Struktūra ir kontaktai

Žemės tvarkymo ir valdymo poskyris

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Vaida Masytė-Pavasarienė
Poskyrio vedėja
Konsultacijos telefonu pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 16:00 val. iki 17:00 val.


Giedrė Avulienė
Vyriausioji specialistė


Anžela Boravska
Vyriausioji specialistė
Konsultacijos telefonu d. d. 13.00-14.00


Rita Cininienė
Vyresnioji specialistė


Kristina Einorienė
Vyresnioji specialistė
Konsultacijos telefonu darbo dienomis nuo 14 iki 15 val.


Vilma Gargasienė
Vyresnioji specialistė
Konsultacijos telefonu darbo dienomis nuo 9 iki 10 val.


Neringa Jarašūnienė
Vyresnioji specialistė
Nagrinėja parengtus žemės sklypų FPP. Konsultacijos telefonu d.d. 9.00-10.00


Raminta Kaušakė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe
Konsultacijos telefonu: I-V - 13-14 val.


Milena Matulevičienė
Vyresnioji specialistė
Konsultacijos telefonu I - V 9.00-10.00


Daiva Petrovskaja
Vyriausioji specialistė
Konsultacijos telefonu d. d. 9-10 val.


Lina Smirnovaitė
Vyriausioji specialistė
Konsultacijos telefonu d. d. 14.00 - 15.00


Oksana Valaikienė
Vyriausioji specialistė
Konsultacijos telefonu d. d. 9.00-10.00 val.

Žemės tvarkymo ir valdymo poskyris yra Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus struktūrinis padalinys.

1. Rengia ir įgyvendina Savivaldybės politiką žemės valdos (žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo) projektų organizavimo, rengimo, žemės naudojimo, tvarkymo, valdymo ir disponavimo klausimais, užtikrina žemės valdos projektų rengimą, derinimą bei tvirtinimą.

2. Organizuoja ir kontroliuoja žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimą.

3. Teikia siūlymus ir rengia dokumentus dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo ar nuosavybės teisėmis Žemės įstatymo nustatytais atvejais.

4. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą savivaldybės naudojamų ir (ar) funkcijoms atlikti reikalingų sklypų valdymo srityje: rengia dokumentus dėl valstybinės žemės panaudos sutarčių sudarymo, rengia sutikimus dėl inžinerinių komunikacijų įrengimo savivaldybės sklypuose ir pan.

5. Teikia siūlymus ir rengia dokumentus dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo ir tikslinimo ir miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą žemės tvarkymo mėgėjų sodų bendrijų teritorijose srityje (rengiant žemės sklypų (teritorijų) formavimo ir pertvarkymo projektus, keičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir kt.).

7. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą žemės sklypų projektavimo pardavimui ir nuomai srityje: nagrinėti ir rengti dokumentus, pagal kuriuos formuojami sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį, bei esami žemės sklypai didinami laisvoje valstybinėje žemėje prijungiant įsiterpusius laisvos valstybinės žemės plotus.

8. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą žemės sklypų pertvarkymo srityje – nagrinėja ir rengia dokumentus, pagal kuriuos esami žemės sklypai sujungiami, padalijami, atidalijami ar perdalijami, rengiant žemės sklypų (teritorijų) formavimo ir pertvarkymo projektus.

9. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo nustatymo ir (ar) keitimo, nerengiant teritorijų planavimo dokumentų, srityje.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams