Struktūra ir kontaktai

Kultūros skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

kulturos@vilnius.lt

Kodėl aš kuriu Vilniui?

Vilniuje viskas įmanoma - Ričardas Gavelis.Simona Deveikytė
Vyriausioji specialistė


Renata Lisovska-Urbanovič
Vyriausioji specialistė


Daiva Meilutė-Šeršniova
Vyriausioji specialistė


DARBO LAIKAS
Pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.30 – 17.30 val.
Penktadieniais 8.30 – 16.15 val.
Pietų pertrauka 12.30 – 13.15 val.
Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.


Pagrindiniai Kultūros skyriaus uždaviniai yra šie:
1. formuoti Savivaldybės kultūros ir meno politiką;
2. puoselėti tautines tradicijas, rūpintis etnokultūros plėtra;
3. rūpintis miesto gyventojų kultūriniu ugdymu;
4. skatinti ir remti kūrybines iniciatyvas Vilniaus miesto savivaldybėje, koordinuoti Kultūros rėmimo programų, projektų įgyvendinimą;
5. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, kūrybinėmis sąjungomis ir organizacijomis;
6. koordinuoti Kultūros skyriaus reguliavimo sričiai pavaldžių kultūros įstaigų veiklą;
7. kuruoti pagal koordinavimo sritis priskirtus renginius ir šventes;
8. įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintas programas ir sprendimus;
9. kultūros srityje bendradarbiauti su miestais, susigiminiavusiais su Vilniumi;
10. pagal savo kompetenciją nagrinėti suinteresuotų asmenų ir institucijų skundus, pareiškimus, prašymus, rengti ir teikti atsakymus;
11. koordinuoti Savivaldybės kultūros įstaigų dalyvavimą Europos Sąjungos kultūros programose, siekiant integruotis į Europos struktūras;
12. talkinti planuojant biudžeto lėšų poreikį kultūrai.

Skyrius, įgyvendindamas priskirtus uždavinius, vykdo šias pagrindines funkcijas:
1. organizuoja Savivaldybės paskelbtų kultūros programų, konkursų ir projektų vykdymą;
2. teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl kultūros sklaidos;
3. kaupia, analizuoja ir vertina informaciją apie kultūrinės veiklos pokyčius, kultūros įstaigų būklę, valstybinę ir regioninę politiką kultūros srityje;
4. kuruoja tautinių bendrijų, žmonių su negalia, pagyvenusių žmonių, nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių ir kitų susivienijimų kultūros programas;
5. rūpinasi Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų veikla ir materialine būkle; šių įstaigų veiklos planus ir ataskaitas;
6. nagrinėja įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, imasi veiksmingų priemonių išaiškintiems ar nurodytiems trūkumams bei pažeidimams pašalinti;
7. teikia gyventojams bei institucijoms informaciją, pagal poreikį rūpinasi kultūros sklaida Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
8. koordinuoja švenčių ir atmintinų datų paminėjimo renginius, festivalių, konkursų ir kitų švenčių renginius Vilniaus mieste, kai renginių organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybė;
9. bendradarbiauja su Lietuvos kūrybinėmis sąjungomis, koncertinėmis organizacijomis ir teatrais, Lietuvos muzikos ir teatro ir Vilniaus dailės akademijomis, kolegijomis, muzikos ir bendrojo lavinimo mokyklomis;
10. įgyvendina valstybės ir Savivaldybės politiką kultūros srityje, Europos Sąjungos projektų ir programų strategijas, Lietuvos kultūros politikos nuostatas;
11. rengia ir įgyvendina susigiminiavusių miestų kultūros projektus;
12. organizuoja Kultūros rėmimo programų projektų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų parengimą ir atnaujinimą, konkursų paskelbimą, paraiškų priėmimą ir rezultatų paskelbimą;
13. renka ir sistemina duomenų bazę apie kasmetinius bei tradicinius renginius Vilniaus mieste;
14. konsultuoja kitus subjektus apie projektų rengimą, siekiant regioninės bei tarptautinės finansinės paramos kultūros srityje ir jų įgyvendinimą gaunant paramą;
15. plėtoja ryšius ir siekia bendradarbiavimo su panašių tikslų siekiančiomis šalies ir užsienio organizacijomis;
16. rengia Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžių kultūros įstaigų informacinę bazę bei metines statistines ataskaitas;
17. numato biudžeto lėšų poreikį kultūrai;
18. administruoja Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų patalpas;
19. atsako už Vilniaus miesto kolektyvų pasirengimą ir dalyvavimą Lietuvos Respublikos dainų šventėse, palaiko jų aktyvumą tarp švenčių;
20. vykdo kitas funkcijas, susijusiąs su Skyriaus veiklos sritimi.

BĮ Grigiškių kultūros centras ❯❯❯

Įstaigos kodas 188209748

Svetainės adresas www.grigiskiukc.lt

BĮ Kirtimų kultūros centras ❯❯❯
Įstaigos kodas 288211390 Svetainės adresas www.kirtimukc.lt
BĮ M. K. Čiurlionio namai ❯❯❯
Svetainės adresas www.mkcnamai.lt Įstaigos kodas 300110631.
BĮ Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus ❯❯❯
Įstaigos kodas 300110243.
BĮ Markučių dvaro muziejus ❯❯❯

https://www.markuciudvaras.lt/

 

Įstaigos kodas: 300110421. 

Darbo laikas: Muziejaus ekspozicijų salės: trečiadieniais – sekmadieniais 10–17 val. Administracija: pirmadieniais – penktadieniais 8–17 val. 

Bilieto kaina: suaugusiesiems – 1,16 €; moksleiviams, studentams, pensininkams ir būtinosios tarnybos kariams – 0,58 €. Užsiregistruoti į ekskursiją ir filmų peržiūrą galite telefonu (8 5) 260 0415 arba elektroniniu paštu info.puskino@vilniausmuziejai.lt

Užsiregistruoti į edukacines programas galite telefonu (8 5) 260 0080 arba elektroniniu paštu info@markuciudvaras.lt

BĮ Naujosios Vilnios kultūros centras ❯❯❯
Marta Ingaunė
Direktorė

Planuoti, organizuoti ir kontroliuoti įstaigos darbą.


Svetainės adresas www.nvkc.lt

Įstaigos kodas188210145


BĮ Vilniaus etninės kultūros centras ❯❯❯

Įstaigos kodas 188208831. 

 Svetainės adresas www.etno.lt

BĮ Vilniaus kultūros centras ❯❯❯

Svetainės adresas http://www.vilniuskc.lt/

Įstaigos kodas 302448350.

BĮ Vilniaus memorialinių muziejų direkcija ❯❯❯

http://www.vilniausmuziejai.lt/

Įmonės kodas 300132332

VIZIJA

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos muziejai yra istorijų ambasadoriai, kurie saugo ir tiria autentišką vilniečių aplinką, bei sociokultūrinį kontekstą, kartu su bendruomenėmis kuria atvirą pažinimo, diskusijų ir poilsio erdvę.

MISIJA

TIKROS ISTORIJOS IŠ VILNIEČIŲ NAMŲ

TIKSLAI

Organizuoti Vilniaus miesto muziejų, veikiančių kaip įstaigos skyriai, darbą, jį koordinuoti; derinti Vilniaus miesto savivaldybės kultūros istoriją atspindinčių muziejinių vertybių kaupimą, saugojimą, tyrinėjimą ir eksponavimą su informacijos visuomenei teikimu, jos švietimu; plėtoti žymių Vilniuje gyvenusių asmenybių kūrybinį ir memorialinį palikimą, saugoti jį ir pristatyti visuomenei; plėtoti informacinę visuomenę; organizuoti su įstaigos muziejų veikla susijusius renginius ir projektus; *bendradarbiauti su švietimo įstaigomis, rengti edukacines programas.


BĮ Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka ❯❯❯
Svetainės adresas www.vcb.lt Įstaigos kodas 300620381.
KĮ Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras ❯❯❯

Svetainės adresas http://www.kristoforas.lt Įstaigos kodas 124191928.

Koncertinė įstaiga Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ ❯❯❯
Svetainės adresas www.jaunamuzika.lt Įstaigos kodas 193539929.
VšĮ „Menų spaustuvė“ ❯❯❯
Svetainės adresas www.menuspaustuve.lt Įstaigos kodas 125873853.
VšĮ „Skalvijos“ kino centras ❯❯❯
Svetainės adresas www.skalvija.lt Įstaigos kodas 122240248.
VšĮ „Trakų Vokės dvaro sodyba“ ❯❯❯
Ieva Šiušaitė
Direktorė


Inga Šablinskienė
Administratorė

Įstaigos kodas 303218377

Svetainės adresas www.tvds.lt 

VšĮ „Užupio meno inkubatorius“ ❯❯❯
Svetainės adresas www.umi.lt Įstaigos kodas 126053783
VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ ❯❯❯
Laura Vildžiūnienė
Direktorė

Įstaigos kodas 301829633.
VšĮ „Vilniaus festivaliai” ❯❯❯
Remigijus Merkelys
Generalinis direktorius

Svetainės adresas www.vilniusfestivals.lt Įstaigos kodas 226190740
VšĮ „Vilniaus miesto opera“ ❯❯❯
Svetainės adresas www.bohemieciai.lt Įstaigos kodas 302817107.
VšĮ „Vilnius UNESCO literatūros miestas“ ❯❯❯
VšĮ Azijos menų centras ❯❯❯
VšĮ Jokūbo Kolaso kultūros centras ❯❯❯
Aliaksandr Adamkovich
Direktorius

Įstaigos kodas 302303091.
VšĮ Jono Meko vizualiųjų menų centras ❯❯❯

Svetainės adresas www.mekas.lt Įstaigos kodas 300653520. Jono Meko vizualiųjų menų centras (galerija) Malūnų g. 8, Vilnius. Darbo laikas: Antradienis- šeštadienis: 12-19val. Nedarbo dienos: Sekmadienis ir pirmadienis.

VšĮ Kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai ❯❯❯
VšĮ Lietuvos energetikos muziejus ❯❯❯
Mykolas Bistrickas
Direktorius

Svetainės adresas www.etm.lt Įstaigos kodas 126142730.
VšĮ Vilniaus miesto muziejus ❯❯❯

https://vilniausmuziejus.lt/

Muziejaus darbo laikas: II – VII 11 – 19 val.

Įmonės kodas 305471888

Registracijos adresas: Konstitucijos pr. 3, 09308 Vilnius

Adresas korespondencijai: Vokiečių g. 6-10, 01130 Vilnius


VšĮ Vilniaus naktinis biuras ❯❯❯
Gabija Liaugminaitė
Projektų vadovė

VšĮ Vilniaus rotušė ❯❯❯
Svetainės adresas http://www.vilniausrotuse.lt Įstaigos kodas 224191690
VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija ❯❯❯

Svetainės adresas https://www.vaikugalerija.lt/ Įstaigos kodas 300024075.

VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centras ❯❯❯

Svetainės adresas www.jewishcenter.lt

Įstaigos kodas 300670911

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams