Struktūra ir kontaktai

Kultūros skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

kulturos@vilnius.lt

Aušra Kiškūnienė
Vyriausioji specialistė, vykdanti vedėjo funkcijas


Sandra Bareikė
Vyriausioji specialistė


Jevgenija Bullock
Vyresnioji specialistė


Veronika Jaruševičiūtė
Vyriausioji specialistė


Renata Lisovska-Urbanovič
Vyriausioji specialistė


Giedrė Rudminienė
Vyriausioji specialistė


Justina Tamošiūnienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe

DARBO LAIKAS
Pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.30 – 17.30 val.
Penktadieniais 8.30 – 16.15 val.
Pietų pertrauka 12.30 – 13.15 val.
Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.


Pagrindiniai Kultūros skyriaus uždaviniai yra šie:
1. formuoti Savivaldybės kultūros ir meno politiką;
2. puoselėti tautines tradicijas, rūpintis etnokultūros plėtra;
3. rūpintis miesto gyventojų kultūriniu ugdymu;
4. skatinti ir remti kūrybines iniciatyvas Vilniaus miesto savivaldybėje, koordinuoti Kultūros rėmimo programų, projektų įgyvendinimą;
5. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, kūrybinėmis sąjungomis ir organizacijomis;
6. koordinuoti Kultūros skyriaus reguliavimo sričiai pavaldžių kultūros įstaigų veiklą;
7. kuruoti pagal koordinavimo sritis priskirtus renginius ir šventes;
8. įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintas programas ir sprendimus;
9. kultūros srityje bendradarbiauti su miestais, susigiminiavusiais su Vilniumi;
10. pagal savo kompetenciją nagrinėti suinteresuotų asmenų ir institucijų skundus, pareiškimus, prašymus, rengti ir teikti atsakymus;
11. koordinuoti Savivaldybės kultūros įstaigų dalyvavimą Europos Sąjungos kultūros programose, siekiant integruotis į Europos struktūras;
12. talkinti planuojant biudžeto lėšų poreikį kultūrai.

Skyrius, įgyvendindamas priskirtus uždavinius, vykdo šias pagrindines funkcijas:
1. organizuoja Savivaldybės paskelbtų kultūros programų, konkursų ir projektų vykdymą;
2. teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl kultūros sklaidos;
3. kaupia, analizuoja ir vertina informaciją apie kultūrinės veiklos pokyčius, kultūros įstaigų būklę, valstybinę ir regioninę politiką kultūros srityje;
4. kuruoja tautinių bendrijų, žmonių su negalia, pagyvenusių žmonių, nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių ir kitų susivienijimų kultūros programas;
5. rūpinasi Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų veikla ir materialine būkle; šių įstaigų veiklos planus ir ataskaitas;
6. nagrinėja įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, imasi veiksmingų priemonių išaiškintiems ar nurodytiems trūkumams bei pažeidimams pašalinti;
7. teikia gyventojams bei institucijoms informaciją, pagal poreikį rūpinasi kultūros sklaida Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
8. koordinuoja švenčių ir atmintinų datų paminėjimo renginius, festivalių, konkursų ir kitų švenčių renginius Vilniaus mieste, kai renginių organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybė;
9. bendradarbiauja su Lietuvos kūrybinėmis sąjungomis, koncertinėmis organizacijomis ir teatrais, Lietuvos muzikos ir teatro ir Vilniaus dailės akademijomis, kolegijomis, muzikos ir bendrojo lavinimo mokyklomis;
10. įgyvendina valstybės ir Savivaldybės politiką kultūros srityje, Europos Sąjungos projektų ir programų strategijas, Lietuvos kultūros politikos nuostatas;
11. rengia ir įgyvendina susigiminiavusių miestų kultūros projektus;
12. organizuoja Kultūros rėmimo programų projektų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų parengimą ir atnaujinimą, konkursų paskelbimą, paraiškų priėmimą ir rezultatų paskelbimą;
13. renka ir sistemina duomenų bazę apie kasmetinius bei tradicinius renginius Vilniaus mieste;
14. konsultuoja kitus subjektus apie projektų rengimą, siekiant regioninės bei tarptautinės finansinės paramos kultūros srityje ir jų įgyvendinimą gaunant paramą;
15. plėtoja ryšius ir siekia bendradarbiavimo su panašių tikslų siekiančiomis šalies ir užsienio organizacijomis;
16. rengia Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžių kultūros įstaigų informacinę bazę bei metines statistines ataskaitas;
17. numato biudžeto lėšų poreikį kultūrai;
18. administruoja Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų patalpas;
19. atsako už Vilniaus miesto kolektyvų pasirengimą ir dalyvavimą Lietuvos Respublikos dainų šventėse, palaiko jų aktyvumą tarp švenčių;
20. vykdo kitas funkcijas, susijusiąs su Skyriaus veiklos sritimi.

BĮ Grigiškių kultūros centras ❯❯❯
Robertas Petkevičius
Direktoriaus pavaduotojas

Įstaigos kodas 188209748

Svetainės adresas www.grigiskiukc.lt

BĮ Kirtimų kultūros centras ❯❯❯
Vilma Ramanauskienė
Direktorė

Įstaigos kodas 288211390 Svetainės adresas www.kirtimukc.lt
BĮ Literatūrinis A. Puškino muziejus ❯❯❯
Nadežda Petrauskienė
Direktorė

https://www.puskinas.lt/ Įstaigos kodas: 300110421. Darbo laikas: Muziejaus ekspozicijų salės: trečiadieniais – sekmadieniais 10–17 val. Administracija: pirmadieniais – penktadieniais 8–17 val. Bilieto kaina: suaugusiesiems – 1,16 €; moksleiviams, studentams, pensininkams ir būtinosios tarnybos kariams – 0,58 €. Užsiregistruoti į ekskursiją ir filmų peržiūrą galite telefonu (8 5) 260 0415 arba elektroniniu paštu info.puskino@vilniausmuziejai.lt. Užsiregistruoti į edukacines programas galite telefonu (8 5) 260 0080 arba elektroniniu paštu info.puskino@vilniausmuziejai.lt.
BĮ M. K. Čiurlionio namai ❯❯❯
Svetainės adresas www.mkcnamai.lt Įstaigos kodas 300110631.
BĮ Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus ❯❯❯
Jolanta Paškevičienė
Direktorė

Įstaigos kodas 300110243.
BĮ Naujosios Vilnios kultūros centras ❯❯❯
Marta Ingaunė
L. e. direktoriaus pareigas
Planuoti, organizuoti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

Svetainės adresas www.nvkc.lt Įstaigos kodas 188208831.
BĮ Vilniaus etninės kultūros centras ❯❯❯
Sandra Daugirdienė
Direktorė

Įstaigos kodas 188208831. 

 Svetainės adresas www.etno.lt

BĮ Vilniaus kultūros centras ❯❯❯

Svetainės adresas http://www.vilniuskc.lt/ Įstaigos kodas 302448350.

BĮ Vilniaus memorialinių muziejų direkcija ❯❯❯
http://www.vilniausmuziejai.lt/

Įmonės kodas 300132332. Mūsų vizija: Vilniaus memorialiniai muziejai - tai kultūros vertybių lobynas, pritraukiantis lankytoją galimybe šviestis, turiningai praleisti laisvalaikį bei kūrybiškai išreikšti save. Misija: Remdamiesi muziejuose sukauptomis vertybėmis, siekiame maksimaliai pasitarnauti visų amžiaus grupių vietos gyventojams ir svečiams, taikliai patenkindami jų kultūrinius poreikius. Tikslai:

  • organizuoti Vilniaus memorialinių muziejų darbą, jį koordinuoti;
  • kaupti žymių Vilniuje gyvenusių asmenybių kūrybinį ir memorialinį palikimą, saugoti jį ir pristatyti visuomenei;
  • derinti muziejinių vertybių kaupimą, saugojimą ir tyrinėjimą su informacijos visuomenei teikimu, jos švietimu;
  • organizuoti su memorialinių muziejų veikla susijusius renginius ir projektus;
  • kurti informacinę visuomenę,
  • dirbti su jaunimu, bendradarbiauti su švietimo įstaigomis, rengti edukacines programas.
BĮ Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras ❯❯❯
Nerijus Masevičius
Direktorius


Svetainės adresas http://www.kristoforas.lt Įstaigos kodas 124191928.

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka ❯❯❯
Simona Žilienė
Direktoriaus pavaduotoja

Svetainės adresas www.vcb.lt Įstaigos kodas 300620381.
Koncertinė įstaiga Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ ❯❯❯
Laima Nerkevičienė
L. e. direktoriaus pareigas

Svetainės adresas www.jaunamuzika.lt Įstaigos kodas 193539929.
VšĮ „Menų spaustuvė“ ❯❯❯
Svetainės adresas www.menuspaustuve.lt Įstaigos kodas 125873853.
VšĮ „Sakralus menas“ ❯❯❯
Sigita Maslauskaitė-Mažylienė
Direktorė

Įstaigos kodas 300100459.
VšĮ „Skalvijos“ kino centras ❯❯❯
Vilma Levickaitė
Direktorė

Svetainės adresas www.skalvija.lt Įstaigos kodas 122240248.
VšĮ „Trakų Vokės dvaro sodyba“ ❯❯❯
Ieva Šiušaitė
Direktorė


Inga Šablinskienė
Administratorė

VšĮ „Užupio meno inkubatorius“ ❯❯❯
Paulius Jurgutis
L. e. direktoriaus pareigas

Svetainės adresas www.umi.lt Įstaigos kodas 126053783
VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ ❯❯❯
Laura Vildžiūnienė
Direktorė

Įstaigos kodas 301829633.
VšĮ „Vilniaus festivaliai” ❯❯❯
Remigijus Merkelys
Generalinis direktorius

Svetainės adresas www.vilniusfestivals.lt Įstaigos kodas 226190740
VšĮ „Vilniaus miesto opera“ ❯❯❯
Monika Balčiauskaitė
Direktorė

Svetainės adresas www.bohemieciai.lt Įstaigos kodas 302817107.
VšĮ Azijos menų centras ❯❯❯
Nomeda Gabija Vosyliūtė
L. e. direktoriaus pareigas

Įstaigos kodas 302785175 http://azijosmenucentras.lt
VšĮ Jokūbo Kolaso kultūros centras ❯❯❯
Aliaksandr Adamkovich
Direktorius

Įstaigos kodas 302303091.
VšĮ Jono Meko vizualiųjų menų centras ❯❯❯
Gintaras Sodeika
Direktorius

Svetainės adresas mekocentras.wordpress.com Įstaigos kodas 300653520. Jono Meko vizualiųjų menų centras (galerija) Gynėjų g.14 (Vilniaus vartų kompleksas), Vilnius Darbo laikas: Antradienis- šeštadienis: 12-19val. Nedarbo dienos: Sekmadienis ir pirmadienis.
VšĮ Kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai ❯❯❯
VšĮ Lietuvos energetikos muziejus ❯❯❯
Mykolas Bistrickas
Direktorius

Svetainės adresas www.etm.lt Įstaigos kodas 126142730.
VšĮ Vilniaus miesto muziejus ❯❯❯
Rasa Antanavičiūtė
Direktorė

https://vilniausmuziejus.lt/

Muziejaus darbo laikas: II – VII 11 – 19 val.

Įmonės kodas 305471888

Registracijos adresas: Konstitucijos pr. 3, 09308 Vilnius

Adresas korespondencijai: Vokiečių g. 6-10, 01130 Vilnius


VšĮ Vilniaus rotušė ❯❯❯
Svetainės adresas http://www.vilniausrotuse.lt Įstaigos kodas 224191690
VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija ❯❯❯
Eglė Kielaitė
Direktorė

Svetainės adresas www.vaikugalerija.lt Įstaigos kodas 300024075.
VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centras ❯❯❯
Algimantas Gurevičius
Direktorius

Svetainės adresas www.jewishcenter.lt Įstaigos kodas 300670911.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams