Struktūra ir kontaktai

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos komisijos

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Strateginio planavimo komisija ❯❯❯

Miestas padaro stebuklą – jis sujungia daugybės žmonių energiją, iš kiekvieno išgauna tai, ką jis ar ji moka geriausiai, ir nukreipia šią energiją kūrybai. Man teikia didžiulį džiaugsmą, kai aš matau, kaip laisvi žmonės padaro neįmanomus dalykus ir patys yra laimingi. Mane supanti aplinka man yra mano dalis – aš noriu, kad ji būtų vis gražesnė, žalesnė ir jaukesnė.

Remigijus Šimašius
Komisijos pirmininkas


Rikantas Aukškalnis
Narys
Darbo partijos frakcijos atstovas


Vilnius visada buvo miestas, kuris yra atviras. Atviras idėjoms, žmonėms, skirtumams, pokyčiams. Dirbu Vilniui tam, kad galėčiau būti viso to dalimi – kad idėjos būtų įgyvendintos, žmonės laimingi, skirtumai būtų ne tik toleruojami, bet ir branginami, o pokyčiai visuomet atneštų ką nors gero.

Valdas Benkunskas
Narys
Nėra darbe


Miestą kuriame visi. Miesto sėkmė yra priklausoma nuo stipresnės energijos dalykų, šaltinių, kurie priverčia miestą suvibruoti. Man smagu matyti, kaip miestas „suspurda“, atsiveria naujovėms, kaip energijos ir kūrybos Vilniuje vis daugėja – švietime, versle, architektūroje.Deimantė Rimkutė
Narė


Edita Tamošiūnaitė
Narė


Kristina Mačiekienė
Komisijos sekretorė

Strateginio planavimo komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-1970.

Sutarties su UAB „KTVG“ vykdymo priežiūros komisija ❯❯❯
Edita Tamošiūnaitė
Komisijos pirmininkė


Vytautas Budreika
Pirmininko pavaduotojas


Linas Kvedaravičius
Narys


Žilvinas Šilgalis
Narys


Nijolė Milašienė
Komisijos sekretorė

Sutarties su UAB „KTVG“ vykdymo priežiūros komisijos darbo nuostatai patvirtinti 2013 m. liepos 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu 1-1301.

Vilniaus miesto Nevyriausybinių organizacijų taryba ❯❯❯
Modestas Bastys
Pirmininkas
VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“


Sondra Jendovickaitė
Narė


Akvilė Budreckytė
Narė


Agnė Černiauskaitė
Narė


Neringa Kleniauskienė
Narė


Artūras Rudomanskis
Narys


Ginta Žemaitaitytė
Narė

Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtis patvirtinta 2019 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimu Nr. 1-238

2020 m. gruodžio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimas Nr. 1-769
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO

2020 m. spalio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimas Nr. 1-692
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2020 m. liepos 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimas Nr. 1-604
DĖL VILNIAUS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO


Daugiau apie NVO tarybą (Nevyriausybinių organizacijų tarybą) »

(Posėdžių protokolai, straipsniai)

Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos darbo nuostatai patvirtinti 2020 m. liepos 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimu Nr. 1-604.

Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryba ❯❯❯
Lukas Eigėlis
Pirmininkas
Vilniaus jaunimo organizacijos sąjungos „Apskritas stalas“ atstovas


Deimantė Rimkutė
Pirmininko pavaduotoja


Vilija Gucevičiūtė
Narė


Emilis Mikulskis
Narys
Vilniaus jaunimo organizacijos sąjungos „Apskritas stalas“ atstovas


Aistė Rinkevičiūtė
Narė
Vilniaus jaunimo organizacijos sąjungos „Apskritas stalas“ atstovė


Artūras Rudomanskis
Narys
Vilniaus jaunimo organizacijos sąjungos „Apskritas stalas“ atstovas


Ričardas Spiečius
Narys
Vilniaus jaunimo organizacijos sąjungos „Apskritas stalas“ atstovas


Šarūnas Grigonis
Narys
Vilniaus jaunimo organizacijos sąjungos „Apskritas stalas“ atstovas

Posėdžiai »


Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryba (Jaunimo taryba) įsteigta siekiant formuoti, koordinuoti bei įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo politiką. Jaunimo taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš Savivaldybės institucijų atstovų bei jaunimo organizacijų atstovų, kuriuos deleguoja regioninė jaunimo organizacijų taryba – Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“. 

 Jaunimo tarybos tikslai yra šie:
- padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse;
- koordinuoti Savivaldybės jaunimo politiko įgyvendinimą;
- užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą sprendžiant jiems aktualius klausimus;
- stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.

Jaunimo taryba sudaroma Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui, posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne anksčiau kaip kartą per tris mėnesius. Jaunimo tarybos sprendimai yra vieši.

Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos posėdžių protokolai »

Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos nuostatai patvirtinti 2021 m. lapkričio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Nr. 1-1239

Vilniaus miesto savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba ❯❯❯
Vilniaus miesto savivaldybės Bendruomeninių organizacijų taryba ❯❯❯
Eleonora Kasperūnienė
Komisijos pirmininkė


Edita Tamošiūnaitė
Narė


Romasis Vaitekūnas
Narys
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys


Sondra Jendovickaitė
Narė


Mano miestas yra kaip gyvas kūrinys, kasdien kintantis gamtos ritmu bei tobulinamas miestiečių, verslo, mokslo ir kultūros srityse dirbančių žmonių pastangomis. Aš  didžiuojuosi galėdama dalyvauti šioje kūryboje, kasdien jausti veržlų miesto pulsą, atrasti ir įgyvendinti nuostabiausias idėjas, keičiančias mano miestą! Pasirinkau dirbti pokyčių epicentre drauge su puikia bendraminčių kūrėjų komanda.  

Rūta Matonienė
Narė
Kraštovaizdžio, saugomų gamtinių teritorijų, istorinės atminties objektų įgyvendinimas


Martynas Demšė
Narys


Renata Gelažauskienė
Narė


Rasa Kavaliauskaitė
Narė


Edita Kavaliauskienė
Narė


Remigijus Samuilevičius
Narys


Alma Gudiškytė-Balnionė
Komisijos sekretorė

Vilniaus miesto savivaldybės Bendruomeninių organizacijų taryba sudaryta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-237.


Bendruomeninių organizacijų tarybos pranešimai ir protokolai »

Vilniaus miesto savivaldybės Bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-166.

Vilniaus miesto savivaldybės Gyventojų slaugos ir globos reikalų komisija ❯❯❯
Renata Cytacka
Komisijos pirmininkė


Rikantas Aukškalnis
Narys
Darbo partijos frakcijos atstovas


Rita Balčiūnienė
Narė


Aušra Švilpienė
Komisijos sekretorė

Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų slaugos ir globos reikalų komisijos darbo nuostatai patvirtinti 2011 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimu Nr. 1-170.

Vilniaus miesto savivaldybės Gyvūnų globos ir apsaugos komisija ❯❯❯
Violeta Podolskaitė
Komisijos pirmininkė


Sergej Popov
Narys
Darbo partijos frakcijos atstovas


Gintarė Sladkevičiūtė
Komisijos sekretorė

Vilniaus miesto savivaldybės gyvūnų globos ir apsaugos komisijos darbo nuostatai patvirtinti 2011 m. gegužės 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimu Nr. 1-67. Komisijos sudėtis patvirtinta 2019 m. gegužės 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimu Nr. 1-33.
Vilniaus miesto savivaldybės Narkotikų kontrolės komisija ❯❯❯
Vincas Jurgutis
Komisijos pirmininkas


Kamilė Šeraitė
Pirmininko pavaduotoja


Balys Bardauskas
Narys


Gžegož Sakson
Narys


Erik Jalovik
Narys


Sondra Jendovickaitė
Narė


Miestas - žmogui, žmogus - miestui!Guoda Ropaitė-Beigė
Narė


Saulius Čaplinskas
Narys


Tatjana Černiavskienė
Narė


Emilija Gaidytė
Narė


Svetlana Kulšis
Narė


Leokadija Kutkauskienė
Narė


Jevgenijus Liepis
Narys


Aušra Švilpienė
Komisijos sekretorė

Vilniaus miesto savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos darbo nuostatai, patvirtinti 2015 m. liepos 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimu Nr. 1-92

Vilniaus miesto savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisija ❯❯❯
Ginta Žemaitaitytė
Komisijos pirmininkė


Brigita Guobė
Pirmininko pavaduotoja


Eglė Čaplikienė
Narė


Algimantas Arbočius
Narys


Inga Minkevičienė
Narė


Algė Nariūnienė
Narė


Birutė Šapolienė
Narė


Nijolė Zenkevičiūtė
Narė


Inga Jakelienė
Komisijos sekretorė

Vilniaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos darbo nuostatai patvirtinti 2010 m. spalio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimu Nr. 1-1769 (2019 m. gegužės 2 d. Nr. 1-7 redakcija).

Vilniaus miesto savivaldybės Privatizavimo komisija ❯❯❯
Gediminas Jaunius
Komisijos pirmininkas
Laisvės partijos frakcijos atstovas


Rikantas Aukškalnis
Pirmininko pavaduotojas
Darbo partijos frakcijos atstovas


Andrius Katinas
Narys
Laisvės partijos frakcijos atstovas


Taurimas Valys
Narys
Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos frakcijos atstovas


Lina Matulaitė
Komisijos sekretorė

Vilniaus miesto savivaldybės Privatizavimo komisijos nuostatai, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-455.

Vilniaus miesto savivaldybės Šeimos ir vaiko gerovės komisija ❯❯❯
Vilija Gucevičiūtė
Komisijos pirmininkė


Goda Krukauskienė
Pirmininko pavaduotoja


"Mintys kaip ir paukščiai mėgsta aukštį, prijaukintos tupia į rankas. Kam jūs mokot savo mintį šliaužti, kas už mintį atsakingas? Kas?" Justinas Marcinkevičius. Tikiu minčių galia, kuri išlaisvinta realizuojasi.

Nadežda Buinickienė
Narė


Kristina Paulikė
Narė


Ieva Pažusienė
Narė


Eglė Vanagienė
Narė


Inga Jakelienė
Komisijos sekretorė

Šeimos ir vaiko gerovės komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-241

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šie nuostatai nustato prie Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veikiančios Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) šeimos ir vaiko gerovės komisijos (toliau – komisija) uždavinius, funkcijas, teises ir darbo reglamentavimą.
2. Komisijos tikslas – padėti įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės funkcijas, kuriant šeimai palankią aplinką Vilniaus miesto savivaldybėje, stiprinti Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių, bendradarbiavimą:
2.1. šeimos ir vaiko gerovės plėtros politikos ir strategijos formavimo, prioritetų nustatymo, šeimai ir vaikams draugiškų iniciatyvų skatinimo, vaikų švietimo, sveikatos ir saugumo, vaikus auginančių šeimų būsto, darbo rinkos ir šeimos suderinamumo klausimais;
 2.2. dėl prioritetų nustatymo ugdant vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenybės tapatumo ir priklausymo bendruomenei jausmą, atsakomybės už savo poelgius supratimą, pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms.
3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų Organizacijos 1989 metų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymu ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.  

II. KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
4. Komisijos uždaviniai ir funkcijos yra:
4.1. įtraukti bendruomenę į šeimos ir vaiko gerovės plėtros sistemos Savivaldybėje formavimą;
4.2. teikti siūlymus Savivaldybės tarybai arba kitoms Savivaldybės institucijoms dėl šeimos ir vaiko gerovės politikos, strategijos formavimo ir prioritetų nustatymo bendruomenėje;
4.3. teikti siūlymus Savivaldybės tarybai arba kitoms Savivaldybės institucijoms dėl šeimos stiprinimo prioritetinių krypčių nustatymo, šeimos stiprinimo programų ir priemonių įgyvendinimo;
4.4. teikti siūlymus Savivaldybės tarybai arba kitoms Savivaldybės institucijoms dėl vaiko gerovės reikalų pažeidimų prevencijos priemonių rengimo ir įgyvendinimo bendruomenėje;
4.5. teikti Savivaldybės tarybai siūlymus dėl prevencinio ir socialinio darbo su probleminėmis šeimomis organizavimo ir esamų paslaugų šeimai gerinimo, dėl socialinės pagalbos teikimo smurtą patyrusiems vaikams, vaikams, turintiems elgesio sutrikimų ar išgyvenantiems krizę;
4.6. teikti Savivaldybės tarybai arba kitoms Savivaldybės institucijoms siūlymus dėl socialinių, sveikatos, ugdymo, mokymo ir dorovinių problemų sprendimo ir kitus siūlymus, padedančius Savivaldybėje sukurti efektyviai veikiančią šeimos ir vaiko gerovės sistemą;
4.7. analizuoti, stebėti ir vertinti Savivaldybės teisės aktų, sąlygojančių šeimų padėtį Savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą.  

III. KOMISIJOS TEISĖS 
5. Komisija, vykdydama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
5.1. dalyvauti Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių posėdžiuose, kuriuose svarstomi šeimos ir vaiko gerovės bei apsaugos klausimai;
5.2. gauti iš valstybės, Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės įstaigų informaciją šiuose nuostatuose numatytoms funkcijoms vykdyti. 

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
6. Komisijos vardinę sudėtį ir jos nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.
7. Komisija dirba visuomeniniais pagrindais. Komisija susideda iš komisijos pirmininko, pirmininko pavaduotojo, sekretoriaus ir narių. Jai vadovauja pirmininkas, jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas.
8. Komisijos pirmininkas:
8.1. planuoja ir organizuoja komisijos darbą ir atsako už jos veiklą;
8.2. nustato komisijos posėdžio laiką ir vietą, sudaro komisijos posėdžių darbotvarkę ir jiems pirmininkauja;
8.3. pasirašo komisijos posėdžio protokolą ir kitus su komisijos veikla susijusius dokumentus;
8.4. kontroliuoja komisijos siūlymų ir išvadų pateikimą Savivaldybės tarybai;
8.5. veikia komisijos vardu, atstovauja jai Savivaldybės taryboje, kitose institucijose ir organizacijose arba įgalioja tai daryti kitus komisijos narius.
9. Komisijos sekretorius:
9.1. informuoja komisijos narius apie posėdžio laiką, vietą ir pateikia posėdžio darbotvarkę;
9.2. parengia ir pateikia komisijai svarstomu klausimu būtinus dokumentus;
9.3. rašo posėdžio protokolą;
9.4. pasirašo komisijos posėdžio protokolą;
9.5. organizuoja komisijos siūlymų ir išvadų pateikimą Savivaldybės tarybai.
10. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Posėdžiai protokoluojami.
11. Komisija svarstomu klausimu priima sprendimą. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų jos narių. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.
12. Komisijos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kas 3 mėnesius. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Komisija kartą per metus už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai.
14. Komisija nėra juridinis asmuo. Komisijos nariams už darbą komisijoje nemokama.
15. Komisiją techniškai aptarnauja Vilniaus miesto savivaldybės administracija.
16. Šie nuostatai gali būti keičiami, papildomi ar panaikinami Savivaldybės tarybos sprendimu. 

______________

Vilniaus miesto savivaldybės Žmogaus teisių komisija ❯❯❯
Sandra Matoškaitė
Komisijos pirmininkė
VšĮ „Stebėk teises“ direktorė


Vilnius man – kur kas daugiau nei tik mano gimtasis miestas. Vilnius man yra apie drąsą, laisvę, istoriją, idėjas, galimybes, atvirumą, įvairovę.

Miestas, kurio neišsenkanti varomoji jėga yra ir bus vilniečiai – kūrybingi ir be galo darbštūs žmonės. Kasdien didžiuojuosi galėdama dirbti su nuostabia komanda mylimo miesto vardan – kad Vilnius augtų ir būtų sektinu pavyzdžiu kitiems Lietuvos ir pasaulio miestams.


Ieva Dirmaitė
Pirmininko pavaduotoja
Mero patarėjų grupės vadovė


Larisa Dmitrijeva
Narė
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė


Vilija Gucevičiūtė
Narė
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė


Albert Narvoiš
Narys
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys


Vydūnas Sadauskas
Narys
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys


Kamilė Šeraitė
Narė
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė


Taurimas Valys
Narys
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys


Jekaterina Mickevičienė
Narė
Teisės grupės vyresnioji patarėja


Eglė Samuchovaitė
Narė
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Prieglobsčio ir migracijos programos vadovė


Gedas Batulevičius
Narys
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos skyriaus vedėjas


Katažina Germanovič
Narė
Bendrijos „Pagava“ projektų vadovė


Lina Januškevičiūtė
Narė
VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ direktorė


Regina Krukonienė
Narė
Caritas atstovė


Genovaitė Paliušienė
Narė
Bendrijos „Vilniaus Viltis“ tarybos narė


Jūratė Šeduikienė
Narė
Moterų informacijos centro direktorė


Loreta Trakinskienė
Narė
Lietuvos vaikų fondo konsultantė


Lilija Henrika Vasiliauskaitė
Narė
Asociacijos Vilniaus moterų namų prezidentė


Kristina Mačiekienė
Komisijos sekretorė
Vadovybės padėjėjų, referentų ir protokoluotojų grupės vyresnioji specialistė

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija ❯❯❯
Vydūnas Sadauskas
Komisijos pirmininkas


Alfonsas Ambrazas
Narys


Eugenijus Bulavas
Narys
Lazdynų seniūnijos bendruomenės atstovas


Jonas Viesulas
Narys


Gintarė Sladkevičiūtė
Komisijos sekretorė


Renata Jašinskienė
Komisijos sekretorė

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatai, patvirtinti 2020 m. rugpjūčio 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimu Nr. 1-635.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisija ❯❯❯
Žilvinas Šilgalis
Komisijos pirmininkas


Rita Balčiūnienė
Narė


Gžegož Sakson
Narys


Kęstutis Bingelis
Narys


Galina Chatkevič
Narė


Juozas Jakavičius
Narys


Danutė Rainienė
Narė


Tatjana Rusenko
Sekretorė


Alma Plerpaitė
Komisijos sekretorė

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos darbo nuostatai patvirtinti 2016 m. vasario 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimu Nr. 1-347.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisija ❯❯❯
Gediminas Jaunius
Komisijos pirmininkas


Kamilė Šeraitė
Pirmininko pavaduotoja


Mano miestas yra kaip gyvas kūrinys, kasdien kintantis gamtos ritmu bei tobulinamas miestiečių, verslo, mokslo ir kultūros srityse dirbančių žmonių pastangomis. Aš  didžiuojuosi galėdama dalyvauti šioje kūryboje, kasdien jausti veržlų miesto pulsą, atrasti ir įgyvendinti nuostabiausias idėjas, keičiančias mano miestą! Pasirinkau dirbti pokyčių epicentre drauge su puikia bendraminčių kūrėjų komanda.  

Rūta Matonienė
Narė
Kraštovaizdžio, saugomų teritorijų, istorinės atminties objektai. Konsultuoja tel. 12.00-13.00


Vilnius man yra įkvėpimo šaltinis! Kai tai atrandi, supranti - kad jo istorija, žmonės, gamta ir kultūra yra verti pačių geriausių visų mūsų pastangų. Kurti, puoselėti, saugoti ir grožėtis juo - toks yra mano moto.

Renalda Rutkauskaitė-Preskienienė
Narė


Andrius Bakšys
Narys
Lietuvos architektų sąjungos narys, architektas


Laimutis Bilkis
Narys
Lietuvių kalbos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas


Norbertas Černiauskas
Narys
Dr., Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorius


Marius Ėmužis
Narys
Dr., Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto mokslininkas


Kęstas Kirtiklis
Narys
Dr., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentas, filosofas


Mantas Olšauskas
Narys
architektas


Ūla Marija Tornau
Narė
Dr., Šiuolaikinio meno centro parodų kuratorė


Edita Utarienė
Narė
Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė


Lina Matulaitė
Komisijos sekretorė

Istorinės atminties komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 1-250.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Peticijų komisija ❯❯❯
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Veiklos reglamento redakcinė komisija ❯❯❯
Renata Cytacka
Komisijos pirmininkė


Deimantė Rimkutė
Narė


Audrius Skaistys
Narys


Aušra Švilpienė
Komisijos sekretorė

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos darbo nuostatai patvirtinti 2012 m. gegužės 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimu Nr. 1-544.

Vilniaus romų integracijos į visuomenę darbo grupė ❯❯❯

Miestą kuriame visi. Miesto sėkmė yra priklausoma nuo stipresnės energijos dalykų, šaltinių, kurie priverčia miestą suvibruoti. Man smagu matyti, kaip miestas „suspurda“, atsiveria naujovėms, kaip energijos ir kūrybos Vilniuje vis daugėja – švietime, versle, architektūroje.Eglė Čaplikienė
Narė


Nijolė Milašienė
Komisijos sekretorė

VšĮ Vilniaus technologijų ir meno centro priežiūros komisija ❯❯❯
Vincas Jurgutis
Komisijos pirmininkas


Lina Matulaitė
Komisijos sekretorė

Vilniaus miesto savivaldybės 2014 m. spalio 24 d. Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. A466-2521(2.14.42-AD4), sudarytos su viešąja įstaiga Vilniaus technologijų ir meno centru, priežiūros komisija sudaryta Vilniaus miesto savivaldybės mero 2019 m. liepos 22 d. potvarkiu Nr. 22-178/19.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams