Struktūra ir kontaktai

Tarybos ir mero sekretoriatas

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius,

Inga Bogomolnikova
Vyresnioji patarėja


TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

 • organizuoti mero, mero pavaduotojų, Tarybos, Tarybos frakcijų vadovų sueigos, Tarybos komitetų, komisijų posėdžius, pasitarimus ir pateikti jiems dokumentus;
 • registruoti Tarybos sprendimų projektus, skelbti juos Savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, su sprendimų projektais supažindinti Tarybos, Tarybos komitetų, komisijų, Tarybos frakcijų vadovų sueigos narius, Administraciją, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą, Vyriausybės atstovą;
 • komplektuoti Tarybos sprendimų projektus ir rengimo dokumentus, formuoti posėdžius Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys", pateikti sprendimų projektus ir rengimo dokumentus Tarybos nariams, Administracijai, Vyriausybės atstovui, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai tarnybai;
 • rašyti mero, mero pavaduotojų, Tarybos, jos komitetų, komisijų, Frakcijų vadovų sueigų posėdžių ir pasitarimų protokolus;
 • registruoti Tarybos sprendimus informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys”, juos publikuoti, perduoti informaciją apie priimtus Tarybos sprendimus spausdinti vietinėje spaudoje;
 • koordinuoti Tarybos visuomeninių komisijų veiklą;
 • sudaryti ir derinti mero, mero pavaduotojų, Tarybos komitetų pirmininkų, Tarybos kolegijos narių, Tarybos sekretoriaus darbotvarkių projektus;
 • analizuoti gautus dokumentus ir informuoti vadovus apie gautų dokumentų turinį, teikti išvadas ir pasiūlymus;
 • dalyvauti mero, mero pavaduotojų, Tarybos kolegijos narių, Tarybos komitetų pirmininkų rengiamuose pasitarimuose, gyventojų priėmimuose pas merą, mero pavaduotojus, Tarybos komitetų pirmininkus, rengti vadovų susitikimus su miesto bendruomene, dirbti komisijose, darbo grupėse;
 • rengti Tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus,
 • nustatyta tvarka teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • derinti ir organizuoti mero, mero pavaduotojų, Tarybos ir Tarybos kolegijos narių, Tarybos komitetų pirmininkų dalyvavimą Valstybės, miesto šventėse, jubiliejiniuose renginiuose, naujų objektų atidarymuose pagal protokolo reikalavimus;
 • organizuoti, derinti, rengti mero, mero pavaduotojų, Tarybos kolegijos narių, Tarybos komitetų pirmininkų sveikinimų, padėkų projektus įvairioms institucijoms, mokslo, kultūros, švietimo, visuomenės veikėjams, investuotojams, miesto bendruomenės nariams;
 • organizuoti ir aptarnauti Vilniaus ir Kauno dvimiesčio strateginio planavimo komisijos, Dvimiesčio regioninės plėtros tarybos ir kitų kolegialių institucijų darbą, organizuoti Vilniaus ir Kauno dvimiesčio idėjos populiarinimą;
 • pagal kompetenciją palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucijomis, Savivaldybės administracijos daliniais, Vilniaus miesto bendruomene.

Tarybos sekretoriatas pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį dirba nuo 8 val. 30 min. iki 17 val. 30 min., o penktadienį – nuo 8 val. 30 min. iki 16 val. 15 min. Pietų pertraukos laikas visomis darbo dienomis – nuo 12 val. 30 min. iki 13 val. 15 min. Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.

Tarybos posėdžių rengimo grupė ❯❯❯
Rūta Antanavičienė
Vyriausioji specialistė


Agnė Bernotaitė
Vyriausioji specialistė


Inga Jakelienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe


Lina Matulaitė
Vyriausioji specialistė


Nijolė Milašienė
Vyriausioji specialistė


Alma Plerpaitė
Vyriausioji specialistė


Gintarė Sladkevičiūtė
Vyriausioji specialistė


Aušra Švilpienė
Vyriausioji specialistė


Tarybos posėdžių rengimo grupė yra Tarybos ir mero sekretoriato struktūrinis padalinys.

Vadovybės padėjėjų, referentų ir protokoluotojų grupė ❯❯❯
Austėja Brasiūnaitė
Sekretorė referentė


Mantas Jurgelaitis
Sekretorius referentas


Vaida Sakalinskienė
Vyriausioji specialistė


Emilė Balodytė
Sekretorė referentė


Živilė Gomienė
Sekretorė referentė


Alma Gudiškytė-Balnionė
Sekretorė referentė


Linas Karpauskas
Sekretorius referentas


Inga Kirdonienė
Vyriausioji specialistė


Mano meilę ir tarnystę Vilniui geriausiai iliustruoja Č. Milošo eilės: „Niekad tavęs, mieste, negalėjau palikti“. 

Justyna Kozlovskaja
Vyriausioji specialistė
Mero pavaduotojo Valdo Benkunsko padėjėja


Vanda Kravčionok
Sekretorė referentė


Kristina Mačiekienė
Sekretorė referentė


Ingrida Nartautaitė
Vyriausioji specialistė


Kurti, padėti, mokytis, tobulėti – visa tai man reiškia darbą Vilniui ir dėl Vilniaus.

Gera prisidėti prie jo klestėjimo! Vilnius man – asmeninio augimo ir atradimų miestas.

Vaida Plavinskaitė
Mero padėjėja


Patricija Radzevič
Sekretorė referentė


Arūnė Sirvydytė
Vyriausioji specialistė


Gintarė Stakėnaitė
Sekretorė referentė


Ana Staševičienė
Sekretorė referentė


"Mėgti tai, ką darai, ir jausti, kad tai yra svarbu, - ar gali būti kas šauniau už tai?" (Katharine Graham)

Irena Turkevičienė
Mero padėjėja


Vadovybės padėjėjų, referentų ir protokoluotojų grupė yra Tarybos ir mero sekretoriato struktūrinis padalinys.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams