Struktūra ir kontaktai

BĮ Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras „Šeimos slėnis“

Žolyno g. 47, LT-10254Vilnius

administracija@seimos-slenis.lt

2340300

https://seimos-slenis.lt/


L. e. Direktorės pavaduotojos bendriesiems reikalams pareigas
Aurelija Malciūtė, mob. 8 617 94730, aurelija.malciute@seimos-slenis.lt

Pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus vedėja 
Andželika Petraitienė, tel. 8 695 11258, andzelika.petraitiene@seimos-slenis.lt

Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėja
Gema Galvydytė tel. (8 5) 2340612, gema.galvydyte@seimos-slenis.lt

L. e. Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėjo pareigas
Jūratė Zacharkienė tel. (85) 234 6050, jurate.zacharkiene@seimos-slenis.lt

Postas (visą parą), mob. +370 614 30427

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams