Struktūra ir kontaktai

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos komisijos

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Strateginio planavimo komisija ❯❯❯

Miestas padaro stebuklą – jis sujungia daugybės žmonių energiją, iš kiekvieno išgauna tai, ką jis ar ji moka geriausiai, ir nukreipia šią energiją kūrybai. Man teikia didžiulį džiaugsmą, kai aš matau, kaip laisvi žmonės padaro neįmanomus dalykus ir patys yra laimingi. Mane supanti aplinka man yra mano dalis – aš noriu, kad ji būtų vis gražesnė, žalesnė ir jaukesnė.

Remigijus Šimašius
Komisijos pirmininkas


Rikantas Aukškalnis
Narys
Darbo partijos frakcijos atstovas


Vilnius visada buvo miestas, kuris yra atviras. Atviras idėjoms, žmonėms, skirtumams, pokyčiams. Dirbu Vilniui tam, kad galėčiau būti viso to dalimi – kad idėjos būtų įgyvendintos, žmonės laimingi, skirtumai būtų ne tik toleruojami, bet ir branginami, o pokyčiai visuomet atneštų ką nors gero.Miestą kuriame visi. Miesto sėkmė yra priklausoma nuo stipresnės energijos dalykų, šaltinių, kurie priverčia miestą suvibruoti. Man smagu matyti, kaip miestas „suspurda“, atsiveria naujovėms, kaip energijos ir kūrybos Vilniuje vis daugėja – švietime, versle, architektūroje.Deimantė Rimkutė
Narė


Edita Tamošiūnaitė
Narė


Kristina Mačiekienė
Komisijos sekretorė

Strateginio planavimo komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-1970.

Sutarties su UAB „KTVG“ vykdymo priežiūros komisija ❯❯❯
Edita Tamošiūnaitė
Komisijos pirmininkė


Vytautas Budreika
Pirmininko pavaduotojas


Linas Kvedaravičius
Narys


Žilvinas Šilgalis
Narys


Nijolė Milašienė
Komisijos sekretorė

Sutarties su UAB „KTVG“ vykdymo priežiūros komisijos darbo nuostatai patvirtinti 2013 m. liepos 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu 1-1301.

Vilniaus miesto Nevyriausybinių organizacijų taryba ❯❯❯
Modestas Bastys
Pirmininkas
VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“


Sondra Jendovickaitė-Krasovska
Narė
Nėra darbe


Akvilė Budreckytė
Narė


Agnė Černiauskaitė
Narė


Neringa Kleniauskienė
Narė


Artūras Rudomanskis
Narys


Ginta Žemaitaitytė
Narė

Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtis patvirtinta 2019 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimu Nr. 1-238

2020 m. gruodžio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimas Nr. 1-769
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO

2020 m. spalio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimas Nr. 1-692
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2020 m. liepos 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimas Nr. 1-604
DĖL VILNIAUS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO


Daugiau apie NVO tarybą (Nevyriausybinių organizacijų tarybą) »

(Posėdžių protokolai, straipsniai)

Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos darbo nuostatai patvirtinti 2020 m. liepos 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimu Nr. 1-604.

Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryba ❯❯❯
Lukas Eigėlis
Pirmininkas
Vilniaus jaunimo organizacijos sąjungos „Apskritas stalas“ atstovas


Deimantė Rimkutė
Pirmininko pavaduotoja


Vilija Gucevičiūtė
Narė


Žygimantas Lukša
Narys
Vilniaus jaunimo organizacijos sąjungos „Apskritas stalas“ atstovas


Emilis Mikulskis
Narys
Vilniaus jaunimo organizacijos sąjungos „Apskritas stalas“ atstovas


Aistė Rinkevičiūtė
Narė
Vilniaus jaunimo organizacijos sąjungos „Apskritas stalas“ atstovė


Artūras Rudomanskis
Narys
Vilniaus jaunimo organizacijos sąjungos „Apskritas stalas“ atstovas


Ričardas Spiečius
Narys
Vilniaus jaunimo organizacijos sąjungos „Apskritas stalas“ atstovas


Gita Kondrotaitė
Komisijos sekretorė

Posėdžiai »


Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryba (Jaunimo taryba) įsteigta siekiant formuoti, koordinuoti bei įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo politiką. Jaunimo taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš Savivaldybės institucijų atstovų bei jaunimo organizacijų atstovų, kuriuos deleguoja regioninė jaunimo organizacijų taryba – Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“. 

 Jaunimo tarybos tikslai yra šie:
- padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse;
- koordinuoti Savivaldybės jaunimo politiko įgyvendinimą;
- užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą sprendžiant jiems aktualius klausimus;
- stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.

Jaunimo taryba sudaroma Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui, posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne anksčiau kaip kartą per tris mėnesius. Jaunimo tarybos sprendimai yra vieši.

Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos posėdžių protokolai »

Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos nuostatai, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 1-958

Vilniaus miesto savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba ❯❯❯
Vilniaus miesto savivaldybės Bendruomeninių organizacijų taryba ❯❯❯
Eleonora Kasperūnienė
Komisijos pirmininkė


Edita Tamošiūnaitė
Narė


Romasis Vaitekūnas
Narys
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys


Sondra Jendovickaitė-Krasovska
Narė
Nėra darbe


Martynas Demšė
Narys


Renata Gelažauskienė
Narė


Rasa Kavaliauskaitė
Narė


Edita Kavaliauskienė
Narė


Remigijus Samuilevičius
Narys


Alma Gudiškytė-Balnionė
Komisijos sekretorė

Vilniaus miesto savivaldybės Bendruomeninių organizacijų taryba sudaryta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-237.


Bendruomeninių organizacijų tarybos pranešimai ir protokolai »

Vilniaus miesto savivaldybės Bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-166.

Vilniaus miesto savivaldybės Gyventojų slaugos ir globos reikalų komisija ❯❯❯
Renata Cytacka
Komisijos pirmininkė


Rikantas Aukškalnis
Narys
Darbo partijos frakcijos atstovas


Rita Balčiūnienė
Narė


Angelė Jakavonytė
Narė
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovė


Aušra Švilpienė
Komisijos sekretorė

Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų slaugos ir globos reikalų komisijos darbo nuostatai patvirtinti 2011 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimu Nr. 1-170.

Vilniaus miesto savivaldybės Gyvūnų globos ir apsaugos komisija ❯❯❯
Violeta Podolskaitė
Pirmininkė


Sergej Popov
Narys
Darbo partijos frakcijos atstovas


Gintarė Sladkevičiūtė
Komisijos sekretorė

Vilniaus miesto savivaldybės gyvūnų globos ir apsaugos komisijos darbo nuostatai patvirtinti 2011 m. gegužės 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimu Nr. 1-67. Komisijos sudėtis patvirtinta 2019 m. gegužės 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimu Nr. 1-33.
Vilniaus miesto savivaldybės Narkotikų kontrolės komisija ❯❯❯
Vincas Jurgutis
Komisijos pirmininkas


Kamilė Šeraitė
Pirmininko pavaduotoja


Balys Bardauskas
Narys


Angelė Jakavonytė
Narė


Gžegož Sakson
Narys


Jonas Bartlingas
Narys
Nėra darbe


Miestas - žmogui, žmogus - miestui!Erik Jalovik
Narys


Sondra Jendovickaitė-Krasovska
Narė
Nėra darbe


Guoda Ropaitė-Beigė
Narė


Saulius Čaplinskas
Narys


Tatjana Černiavskienė
Narė


Emilija Gaidytė
Narė


Svetlana Kulšis
Narė


Leokadija Kutkauskienė
Narė


Jevgenijus Liepis
Narys


Aušra Švilpienė
Komisijos sekretorė

Vilniaus miesto savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos darbo nuostatai, patvirtinti 2015 m. liepos 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimu Nr. 1-92

Vilniaus miesto savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisija ❯❯❯
Ginta Žemaitaitytė
Komisijos pirmininkė


Brigita Guobė
Pirmininko pavaduotoja


Eglė Čaplikienė
Narė


Jonas Bartlingas
Narys
Nėra darbe


Algimantas Arbočius
Narys


Inga Minkevičienė
Narė


Algė Nariūnienė
Narė


Birutė Šapolienė
Narė


Nijolė Zenkevičiūtė
Narė


Inga Jakelienė
Komisijos sekretorė

Vilniaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos darbo nuostatai patvirtinti 2010 m. spalio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimu Nr. 1-1769 (2019 m. gegužės 2 d. Nr. 1-7 redakcija).

Vilniaus miesto savivaldybės Privatizavimo komisija ❯❯❯
Gediminas Jaunius
Komisijos pirmininkas
Laisvės partijos frakcijos atstovas


Rikantas Aukškalnis
Pirmininko pavaduotojas
Darbo partijos frakcijos atstovas


Andrius Katinas
Narys
Laisvės partijos frakcijos atstovas


Taurimas Valys
Narys
Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos frakcijos atstovas


Lina Matulaitė
Komisijos sekretorė

Vilniaus miesto savivaldybės Privatizavimo komisijos nuostatai, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-455.

Vilniaus miesto savivaldybės Šeimos ir vaiko gerovės komisija ❯❯❯
Vilija Gucevičiūtė
Komisijos pirmininkė


Goda Krukauskienė
Pirmininko pavaduotoja


Nadežda Buinickienė
Narė
Nėra darbe


Kristina Paulikė
Narė


Ieva Pažusienė
Narė


Eglė Vanagienė
Narė


Inga Jakelienė
Komisijos sekretorė

Šeimos ir vaiko gerovės komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-241

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šie nuostatai nustato prie Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veikiančios Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) šeimos ir vaiko gerovės komisijos (toliau – komisija) uždavinius, funkcijas, teises ir darbo reglamentavimą.
2. Komisijos tikslas – padėti įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės funkcijas, kuriant šeimai palankią aplinką Vilniaus miesto savivaldybėje, stiprinti Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių, bendradarbiavimą:
2.1. šeimos ir vaiko gerovės plėtros politikos ir strategijos formavimo, prioritetų nustatymo, šeimai ir vaikams draugiškų iniciatyvų skatinimo, vaikų švietimo, sveikatos ir saugumo, vaikus auginančių šeimų būsto, darbo rinkos ir šeimos suderinamumo klausimais;
 2.2. dėl prioritetų nustatymo ugdant vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenybės tapatumo ir priklausymo bendruomenei jausmą, atsakomybės už savo poelgius supratimą, pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms.
3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų Organizacijos 1989 metų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymu ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.  

II. KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
4. Komisijos uždaviniai ir funkcijos yra:
4.1. įtraukti bendruomenę į šeimos ir vaiko gerovės plėtros sistemos Savivaldybėje formavimą;
4.2. teikti siūlymus Savivaldybės tarybai arba kitoms Savivaldybės institucijoms dėl šeimos ir vaiko gerovės politikos, strategijos formavimo ir prioritetų nustatymo bendruomenėje;
4.3. teikti siūlymus Savivaldybės tarybai arba kitoms Savivaldybės institucijoms dėl šeimos stiprinimo prioritetinių krypčių nustatymo, šeimos stiprinimo programų ir priemonių įgyvendinimo;
4.4. teikti siūlymus Savivaldybės tarybai arba kitoms Savivaldybės institucijoms dėl vaiko gerovės reikalų pažeidimų prevencijos priemonių rengimo ir įgyvendinimo bendruomenėje;
4.5. teikti Savivaldybės tarybai siūlymus dėl prevencinio ir socialinio darbo su probleminėmis šeimomis organizavimo ir esamų paslaugų šeimai gerinimo, dėl socialinės pagalbos teikimo smurtą patyrusiems vaikams, vaikams, turintiems elgesio sutrikimų ar išgyvenantiems krizę;
4.6. teikti Savivaldybės tarybai arba kitoms Savivaldybės institucijoms siūlymus dėl socialinių, sveikatos, ugdymo, mokymo ir dorovinių problemų sprendimo ir kitus siūlymus, padedančius Savivaldybėje sukurti efektyviai veikiančią šeimos ir vaiko gerovės sistemą;
4.7. analizuoti, stebėti ir vertinti Savivaldybės teisės aktų, sąlygojančių šeimų padėtį Savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą.  

III. KOMISIJOS TEISĖS 
5. Komisija, vykdydama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
5.1. dalyvauti Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių posėdžiuose, kuriuose svarstomi šeimos ir vaiko gerovės bei apsaugos klausimai;
5.2. gauti iš valstybės, Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės įstaigų informaciją šiuose nuostatuose numatytoms funkcijoms vykdyti. 

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
6. Komisijos vardinę sudėtį ir jos nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.
7. Komisija dirba visuomeniniais pagrindais. Komisija susideda iš komisijos pirmininko, pirmininko pavaduotojo, sekretoriaus ir narių. Jai vadovauja pirmininkas, jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas.
8. Komisijos pirmininkas:
8.1. planuoja ir organizuoja komisijos darbą ir atsako už jos veiklą;
8.2. nustato komisijos posėdžio laiką ir vietą, sudaro komisijos posėdžių darbotvarkę ir jiems pirmininkauja;
8.3. pasirašo komisijos posėdžio protokolą ir kitus su komisijos veikla susijusius dokumentus;
8.4. kontroliuoja komisijos siūlymų ir išvadų pateikimą Savivaldybės tarybai;
8.5. veikia komisijos vardu, atstovauja jai Savivaldybės taryboje, kitose institucijose ir organizacijose arba įgalioja tai daryti kitus komisijos narius.
9. Komisijos sekretorius:
9.1. informuoja komisijos narius apie posėdžio laiką, vietą ir pateikia posėdžio darbotvarkę;
9.2. parengia ir pateikia komisijai svarstomu klausimu būtinus dokumentus;
9.3. rašo posėdžio protokolą;
9.4. pasirašo komisijos posėdžio protokolą;
9.5. organizuoja komisijos siūlymų ir išvadų pateikimą Savivaldybės tarybai.
10. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Posėdžiai protokoluojami.
11. Komisija svarstomu klausimu priima sprendimą. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų jos narių. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.
12. Komisijos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kas 3 mėnesius. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Komisija kartą per metus už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai.
14. Komisija nėra juridinis asmuo. Komisijos nariams už darbą komisijoje nemokama.
15. Komisiją techniškai aptarnauja Vilniaus miesto savivaldybės administracija.
16. Šie nuostatai gali būti keičiami, papildomi ar panaikinami Savivaldybės tarybos sprendimu. 

______________

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija ❯❯❯
Vydūnas Sadauskas
Pirmininkas


Alfonsas Ambrazas
Narys


Eugenijus Bulavas
Narys
Lazdynų seniūnijos bendruomenės atstovas


Jonas Viesulas
Narys


Gintarė Sladkevičiūtė
Komisijos sekretorė

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatai, patvirtinti 2020 m. rugpjūčio 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimu Nr. 1-635.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisija ❯❯❯
Tomas Seikalis
Pirmininkas


Rita Balčiūnienė
Narė


Gžegož Sakson
Narys


Kęstutis Bingelis
Narys


Galina Chatkevič
Narė


Juozas Jakavičius
Narys


Danutė Rainienė
Narė


Tatjana Rusenko
Sekretorė
Nėra darbe
Atsakingoji sekretorė


Alma Plerpaitė
Komisijos sekretorė

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos darbo nuostatai patvirtinti 2016 m. vasario 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimu Nr. 1-347.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisija ❯❯❯
Gediminas Jaunius
Komisijos pirmininkas


Kamilė Šeraitė
Pirmininko pavaduotoja


Vilnius man yra įkvėpimo šaltinis! Kai tai atrandi, supranti - kad jo istorija, žmonės, gamta ir kultūra yra verti pačių geriausių visų mūsų pastangų. Kurti, puoselėti, saugoti ir grožėtis juo - toks yra mano moto.

Renalda Rutkauskaitė-Preskienienė
Narė


Andrius Bakšys
Narys
Lietuvos architektų sąjungos narys, architektas


Laimutis Bilkis
Narys
Lietuvių kalbos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas


Norbertas Černiauskas
Narys
Dr., Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorius


Marius Ėmužis
Narys
Dr., Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto mokslininkas


Kęstas Kirtiklis
Narys
Dr., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentas, filosofas


Mantas Olšauskas
Narys
architektas


Ūla Marija Tornau
Narė
Dr., Šiuolaikinio meno centro parodų kuratorė


Edita Utarienė
Narė
Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė


Lina Matulaitė
Komisijos sekretorė

Istorinės atminties komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 1-250.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Peticijų komisija ❯❯❯
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Veiklos reglamento redakcinė komisija ❯❯❯
Renata Cytacka
Komisijos pirmininkė


Deimantė Rimkutė
Narė


Aušra Švilpienė
Komisijos sekretorė

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos darbo nuostatai patvirtinti 2012 m. gegužės 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimu Nr. 1-544.

Vilniaus romų integracijos į visuomenę darbo grupė ❯❯❯

Miestą kuriame visi. Miesto sėkmė yra priklausoma nuo stipresnės energijos dalykų, šaltinių, kurie priverčia miestą suvibruoti. Man smagu matyti, kaip miestas „suspurda“, atsiveria naujovėms, kaip energijos ir kūrybos Vilniuje vis daugėja – švietime, versle, architektūroje.Eglė Čaplikienė
Narė


Nijolė Milašienė
Komisijos sekretorė

VšĮ Vilniaus technologijų ir meno centro priežiūros komisija ❯❯❯
Vincas Jurgutis
Komisijos pirmininkas


Lina Matulaitė
Komisijos sekretorė

Vilniaus miesto savivaldybės 2014 m. spalio 24 d. Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. A466-2521(2.14.42-AD4), sudarytos su viešąja įstaiga Vilniaus technologijų ir meno centru, priežiūros komisija sudaryta Vilniaus miesto savivaldybės mero 2019 m. liepos 22 d. potvarkiu Nr. 22-178/19.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams