Struktūra ir kontaktai

Aprūpinimo ir transporto skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Asta Lukoševičienė
Skyriaus vedėja


Mariuš Avlas
Vyresnysis specialistas


Milda Baguckaitė
Vyresnioji specialistė


Magda Baikštytė-Kščenavičienė
Vyresnioji specialistė


Stepas Jankauskas
Vyresnysis specialistas


Andžej Matusevič
Vyresnysis specialistas


Darius Niūklys
Specialistas


Andrius Pupkevičius
Vyresnysis specialistas


Orinta Skardžiuvienė
Vyresnioji specialistė


Igor Tresnickij
Vyriausiasis specialistas


Valdas Andrijauskas
Vairuotojas
Nėra darbe


Viktor Borkovskij
Pastatų techninės priežiūros darbininkas


Valdas Klenovskis
Vairuotojas


Oleg Krivorukij
Vairuotojas


Dalius Šukys
Vairuotojas

Aprūpinimo ir transporto skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Pastato ūkis

Pastato priežiūra ir eksploatacija
UAB „Dussmann service“ atlieka Savivaldybės administracinio pastato eksploatavimo paslaugas (šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas, el. instaliacija, vandentiekis, priešgaisrinė sistema, baldų perkėlimas).
El. p. [email protected]
Tel. +370 5 211 2309
Mob. +370 610 39170


UAB Ciklonas

Kopijavimo paslaugų centras
Konstitucijos pr. 3-131, LT-09601 Vilnius
(Vilniaus miesto savivaldybės patalpose)
El. p. [email protected]
Tel. +370 5 211 2619
Mob. tel. +370 652 73900


Pastato apsauga

El. p. [email protected]
Tel. +370 5 211 2086
Mob. tel. +370 608 07005

Skyriaus tikslas – užtikrinti efektyvų Savivaldybės ūkinį ir materialinį aprūpinimą, tinkamai rūpintis darbuotojų sauga ir sveikata.

Uždaviniai:
1. Organizuoti efektyvų Savivaldybės administracijos aprūpinimą materialinėmis, techninėmis ir transporto priemonėmis;
2. organizuoti tinkamą Savivaldybės administracijos naudojamų administracinių pastatų ir patalpų, inžinerinių sistemų priežiūrą ir smulkų einamąjį remontą;
3. tinkamai organizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones Savivaldybės administracijoje ir vykdyti šių priemonių įgyvendinimo kontrolę.

Funkcijos:
1. Aprūpina Savivaldybę ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turtu;
2. išduoda kanceliarines, ūkines priemones, inventorių ir kitas materialines vertybes;
3. pagal kompetenciją atlieka Savivaldybės rengiamų iškilmingų priėmimų, minėjimų, konferencijų ir kitų renginių aptarnavimą;
4. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybinės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimą teisės aktų nustatyta tvarka;
5. kontroliuoja Savivaldybės administracijos pastato naudojamų patalpų priežiūrą, teikia administracijos direktoriui siūlymus dėl jų remonto;
6. organizuoja Savivaldybės administracijos patalpų apsaugą, užtikrina administraciniame pastate viešosios tvarkos palaikymą;
7. prižiūri priešgaisrinę apsauginę signalizaciją;
8. atlieka naujai priimtų Savivaldybės administracijos darbuotojų įvadinį instruktavimą priešgaisrinės saugos klausimais;
9. organizuoja priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi Savivaldybės patalpose, kuriuose yra Savivaldybės administracijos skyriai;
10. organizuoja priešgaisrinių priemonių Savivaldybės naudojamoms patalpoms įsigijimą ir priežiūrą;
11. organizuoja tarnybinių automobilių paskirstymą ir naudojimą pagal poreikį.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams