civilinės būklės akto įrašo numeris, sudarymo data ir vieta, įstaigos pavadinimas, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikė pats asmuo arba su juo susijęs kitas fizinis arba juridinis asmuo.
 • Specialiųjų kategorijų asmens duomenys: lytinė orientacija, pilietybė, tautybė.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų asmens duomenys tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c arba e punktais (t. y., (c) kai tvarkyti asmens duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė arba (e) kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas), taip pat Reglamento 9 straipsnio 2 dalies b punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymu.

Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai. Jūsų duomenys Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje bus saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu kasmetiniu dokumentacijos planu, taip pat kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti atitinkamiems archyvams.

Duomenų gavimo šaltiniai. Jūsų asmens duomenys renkami (gaunami) iš:

 • Jūsų pačių (duomenų subjekto), pateikus prašymą, skundą, pranešimą ir pan.;
 • kitų fizinių asmenų (trečiųjų šalių), Skyriaus kompetencijos klausimais susijusių su Jumis;
 • juridinių asmenų (trečiųjų šalių), pvz., iš VĮ „Registrų centro“ (Lietuvos Respublikos gyventojų registro), konsulinių įstaigų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teismų, notarų, Lietuvos Respublikos bažnyčių (konfesijų), Lietuvos valstybės istorijos archyvo, užsienio valstybių institucijų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka, iš kitų juridinių asmenų teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų duomenų gavėjai. Jūsų duomenis teikiame kitiems duomenų gavėjams, kai tai Administraciją įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai, pvz., VĮ „Registrų centrui“ (Lietuvos Respublikos gyventojų registrui), konsulinėms įstaigoms, teismams, ir t. t. Kitais atvejais, Administracija (Skyrius) gali perduoti Jūsų asmens duomenis esant Jūsų sutikimui arba atidžiai įvertinusi ir įsitikinusi, jog yra užtikrintas duomenų teikimo ir gavimo teisėtas ir konkretus tikslas bei pagrindas, taip pat duomenų tvarkymo sąlygos, įtvirtintos BDAR 6 ir (ar) 9 straipsnyje, ir prašoma pateikti ne daugiau duomenų, nei būtina tikslui pasiekti, taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės. Siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis taikomos visos reikiamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės, tam, kad Jūsų duomenys būtų apsaugomi nuo neteisėto praradimo, atskleidimo, sunaikinimo ir pan. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, Administracijoje (Skyriuje) tvarkomi, viešinami ir saugomi vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimais. Skyriaus darbuotojai laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino eidami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja visą darbuotojo darbo laiką, taip pat galioja darbuotoją paskyrus į kitas pareigas bei pasibaigus darbo santykiams. Prieiga prie asmens duomenų yra suteikiama tik tiems Skyriaus darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų pareigybių aprašymuose nustatytoms funkcijoms ir pavedimams vykdyti. Asmens duomenys tvarkomi automatiniu ir neautomatiniu būdu: raštu popieriuje, kompiuterinėje laikmenoje, dokumentų valdymo sistemoje, informacinėse sistemose, naudojantis elektroninės technikos ir kitomis priemonėmis, elektroninio pašto kataloguose. Tvarkant asmens duomenis neautomatiniu būdu, dokumentai susegami į bylas ir saugomi spintose, taip pat Skyriaus archyve. Tvarkant asmens duomenis automatiniu būdu, naudojamasi slaptažodžiais norint prisijungti prie informacinių sistemų. Dokumentai ir jų kopijos Skyriuje saugomi tinkamai ir saugiai, apribojant galimybę kitiems asmenims sužinoti tvarkomus asmens duomenis, t.y., nepaliekant atvirų dokumentų, taip pat įjungto kompiuterio su tvarkomais asmens duomenimis, kuriais naudojantis galima atskleisti asmens duomenis darbuotojams, neturintiems teisės dirbti su konkrečiais asmens duomenimis, taip pat kitiems tretiesiems asmenims.

Jūsų teisės. Kreipiantis raštu turite teisę prašyti, kad VMSA:

 • leistų susipažinti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis;
 • ištaisytų, papildytų netikslius arba neišsamius asmens duomenis;
 • ištrintų asmens duomenis;
 • perkeltų asmens duomenis;
 • apribotų duomenų tvarkymą;
 • turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
 • turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 212 7532, el. p. ada@ada.lt);
 • galite pasikonsultuoti su asmens duomenų apsaugos pareigūnu tel. (8 5) 211 2664, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt

*Pastaba. Jūsų teisės nėra absoliučios ir teisės aktų nustatytais atvejais jų įgyvendinimas gali būti apribotas.

Svarbu. Prašymai įgyvendinti duomenų subjekto teises nagrinėjami, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 40-223/18(3.1.1E-TD2) „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka tik pateikus nustatytos formos prašymą, patvirtinus savo asmens tapatybę atvykus į Konstitucijos pr. 3, Vilnius, o prašymą teikiant elektroniniu būdu, tik prašymą pasirašius elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir Jūsų teisių įgyvendinimą galite rasti www.vilnius.lt

9. Skyrius, atlikdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. registruoja gimimą, mirtį, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą, vardo, pavardės keitimą;

9.2. įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienio valstybėse sudarytus civilinės būklės aktus, keičia, taiso, pildo, anuliuoja, atkuria civilinės būklės aktų įrašus;

9.3. vykdo civilinės būklės aktų įrašų suvedimą, elektroniniu būdu duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, tvarko, apsaugo, perduoda civilinės būklės aktų įrašuose esančius duomenis valstybės registrams;

9.4. civilinės būklės aktų įrašų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, medicininius mirties liudijimus ir kitus mirties faktą patvirtinančius dokumentus siunčia Higienos institutui;

9.5. rengia dokumentus, surašo ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, papildymo, ištaisymo, anuliavimo, atkūrimo;

9.6. rengia dokumentus, surašo ir tvirtina išvadas dėl asmens vardo, pavardės pakeitimo;

9.7. rengia dokumentus ir teikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai išvadas dėl asmens vardo, pavardės pakeitimo;

9.8. administruoja santuokų registravimo kalendorių, sudaro asmenų, ketinančių sudaryti santuoką, sąrašus;

9.9. kontroliuoja teisingą nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokestį;

9.10. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

9.11. atlieka santuokų civilines apeigas;

9.12. dalyvauja teisme nagrinėjant bylas dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, dėl civilinės būklės aktų registravimo, įtraukimo į apskaitą, civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, papildymo, ištaisymo, anuliavimo, atkūrimo, vardo, pavardės pakeitimo ir kitais Skyriaus kompetencijos klausimais;

9.13. išrašo ir išduoda civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, kopijas, pažymas, atsakymus, pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje;

9.14. pildo civilinės būklės aktų įrašų abėcėlines rodykles, bylų rodykles, civilinės būklės aktų įrašų registrus ir įrašus liudijančių išrašų registracijos žurnalus, civilinės būklės aktų įrašų rodyklėse žymi apie šių įrašų pakeitimą, ištaisymą, papildymą;

9.15. nustatyta tvarka rengia dokumentacijos plano dalių apie Skyriaus ir jo poskyrio veiklą projektus;

9.16. aptarnauja asmenis, konsultuoja juos civilinės metrikacijos klausimais, teikia asmenims įstatymų nustatytą turimą informaciją, bendradarbiauja su Administracijos struktūriniais padaliniais, teismais ir kitomis įstaigomis;

9.17. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir rengia į juos atsakymus, nagrinėja prašymus gautus elektroninėje metrikacijos informacinėje sistemoje;

9.18. rengia mėnesio, ketvirčio, metų ir kitas ataskaitas priskirtos veiklos klausimais;

9.19. organizuoja Skyriaus ir jo poskyrio veiklos dokumentų valdymą pagal teisės aktų reikalavimus;

9.20. saugo civilinės būklės aktų įrašus, įrašytus Lietuvos Respublikos konsulinėse įstaigose, tvarko jų apskaitą, rengia ataskaitas;

9.21. saugo Skyriaus ir jo poskyrio civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų bylas, tvarko jų apskaitą, sudaro bylų sąrašus ir archyvuoja, nustatyta tvarka perduoda atitinkamoms institucijoms nuolatinio ir ilgo saugojimo bylas, rengia ir teikia derinti perdavimo aktus;

9.22. įrašo Skyriaus ir jo poskyrio ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų apyrašus į elektroninę archyvo informacinę sistemą ir teikia derinti Vilniaus regioniniam valstybės archyvui;

9.23. atrenka Skyriaus ir jo poskyrio dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, bylas naikinti, rengia naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus ir teikia derinti Vilniaus regioniniam valstybės archyvui;

9.24. užtikrina archyvo fondo tvarką pagal dokumentacijos planą, prižiūri saugomų dokumentų fizinę būklę ir saugojimo sąlygas;

9.25. priima ir registruoja Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje ,,Avilys“ visus gaunamus ir siunčiamus Skyriaus ir jo poskyrio dokumentus, taip pat elektroninius dokumentus bei paskirsto pagal kompetenciją vykdytojams;

9.26. Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje ,,Avilys“ pagal kompetenciją formuluoja užduotis Skyriaus ir jo poskyrio atsakingiems vykdytojams ir kontroliuoja pavedimų vykdymą;

9.27. konsultuoja Skyriaus ir jo poskyrio darbuotojus priskirtos veiklos klausimais;

9.28. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus priskirtos veiklos klausimais;

9.29. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitas užduotis, taip pat vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus, Skyrių kuruojančio Administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

Civilinės saugos skyrius ❯❯❯
Modestas Rudys
Skyriaus vedėjas


Sandra Norbutaitė
Patarėja


Justina Avlas
Vyriausioji specialistė


Egidija Bilienė
Vyriausioji specialistė


Jolanta Misiulytė
Vyriausioji specialistė


Diana Navickienė
Vyriausioji specialistė


Aleksandr Riabcev
Specialistas


Andžej Romeiko
Vyresnysis specialistas

Skyriaus darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-17.00, penktadieniais 8.00-15.45, prieš šventes viena valanda trumpiau, pietų pertrauka 12.00-12.45.

Civilinė sauga »


http://www.civilinesauga.lt

Duomenų apsaugos skyrius ❯❯❯
Aistė Paludnevičiūtė
Skyriaus vedėja


Eglė Zubrickaitė
Vyresnioji specialistė
Nėra darbe


Aurimas Gadeikis
Specialistas

Duomenų apsaugos skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

 

Darbo laikas:

I-IV - 7:00-16:00 val.

V - 7:00-14:45 val.

Skyrius vykdo šias funkcijas:

Informuoja Administraciją ir Savivaldybę ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus bei konsultuoja juos šiais klausimais;

Stebi, kaip Administracijoje ir Savivaldybėje ir pagal galimybes jai pavaldžiose įmonėse ir įstaigose laikomasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, įskaitant privalomų pareigų pavedimą;

Didina duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumą bei organizuoja jų mokymą;

Rengia Administracijos teisės aktus, procedūras, politikas, skirtas duomenų apsaugos reikalavimams užtikrinti bei stebi nustatytų reikalavimų įgyvendinimą;

Bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;

Koordinuoja Administracijai pavaldžių įmonių ir įstaigų su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų įgyvendinimą, atitikties asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, teikia metodinę paramą, konsultacijas dėl tinkamo asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo;

Pagal kompetenciją nagrinėja įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus ir siūlymus;

Vykdo kitas skyriaus uždaviniams įgyvendinti reikalingas funkcijas taip pat Administracijos direktoriaus pavedimus.

Eismo organizavimo skyrius ❯❯❯
Gimtasis miestas tuo viskas ir pasakyta...
Rimantas Baravykas
Skyriaus vedėjas
Eismo saugumo gerinimas, eismo reguliavimo techninių priemonių įrengimo užtikrinimas


Tomas Kamaitis
Patarėjas


Jurgita Mackonienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe
Skyriaus inicijuojamų projektų priežiūra ir valdymas, viešųjų pirkimų planavimas


Darbo laikas:
Pirmadienis-ketvirtadienis 7.30 val. - 16.30 val.
Penktadienis 7.30 val. - 15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val.

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

Svarbiausieji Eismo organizavimo skyriaus uždaviniai:
1. vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus ir departamento direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais, įgyvendinti Skyriaus funkcijas bei veiklos strategiją organizuojant eismą, gatvių apšvietimą Vilniaus mieste, tenkinti Vilniaus gyventojų poreikius pagal Skyriaus kompetenciją;
2. nagrinėti pažangų patyrimą eismo organizavimo klausimais ir diegti jį Vilniaus mieste;
3. kontroliuoti ir užtikrinti Skyriui priskirtos veiklos srityse atliekamų darbų kokybę, aukštesniųjų institucijų bei savivaldybės vadovybės pavestų užduočių atlikimą;
4. užtikrinti, kad gyventojų, fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymai, pageidavimai eismo ir organizavimo ir eismo saugumo klausimais būtų tinkamai išnagrinėti;
5. užtikrinti eismo saugumo ir organizavimo veiklos viešąjį administravimą;
6. užtikrinti tinkamą gatvių apšvietimo tinklų priežiūrą. 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja eismo saugumo, transporto, dviračių ir pėsčiųjų srautų tyrimus, eismo saugumo priemonių diegimą ir priežiūrą, techninių eismo reguliavimo priemonių projektų rengimą;
2. rengia ir tvirtina kelio ženklų išdėstymo, kitų techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo schemas, vadovauja įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimo darbų organizavimui, atlieka šių darbų techninę priežiūrą ir apskaitą;
3. riboja ir nutraukia eismą dėl avarijų, stichinių nelaimių bei gatvių ir jose paklotų komunikacijų remonto ir kitų darbų metu, taip pat tais atvejais, kai kyla grėsmė saugiam eismui;
4. rengia specialias su techninių eismo reguliavimo priemonių ir transporto infrastruktūros objektų projektavimu susijusias sąlygas;
5. dirba kelių, gatvių, geležinkelio pervažų, viešojo transporto maršrutų ir stotelių apžiūrų komisijose bei sprendžiant kitus su eismo organizavimu susijusius klausimus;
6. peržiūri su eismo organizavimu ir transporto infrastruktūros plėtra susijusius projektus;
7. dirba komisijose ir darbo grupėse, pasirašo administratoriaus pažymoje dėl baigtų statybų priėmimo naudoti bei dėl baigtos statybos tinkamumo eksploatuoti;
8. atlieka automobilių stovėjimo aikštelių arba vietų statybos techninę priežiūrą miestui priklausančioje teritorijoje ir dalyvauja komisijai perduodant į departamento balansą;
9. išduoda leidimus įrengti ir eksploatuoti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, šviesoforus, atitvarus, eismo saugumo saleles, greičio mažinimo kalnelius ir kt.) bendro naudojimo teritorijose;
10. išduoda leidimus šviesoforų postams išjungti dėl planuojamų renginių, statybos, elektros ar kitų planinių remontų darbų arba naujiems šviesoforų postams įjungti;
11. išduoda leidimus transporto priemonių stovėjimo vietoms rezervuoti;
12. atlieka gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto kontrolę;
13. pagal savo kompetenciją rengia Tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų Savivaldybės dokumentų projektus, teikia reikalingą informaciją, siūlymus, galimus sprendimo būdus;
14. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui, sudaro sutartis su rangovais dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimo, gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto, dirba vertinimo komisijose;
16. dalyvauja konferencijose, seminaruose, vyksta į stažuotes bei komandiruotes, rengia pasitarimus skyriui priskirtais klausimais;
17. dalyvauja planuojant ir skirstant lėšas miesto tvarkymo, eismo organizavimo darbams, teikia siūlymus dėl lėšų poreikio įgyvendinant eismo organizavimo ir gatvių apšvietimo veiklos strategiją, kontroliuoja jų naudojimą, ieško papildomų finansavimo šaltinių;
18. užtikrina investicinių projektų, finansuojamų tarptautinių finansinių ir Europos Sąjungos institucijų lėšomis, rengimą ir įgyvendinimą;
19. dalyvauja rengiant planavimo dokumentus, susijusius su intelektualių transporto technologijų diegimu ir įgyvendinimu;
20. rengia priskirtų uždavinių įgyvendinimo ataskaitas, kaupia ir sistemina finansinę ir statistinę informaciją;
21. teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatyminės bazės derinimo su Europos Sąjungos direktyvų bei reglamentų reikalavimais, dalyvauja rengiant ir derinant įstatymus;
22. palaiko ryšius su kitų miestų savivaldybių ir institucijų tos pačios srities specialistais;
23. pagal skyriaus kompetenciją nustatyta tvarka palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis bei mokslo institucijomis;
24. teikia informaciją skyriaus kompetencijos klausimais žiniasklaidai, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, gyventojų, įmonių ir organizacijų pareiškimus ir skundus.

Energetikos skyrius ❯❯❯
Ilja Karužis
Skyriaus vedėjas


Jūratė Visackaitė
Patarėja


Greta Ledauskienė
Padėjėja

1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:
1.1. tenkinti Vilniaus miesto gyventojų poreikius pagal Skyriaus kompetenciją;
1.2. užtikrinti miesto šilumos gamybos, šilumos, vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo objektų funkcionavimą, kainų nustatymą ir jų taikymo kontrolę;
1.3. užtikrinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtrą ir siekti, kad šilumos energijos gamybai būtų naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai;
1.4. organizuoti pastatų atnaujinimą (modernizavimą) siekiant efektyvaus energijos vartojimo pastatuose ir aplinkos taršos mažinimo;
1.5. įgyvendinti Savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą (toliau – Programa);
1.6. užtikrinti saugų, tenkinantį gyventojų poreikius, atliekų tvarkymą Vilniaus mieste naudojant racionalią, patikimą, ekonomiškai pagrįstą atliekų tvarkymo sistemą.

2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
2.1. įgyvendina Savivaldybės, valstybės bei Europos Sąjungos politiką komunalinių atliekų tvarkymo ir valdymo srityje;
2.2. įgyvendina energijos vartojimo efektyvumo didinimo, alternatyvių kuro rūšių diegimo programas, vykdant Europos Sąjungos direktyvas ir Lietuvos Respublikos teisės aktus;
2.3. rengia komunalinių atliekų tvarkymo sistemos ir jos plėtros programas, reglamentus, kontroliuoja nustatytų užduočių įgyvendinimą;
2.4. kontroliuoja ir koordinuoja komunalinių atliekų surinkimo, perdirbimo ir tvarkymo sistemos plėtros įgyvendinimą;
2.5. rengia perspektyvinius planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus komunalinių atliekų sistemos organizavimo, administravimo, plėtojimo Savivaldybės teritorijoje klausimais;
2.6. organizuoja ir kontroliuoja planų, programų, taisyklių ir kitų dokumentų komunalinių atliekų sistemos organizavimo, administravimo, plėtojimo klausimais įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje;
2.7. kuruoja uždarąją akcinę bendrovę „VAATC“;
2.8. kuruoja savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“;
2.9. kuruoja viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ veiklą;
2.10. koordinuoja komunalinių atliekų surinkimo, vežimo ir tvarkymo Vilniaus mieste klausimus kartu su savivaldybės įmone „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“;
2.11. dalyvauja ir teikia pasiūlymus nustatant ir tvirtinant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymo dydžius, pagal savo kompetenciją vykdo vietinės rinkliavos taikymo kontrolę;
2.12. teikia pasiūlymus formuojant Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ir kitų programų panaudojimo sąmatų projektus;
2.13. teikia projektus ir paraiškas finansavimui iš Europos Sąjungos ir kitų fondų gauti;
2.14. dalyvauja ir kuruoja požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimą;
2.15. dalyvauja kompleksiniuose patikrinimuose komunalinių atliekų tvarkymo klausimais;
2.16. vykdo atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo stebėseną ir koordinuoja plėtrą;
2.17. dalyvauja rengiant ir prižiūri šilumos ūkio specialųjį planą;
2.18. koordinuoja ir kontroliuoja vandentvarkos ir šilumos tiekimo įmonių organizuojamąpaslaugų teikimą (ūkinę veiklą) gyventojams;
2.19. vykdo Programą, ir planuoja lėšų poreikį Programai įgyvendinti;
2.20. vykdo šilumos, geriamojo vandens ir nuotekų tinklų plėtros priežiūrą;
2.21. teikia siūlymus dėl šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo;
2.22. rengia šilumos tiekimo išdavimo, keitimo licencijas, nagrinėja šilumos tiekimo licencijavimo klausimus;
2.23. vykdo Europos Sąjungos finansuojamų inžinerinių tinklų statybos projektų įgyvendinimo kontrolę;
2.24. vykdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems viešiesiems pastatams teikiamų energetinių paslaugų priežiūrą ir kontrolę;
2.25. vykdo geriamojo vandens tiekėjo veiklos ir plėtros plano, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano bei šilumos tiekėjų investicijų plano įgyvendinimo kontrolę;
2.26. rengia Tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl šilumos ir vandentvarkos ūkio turto, bešeimininkio turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn, perdavimo ir kitais nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įteisinimo klausimais;
2.27. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.28. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.29. atstovauja Savivaldybei valstybės institucijose Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.30. pagal kompetenciją teikia miesto gyventojams ir institucijoms informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais raštu, žodžiu, elektroniniu paštu, Savivaldybės interneto svetainėje;
2.31. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie Skyriaus veiklą;
2.32. sprendžia kitus Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo Administracijos direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus;
2.33. pagal Skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentų specifikacijas ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui.

Finansų ir ekonomikos skyrius ❯❯❯
Darius Leišys
Skyriaus vedėjas


Jurgita Mačiulytė-Dargužienė
Patarėja


Lina Subačiūtė
Vyriausioji specialistė

Darbo laikas:
I – IV 8.30 – 17.30 val.
V 8.30 – 16.15 val.
Pietūs: 12.00 – 12.45 val.

Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:
1. užtikrinti tinkamą Savivaldybės disponuojamų piniginių išteklių planavimą ir valdymą biudžeto ir kitose sąskaitose, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos finansinės paramos, išteklių fondų ir kitus išteklius;
2. rengti ir įgyvendinti Savivaldybės politiką  strateginio planavimo ir biudžeto, mokesčių bei įmonių valdymo klausimais;
3. bendradarbiauti su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais formuojant Savivaldybės finansų valdymo politiką, tobulinant finansų planavimą ir rengiant Savivaldybės strateginį ir veiklos planus bei biudžetą;
4. analizuoti regiono rinką, jos ekonominius socialinius rodiklius, miesto ir regiono ekonominę ir socialinę būklę, investicinę aplinką bei jos pokyčius, įgyvendinant Savivaldybės veiklos planą, formuojant Savivaldybės biudžetą ir lėšų poreikį Vilnius miesto investicijų programai;
5. užtikrinti Savivaldybės ir pavaldžių įstaigų biudžeto vykdymo ir kitų ataskaitų teisingumą ir savalaikį pateikimą;
6. užtikrinti Skyriuje atliekamą išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę;
7. dalyvauti įgyvendinant Savivaldybei priskirtų mokesčių politiką, nustatytas procedūras bei tvarkas;
8. analizuoti Savivaldybės įmonių ir įstaigų veiklą, jos atitikimą Savivaldybės strateginiams tikslams, įgyvendinant Savivaldybės veiklos planą;
9 siekti, kad Savivaldybės veikla būtų efektyvi ir sprendimų priėmimas būtų orientuotas į rezultatus;
10. spręsti Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo klausimus;
11. teikti fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją, leisti informacinę medžiagą Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais.

Ikimokyklinio ugdymo skyrius ❯❯❯
Dovilė Žadeikienė
Vyriausioji specialistė


Kristina Cibulskytė
Skyriaus vedėja


Rima Bareikienė
Vyriausioji specialistė


Živilė Černauskienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe


Rima Dagilienė
Vyriausioji specialistė


Graciana Jagello
Vyriausioji specialistė


Dovilė Janušauskaitė
Vyriausioji specialistė


Danuta Juškienė
Vyresnioji specialistė


Valerij Mordas
Vyriausiasis specialistas


Miglė Verseckaitė
Vyresnioji specialistė

Darbo laikas pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.30 iki 12.30 ir nuo 13.15 iki 17.30 val., penktadieniais nuo 8.30 iki 12.30 ir nuo 13.15 iki 16.15 val.


Dažniausiai užduodami klausimai apie ikimokyklines ugdymo įstaigas »
Kitos nuorodos:

Švietimo įstaigų paieška » http://www.aikos.smm.lt/aikos/svietimo_ir_mokslo_institucijos.htm

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra šie:
1. padėti Savivaldybės merui Administracijos direktoriui ir Vyriausiajam patarėjui formuoti Savivaldybės švietimo politiką ir įgyvendinti Vilniaus miesto strateginį veiklos planą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje;
2. vykdyti švietimo viešąjį administravimą Savivaldybės tarybai pavaldžiose ir Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtose ugdymo įstaigose (toliau – pavaldžios ugdymo įstaigos);
3. įgyvendinti valstybinę švietimo politiką ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo planavimo ir organizavimo, neformaliojo švietimo, analizės, vadybinės ir pedagoginės veiklos koordinavimo srityse;
4. organizuoti, prižiūrėti ir tobulinti pavaldžių ugdymo įstaigų vykdomas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;
5. specialiosios pedagoginės-psichologinės pagalbos teikimą specialių poreikių vaikams. 

Skyrius, įgyvendindamas savo uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, teikia siūlymus dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, išlaikymo;
2. organizuoja ir įgyvendina ugdymą pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;
3. koordinuoja ir kontroliuoja pavaldžių ugdymo įstaigų vadybinę veiklą, gauna iš ugdymo įstaigų vadovų ataskaitas, kitus dokumentus, paveda jiems atlikti užduotis įvairiais veiklos organizavimo klausimais;
4. konsultuoja pavaldžių ugdymo įstaigų ir, ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo programas, vykdančių mokyklų vadovus ir mokytojus, įstaigų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;
5. teikia informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias pavaldžias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą vykdančias ugdymo įstaigas, švietimo programas, ugdymo formas;
6. koordinuoja priėmimą į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes;
7. dalyvauja planuojant ir skirstant lėšas pavaldžiose ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;
8. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka atlieka švietimo tiekėjų veiklos priežiūrą;
9. organizuoja konkursus, seminarus bei kitus renginius, analizuoja jų rezultatus;
10. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo bei organizuoja patvirtintų projektų įgyvendinimą;
11. teikia Savivaldybės tarybai, Administracijos direktoriui Vyriausiajam patarėjui pasiūlymus dėl sąlygų vykdyti vaikų ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą sudarymo, prieinamo visuotinio švietimo, pavaldžių ugdymo įstaigų tinklo formavimo pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu Savivaldybės institucijoms nustatytą kompetenciją;
12. koordinuoja ir užtikrina vaikų papildomą ugdymą ir užimtumą;
13. kaupia informaciją apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos pokyčius ir būklę, analizuoja, vertina ir apibendrina ją valstybinės ir regioninės švietimo politikos plėtotės požiūriu;
14. tiria ir vertina ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo būklę, kaip tenkinami vaikų švietimo poreikiai Savivaldybės teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją;
15. koordinuoja informacinių technologijų ir inovacijų diegimą pavaldžiose ugdymo įstaigose, užtikrina efektyvų esamų Savivaldybės švietimo informacinių sistemų tvarkymą;
16. rengia informacinę ir analitinę medžiagą, atlieka aplinkos analizę, rengia ataskaitas, informaciją ir teikia jas Savivaldybės vadovybei bei kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
17. koordinuoja remonto, renovacijos, projektavimo darbus priskirtose ugdymo įstaigose, atlieka šių darbų priežiūrą;
18. koordinuoja ir kontroliuoja patalpų nuomos, komunalinių ir kitų paslaugų teikimo ar darbų atlikimo priskirtose ugdymo įstaigose sutarčių sudarymą, pasirašytų sutarčių vykdymą;
19. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti kompetentingiems Administracijos struktūriniams padaliniams;
20. teikia Savivaldybės tarybai ir Administracijos direktoriui siūlymus dėl finansinių lengvatų suteikimo Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms;
21. tikrina pavaldžių ugdymo įstaigų veiklą, tiria vietos bendruomenės švietimo poreikius;
22. teikia fiziniams bei juridiniams asmenims informaciją, pagal poreikį leidžia informacinę medžiagą Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
23. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti;
24. rengia Vilniaus miesto savivaldybės strateginių planų ilgalaikius švietimo plėtros tikslus ir numato priemones jiems pasiekti bei juos įgyvendina;
25. pagal priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, Mero potvarkių projektus;
26. atlieka kitus Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus, jo pavaduotojų, ir Vyriausiojo patarėjo pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Infrastruktūros skyrius ❯❯❯

Kurti Vilnių operatyviai, naudojant nestandartinius ir originalius sprendimus yra didelė garbė ir pasididžiavimas.

Virginijus Pauža
Skyriaus vedėjas


Arūnas Visockas
Vyresnysis patarėjas


Ligita Stasė Byčienė
Padėjėja
Kontroliuoja Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ skyriaus užduočių vykdymą, registruoja tarnybinius pranešimus ir kitus dokumentus, pagal savo kompetenciją teikia informaciją skyriaus veiklos klausimais


Agnietė Umbrasienė
Vyresnioji specialistė


Birutė Žarnauskienė
Ekonomistė
Nėra darbe

Infrastruktūros skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Darbo laikas:
Pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30 val. - 16.30 val.
Penktadieniais 7.30 val. - 15.15 val.
 Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val.


BPD Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga Vilnius

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI, KURIEMS SKIRTA ES FINANSINĖ PARAMA: 

1. VILNIAUS SENAMIESČIO PIETINIO APVAŽIAVIMO STATYBA NUO P. VIŠINSKIO G. IKI AUŠROS VARTŲ G. 

Įgyvendinimo terminas: 2005-2006 m.
Statybos darbų pradžia: 2005 m. rugsėjis; statybos darbų pabaiga: numatoma 2006 m. rugsėjo 25 d.
Projekto vertė – 23 mln. Lt (skirta finansinė parama – 20,9 mln. Lt)
Projekto tikslas – pagerinti susisiekimo infrastruktūrą ir apsaugoti senamiestį nuo neigiamo transporto poveikio, nutiesti 4 eismo juostų 1,09 km ilgio senamiesčio pietinį apvažiavimą nuo P. Višinskio g. iki Aušros Vartų g.
Objekto aprašymas: Vilniaus senamiesčio apvažiavimas prasideda nuo Aušros Vartų ir Geležinkelio gatvių sankryžos, eina greta geležinkelio ties Lapų ir K. Vanagėlio gatvėmis, kerta Rasų gatvę ir prie žydų genocido memorialinio skvero įsijungs į P. Višinskio gatvę.
Senamiesčio pietinio apvažiavimo trasą rasite čia
Daugiau informacijos apie projektą rasite čia

2. IXB TRANSPORTO KORIDORIAUS TRŪKSTAMOSIOS GRANDIES STATYBA - VILNIAUS PIETINIS APLINKKELIS 

Įgyvendinimo terminas: 2006-2008 m. Statybos darbų pradžia: numatoma 2006 m. rugsėjį; statybos darbų trukmė: 30 mėnesių.
Projekto vertė – 267 mln. Lt (skirta finansinė parama - 142,9 mln. Lt)
Projekto tikslas – integruoti Vilniaus miesto transporto sistemą į transeuropinį kelių tinklą, sumažinti tranzitinio ir vietinio transporto srautus miesto centre, nutiesti 2,8 km Vilniaus pietinio aplinkkelio trūkstamą grandį nuo Žirnių gatvės iki Lazdynų tilto, rekonstruoti 3,7 km gretutinių gatvių tinklo, pastatyti 380 m estakadą bei 43 m pėsčiųjų ir lengvojo transporto viaduką.
Numatomą Vilniaus pietinio aplinkkelio trasą rasite čia
Daugiau informacijos apie projektą rasite čia

3. GELEŽINIO VILKO GATVĖS NUO MOKYKLOS GATVĖS IKI MOLĖTŲ PLENTO STATYBA 

Įgyvendinimo terminas: 2006-2008 m.
Statybos darbų pradžia: numatoma 2006 m. spalį; statybos darbų pabaiga: numatoma 2008 m. birželį.
Projekto vertė – 43,8 mln. Lt (skirta finansinė parama - 22,7 mln. Lt)
Projekto tikslas – pagerinti eismo sąlygas šiaurinėje miesto dalyje, įrengti Geležinio Vilko g. tęsinį iki valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena (iki Vilniaus m. ribos).
Objekto aprašymas: bus nutiesta 1,98 km ilgio nauja gatvės atkarpa ir rekonstruota 0,5 km esamų gatvių, pastatytas 68 m ilgio pėsčiųjų viadukas ties Mokyklų g., trijose perėjose įrengtas šviesoforinis valdymas.
Numatomą statybos darbų teritorijos schemą rasite čia.
Daugiau informacijos apie projektą rasite čia

4. DARIAUS IR GIRĖNO G. VIADUKO PER GELEŽINKELĮ SU PRIEIGOMIS REKONSTRUKCIJA 

Įgyvendinimo terminas: 2006-2008 m.
Statybos darbų pradžia: numatoma 2006 m. spalį; statybos darbų pabaiga: numatoma 2008 m. gegužę.
Projekto vertė – 31 mln. Lt (skirta finansinė parama - 15,5 mln. Lt)
Projekto tikslas – pagerinti eismo sąlygas, t.y. sumažinti eismo grūstis, avaringumą, vietiniam ir atvykstančiam transportui.
Objekto aprašymas: 116,7 m ilgio Dariaus ir Girėno gatvės viadukas bus rekonstruotas ir praplatintas iki 28,5 m, rekonstruotos ir praplatintos viaduko prieigose esančios Dariaus ir Girėno bei Švitrigailos gatvės, rekonstruota Dariaus ir Girėno bei Pelesos g. sankryža (bendras rekonstruotinų gatvių ilgis - 657 m).
Numatomą rekonstrukcijos darbų teritorijos schemą rasite čia.
Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.

8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:
8.1. vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais, įgyvendinti Skyriaus funkcijas bei veiklos strategiją organizuojant žemės darbus;
8.2. įgyvendinti investicinius miesto infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų, valstybės, Savivaldybės bei kitomis lėšomis;
8.3. eksploatuoti, remontuoti ir statyti miesto infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) objektus;
8.4. planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti miesto infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) projektavimą.
8.5. skatinti miesto transporto infrastruktūros plėtrą, pritraukiant Europos Sąjungos fondų, valstybės bei privačias lėšas;
8.6. užtikrinti projektų, kuriems skirtos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos, apmokėjimą, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos finansavimo sutartyse numatytų asignavimų ribose.
 8.7. organizuoti ir vykdyti skyriaus strateginio plano rengimą;
8.8. vykdyti Eismo organizavimo, Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos, Infrastruktūros, Būsto administravimo, Energetikos skyrių viešuosius pirkimus.
8.9. užtikrinti tinkamą gatvių apšvietimo tinklų priežiūrą;
8.10. organizuoti miesto fontanų priežiūrą. 

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
9.1. organizuoja susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių ir pėsčiųjų takų, tiltų, viadukų, pralaidų bei požeminių perėjų ir pastatų, skirtų šioms komunikacijų reikmėms tenkinti) statybą, rekonstrukciją, eksploataciją, priežiūrą ir remontą;
9.2. rengia ir įgyvendina susisiekimo komunikacijų projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos Sanglaudos ir struktūrinių fondų bei pagal Europos Sąjungos paramos programas;
9.3. įgyvendina miesto infrastruktūros objektų (susisiekimo komunikacijų) plėtrą, vykdydamas statytojo ir techninės priežiūros funkcijas;
9.4. išduoda leidimus kasinėjimo darbams ir eismo apribojimams dėl tinklų klojimo ir pastatų statybos;
 9.5. priima baigtus dangų atstatymo darbus po inžinerinių tinklų paklojimo pagal išduotus leidimus kasinėjimams ir aptvėrimams;
9.6. administruoja miesto paviršinių nuotekų tinklų eksploataciją ir remontą;
9.7. dirba komisijose ir darbo grupėse, pasirašo administratoriaus pažymoje dėl baigtų statybų priėmimo naudoti bei dėl baigtos statybos tinkamumo eksploatuoti;
9.8. kaupia ir sistemina gatvių, aikščių ir tiltų archyvinius dokumentus;
9.9. rengia susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas bendriesiems, detaliesiems, specialiojo planavimo dokumentams ir techniniams projektams, projektavimo užduotis sąlygų sąvadui gauti, taip pat tikrina jų įvykdymą;
9.10. rengia prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas techniniams projektams;
9.11. rengia Eismo organizavimo, Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos, Infrastruktūros, Būsto administravimo ir Energetikos skyrių viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui;
9.12. suderinęs su SĮ „Susisiekimo paslaugos“, rengia ir teikia Finansų ir ekonomikos skyriui planus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, reikalingo miesto infrastruktūros objektams eksploatuoti ir statyti;
9.13. atlieka gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto kontrolę;
9.14. rengia transporto infrastruktūros projektams paraiškas Europos Sąjungos fondų lėšoms gauti ir vadovauja jų įgyvendinimui;
9.15. vadovauja Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų įgyvendinimo grupėms, skiria grupės nariams užduotis ir kontroliuoja jų atlikimą;
9.16. kontroliuoja Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų bendrąjį finansavimą ir lėšų gavimą;
9.17. rengia ir teikia paraiškas (mokėjimo prašymus) ir jų privalomuosius priedus Duomenų mainų svetainėje;
9.18. rengia ir teikia projektų tarpines ir galutines finansines ataskaitas Tarpinei ir Įgyvendinančiajai institucijoms;
9.19. rengia investicinių projektų įgyvendinimo ataskaitas ir teikia Įgyvendinančiajai institucijai;
9.20. vykdo einamąją finansų kontrolę;
9.21. teikia Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sutarčių projektus bei išlaidų sąmatas, rengia paraiškas lėšoms gauti pagal atitinkamas finansavimo sutartis ir gautus mokėjimo dokumentus bei teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos;
9.22. pasibaigus ketvirčiui, rengia Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitą, pasibaigus metams – ataskaitas apie atliktus darbus ir Programos lėšų panaudojimą;
9.23. teikia siūlymus dėl lėšų poreikio Europos Sąjungos finansuojamiems transporto infrastruktūros projektams įgyvendinti;
9.24. organizuoja miesto fontanų priežiūrą, remontą ir naujų statybą;
9.25. Vykdo projektavimo darbų užsakovo funkcijas;
9.26. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti;
9.27. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus;
9.28. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie Skyriaus veiklą.

Inovacijų ir technologijų grupė ❯❯❯
Lina Rakštelytė
Patarėja

GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

Siekiant įgyvendinti valstybės ir Savivaldybės politiką informacinės visuomenės, elektroninių paslaugų teikimo ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo srityse, svarbiausieji Grupės uždaviniai yra šie: 

1. užtikrinti, formuoti bei įgyvendinti įstaigos politiką inovacijų ir technologijų srityse; 

2. teikti siūlymus dėl efektyvesnės ar racionalesnės įstaigos veiklos perspektyvų technologijų srityse; 

3. vadovaujantis kompleksiškumo kriterijumi ir siekiant įgyvendinti įstaigos uždavinius, formuoti inovacijų bei technologijų politiką įvairiose įstaigos veiklos srityse – švietimo, miesto ūkio ir kt. 

4. organizuoti ir kontroliuoti išmaniųjų informacinių technologijų projektų įgyvendinimą; 

5. didina gyventojų prieinamumą prie Savivaldybėje disponuojamos informacijos bei skatina atvirų duomenų sklaidą; 

6. vykdyti informacinių technologijų projektus ir užtikrinti elektroninių paslaugų įgyvendinimą bei plėtrą Savivaldybėje; 

7. įgyvendinti valstybinės Lietuvos informacinės visuomenės plėtros programos nuostatas Grupės kompetencijai priskirtais klausimais; 

8. užtikrinti šiuolaikinių informacinių technologijų diegimą Savivaldybėje; 

9. užtikrinti Europos Sąjungos ir kitų šalių fondų finansinei paramai gauti projektų rengimą ir įgyvendinimą Grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

10. užtikrinti efektyvų Savivaldybės ir jos struktūrinių padalinių administracinių paslaugų valdymą elektroninėmis priemonėmis; 

11. užtikrinti, kad duomenys būtų tvarkomi laikantis organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių; 

12. užtikrinti teisėtą programinės įrangos naudojimą Savivaldybėje. 

Grupė, įgyvendindama savo uždavinius, vykdo šias funkcijas

1. dalyvauja formuojant Savivaldybės politiką ir strateginius planus inovacijų, informacinių technologijų ir telekomunikacijų srityje; 

2. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui Grupės kompetencijai priskirtais klausimais; 

3. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus; 

4. teikia siūlymus dėl finansavimo, reikalingo informacinių technologijų infrastruktūros priežiūrai, atnaujinimui, inovacijų ir projektų įgyvendinimui; 

5. kuria, integruoja ir valdo informacines, informacijos saugumo bei veiklos procesų sistemas; 

6. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos paslaugų vadovams ir administratoriams dėl paslaugų specifikacijų ir procesų tobulinimo; 

7. specifikuoja Savivaldybės informacines sistemas, analizuoja Savivaldybės programinio aprūpinimo poreikius, bei organizuoti Savivaldybės perkamų informacinių sistemų diegimą, administravimą ir jų priežiūrą; 

8. kuria Savivaldybės informacines sistemas, diegia ir projektuoja duomenų bazes;

9. vykdo Savivaldybės interneto svetainės palaikymą ir plėtrą; 

10. administruoja Savivaldybės elektroninį paštą; 

11. diegia, prižiūri ir administruoja informacines bei telekomunikacines technologijas, kompiuterinę techniką, orgtechniką, duomenų bazes ir tinklus; 

12. prižiūri posėdžių salių įrangą renginiu metu; 

13. vykdo Savivaldybės informacinių ir komunikacinių technologijų tinklo (LAN) priežiūrą ir administravimą; 

14. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą Savivaldybės struktūriniams padaliniams informacinių technologijų, telekomunikacijų naudojimo, procesų bei paslaugų valdymo klausimais; 

15. pagal savo kompetenciją inicijuoja ir įgyvendina veiklos procesų optimizavimą; 

16. sudaro Grupės metinius planus, prireikus juos koreguoja, atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlymus, nustatytus prioritetus ar svarbius veiklos pakeitimus; 

17. dalyvauja kuriant ir diegiant informacines sistemas bei taikomąsias programines įrangas, siekdamas užtikrinti informacijos mainus su kitomis institucijomis; 

18. vykdo Grupės balanse esančios kompiuterinės įrangos ir organizacinės technikos apskaitą; 

19. kontroliuoja ir prižiūri Savivaldybės struktūrinių padalinių kompiuterinės technikos eksploatavimą, organizuoja kompiuterinės įrangos ir kt. techninių įrenginių įsigijimą; 

20. vykdo Grupės lėšų kontrolę bei rengia Grupės strateginį ir veiklos planus; 

21. dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus Grupės kompetencijai priskirtais klausimais; 

22. paruošia kompiuterines darbo vietas Savivaldybės darbuotojams bei užtikrina informacinių sistemų saugumą nutolusiuose Savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose; 

23. analizuoja Savivaldybės programinio aprūpinimo poreikius bei organizuoja Savivaldybės perkamų informacinių sistemų diegimą, administravimą ir jų priežiūrą; 

24. teikia siūlymus dėl paslaugų kokybės gerinimo Administracijos direktoriui ir struktūriniams padaliniams; 

25. tvarko Grupės vykdomosios veiklos dokumentus; 

26. saugo ir pagal patvirtintas taisykles naudoja Grupės herbinį antspaudą; 

27. pagal savo kompetenciją atlieka kitus Savivaldybės mero ir Administracijos vadovų pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Investicinių projektų valdymo skyrius ❯❯❯
Loreta Barevičienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe


Eglė Daunorienė
Vyriausioji specialistė


Saulius Greičius
Vyriausiasis specialistas


Regina Katkevičienė
Vyriausioji specialistė


Ada Pavydė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe

Investicinių projektų valdymo skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Skyriaus darbo laikas:
I - IV - 8:00 - 17:00 val.
V - 8:00 - 15:45 val.
Pietūs 12:00 - 12:45 val.


Investicijų projektai » 2014–2020 m. Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programa »

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:
1. vykdyti bendrą Administracijos ir pavaldžių įstaigų investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės, tarptautinių ar kitų investicijų fondų ir programų (toliau – projektų finansavimo programos) lėšomis, koordinavimą;
2. koordinuoti Administracijos struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų inicijuojamų ir įgyvendinamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų, projektų planavimo, rengimo ir įgyvendinimo procesus Savivaldybėje, užtikrinant tinkamą projektų finansavimo programų investicijų panaudojimą ir administravimą, vykdyti šių projektų stebėseną;
3. vykdyti Administracijos struktūrinių padalinių informavimą apie Savivaldybės vykdomų veiklų finansavimo, projektų finansavimo programų lėšomis, galimybes. 

 Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vadovaudamasis Projektų valdymo metodika Vilniaus miesto savivaldybėje, vykdo šias funkcijas:
1. atlieka projektų finansavimo programų paiešką, jų analizę ir teikia informaciją Savivaldybės struktūriniams padaliniams;
2. analizuoja ir teikia pasiūlymus atsakingoms institucijoms dėl projektų finansavimo programų reikalavimų;
3. vertina Savivaldybės struktūrinių padalinių bei Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių planuojamus projektus ir teikia išvadas dėl jų atitikties projektų finansavimo programų reikalavimams;
4. koordinuoja Savivaldybės struktūrinių padalinių bei Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių projektų inicijavimo, rengimo ir įgyvendinimo procesus;
5. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Vilniaus regiono plėtros planą;
6. dalyvauti įgyvendinant Projektų valdymo metodiką ir Savivaldybės Projektų valdymo politiką;
7. dalyvauti formuojant Vilniaus miesto investicijų politiką;
8. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius, veiklos planus, investicines programas ir kitus dokumentus;
9. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginių krypčių, tikslų ir pagrindinių nuostatų įgyvendinimo;
10. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus pagal tarptautines programas, atlieka šių projektų stebėseną;
11. pagal kompetenciją rengia arba organizuoja Administracijos projektų dokumentų rengimą;
12. pagal kompetenciją dalyvauja tarpinstitucinių ir Savivaldybės darbo grupių, komitetų, komisijų bei inicijuojamų, įgyvendinamų projektų valdymo struktūros dalyvių veikloje;
13. pagal kompetenciją atlieka planuojamų rengti projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijomis, valstybės investicinės programos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis ekonominį ir socialinį vertinimą;
14. pagal kompetenciją administruoja Administracijos vykdomus Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų projektus, rengia veiklos ataskaitas;
15. pagal kompetenciją vykdo projektų dvigubo finansavimo rizikos prevenciją, atlieka projektų stebėseną, rizikos vertinimą ir teikia rekomendacijas jai mažinti, analizuoja ir dalyvauja sprendžiant problemas, susijusias su projektų finansavimo programų planavimu ir investicijomis;
16. pagal kompetenciją planuoja visuomenės informavimo veiksmus ir dalyvauja organizuojant visuomenės informavimą apie Savivaldybės projektų, kuriems vykdyti skirtos projektų finansavimo programų investicijos, įgyvendinimą;
 17. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės struktūrinius padaliniais, įstaigomis ir įmonėmis bei pagal kompetenciją konsultuoja, teikia informaciją projektų finansavimo programų lėšomis finansuojamų projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
18. analizuoja ir apibendrina informaciją apie projektų finansavimo programų projektų rengimą, įgyvendinimą ir investicijų panaudojimą, pagal poreikį rengia ir teikia ataskaitas;
19. bendradarbiauja su Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijas administruojančiomis institucijomis ir teikia joms informaciją ir pasiūlymus apie Savivaldybės planuojamus ir įgyvendinamus projektus;
20. pagal kompetenciją nustatyta tvarka bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis;
21. rengia Skyriaus viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui, organizuoja ir skelbia paslaugų pirkimo konkursus Savivaldybės nustatyta tvarka;
22. kuruoja Administracijos direktoriaus įsakymu Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų Savivaldybės įmonių ir įstaigų veiklą;
23. teikia informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais Savivaldybės tarybos nariams, struktūriniams padaliniams, Savivaldybės įmonėms ir įstaigoms;
24. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, prašymus, skundus ir rengia į juos atsakymus;
25. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus bei struktūrinių padalinių įsakymų projektus;
26. registruoja, tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrindamas tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Savivaldybės archyvą bei dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;
27. sprendžia kitus Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo Administracijos direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus.

Jaunimo skyrius ❯❯❯
Gita Kondrotaitė
Jaunimo reikalų koordinatorė (skyriaus vedėja)


I am proud to take a part in a non-formal education environment which is key and fundamental to the growth of the person. 

Artūras Sirajevas
Vyriausiasis specialistas
Nėra darbe


Dėl Vilniaus miesto kartu su Jaunais žmonėmis! 

Vidmantas Mitkus
Vyresnysis specialistas


Vilma Markevičė
Vyresnioji specialistė


Evelina Petrovskaja
Vyresnioji specialistė


Eglė Virbalaitė
Vyresnioji specialistė

Jaunimo skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Skyriaus kuruojamos įmonės:
 1. VšĮ Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centrastras Algirdo g. 31, LT - 03219 Vilnius
 2. Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai J. Kupalos g. 8, Vilnius
 3. Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras Švitrigailos g. 6/A. Vivulskio g. 15, Vilnius
 4. Vilniaus saugaus miesto centras Architektų g. 166, LT-04203
 5. Vilniaus jaunųjų turistų centras Polocko g. 7, Vilnius
 6. Vilniaus Justiniškių vaikų ir jaunimo klubas Justiniškių g. 62A, Vilnius
 7. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Jaunystė“ Saltoniškių g. 21, Vilnius
 8. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“ Architektų g. 86, Vilnius
 9. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Kregždutė“ Šiaulių g. 8, Vilnius
 10. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Lakštingala“ Architektų g. 224, Vilnius
 11. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Liepsnelė“ Viršuliškių g. 34, Vilnius
 12. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“ A. J. Povilaičio g. 20, Vilnius
 13. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“ Kalvarijų g. 156, Vilnius
 14. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Verdenė“ Ukmergės g. 221, Vilnius
 15. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“ L. Asanavičiūtės g. 20/2, Vilnius
 16. Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas Minties g. 56, Vilnius
 17. Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui Justiniškių g. 109A, Vilnius
 18. Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes" Šopeno g. 3, Vilnius
 19. Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras Antakalnio g. 84 A, Vilnius

Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryba (Jaunimo taryba) »

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS JAUNIMO SKYRIAUS NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyriaus nuostatai reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Jaunimo skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimą.
2.  Skyriaus paskirtis – pagal kompetenciją įgyvendinti jaunimo teisių apsaugą: rengti ir įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoti jaunimo, jaunimo organizacijų padėtį Savivaldybės teritorijoje, koordinuoti Savivaldybės institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje, vykdyti kitą veiklą, susijusią su jaunimu, jaunimo organizacijomis su jaunimu dirbančiomis įstaigomis.
3.  Skyrius yra Administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.
4.  Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindu įstatymu, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymais,  kitais teisės aktais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Skyriaus nuostatais.
5. Skyrius vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – jaunimo teisių apsaugą.
6.  Skyrius turi apvalųjį antspaudą su užrašu ,,Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyrius“.
7. Skyrius negali būti įmonių, įstaigų ir organizacijų steigėjas.
8.  Skyriaus vidaus struktūra formuojama vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu pareigybių sąrašu.
9.  Skyriaus adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
10. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra šie:
10.1.  koordinuoti visų su jaunimo politika, neformaliuoju švietimu ir jaunimo teisių apsauga tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų, jų priemonių ir programų įgyvendinimą Savivaldybėje;
10.2.  teikti metodinę paramą, konsultacijas, spręsti kitus jaunimo teisių ir jaunimo politikos klausimus; 10.3.  užtikrinti pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka visų Savivaldybės teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių teisių ir teisėtų interesų apsaugą;
10.4.  teikti atitinkamoms valstybės, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo teisių apsaugos gerinimo Savivaldybės teritorijoje;
10.5.  bendradarbiauti su valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis jaunimo klausimais. 

11. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
11.1 renka ir sistemina duomenis apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia metines apžvalgas, išvadas ir pasiūlymus Administracijos direktoriui, Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;
11.2. pagal kompetenciją teikia siūlymus Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybai dėl Savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje;
11.3. inicijuoja ilgalaikių Savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų rengimą, užtikrina jų įgyvendinimą ir priežiūrą Savivaldybės teritorijoje;
11.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą;
11.5. teikia siūlymus dėl socialinių paslaugų plėtros jaunimui Savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams;
11.6. inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programų ir priemonių Savivaldybės teritorijoje rengimą, siekdamas įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą bei skatindamas jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas aktyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatytas funkcijas;
11.7. siekdamas visapusiško visuomenės bei jaunų žmonių informavimo jaunimo politikos klausimais, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;
11.8. teikia Administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos, jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekdamas atviro darbo su jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros Savivaldybėje;
11.9. koordinuoja Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos darbą, siekdamas, kad būtų užtikrintas jos efektyvus darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas;
11.10. organizuoja Savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais, siekdamas, kad Savivaldybės jaunimo politika būtų tinkamai įgyvendinama;
11.11. dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais ir teikia pasiūlymus, siekdamas, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo interesams Savivaldybėje;
11.12. bendradarbiauja su Administracijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis;
11.13. kuruoja Savivaldybės atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklą;
11.14. kuruoja Savivaldybės jaunimo darbuotojų veiklą;
11.15. teikia metodinę paramą su jaunimu dirbančioms organizacijoms Vilniaus mieste;
11.16. kuruoja Vilniaus miesto mokyklų mokinių savivaldų veiklą;
11.17. dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, siekdamas perimti ir pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo Savivaldybėje klausimais;
11.18. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis jaunimo politikos formavimo Savivaldybėje klausimais;
11.19. inicijuoja ir dalyvauja vykdant Savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei analizuoja jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius;
11.20. inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei Savivaldybės jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims;
11.21 organizuoja, kuruoja, prižiūri ir tobulina Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų ir Savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų vykdomą veiklą jaunimo politikos ir neformaliojo švietimo srityse (sąrašas pridedamas);
11.22. kontroliuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų veiklą Skyriaus kompetencijos klausimais;
11.23. pagal kompetenciją atlieka kitus darbus ir vykdo kitus su savo funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Administracijos direktoriaus pavedimus;
11.24. užtikrina grafičių piešimo procesą Vilniaus miesto savivaldybėje;
11.25.  užtikrina neformaliojo švietimo plėtrą Vilniaus miesto savivaldybėje;
11.26.  atlieka kitas įstatymų ir teisės aktų Skyriui nustatytas funkcijas. 

III. SKYRIAUS TEISĖS
12. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:
12.1. gauti reikiamą informaciją ir dokumentus iš Administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei įmonių Skyriaus kompetencijos klausimais;
12.2. Administracijos vadovybės, Administracijos direktoriaus pavedimu pagal Skyriaus kompetenciją atstovauti Savivaldybei valstybės ir savivaldybių institucijose bei užsienyje;
12.3. sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, tvirtinti atliktų darbų (paslaugų) aktus pagal Skyriaus kompetenciją;
12.4. kreiptis į valstybinio ir Savivaldybės administravimo subjektus, sudaryti darbo grupes (tarp jų ir papildomai apmokamas) sprendžiamiems klausimams nagrinėti ir programoms (projektams) rengti;
12.5. gauti iš Savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų vadovų ataskaitas, kitus dokumentus, pavesti jiems atlikti užduotis įvairiais veiklos organizavimo klausimais;
12.6. dalyvauti tarptautinėse programose, bendradarbiauti su užsienio valstybių švietimo sistemų subjektais;
12.7. dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų,  kitų teisės aktų, nustatančių jaunimo politikos veiklą, projektus, teikti pastabas ir pasiūlymus;
12.8. bendradarbiauti su kitų savivaldybių administracijų jaunimo reikalų koordinatoriais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
12.9. kelti savo kvalifikaciją naudodami valstybės arba Savivaldybės biudžeto, fondų ir kitas teisėtas lėšas. 13. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių. 

 IV. SKYRIAUS sandara ir valdymas
14.  Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Savivaldybės administracijos direktorius. 

V. SKYRIAUS darbo organizavimas
15.  Skyriaus darbas organizuojamas pagal Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka rengiamus ir tvirtinamus Skyriaus darbo planus. Sudėtingiems klausimams spręsti gali būti sudaromos darbo grupės.
16.  Gyventojų ir juridinių asmenų pasiūlymai, skundai, paklausimai ir prašymai nagrinėjami Savivaldybės nustatyta tvarka.
17.  Skyriaus darbuotojai Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus rengia ir derina Savivaldybės tarybos bei Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytomis tvarkomis.
18.  Skyriaus vedėjo žodiniai ir rašytiniai pavedimai (rezoliucijos) vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais. 

VI. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS IR PERTVARKYMAS
19.  Skyrius likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu, o pertvarkomas Administracijos direktoriaus įsakymu.
20.  Skyrių likvidavus, jo turtas perduodamas Savivaldybės administracijai, o pertvarkius – Savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui, kuris perima Skyriaus funkcijas.
21.  Perduodant turtą, Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuri surašo turto perdavimo aktą dviem egzemplioriais. Akte pateikiamas detalus turto aprašas, nurodant materialiojo turto likutinę vertę. Aktą tvirtina Administracijos direktorius. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22.  Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai.
23.  Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

 ______________  

Klientų aptarnavimo skyrius ❯❯❯
Vitalij Mosin
Skyriaus vedėjas


Antanas Gadeckis
Vyresnysis patarėjas


Renata Valiūnaitė-Kižienė
Specialistė

Klientų aptarnavimo skyriaus darbo laikas:
Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
(Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau)

Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius ❯❯❯
Giedrė Ūdraitė
Patarėja
Atitikties pareigūnė


Božena Bevza
Vyriausioji specialistė


Renata Jašinskienė
Vyriausioji specialistė

Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:
1. nustato korupcijos pasireiškimo tikimybę Savivaldybės veiklos srityse;
2. rengia, atnaujina ir įgyvendina korupcijos prevencijos programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus;
3. atlieka Savivaldybės norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
4. kontroliuoja, kaip Savivaldybėje bei jos valdomose įmonėse ir Įstaigose dirbantys asmenys, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas turintys prievolę teikti privačių interesų deklaracijas, vykdo šio įstatymo reikalavimus;
5. teikia privalomas rašytines išankstines rekomendacijas dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo;
6. pagal kompetenciją vykdo priemones, skatinančias personalo elgesio ir etikos normų laikymąsi;
7. nagrinėja asmenų skundus, prašymus, pranešimus ar vertina iš kitų šaltinių gautą ar sužinotą informaciją apie galimus pažeidimus;
8. administruoja Savivaldybės vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, užtikriną asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą;
 9. kontroliuoja darbo tvarkos ir elgesio taisyklių laikymąsi Savivaldybėje, taip pat jos valdomų įmonių ir Įstaigų vadovų darbo drausmę;
10. organizuoja ir atlieka asmenų, dirbančių Savivaldybėje, taip pat Savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovų tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų tyrimus;
11. dalyvauja įgyvendinant lygių galimybių ir patyčių prevencijos politiką Savivaldybėje;
12. Skyriaus veiklos klausimais konsultuoja Savivaldybės darbuotojus ir valstybės tarnautojus, Savivaldybės valdomų įmonių ir Įstaigų vadovus.

Kultūros skyrius ❯❯❯
Jovita Dirgėlienė
Patarėjas


Aušra Kiškūnienė
Vyriausioji specialistė, vykdanti vedėjo funkcijas


Sandra Bareikė
Vyriausioji specialistė


Jevgenija Bullock
Vyresnioji specialistė
Vyresnioji specialistė


Veronika Jaruševičiūtė
Vyriausioji specialistė


Renata Lisovska-Urbanovič
Vyriausioji specialistė


Giedrė Rudminienė
Vyriausioji specialistė


Justina Tamošiūnienė
Vyriausioji specialistė

DARBO LAIKAS
Pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.30 – 17.30 val.
Penktadieniais 8.30 – 16.15 val.
Pietų pertrauka 12.30 – 13.15 val.
Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.


Pagrindiniai Kultūros skyriaus uždaviniai yra šie:
1. formuoti Savivaldybės kultūros ir meno politiką;
2. puoselėti tautines tradicijas, rūpintis etnokultūros plėtra;
3. rūpintis miesto gyventojų kultūriniu ugdymu;
4. skatinti ir remti kūrybines iniciatyvas Vilniaus miesto savivaldybėje, koordinuoti Kultūros rėmimo programų, projektų įgyvendinimą;
5. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, kūrybinėmis sąjungomis ir organizacijomis;
6. koordinuoti Kultūros skyriaus reguliavimo sričiai pavaldžių kultūros įstaigų veiklą;
7. kuruoti pagal koordinavimo sritis priskirtus renginius ir šventes;
8. įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintas programas ir sprendimus;
9. kultūros srityje bendradarbiauti su miestais, susigiminiavusiais su Vilniumi;
10. pagal savo kompetenciją nagrinėti suinteresuotų asmenų ir institucijų skundus, pareiškimus, prašymus, rengti ir teikti atsakymus;
11. koordinuoti Savivaldybės kultūros įstaigų dalyvavimą Europos Sąjungos kultūros programose, siekiant integruotis į Europos struktūras;
12. talkinti planuojant biudžeto lėšų poreikį kultūrai.

Skyrius, įgyvendindamas priskirtus uždavinius, vykdo šias pagrindines funkcijas:
1. organizuoja Savivaldybės paskelbtų kultūros programų, konkursų ir projektų vykdymą;
2. teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl kultūros sklaidos;
3. kaupia, analizuoja ir vertina informaciją apie kultūrinės veiklos pokyčius, kultūros įstaigų būklę, valstybinę ir regioninę politiką kultūros srityje;
4. kuruoja tautinių bendrijų, žmonių su negalia, pagyvenusių žmonių, nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių ir kitų susivienijimų kultūros programas;
5. rūpinasi Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų veikla ir materialine būkle; šių įstaigų veiklos planus ir ataskaitas;
6. nagrinėja įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, imasi veiksmingų priemonių išaiškintiems ar nurodytiems trūkumams bei pažeidimams pašalinti;
7. teikia gyventojams bei institucijoms informaciją, pagal poreikį rūpinasi kultūros sklaida Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
8. koordinuoja švenčių ir atmintinų datų paminėjimo renginius, festivalių, konkursų ir kitų švenčių renginius Vilniaus mieste, kai renginių organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybė;
9. bendradarbiauja su Lietuvos kūrybinėmis sąjungomis, koncertinėmis organizacijomis ir teatrais, Lietuvos muzikos ir teatro ir Vilniaus dailės akademijomis, kolegijomis, muzikos ir bendrojo lavinimo mokyklomis;
10. įgyvendina valstybės ir Savivaldybės politiką kultūros srityje, Europos Sąjungos projektų ir programų strategijas, Lietuvos kultūros politikos nuostatas;
11. rengia ir įgyvendina susigiminiavusių miestų kultūros projektus;
12. organizuoja Kultūros rėmimo programų projektų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų parengimą ir atnaujinimą, konkursų paskelbimą, paraiškų priėmimą ir rezultatų paskelbimą;
13. renka ir sistemina duomenų bazę apie kasmetinius bei tradicinius renginius Vilniaus mieste;
14. konsultuoja kitus subjektus apie projektų rengimą, siekiant regioninės bei tarptautinės finansinės paramos kultūros srityje ir jų įgyvendinimą gaunant paramą;
15. plėtoja ryšius ir siekia bendradarbiavimo su panašių tikslų siekiančiomis šalies ir užsienio organizacijomis;
16. rengia Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžių kultūros įstaigų informacinę bazę bei metines statistines ataskaitas;
17. numato biudžeto lėšų poreikį kultūrai;
18. administruoja Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų patalpas;
19. atsako už Vilniaus miesto kolektyvų pasirengimą ir dalyvavimą Lietuvos Respublikos dainų šventėse, palaiko jų aktyvumą tarp švenčių;
20. vykdo kitas funkcijas, susijusiąs su Skyriaus veiklos sritimi.

Licencijavimo ir leidimų skyrius ❯❯❯
Julius Morkūnas
Skyriaus vedėjas


Laura Žuromskytė
Patarėja
Nėra darbe

Darbo laikas: 7.00 - 16.00 val. penktadieniais: 7.00 - 14.45 val. pietų pertrauka: 12.00 - 12.45 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI »


II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

8.1. įgyvendinti Savivaldybės politiką formuojant verslui palankią aplinką, rengti teisės aktus, susijusius su prekybos ir paslaugų viešosiose vietose teikimu, vietinės rinkliavos nustatymu;

8.2. vykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas funkcijas ir įgyvendinti Savivaldybės politiką mažmeninės prekybos licencijavimo ir leidimų išdavimo, srityse, pagal savo kompetenciją teikti siūlymus Savivaldybės tarybai ir Administracijai dėl šios politikos formavimo;

8.3. įgyvendinti Savivaldybės politiką išorinės reklamos (toliau – reklama) srityje, pagal savo kompetenciją užtikrinti teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje, administruoti leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimą.

9. Skyrius vykdo šias funkcijas:

9.1. įgyvendindamas uždavinius formuojant verslui palankią aplinką, vykdo šias funkcijas:

9.1.1. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų, raštų bei dokumentų projektus, susijusius su prekybos, paslaugų ir kito verslo organizavimu, vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimu, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymu ir lengvatų suteikimu;

9.1.2. nagrinėja ir atsako į juridinių ir fizinių asmenų, įvairių institucijų paklausimus, atstovauja Savivaldybei kitose valdžios institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose pagal Skyriaus kompetenciją. Bendradarbiauja su verslo struktūromis ir asociacijomis klausimais, susijusiais su verslo organizavimu, prekyba ir paslaugų teikimu;

9.1.3. rengia prekybos viešosiose vietose taisykles, leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašą, analizuoja vietinės rinkliavos pokyčius ir rengia pasiūlymus dėl vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą viešosiose vietose nustatymo;

9.1.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimus dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymo;

9.1.5. rengia sutarčių projektus tarp Savivaldybės ir įmonių dėl verslo organizavimo, prekybos viešosiose vietose, viešojo maitinimo, paslaugų teikimo, mugių rengimo;

9.1.6. rengia leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašus ir organizuoja pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkursus;

9.1.7. rengia leidimus prekiauti (teikti paslaugas);

9.1.8. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui, kitas pagal įstatymus perduotas funkcijas.

9.2. įgyvendindamas mažmeninės prekybos licencijavimo uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.2.1. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymų projektus licencijavimo, leidimų išdavimo, vietinės rinkliavos ir kitais klausimais;

9.2.2. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, jų papildymo, patikslinimo, šių licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;

9.2.3. rengia licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

9.2.4. analizuoja įmonių, norinčių įsigyti licencijas ir leidimus teikti paslaugas viešosiose vietose renginių metu, paraiškas ir pateiktus dokumentus, pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo licencijavimo ir leidimų išdavimo klausimais;

9.2.5. teisės aktų nustatyta tvarka rengia įspėjimus įmonėms apie galimą joms išduotų licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymą ar galiojimo panaikinimą. Prireikus atlieka įmonių, norinčių įsigyti licencijas ar leidimus, apžiūrą, kaupia ir sistemina informaciją apie įmonių, kurioms išduotos licencijos ir leidimai, pažeidimus;

9.2.6. administruoja Licencijų informacinėje sistemoje duomenis apie licencijų, leidimų išdavimą, patikslinimą, papildymą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą;

9.2.7. analizuoja valstybės rinkliavos už licencijų ir leidimų išdavimą, papildymą ir patikslinimą bei vietinės rinkliavos už prekybą viešosiose vietose, pervestos į miesto biudžetą, pokyčius, rengia pažymas Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir Administracijos Finansų ir ekonomikos skyriui dėl įmonių sumokėtos, bet nepanaudotos valstybės rinkliavos;

9.2.8. rengia ir derina Tarybos sprendimų projektus dėl sutikimo įmonėms steigti Vilniaus mieste lošimų namus;

9.2.9. rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl valstybės rinkliavos dydžių;

9.2.10. nagrinėja skundus dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo, vykdo Tarybos 2012-03-21 sprendimu Nr. 1-506 patvirtintose Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklėse numatytas procedūras, teikia surinktą informaciją Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai, rengia Tarybos sprendimų projektus dėl licencijos neišdavimo.

                      9.3. įgyvendindamas Savivaldybės politiką reklamos srityje, vykdo šias funkcijas:

9.3.1. pagal savo kompetenciją užtikrina teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje;

9.3.2. administruoja leidimų įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimą;

9.3.3. pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų ir Vilniaus miesto išorinės reklamos specialiojo plano reikalavimų;

9.3.4. organizuoja ir vykdo konkursus reklamos įrenginiams įrengti ir eksploatuoti, rengia šių konkursų nuostatus ir leidimų projektus;

9.3.5. organizuoja Komisijos išorinės reklamos projektui vertinti komisijos posėdžius;

9.3.6. nagrinėja paraiškas ir tikrina pateiktus dokumentus dėl leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo;

9.3.7. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai ir Administracijai dėl reklamos politikos formavimo;

9.3.8. pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus reklamos įrengimo klausimais;

9.3.9. nagrinėja Administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl su Savivaldybės veikla susijusių reklamos klausimų, rengia atsakymus, teikia informaciją apie reklamos įrengimą Administracijos struktūriniams padaliniams bei Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtomis įmonėms ir įstaigoms;

9.4.priima ir konsultuoja asmenis su skyriaus veikla susijusiais klausimais.

9.5. vykdo Administracijos direktoriaus ir kuruojančio Administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimus;

 

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius ❯❯❯

Tikiu, kad kartu mes galime puoselėti, mylėti, auginti Vilniaus miestą. Siekti tokio rezultato, kad miestas būtų švariausias, žaliausias, unikaliausias, mieliausias širdžiai ir kviečiantis kiekvieną čia atvykti ir jį pamilti.


Gintautas Runovičius
Skyriaus vedėjas


Evilin Lubienė
Vyriausioji specialistė
Priskirtų programų administravimas, strateginis planavimas, dokumentų, informacinių ir finansinių ataskaitų valdymas


Renata Viršilaitė
Vyresnioji specialistė

Darbo laikas:
Pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30 val. - 16.30 val.
Penktadieniais 7.30 val. - 15.15 val.
 Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val.


Surask savo artimųjų kapus Saltoniškių kapinėse »

Svarbiausieji Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus uždaviniai:

1. administruoti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymą;
2. organizuoti viešųjų tualetų priežiūrą;
3. organizuoti valkataujančių gyvūnų gaudymą ir karantinavimą;
4. organizuoti gatvių žymėjimo lentelių gamybą ir tvirtinimą;
5. organizuoti fontanų priežiūrą;
6. organizuoti kapinių priežiūrą ir eksploatavimą;
7. organizuoti medžių, augančių ne seniūnijos sričiai priskirtoje teritorijoje, kirtimo, genėjimo, sodinimo darbus, naujų želdynų įrengimą bei tolesnę jų priežiūrą;
8. organizuoti miesto papuošimą švenčių proga;
9. organizuoti vaikų žaidimo ir sporto aikštelių remontą, statybą bei priežiūrą;
10. organizuoti paplūdimių priežiūrą ir gelbėjimo tarnybų darbą;
11. organizuoti Savivaldybės administruojamų valstybinės reikšmės miškų apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą. 

 Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1. rengia perspektyvinius planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus miesto tvarkymo, želdinių priežiūros, valkataujančių gyvūnų gaudymo ir karantinavimo, paplūdimių priežiūros ir gelbėjimo tarnybų, specialiųjų sanitarinių darbų, fontanų priežiūros, kapinių priežiūros, valstybinių miškų priežiūros, medžių, augančių ne seniūnijos teritorijoje kirtimo, genėjimo, sodinimo darbų, naujų želdynų įrengimo ir tolesnės jų priežiūros klausimais;
2. organizuoja ir kontroliuoja planų, programų, taisyklių ir kitų dokumentų miesto tvarkymo klausimais įgyvendinimą, atlieka miesto tvarkymo objektų techninę priežiūrą, sudaro su rangovinėmis organizacijomis sutartis miesto tvarkymo darbams, tikrina atliekamų darbų kokybę bei kiekybę, sudaro atliekamų darbų sąmatas bei kalkuliacijas, rengia kuruojamų darbų ir paslaugų medžiagą viešiesiems pirkimams;
3. organizuoja ir koordinuoja seniūnijų teritorijų valymo, priežiūros, vaikų ir sporto aikštelių valymo bei priežiūros darbus;
4. organizuoja ir koordinuoja miesto gatvių rankinį bei mechanizuotą valymą vasaros metu, miesto aikščių, skverų, parkų, gėlynų priežiūrą;
5. organizuoja ir koordinuoja viešųjų tualetų priežiūrą, valkataujančių gyvūnų gaudymą ir karantinavimą, specialiųjų sanitarinių darbų tarnybos darbą;
6. organizuoja ir koordinuoja gatvių žymėjimo lentelių gamybą ir tvirtinimą, miesto fontanų, paplūdimių priežiūrą bei gelbėjimo tarnybų darbą, paminklų ir paminklinių lentų priežiūrą, šventinio apšvietimo eksploatavimą ir priežiūrą, kapinių eksploatavimą ir priežiūrą;
7. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, gyventojų, įmonių ir organizacijų pareiškimus bei skundus; 8. pagal priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
9. sprendžia kitus skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo departamento direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus.

Nekilnojamojo turto skyrius ❯❯❯
Vilma Lajauskaitė
Skyriaus vedėja
Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymas


Tadeušas Gečis
Vyriausiasis specialistas

Socialinių išmokų skyrius ❯❯❯
Ieva Paberžienė
Skyriaus vedėja


Janina Girucka
Skyriaus vedėjo pavaduotoja
Nėra darbe


Inga Grinevič
Patarėja


Ričard Ancukevič
Vyriausiasis specialistas


Ana Dalinkevičienė
Vyriausioji specialistė


Jurgita Eičinaitė
Vyriausioji socialinių išmokų specialistė
Organizuoja ir tvarko skyriaus raštvedybą, personalą, pavedimų vykdymų kontrolę ir korespondenciją


Nijolė Kulikovskienė
Socialinių išmokų specialistė


Vilena Laurinaitienė
Vyriausioji specialistė


Tomaš Lavrijaniec
Socialinių išmokų specialistas


Saulė Malikėnienė
Socialinių išmokų specialistė
Nėra darbe


Laisva Palaimaitė
Vyriausioji specialistė


Konstantin Pečenko
Kompiuterių sistemų specialistas
Kompiuterių sistemų specialistas


Rasa Savickienė
Socialinių išmokų specialistė


Darius Serapinas
Kompiuterių sistemų specialistas


Renata Suškienė
Vyriausioji socialinių išmokų specialistė


Irina Šliapkova
Socialinių išmokų specialistė


Valdas Vainius
Vyriausiasis specialistas


Jūratė Vasiliauskienė
Vyriausioji socialinių išmokų specialistė


Natalija Zinkevič
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyriaus darbo laikas:
pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.;
penktadieniais nuo 7.30 iki 15.15 val.;
pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbame valanda trumpiau.

Konsultacijos ir informacija teikiama: 
- internetu https://sis.vilnius.lt tiesioginio pokalbio metu;
- el. paštu sis@vilnius.lt;
- bendruoju telefonu 8 700 35545;  dėl paramos mirties atveju tel. (8 5) 216 3580, 8 686 28726, 8 664 36796.

Gerbiami vilniečiai!

Šiuo metu ypač padidėjus besikreipiančiųjų srautui, galimi laikini sunkumai skambinant telefonu 8 700 35545. Taip pat galimi ir perskambinimo klientui paslaugos sutrikimai. 

Dėkojame už supratingumą ir atsiprašome už laikinus nepatogumus.


Prašymus dėl socialinių išmokų galima teikti šiais būdais:

 • el. būdu www.spis.lt arba https://paslaugos.vilnius.lt/ Socialinės išmokos ir pasirinkus norimą paslaugą,
 • užpildytą ir saugiu el. parašu pasirašytą prašymo formą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt arba pateikti naudojantis E. pristatymo sistema adresu https://epristatymas.lt/,
 • užpildytą prašymą atsiųsti registruotu paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius,
 • su galimybių pasu atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3. (I a.),
 • telefonu 8 700 35545 – socialinės pašalpos ir kompensacijų už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį.


Socialinių išmokų skyrius teikia Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais numatytą piniginę paramą (pašalpas, išmokas, kompensacijas) Vilniaus miesto gyventojams, atstovaujantiems įvairioms socialinėms grupėms. 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 22 d. įsakymu  Nr. 40-259/20 patvirtinti Socialinių išmokų skyriaus nuostatai.

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

8. Svarbiausias Skyriaus uždavinys – organizuoti Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytų pašalpų, išmokų ir kompensacijų teikimą Vilniaus miesto gyventojams. 9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
9.1. konsultuoja ir informuoja į Skyrių besikreipiančius asmenis, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pašalpų, išmokų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo klausimais;
9.2. priima ir teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, paramos mirties atveju, pagalbos pinigų, socialinės paramos mokiniams, išmokos už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, vienkartinės pašalpos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir lėšų jiems laidoti, valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų už šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir kitas paslaugas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms, laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu, teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (toliau – išmokos) gavimo;
9.3. registruoja prašymus ir tvarko besikreipiančių asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) duomenis išmokoms gauti Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“), Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) ir kituose registruose bei valstybės informacinėse sistemose;
9.4. suveda asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) valstybės įmonės Registrų centro teikiamus turto vertės duomenis į sistemą „Parama“;
9.5. apskaičiuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) pajamas, teisės aktų nustatyta tvarka nustato asmens teisę į išmokas, išmokų dydžius, teikimo laikotarpius;
9.6. priima sprendimus dėl išmokos skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo, mokėjimo nutraukimo, mokėjimo perskaičiavimo, išmokų permokų nustatymo ir jų grąžinimo ar išskaičiavimo;
9.7. teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka informuoja asmenis raštu dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo sustabdymo, mokėjimo nutraukimo, mokėjimo perskaičiavimo, išmokų permokų nustatymo ir jų grąžinimo ar išskaičiavimo bei kitų veiksmų;
 9.8. inicijuoja išmokos mokėjimo pratęsimą be atskiro asmens prašymo išmokai gauti, surenka būtinus duomenis ir dokumentus, rengia ir priima sprendimus išmokos mokėjimui pratęsti;
9.9. perduoda duomenis arba išsiunčia pažymas apie asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) vidutines pajamas būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas (toliau – kompensacijos) skaičiuojančioms įmonėms;
9.10. apskaičiuoja būsto šildymo ir (ar) karšto vandens ruošimo, naudojant gamtines dujas ar kitokios energijos ar kuro rūšis, išlaidų kompensacijas;
9.11. suveda apskaičiuotų kompensacijų duomenis į sistemą „Parama“ pagal daugiabučių namų savininkų bendrijų, įmonių ar organizacijų, kurios apskaičiuoja kompensacijas, pateiktas ir patikrintas paraiškas, perduoda patikrintas paraiškas apmokėti;
9.12. išduoda pažymas, patvirtinančias būsto savininko (-ų) teisę į būsto šildymo išlaidų kompensacijas, apmokant kreditą ir palūkanas, tikrina bendrojo naudojimo objektų valdytojų ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus pateiktas paraiškas, perduoda patikrintas paraiškas apmokėti;
9.13. išduoda pažymas apie paskirtas ir (ar) išmokėtas išmokas, gavėjų bylose esančių dokumentų kopijas;
9.14. nustato asmenų teisę į išmokas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009, nustatyta tvarka keičiasi duomenimis su kompetentingomis įstaigomis;
9.15. formuoja duomenis, rengia elektronines rinkmenas mokėjimams atlikti, teikia jas apmokėti;
9.16. formuoja ir teikia planinių išlaidų, ketvirtines statistines ir kitas ataskaitas;
9.17. rengia dokumentus išmokoms išmokėti vardiniu pavedimu, pervedant jas į gavėjų asmenines sąskaitas bankuose;
9.18. nustatyta tvarka atlieka (arba inicijuoja) asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą;
9.19. vykdo asmenų telkimą visuomenei naudingai veiklai atlikti;
9.20. sistemoje „Parama“ atlieka permokėtų ir negrąžintų išmokų apskaitą, vykdo jų priežiūrą ir tikrinimą;
9.21. vykdo priimtų prašymų, dokumentų ir priimtų sprendimų dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo sustabdymo, nutraukimo, mokėjimo perskaičiavimo ir permokų nustatymo ir grąžinimo ar išskaičiavimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą;
9.22. teisės aktų nustatyta tvarka siunčia tikslinių kompensacijų bylas į kitas savivaldybes arba inicijuoja jų atsisiuntimą;
9.23. rengia procesinius dokumentus bei atstovauja Skyriaus interesams ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teismuose ir antstolių kontorose;
9.24. planuoja, tikslina ir nustatyta tvarka teikia lėšų išmokoms mokėti ir administruoti poreikį;
9.25. rengia Skyriaus veiklos planus bei jų įvykdymo ataskaitas;
9.26. rengia pasiūlymus Savivaldybės strateginiam plėtros ir (ar) veiklos planams;
9.27. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, rengia į juos atsakymus;
9.28. analizuoja besikreipiančių dėl išmokų skyrimo asmenų, išmokų gavėjų srautus, išmokų išlaidas ir kitus su išmokų teikimu susijusius rodiklius;
9.29. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir inicijuoja arba vykdo viešuosius pirkimus;
9.30. organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų tvarkymą ir saugojimą Skyriaus archyve;
9.31. nustatyta tvarka informuoja Savivaldybės gyventojus apie priimtus išmokų teikimą reglamentuojančius teisės aktus, jų pakeitimus, dėl asmenų aptarnavimo tvarkos Skyriuje organizavimo;
9.32. bendradarbiauja su Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevalstybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių institucijomis Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
9.33. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
9.34. Savivaldybės administracijos vadovybės pavedimu atstovauja Savivaldybei Lietuvos Respublikos valstybinėse institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose;
9.35. vykdo Skyriaus kompetencijai priskirtų sutarčių priežiūrą (kontrolę);
9.36. administruoja ir eksploatuoja sistemą „Parama“, tvarko duomenų bazės sisteminius žinynus, duomenų archyvą, vykdo naudotojų administravimą ir duomenų saugos reikalavimus, inicijuoja technologinių procesų tobulinimą;
9.37. eksploatuoja SPIS, administruoja lokalius SPIS klasifikatorius pagal Skyriaus kompetenciją, suteikia Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojams prieigas prie SPIS; 9.38. vykdo kituose teisės aktuose Skyriui nustatytas funkcijas.

Socialinių paslaugų skyrius ❯❯❯
Natalija Damzen-Šorygina
Praktikantas


Nadežda Buinickienė
Skyriaus vedėja
Socialinių paslaugų paslaugų planavimas, organizavimas ir priežiūra.


Barbara Doveiko
Skyriaus vedėjo padėjėja


Raisa Dabrovolskienė
Vyriausioji specialistė


Kotryna Verbylaitė
Praktikantas

Skyriaus darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-17.00 val. penktadieniais 8.00 - 15.45 val. Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val.


Socialinių paslaugų įstaigų, įgaliotų vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus, sąrašas »

Svarbiausieji Socialinių paslaugų skyriaus uždaviniai:
1. organizuoti socialinės paramos bei socialinių paslaugų teikimą Vilniaus miesto gyventojams;
2. užtikrinti Vilniaus miesto savivaldybės organizuojamos socialinės paramos tikslingumą bei tinkamą socialinių paslaugų kokybę.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1. koordinuoja bei prižiūri Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų socialinių paslaugų įstaigų (toliau – socialinių paslaugų įstaigos) socialinį darbą bei organizacinę veiklą;
2. rengia Savivaldybės institucijų teisės aktus, nustatančius socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo sąlygas Vilniaus mieste;
3. nustato specialiųjų poreikių lygį asmeniui, sukakusiam senatvės pensijos amžių;
4. nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl socialinės paramos ar socialinių paslaugų bei teikia jiems žodinę ir rašytinę informaciją;
5. organizuoja socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo konkursus Vilniaus mieste;
6. vykdo bendrųjų socialinių paslaugų, dienos socialinės globos bei socialinės priežiūros paslaugų kokybės priežiūrą;
7. teikia teismams pareiškimus dėl asmenų pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais, dėl veiksnaus asmens rūpybos nustatymo, globos (ar rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo, nušalinimo ar atleidimo nuo pareigų; teikia teismams išvadas dėl rūpybos ir globos pilnamečiams asmenims steigimo ir nutraukimo bei dėl sandorių su neveiksnaus asmens turtu; atstovauja teismuose civilinėse bylose dėl fizinių asmenų pripažinimo neveiksniais (ribotai veiksniais), dėl globos ar rūpybos nustatymo, dėl globėjo (rūpintojo) paskyrimo, atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų, dėl kito globėjo (rūpintojo) paskyrimo, dėl leidimų parduoti, dovanoti, išnuomoti neveiksnaus asmens turtą, dėl neveiksnaus asmens pripažinimo veiksniu; organizuoja rūpintojų ir globėjų funkcijų vykdymo kontrolę;
8. skiria dienos ir ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą bei socialinės priežiūros paslaugas savarankiško gyvenimo namuose, organizuoja asmenų nukreipimą į socialinių paslaugų įstaigas;
9. nagrinėja fizinių asmenų prašymus ir rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl teikimo skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas;
10. prognozuoja ir nustato socialinės paramos, socialinių paslaugų teikimo mastą bei rūšis ir rengia socialinių paslaugų planą;
11. rengia ir vykdo Savivaldybės socialinių paslaugų programas bei projektus;
12. organizuoja nevalstybinių organizacijų socialinių projektų dalinį finansavimą iš Savivaldybės biudžeto lėšų;
13. vykdo šią valstybinę (valstybės perduotą savivaldybei) funkciją: užtikrina socialinės globos teikimą asmenims su sunkia negalia;
14. rengia Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus.
15. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui.

Sporto ir sveikatingumo skyrius ❯❯❯
Edvinas Eimontas
Skyriaus vedėjas


Rokas Germanavičius
Projektų vadovas


Alytė Jaruševičiūtė
Vyriausioji specialistė


Matas Jonuška
Vyresnysis specialistas


Akvilė Jovaišienė
Vyresnioji specialistė
Nėra darbe


Juta Kazlauskienė
Vyriausioji specialistė


Saulenis Pociūnas
Vyriausiasis specialistas

Skyriaus darbo laikas:
Pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.30-17.30 val.
Penktadieniais 8.30-16.15 val.
Pietų pertraukos laikas 12.30 - 13.15 val.
Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.


Siekiant sistemingai atnaujinti Vilniaus miesto sporto infrastruktūrą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Sporto skyrius įgyvendino Europos Sąjungos lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Vilniaus miesto sporto infrastruktūros (sporto aikštelių ir aikštynų) atnaujinimas“ galimybių studijos parengimas“ galimybių studijos parengimas Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-02-012. Projekto metu parengta „Vilniaus miesto sporto infrastruktūros (sporto aikštelių ir aikštynų) atnaujinimas“ galimybių studija, kurios pagrindu yra atnaujintas Vilniaus miesto savivaldybės 2010–2020 metų strateginis planas. Rengiant galimybių studiją buvo atlikta išsami Vilniaus mieste esančių sporto infrastruktūros objektų (sporto aikštynų, aikštelių, bazių ir kt.) situacijos analizė, įvertintas Vilniaus miesto gyventojų poreikį sporto objektams, sudarytas Vilniaus miesto sporto infrastruktūros atnaujinimo planas, atlikti finansiniai paskaičiavimai dėl lėšų poreikio Vilniaus miesto sporto infrastruktūrai atnaujinti. Atsižvelgiant į parengtą galimybių studiją ir jos pagrindu atnaujintą Savivaldybės strateginį planą bei esant finansavimui, Vilniaus mieste bus kryptingai vykdomas sporto infrastruktūros objektų atnaujinimas. Studiją rengėja SĮ „Vilniaus planas“. Projekto vertė – 160.250,00 litų, iš kurių 136.212,50 Lt sudaro Europos socialinio fondo lėšos. Savivaldybė šiam projektui skyrė 24.037,50,00 Lt.

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra šie:
1. vykdyti kūno kultūros, sporto ir sveikatingumo politikos viešąjį administravimą;
2. įgyvendinti Savivaldybės kūno kultūros, sporto ir sveikatingumo politiką;
3. rengti ir įgyvendinti Savivaldybės sporto ir sveikatingumo strategiją Vilniaus mieste;
4. įgyvendinti Savivaldybės tarybos patvirtintas programas ir sprendimus;
5. įgyvendinti valstybės sporto ir sveikatingumo plėtotės politiką, sveikos gyvensenos programas kartu su kitomis suinteresuotomis valstybės institucijomis, įstaigomis ir nevalstybinėmis organizacijomis;
6. inicijuoti, skatinti ir koordinuoti sporto ir sveikatingumo programų rengimą ir įgyvendinimą Savivaldybėje;
7. užtikrinti Savivaldybės tarybos įsteigtų, skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų neformaliojo švietimo Vilniaus sporto mokymo įstaigų veiklą ir vykdyti veiklos priežiūrą;
8. tirti ir vertinti sporto ir sveikatingumo plėtrą Savivaldybės teritorijoje;
9. tirti ir vertinti skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų sporto bazių būklę.

Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1. nustato prioritetines sporto ir sveikatingumo plėtojimo kryptis;
2. rengia ir įgyvendina miesto sporto ir sveikatingumo programas;
3. teikia paraiškas lėšoms gauti iš Europos Sąjungos ir Sanglaudos struktūrinių fondų;
4. inicijuoja Vilniaus miesto sporto mokyklų reorganizaciją;
5. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų projektus, susijusius su priskirtomis funkcijomis;
6. atsako už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų, reglamentuojančių sporto ir sveikatingumo veiklą, vykdymą;
7. rengia ir įgyvendina Savivaldybės sporto ir sveikatingumo plėtojimo strateginius planus;
8. rengia Vilniaus miesto sporto objektų socialinį-ekonominį vertinimą bei inicijuoja renovaciją, statybą ir valdymą koncesijos suteikimo tikslingumą ir galimos naudos visuomenės poreikiams.
9. įgyvendina sporto bazių plėtros strategiją Savivaldybėje, užtikrina jų prieinamumą gyventojams;
10. koordinuoja bei kontroliuoja skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių ir neformaliojo švietimo įstaigų veiklą ir sporto bazių renovacijos įgyvendinimo klausimus;
11. teikia skyriaus vedėjui tvirtinti Sporto mokymo įstaigų trenerių darbo krūvio tarifikavimo komisijos nustatytus sporto mokymo įstaigų trenerių pedagoginius darbo krūvius;
12. teikia skyriaus vedėjui tvirtinti skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių ir neformaliojo švietimo įstaigų, išlaikomų iš Savivaldybės biudžeto, etatų sąrašą, neviršijant nustatyto darbo užmokesčio fondo;
13. koordinuoja didelio meistriškumo sportininkų rengimą;
14.rūpinasi neįgaliųjų sportu ir sveikatingumu;
15. organizuoja bei koordinuoja mokinių, dirbančių žmonių ir veteranų sportą, sveikatingumą, sveikos gyvensenos ,,Sportas visiems“ judėjimą;
16. rengia ir teikia Savivaldybės tarybai ir Administracijos direktoriui tvirtinti teisės aktus;
17. rengia Vilniaus miesto sporto ir sveikatingumo renginių kalendorinį planą;
18. inicijuoja bei koordinuoja sporto ir sveikatingumo renginius Vilniaus mieste;
19. tvirtina miesto sporto šakų rinktines;
20. koordinuoja iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamų miesto sporto renginių vykdymą ir organizavimą;
21. formuoja sporto bazių ir kitų sporto statinių plėtros strategiją Savivaldybės teritorijoje ir ją įgyvendina;
22. bendradarbiauja sporto ir sveikatingumo srityje su Vilniumi susigiminiavusiais miestais;
23. bendrauja su įvairiomis sporto organizacijomis ir įstaigomis tarptautinio bendradarbiavimo srityje;
24. bendradarbiauja su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos parolimpiniu komitetu, Lietuvos sporto federacijomis, sąjungomis, asociacijomis ir  kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, įgyvendindamas sporto, sveikatingumo plėtotės politiką, sveikos gyvensenos programas;
25. suderinus su kuruojančiu Administracijos direktoriaus pavaduotoju nustatyta tvarka teikia Savivaldybės merui ir Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl pasižymėjusių sportininkų, sporto organizacijų darbuotojų apdovanojimo;
26. organizuoja viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją;
27. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, kurios reikia skyriaus uždaviniams įgyvendinti;
28. tvarko statistinius duomenis ir nustatyta tvarka teikia informaciją atitinkamoms institucijoms;
29. rengia metines skyriaus veiklos ataskaitas;
30. pagal savo kompetenciją nagrinėja suinteresuotų asmenų ir institucijų skundus, pareiškimus, prašymus, rengia atsakymus;
31. teikia informaciją Savivaldybės Rinkodaros ir komunikacijos skyriui apie skyriaus ir jam pavaldžių institucijų renginius, kitą veiklą, rengia informaciją spaudai;
32. teikia gyventojams bei institucijoms informaciją, pagal poreikį leidžia informacinę medžiagą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
33. tvarko skyriaus vykdomosios veiklos dokumentus;
34. atlieka kitus Savivaldybės vadovybės pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Sveikatos apsaugos skyrius ❯❯❯
Viktorija Turauskytė
Skyriaus vedėja


Deimantė Noreikienė
Skyriaus vedėjo pavaduotoja


Jonas Bartlingas
Vyriausiasis specialistas
Nėra darbe


Dovilė Bugienė
Vyriausioji specialistė


Justina Juknevičienė
Vyriausioji specialistė


Eglė Kantminaitė
Vyriausioji specialistė


Raminta Kudabienė
Vyriausioji specialistė


Dileta Audronė Marcinkevičienė
Vyriausioji specialistė


Laimutė Pečiulytė
Vyriausioji specialistė


Akvilė Sakalauskaitė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe


Giedrutė Stanišauskienė
Vyriausioji specialistė


Natalija Tkačenko
Vyriausioji specialistė

Darbo laikas
Pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.
Penktadieniais nuo 7.30 iki 15.15 val.
 Pietų pertrauka visomis darbo dienomis nuo 11.30 iki 12.15 val.

Sveikatos apsaugos skyriaus svarbiausieji uždaviniai:
• įgyvendinti Savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką, vadovaujantis pagrindiniais sveikatos sistemą reglamentuojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais;
• įgyvendinant sveikatinimo politiką koordinuoti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą.“ 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias pagrindines funkcijas:
• Savivaldybės teritorijoje organizuoja visuomenės sveikatos ir pirminę asmens priežiūrą bei vykdo valstybės deleguotą funkciją – organizuoja antrinę sveikatos priežiūrą;
• organizuoja Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų įgyvendinimą, Savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimą, rengia pasiūlymus dėl Savivaldybės strateginių plėtros ir (ar) veiklos planų, sveikatinimo veiklos įstatymų, kitų teisės aktų įgyvendinimo Savivaldybės teritorijoje;
• organizuoja visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymą, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl gyventojų sergamumo mažinimo ir ligų profilaktikos bei slaugos;
• organizuoja ir analizuoja visuomenės sveikatos priežiūros priemonių įgyvendinimą, vykdo kontrolę;
• rūpinasi Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų, įmonių funkcionavimu, koordinuoja jų santykius su valstybinėmis sveikatos priežiūros įstaigomis, aukštosiomis medicinos mokyklomis asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais;
• analizuoja ir organizuoja slaugos sistemą miesto gyventojams;
• organizuoja pacientų teisių įgyvendinimo priežiūrą Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose;
• nagrinėja įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, imasi priemonių nustatytiems ar nurodytiems pažeidimams pašalinti;
• teikia gyventojams ir institucijoms informaciją pagal kompetenciją sveikatos priežiūros klausimais raštu, žodžiu, elektroniniu paštu, internetu. 

Neveiksnumo nustatymo ir psichikos ligonių globos funkciją vykdo Socialinių paslaugų skyrius (Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius, tel. 211 2653)

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ❯❯❯
Miglė Bielinytė
Vadovė
Komunikacijos vadovė


Lina Bružaitė
Vadovė
Projektų valdymo skyriaus vadovė


Sonata Dambrauskienė
Vadovė
Pardavimų ir rinkodaros vadovė


Jonas Damidavičius
Vadovas
Judumo transformacijos vadovas


Marius Dičkus
Vadovas
Pirkimų skyriaus vadovas


Lina Juknevičienė
Vadovė
Klientų patirties vadovė


Lina Krupavičiūtė-Žalnorienė
Vadovė
Klientų aptarnavimo skyriaus vadovė


Giedrius Levčenka
Vadovas
Infrastruktūros skyriaus vadovas


Loreta Levulytė-Staškevičienė
Vadovė
Viešojo transporto organizavimo skyriaus vadovė


Kristina Makauskienė
Vadovė
Personalo ir teisės vadovė


Robert Markovski
Vadovas
Eismo organizavimo skyriaus vadovas


Domantas Putrimas
Vadovas
Kontrolės skyriaus vadovas


Domantas Stanelis
Vadovas
Technologijų skyriaus vadovas


Anastasija Tamulevičienė
Vadovė
Finansų vadovė


Mindaugas Žironas
Vadovas
Pažangios analitikos skyriaus vadovas


Lina Lukošienė
Vyriausioji finansininkė
Vyriausioji buhalterė

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ yra Savivaldybės vyriausiajam inžinieriui pavaldi savivaldybės įmonė

http://www.vilniustransport.lt
https://judu.lt/

SĮ „Vilniaus planas“ ❯❯❯
Rūta Klevėnė
Direktorė


Diana Švažienė
Padėjėja
Direktorės padėjėja | Administratorė


Ugnė Kuprytė
Personalo specialistė


Sigitas Lėveris
IT priežiūros specialistas

SĮ „Vilniaus planas“ yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kuruojama įmonė.


http://vilniausplanas.lt/lt/ 

Juridinių asmenų registre kodas 123615345. 

PVM mokėtojo kodas LT236153417.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrius ❯❯❯
Lina Juškevičienė
Skyriaus vedėja


Lina Pupelienė
Patarėja


Simona Grėbliūnaitė
Vyriausioji specialistė


Gita Jonušienė
Vyriausioji specialistė


Jolanta Kalačiova
Administratorė referentė


Rasa Rašimaitė
Vyriausioji specialistė


Daugiau kaip 10 m. dirbu šaunioje komandoje, kurios pagrindinis tikslas - Vilniaus miesto vaikų gerovė. Tai darbas, kuris turi gilią prasmę.....

Renata Ražauskaitė
Vyriausioji specialistė


Ilona Stambrauskienė
Vyriausioji specialistė


Erika Strolienė
Vyriausioji specialistė


Aistė Baltuonytė
Praktikantas


Eimantas Jasulaitis
Praktikantas


Martyna Krasauskaitė
Praktikantas

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Vaiko gerovės komisija »


1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1.1. organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko gerovės komisijos posėdžius;
1.2. nagrinėja prašymus dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo ir panaikinimo;
1.3. nagrinėja prašymus dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų (toliau – Vaikas), ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo, pratęsimo ir panaikinimo;
1.4. nagrinėja prašymus dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo vaikams skyrimo ar perkėlimo į kitą ikimokyklinio ugdymo įstaigą (teisės aktuose numatyta išimties tvarka);
1.5. nagrinėja prašymus dėl psichosocialinių paslaugų vaikams skyrimo, pratęsimo ir panaikinimo;
1.6. išduoda pažymas dėl ugdymosi šeimoje, ar vaikui buvo (nebuvo) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės ir ar buvo (nebuvo) jo šeimai taikoma atvejo vadyba per paskutinius dvejus metus;
1.7. organizuoja prevencinį darbą su vaikais, įvykdžiusiais administracinius nusižengimus, bei jų įstatyminiais atstovais;
1.8. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl pagalbos vaikui/šeimai teikimo;
1.9. nustato vaikams ar jų atstovams pagal įstatymą koordinuotai teikiamų Savivaldybėje švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros paslaugų bendrą poreikį, rengia paslaugų plėtros planą.

Teisės grupė ❯❯❯
Edvardas Varoneckas
Grupės vadovas


Dijana Gintautienė
Vyriausioji specialistė - grupės vadovo padėjėja


Aušra Gliebienė
Vyresnioji patarėja


Jekaterina Mickevičienė
Vyresnioji patarėja


Dovilė Mikalajūnė
Vyresnioji patarėja


Alicija Filipovičienė
Patarėja


Lina Vaitkuvienė
Vyriausioji specialistė

Teisės grupė yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
Teisės grupės darbo laikas: I-IV - 8:00-17:00 val. V - 8:00-15:45 val.
Užsienio ryšių ir turizmo skyrius ❯❯❯
Sonata Griškienė
Vyresnioji patarėja
Laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas


Lina Atkočiūtė
Vyriausioji specialistė


Aušra Jasiūnaitė-Brazdauskienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe
Komunikavimas su užsienio miestų savivaldybėmis, joms pavaldžiomis įstaigomis, ambasadomis, VMSA padaliniais, užsieniečiais interesantais.


Sabina Mackevič
Vyresnioji specialistė


Kristina Mackevičienė
Vyriausioji specialistė


Ingrida Makovskienė
Vyriausioji specialistė


Julija Kodytė
Praktikantas

Užsienio ryšių ir turizmo skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Skyriaus darbo laikas: 8.00–12.00, 12.45–17.00 (penktadienį iki 16.15)


Įgyvendinami projektai:

Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungčių su Trakų ir Vilniaus rajono savivaldybėmis) ženklinimas
Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.
Projekto tikslas – plėtoti Vilniaus miesto, Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybes jungiančių dviračių turizmo trasų ir maršrutų ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie dviračių turizmo trasose ir turizmo maršrutuose esančias lankytinas vietas. Vilniaus mieste, Vilniaus ir Trakų rajonuose gausu nacionalinės bei regioninės reikšmės gamtos ir kultūros paveldo objektų, kuriuos patogu pasiekti keliaujant dviračiu. Iki šiol dalis objektų dėl ženklinimo infrastruktūros stokos yra sunkiau pasiekiami ir nepakankamai lankomi. Projekto įgyvendinimo metu dviračių trasose ir maršrutuose bus įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai. Projekto veikla apims dviračių trasų ir maršrutų ženklinimo infrastruktūros objektų (ženklų, informacinių stendų ir kitų lankytinas vietas jungiančių dviračių trasų ir maršrutų ženklinimo priemonių) projektavimą, gamybą ir įrengimą.
Planuojami projekto rezultatai – įrengti 176 ženklinimo infrastruktūros objektai. Projektas prisidės prie Vilniaus miesto žinomumo didinimo, miesto bendruomenės ir svečių laisvalaikio praleidimo palankių sąlygų sudarymo, turizmo srautų ir pajamų, gaunamų iš turizmo, augimo.
Projekto tikslinė grupė – vietos gyventojai, Lietuvos ir užsienio turistai, keliaujantys dviračiais.
Projekto pareiškėjas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija.
Projekto partneriai: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Trakų rajono savivaldybės administracija Projektui įgyvendinti skirta 288 544 eurų, iš kurių 194 262,60 Eur. - Europos sąjungos investicijos. Vilniaus miesto savivaldybė skiria 15 852,92 Eur., Trakų rajono savivaldybė skiria 15 817,26 Eur., Vilniaus rajono savivaldybė skiria 2 611,52 Eur.


Pietryčių Lietuvos krašto turizmo e. rinkodara
Projekto "Pietryčių Lietuvos krašto turizmo e-rinkodara" pareiškėjas – Varėnos rajono savivaldybė, projekto partneris – Vilniaus miesto savivaldybė. Šiame projekte, pasitelkus e-rinkodaros priemones, siekiama apjungti ir pristatyti kultūrinius ir gamtinius turizmo maršrutus, kurie kviečia keliauti po Vilniaus ir Varėnos regioną.
Projekto tikslas – didinti gamtos bei kultūros paveldo žinomumą bei lankomumą Pietryčių Lietuvos krašte, siekiama pristatyti Vilniaus miesto ir Varėnos rajono kultūrinius ir gamtinius objektus, kuriuos pravartu pamatyti tiek Lietuvos, tiek užsienio turistams. Projekto metu bus įgyvendintos 5 turizmo rinkodaros priemonės: internetinės svetainės kūrimas ir administravimas; mobili rinkodara; reklaminiai pranešimai socialiniuose tinkluose; reklama Google paieškos sistemoje; e-rinkodaros priemonių turinio kūrimas. Bus sukurta vienuolika kultūrinio ir gamtinio turizmo maršrutų, kviečiančių keliauti po Vilniaus bei Varėnos regioną. Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2016 m. liepos 28 d. – 2019 m. sausio 28 d.
Projektui įgyvendinti skirta 94 866,37 eurų, iš kurių 80 636,41 eurų - Europos sąjungos investicijos, Vilniaus miesto savivaldybė ir Varėnos rajono savivaldybė skiria po 7 114,98 Eur.


Vilniaus miesto ir regiono prioritetinių turizmo traukos vietovių e. rinkodara
Vilniaus miesto savivaldybės administracija įgyvendina Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Vilniaus miesto ir regiono prioritetinių turizmo traukos vietovių e. rinkodara“, kurio tikslas – didinti Vilniaus miesto ir regiono prioritetinėse turizmo traukos vietovėse esančių kultūros ir gamtos paveldo objektų žinomumą elektroninėmis rinkodaros priemonėmis. Elektroninės rinkodaros priemonių kūrimui bus naudojama kūrybinė komunikacijos kryptis – Vilnius ir jo apylinkės – savaitgalio/trumpų išvykų (angl. City Break) tikslas. Ši komunikacijos kryptis išskiria Vilnių ir regioną kaip galimybę pabėgti iš Europos didmiesčio į jaukų, kupiną kultūros, istorijos, renginių ir neatrastą vietą savaitgaliui. Vilnius – miestas, kurį verta aplankyti, kai nori pailsėti nuo didmiesčio tempo ir trumpam atsipalaiduoti, tačiau kartu likti civilizacijoje. Greitai pagyventi lėtą gyvenimą. Projekto metu bus sukurtos ir įdiegtos elektroninės rinkodaros priemonės: vykdoma turinio rinkodara (sukurti vaizdo klipai/filmai, sferinio video klipai,  nuotraukos, tekstai apie kultūros ir gamtos paveldo objektus, informacinė medžiaga (straipsniai), skirti turinio rinkodaros kampanijų įgyvendinimui naujienų portaluose, kelionių e. žurnaluose/portaluose, internetiniuose kelionių dienoraščiuose), sukurtas interneto polapis, vykdomas polapio optimizavimas paieškos sistemoms (SEO), vykdoma video, audio reklama internete, reklama elektroniniu paštu, įgyvendinamos reklaminės kampanijos įvairiuose internetiniuose portaluose, vykdoma rinkodara socialiniuose tinkluose. Projekto įgyvendinimo trukmė: 2016 m. liepos 21 d. – 2019 m. spalio 31 d.

Projekto vertė – 315 762 eurai, iš kurių 268 397,70 eurų sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos. Vilniaus miesto savivaldybė šiam projektui skiria 47 364,30 eurų.


Įgyvendinti ES lėšomis finansuoti projektai:

Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

- vykdant Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus, kurti ir įgyvendinti Savivaldybės užsienio ryšių ir turizmo politiką Vilniaus mieste;

- organizuoti Vilniaus miesto vietinio turizmo bei tarptautinio bendradarbiavimo tarp miestų plėtojimo strategijų, programų rengimą ir teikti projektus Savivaldybės tarybai, koordinuoti jų įgyvendinimą;

- užtikrinti Europos Sąjungos ir kitų investicijų pritraukimą turizmo plėtrai bei tarptautiniam bendradarbiavimui užtikrinti;

- plėtoti, stiprinti ir koordinuoti Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio miestais bei tarptautinėmis organizacijomis;

- pagal Skyriaus kompetenciją tirti ir skleisti Savivaldybės ir užsienio šalių savivaldybių veiklos patirtį, informaciją apie galimybes pasinaudoti tarptautinių fondų finansinės paramos instrumentais bei dalyvauti tarptautiniuose projektuose; - užtikrinti tinkamas sąlygas vietinio turizmo veiklai plėtoti.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

- kuria ir įgyvendina Savivaldybės politiką užsienio ryšių ir turizmo srityse;

- dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Vilniaus miesto turizmo plėtros strategiją, teikia pasiūlymus dėl vietinio turizmo plėtojimo;

- dalyvauja plėtojant turizmo objektus ir plečiant miesto turizmo infrastruktūrą;

- kartu su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, valstybės ir nevyriausybinėmis organizacijomis inicijuoja, rengia ir vykdo tarptautinius projektus, Europos Sąjungos ir kitų finansinių šaltinių remiamus projektus turizmo plėtrai bei tarptautiniam bendradarbiavimui užtikrinti, pagal kompetenciją administruoja jų veiklą;

- koordinuoja Savivaldybės dvišalį bendradarbiavimą su užsienio šalių miestais ir strateginiais partneriais bei dalyvavimą tarptautinių organizacijų veikloje;

- kartu su komandiruojamo į užsienį asmens atstovaujamu Savivaldybės struktūriniu padaliniu inicijuoja, sudaro ir vykdo Savivaldybės atstovų oficialių vizitų į užsienį programas, padeda komandiruojamam asmeniui pasirengti komandiruotei;

- organizuoja ir vykdo oficialius užsienio delegacijų ir svečių priėmimus, sutikimus ir dalykinius susitikimus;

- renka, analizuoja ir teikia informaciją Savivaldybės struktūriniams padaliniams apie Vilniaus tarptautinį bendradarbiavimą, užsienio miestus ir tarptautines organizacijas, kitų miestų aktualią patirtį įvairiose srityje;

- dalyvauja vykdant finansinių išteklių, reikalingų turizmo ir užsienio bendradarbiavimo priemonėms finansuoti, poreikio planavimą;

- siekdamas plėtoti turizmo galimybes, bendradarbiauja su vietinėmis asociacijomis, įmonėmis, įstaigomis, mokslo struktūromis, klasteriais, kitomis savivaldybėmis;

- pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Savivaldybei Lietuvos Respublikos valstybės institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose, užsienio valstybių atitinkamose institucijose, regioninėse ir tarptautinėse organizacijose.

Viešosios ir privačios partnerystės skyrius ❯❯❯
Agnė Šataitė
Skyriaus vedėja
Nėra darbe


Žygimantas Račkys
Patarėjas


Darius Motiejūnas
Vyresnysis specialistas


Renata Trukanavičienė
Ekonomistė


Vaida Zarembiene
Vyresnioji specialistė

Skyriaus darbo laikas:
I - IV - 8:00 - 17:00 val.
V - 8:00 - 15:45 val.
Pietūs 12:00 - 12:45 val.

                                       

1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

1.1. skatinti didelės apimties projektų įgyvendinimą Administracijoje ir Savivaldybei pavaldžiose įmonėse ir įstaigose viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, užtikrinant didžiausią ekonominę naudą;

1.2. padėti Administracijai  ir Savivaldybei pavaldžioms įmonėms ir įstaigoms nusistatyti projektų, įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, poreikį;

1.3. skatinti informacijos sklaidą ir Administracijos ir Savivaldybės pavadžių įmonių ir įstaigų informuotumą apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės galimybes, naudą ir rizikas;

2. Skyrius vykdo šias funkcijas: 

2.1. analizuoja projektų, kurie galėtų būti  įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, įgyvendinimo galimybes ir tikslingumą;

2.2. konsultuoja Administraciją, Savivaldybei pavaldžias įmones ir įstaigas viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo, įgyvendinimo ir tikslingumo klausimais; 

2.3. rengia Administracijos teisės aktus, procedūras, politikas, skirtas projektų, įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės, vykdymui; 

2.4. bendradarbiauja su viešojo ir privataus sektorių partnerystės plėtrą ir vykdymą kuruojančiomis ir kontroliuojančios valstybės institucijomis, Lietuvos ir užsienio organizacijomis ar įstaigomis;

2.5. koordinuoja Administracijos ir pavaldžių įmonių ir įstaigų projektų, įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdų, planavimo, rengimo, įgyvendinimo, priežiūros procesus;

2.6. organizuoja ir vykdo Administracijos projektų, įgyvendinimų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, procedūras. Rengia procedūroms vykdyti reikalingus dokumentus, derina juos su atsakingomis institucijomis;

2.7. pagal skyriaus kompetenciją Administracijos pavedimu atstovauja Administracijai arba Savivaldybei valstybės ir savivaldybių institucijose, organizacijose;

2.8. teikia informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais žiniasklaidai, atsako į Savivaldybės tarybos narių, struktūrinių padalinių, Savivaldybės įmonių ir įstaigų paklausimus, pareiškimus bei skundus;

2.9. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

2.10. registruoja, tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, siekdamas užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Archyvą bei užtikrina dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;

2.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginį veiklos planą, teikia jo įgyvendinimo ataskaitas;

2.12. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 

2.13. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, prašymus, skundus ir rengia į juos atsakymus;

2.14. vykdo kitas skyriaus uždaviniams įgyvendinti reikalingas funkcijas taip pat Administracijos direktoriaus pavedimus.

 

Viešosios tvarkos skyrius ❯❯❯
Andžej Dinikis
Skyriaus vedėjas
Nėra darbe


Marius Urvikis
Skyriaus vedėjo pavaduotojas


Ernanda Kairienė
Vyriausioji specialistė


Domantas Dirgėla
Praktikantas

Viešosios tvarkos skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos strukturinis padalinys.


Pranešti apie Viešosios tvarkos pažeidimus galite tel. (8 5) 2197948 arba el. p. viesoji.tvarka@vilnius.lt 

 Darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 6 iki 23 val., penktadieniais nuo 6 iki 24 val., šeštadieniais nuo 00 iki 2 val. ir nuo 8 iki 24 val., sekmadieniais nuo 00 iki 2 val. ir nuo 8 iki 22 val.

Pagrindinės Viešosios tvarkos skyriaus funkcijos:

1. Patruliavimas savivaldybės teritorijoje, patikrinimų, reidų, tikslinių viešosios tvarkos užtikrinimo priemonių, prevencinių akcijų organizavimas ir vykdymas.

2. Administracinių nusižengimų tyrimas ir administracinės prievartos priemonių taikymas pagal kompetenciją ir suteiktus įgaliojimus vykdant: 

- Tvarkymo ir švaros taisyklių laikymosi kontrolę; 

- Atliekų tvarkymo taisyklių laikymosi kontrolę; 

- Kelių eismo taisyklėse įtvirtintų transporto priemonių sustojimo ir stovėjimo tvarkos reikalavimų laikymosi kontrolę; 

- Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir draudimų laikymosi kontrolę; 

- Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo bei kitų gyvūnų laikymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę; 

- Prekybos viešosiose vietose taisyklių laikymosi kontrolę; 

- sanitarijos ir higienos reikalavimų laikymosi kontrolę; 

- keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi tvarką reglamentuojančių teisės aktų laikymosi kontrolę; 

- draudimo laikyti neeksploatuojamas transporto priemones bendrojo naudojimo vietose laikymosi kontrolę; 

- draudimo viešosiose vietose gerti alkoholinius gėrimus laikymosi kontrolę; 

- draudimo vartoti tabako gaminius Savivaldybės tarybos nustatytose ir Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme numatytose vietose laikymosi kontrolę; 

- išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų laikymosi kontrolę; 

- kitų teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir draudimų, kurių priežiūra teisės aktais priskirta Skyriaus kompetencijos sričiai, laikymosi kontrolę.

3. Pranešimų, prašymų ir skundų Skyriui priskirtų veiklos sričių klausimais nagrinėjimas.


Viešosios tvarkos skyriaus nuostatai »

Viešųjų pirkimų skyrius ❯❯❯
Giedrius Krasauskas
Skyriaus vedėjas

Viešųjų pirkimų skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Darbo laikas:
I-IV 8.00-12.00, 12.45-17.00;
 V 8.00-12.00, 12.45-15.45

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI
1. tinkamai organizuoti Savivaldybės atliekamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;
2. tinkamai organizuoti Savivaldybės pirkimų, kuriems netaikomi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai, procedūras;
3. koordinuoti Savivaldybės administracijos struktūrinių dalinių bei Savivaldybės tarybos kontroliuojamų perkančiųjų organizacijų veiklą, skatinti tiekėjų konkurenciją, siekti, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojamos viešiesiems pirkimams skirtos lėšos, mažinti pirkimų organizavimo išlaidas;
4. vykdyti prevencines priemones viešųjų pirkimų srityje, siekiant didinti viešųjų pirkimų vykdymo efektyvumą bei mažinti Viešųjų pirkimų įstatymu nustatytos viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimų galimybę;
5. rengti viešuosius pirkimus reglamentuojančius Savivaldybės teisės aktus, sudarančius efektyvios viešųjų pirkimų veiklos pagrindą;
6. įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

Vyriausiojo miesto architekto skyrius ❯❯❯
Mindaugas Pakalnis
Skyriaus vedėjas


Rūta Matonienė
Vyresnioji patarėja
Nėra darbe
Kraštovaizdžio (miestovaizdžio), savivaldybės įsteigtų saugomų gamtinių teritorijų bei objektų, nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų planavimo ir projektavimo veiklos, bendrojo ir specialiojo planavimo veiklos, visuomenės informavimas šiose srityse


Ramunė Baniulienė
Patarėja
Kraštovaizdžio ir želdinių Vilniaus mieste klausimai


Dalia Bardauskienė
Patarėja


Giedrė Čeponytė
Patarėja


Tadas Jonauskis
Patarėjas


Milda Jurkė
Patarėja
Procesų optimizavimas, priskirti projektai.


Laura Griniuvienė
Vyriausioji specialistė


Olga Stravinskienė
Vyriausioji specialistė

Darbo laikas: I - IV - 8:30 - 17:30 val. V - 8:30 - 16:15 Pietūs: 12:30 - 13:15 val.

Formuoti Vilniaus miesto darnios urbanistinės plėtros strategiją ir politiką.

Įgyvendinti Savivaldybės politiką teritorijų planavimo, žemės reformos ir statinių projektavimo klausimais.

Administruoti teritorijų planavimo, Savivaldybės teritorijos bendrojo plano, detaliųjų, specialiųjų planų, sprendinių įgyvendinimą.

Užtikrinti kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo ir Savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų administravimą ir apsaugą.

Dalyvauti įgyvendinant informacinės visuomenės plėtrą.

Švietimo aplinkos skyrius ❯❯❯
Patricija Macijevska
Skyriaus vedėja


Jaroslav Kliukovski
Patarėjas
Vilniaus miesto švietimo įstaigų plėtra, projektavimas, statybos projektų planavimas bei jų įgyvendinimas.


Daiva Kasperaitienė
Vyriausioji specialistė


Valentas Kazlauskas
Vyriausiasis specialistas


Evelina Vilimienė
Vyresnioji specialistė


Loreta Žemaitienė
Vyriausioji specialistė


Dovilė Juknė
Specialistė


Švietimo aplinkos skyrius - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, kuris yra pavaldus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus vyriausiajam patarėjui, atsakingam už švietimo sritį.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. rengia pagal patvirtintas programas ir teikia nustatyta tvarka visų Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių ir kitų ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir formalųjį ugdymą papildančių įstaigų (toliau - Įstaigos) biudžeto projekto suvestinę;

2. pagal Įstaigų pateiktus duomenis atlieka išlaidų skaičiavimus ir rengia biudžeto programų sąmatų projektus;

3. rengia Skyriaus vykdomų programų biudžeto pajamų ir išlaidų sąmatas;

4. kontroliuoja Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų lėšų už teikiamas paslaugas surinkimą ir panaudojimą;

5. tikslina programų sąmatas, rengia pažymas apie biudžeto pakeitimus;

6. teikia Administracijos vyriausiajam patarėjui, atsakingam už švietimo sritį, susistemintą informaciją vidiniams valdymo poreikiams tenkinti, racionaliam finansinių išteklių panaudojimui ir kontrolei, optimaliems valdymo sprendimams priimti;

7. optimizuoja ir gerina Skyriaus reguliavimo sričiai pavaldžių biudžetinių ir kitų ugdymo įstaigų sričių komunikaciją bei veiklos procesus, įgyvendina švietimo politiką Savivaldybės švietimo srityje;

8. planuoja ir kontroliuoja specialiosios tikslinės dotacijos lėšas (mokymo lėšos) ir Savivaldybės biudžeto lėšas Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtose biudžetinėse ir kitose bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo bei formalųjį ugdymą papildančiose įstaigose, prognozuoja biudžeto įvykdymą, teikia pasiūlymus dėl galimo lėšų perskirstymo;

9. kontroliuoja Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtose biudžetinėse bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo bei formalųjį ugdymą papildančiose įstaigose pareigybių ir pareigybių sąrašų derinimą, siekiant neviršyti nustatyto darbo užmokesčio fondo;

10. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją: administruoja mokinių nemokamą maitinimą Savivaldybės įsteigtose mokyklose ir Savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose bei nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių Savivaldybės teritorijoje, aprūpinimą mokymo reikmenimis;

11. planuoja ir kontroliuoja kaimuose ir miesteliuose gyvenančių mokinių važiavimo į Savivaldybės teritorijoje esančias ugdymo įstaigas išlaidų kompensavimui skirtas Savivaldybės biudžeto lėšas;

12. administruoja mėnesinio mokesčio kompensavimą už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose;

13. koordinuoja ir kontroliuoja Europos Sąjungos, valstybės kapitalo investicijų ir kitų fondų ir Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą ugdymo įstaigų pastatų renovacijos, remonto ir modernizavimo projektuose;

14. koordinuoja statybos projektų planavimą, rengimą bei vykdo jų įgyvendinimo priežiūrą;

15. kuruoja Skyriaus reguliavimo sričiai priklausančių programų strateginius planus, sistemina su strateginiu planu susijusius finansinius duomenis;

16. analizuoja biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumą, prognozuoja laukiamą biudžeto įvykdymą, teikia pasiūlymus dėl galimo lėšų perskirstymo, įgyvendinant prioritetinius uždavinius;

Žemės tvarkymo ir administravimo skyrius ❯❯❯
Raimonda Rudukienė
Skyriaus vedėja


Rosita Dagilienė
Specialistė


Kristina Kakanytė
Vyresnioji specialistė
Nėra darbe
Buvusių rėžinių kaimų kartografinės medžiagos nagrinėjimas, grąžintinų natūra žemės sklypų projektavimas, prašymų nagrinėjimas dėl sutikimų tiesti inžinerinius tinklus.

1. Rengia ir įgyvendina Savivaldybės politiką žemės tvarkymo, žemės naudojimo, administravimo ir valdymo, žemės reformos, geodezijos bei kartografijos ir adresų suteikimo, keitimo ar panaikinimo, žemės mokesčio administravimo klausimais.

2. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą žemės restitucijos srityje – nagrinėja nuosavybės teisių į žemę atkūrimo dokumentus, priima sprendimus dėl žemės priskyrimo valstybės išperkamai žemei, rengia žemės sklypų, į kuriuos bus atkuriamos nuosavybės teisės, planavimo dokumentus.

3. Organizuoja ir kontroliuoja žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimą.

4. Organizuoja ir kontroliuoja viešosioms reikmėms – susisiekimo komunikacijoms, aikštėms, miestų miškams, parkams, skverams ir kitiems želdynams, bendrojo naudojimo teritorijoms, kultūros paveldo objektams ir vietovėms – reikalingų sklypų projektavimą.

5. Teikia siūlymus ir rengia dokumentus dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo Savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo ar nuosavybės teisėmis Žemės įstatymo nustatytais atvejais.

6. Teikia siūlymus ir rengia dokumentus dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų keitimo ir miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą žemėtvarkos planavimo srityje – nagrinėja ir rengia dokumentus, pagal kuriuos formuojami nauji ir pertvarkomi esami žemės sklypai, rengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, užtikrina žemės sklypų projektavimą pagal teritorijų planavimo dokumentus, teikia siūlymus dėl žemės naudojimo sąlygų nustatymo ar keitimo. Administruoja paslaugas Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje.

8. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo srityje, nerengiant teritorijų planavimo dokumentų.

9. Organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus miesto geodezinės ir kartografinės sistemos kūrimą, naudojimą, administravimą ir duomenų kaupimą.

10. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą suteikiant, keičiant ar naikinant adresus adresų objektams, suteikiant (keičiant) pavadinimus gatvėms ir kt.

11. Dalyvauja administruojant žemės mokestį.

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius ❯❯❯
Vilnius mano širdy. Kiekviena diena išskirtinė, kupina iššūkių ir galimybių. Man garbė dirbti Vilniui ir vilniečiams su nuostabia kolegų komanda.
Alma Jurčiukonienė
L. e. skyriaus vedėjo pareigas


Dirbti Vilniaus miestui – tai kai eilinė tavo darbo diena vilniečiui gali tapti viena iš reikšmingiausių dienų gyvenime.
Kristina Kalesnykienė
Patarėja
Konkursų ir veiklos vertinimo organizavimas.


Smagu matyti kaip keičiasi tavo gimtasis miestas ir žinoti, kad tu prie to prisidedi, nors ir netiesiogiai.
Rita Galkauskienė
Vyriausioji specialistė
Veiklos valdymas


Neseniai Vilnius tapo mano namais, tvirtu pagrindu po kojomis. Dirbti kartu su Vilniaus kūrėjais (-omis) - puiki patirtis ir galimybė pamatyti miesto užkulisius.

Monika Mandravickaitė
Vyresnioji specialistė
Vidinės komunikacijos specialistė


Prasminga darbo diena – „pridėtinė vertė“ rytojaus Vilniui ir vilniečiui. To kasdien siekiame kartu su mūsų šaunia komanda.
Justina Mušauskienė
Vyriausioji specialistė


Atvykusi gyventi į Vilnių supratau, kad tai mano ateities miestas, kuriame noriu dirbti ir kurti pridėtinę vertę Vilniaus gyventojams. Dirbdama Vilniaus miesto savivaldybėje didžiuojuosi turėdama galimybę prisidėti prie nuostabių kolegų būrio, nes kartu mes galime sukurti vieną patraukliausių žmogui Europos miestų ir sostinių!

Austė Novikovaitė
Specialistė
Skyriaus veiklos administravimas


Kiekvieną rytą pradedant darbus Vilniui apima pasididžiavimo ir pagarbos jausmas, savo darbe matau prasmę ir jaučiuosi reikalinga.
Asta Ramanauskienė
Vyriausioji specialistė


Miesto tikslas – padaryti laimingą ten gyvenantį žmogų“ (A. Kaušpėdas). Džiaugiuosi gyvendama sostinėje ir kasdieniu darbu siekiu, jog laimingi kolegos kurtų geresnį Vilnių miesto gyventojams bei svečiams.
Rasa Urbanavičiūtė
Vyriausioji specialistė
Mokymų organizavimas

Darbo laikas: I - V - 7.30 - 18:00 val.

Įgyvendina žmogiškųjų išteklių valdymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje;

vykdo Savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei Savivaldybei priklausančių įstaigų ir įmonių vadovų administravimą;

padeda planuoti lėšas Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčiui bei kitoms išmokoms;

organizuoja Tarybos ir mero sekretoriato, Administracijos valstybės tarnautojų ir Savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų vadovų veiklos vertinimą;

analizuoja Tarybos ir mero sekretoriato, Administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių įstaigų nuostatus, pareigybių aprašymus, konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus, teikia pastabas, siūlymus ir išvadas dėl nuostatų ir pareigybių aprašymų tvirtinimo, keitimo ar papildymo;

organizuoja konkursus ir atrankas į Administracijos, Tarybos sekretoriato darbuotojų, Savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir įmonių vadovų, savivaldybei pavaldžių įmonių valdybos narių pareigas ir užtikrina jų vykdymą pagal numatytas procedūras;

padeda struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo valdymą, adaptavimą ir integravimą Administracijoje;

formuoja personalo mokymo ir ugdymo prioritetus bei organizuoja kvalifikacijos kėlimą:

organizuoja studentų mokomąsias praktikas Administracijoje;

atlieka Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių ir Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymų nuostatų įgyvendinimo Savivaldybės institucijose ir Administracijoje priežiūrą;

renka, analizuoja duomenis priskirtos veiklos klausimais ir teikia Savivaldybės merui ir Administracijos direktoriui atskaitas, išvadas ir  siūlymus dėl Administracijos veiklos valdymo tobulinimo, vidinių procesų optimizavimo, organizacinės kultūros ir personalo politikos formavimo, darbo apmokėjimo ir motyvacinių sistemų tobulinimo, Administracijos struktūros, Administracijos nuostatų koregavimo, didžiausio leistino Administracijos darbuotojų skaičiaus nustatymo, naujų darbuotojų pritraukimo strategijos, personalo karjeros ir rotacijos galimybių; darbo sąlygų ir mikroklimato gerinimo, inicijuoja ir kontroliuoja atitinkamų priemonių įgyvendinimą, reikalingų teisės aktų parengimą, pakeitimą ar papildymą;

organizuoja ir kontroliuoja valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo procedūrų aprašų rengimą, keitimą ar papildymą, konsultuoja Administracijos padalinius, vykdančius valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas dėl valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo procedūrų bei kitais klausimais;

konsultuoja  savivaldybės vadovybę ir Administracijos struktūrinius padalinius priskirtos veiklos klausimais.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams