Struktūra ir kontaktai

BĮ Vilniaus memorialinių muziejų direkcija

Pamėnkalnio g. 34, LT-01114 Vilnius

vmmd@vilniausmuziejai.lt

http://www.vilniausmuziejai.lt/

Įmonės kodas 300132332

VIZIJA

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos muziejai yra istorijų ambasadoriai, kurie saugo ir tiria autentišką vilniečių aplinką, bei sociokultūrinį kontekstą, kartu su bendruomenėmis kuria atvirą pažinimo, diskusijų ir poilsio erdvę.

MISIJA

TIKROS ISTORIJOS IŠ VILNIEČIŲ NAMŲ

TIKSLAI

Organizuoti Vilniaus miesto muziejų, veikiančių kaip įstaigos skyriai, darbą, jį koordinuoti; derinti Vilniaus miesto savivaldybės kultūros istoriją atspindinčių muziejinių vertybių kaupimą, saugojimą, tyrinėjimą ir eksponavimą su informacijos visuomenei teikimu, jos švietimu; plėtoti žymių Vilniuje gyvenusių asmenybių kūrybinį ir memorialinį palikimą, saugoti jį ir pristatyti visuomenei; plėtoti informacinę visuomenę; organizuoti su įstaigos muziejų veikla susijusius renginius ir projektus; *bendradarbiauti su švietimo įstaigomis, rengti edukacines programas.


Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams