Struktūra ir kontaktai

Nekilnojamojo turto skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Vilma Lajauskaitė
Skyriaus vedėja

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vy...Tadeušas Gečis
Vyriausiasis specialistas
Rengia neįrengtų pastogių savivaldybės dalių, esančių bendroje dalinėje nuosavybėje pardavimo bendra...

Pirkimo ir pardavimo poskyris ❯❯❯
Natalija Mešalkina
Vyriausioji specialistė
Savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto pardavimas


Vilma Spaičienė
Poskyrio vedėja
Atlieka Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo analizę, rengia parduodamo nekilnojamojo turto in...

Pirkimo ir pardavimo poskyris yra Nekilnojamojo turto skyriaus struktūrinis dalinys.
Priežiūros ir tvarkymo poskyris ❯❯❯
Eglė Šlajūtė
Poskyrio vedėja

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo teise valdomo nenaudojamo nekilnojamoj...Dalia Gakaitė
Vyresnioji specialistė
Negyvenamųjų patalpų priežiūra ir administravimas.


Aurelija Petronytė
Vyresnioji specialistė

Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių negyvenamųjų patalpų, pastogių dalių administravimas.<...


Priežiūros ir tvarkymo poskyris yra Nekilnojamojo turto skyriaus struktūrinis dalinys.

Sutarčių administravimo poskyris ❯❯❯
Janina Aleksiukienė
Vyriausioji specialistė
Negyvenamųjų patalpų priežiūra ir administravimas. Sąskaitų nagrinėjimas.


Jolanta Grotus
Vyriausioji specialistė


Aušra Kažukauskaitė
Vyriausioji specialistė
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto administravimas


Rita Morkūnienė
Vyriausioji specialistė
Administruoja (perduoto / gauto patikėjimo, panaudos, nuomos teise) Savivaldybei nuosavybės teise pr...


Diana Petraškevičienė
Vyriausioji specialistė
Teisės aktų rengimas, patalpų administravimas.

Sutarčių administravimo poskyris yra Nekilnojamojo turto skyriaus struktūrinis dalinys.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams