Struktūra ir kontaktai

Sveikatos apsaugos skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

sveikatos.sk@vilnius.lt

Viktorija Turauskytė
Skyriaus vedėja


Deimantė Noreikienė
Skyriaus vedėjo pavaduotoja


Jonas Bartlingas
Vyriausiasis specialistas


Dovilė Bugienė
Vyriausioji specialistė


Justina Juknevičienė
Vyriausioji specialistė


Eglė Kantminaitė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe


Raminta Kudabienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe


Dileta Audronė Marcinkevičienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe


Laimutė Pečiulytė
Vyriausioji specialistė


Akvilė Sakalauskaitė
Vyriausioji specialistė


Giedrutė Stanišauskienė
Vyriausioji specialistė


Natalija Tkačenko
Vyriausioji specialistė

Darbo laikas
Pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.
Penktadieniais nuo 7.30 iki 15.15 val.
 Pietų pertrauka visomis darbo dienomis nuo 11.30 iki 12.15 val.

Sveikatos apsaugos skyriaus svarbiausieji uždaviniai:
• įgyvendinti Savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką, vadovaujantis pagrindiniais sveikatos sistemą reglamentuojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais;
• įgyvendinant sveikatinimo politiką koordinuoti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą.“ 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias pagrindines funkcijas:
• Savivaldybės teritorijoje organizuoja visuomenės sveikatos ir pirminę asmens priežiūrą bei vykdo valstybės deleguotą funkciją – organizuoja antrinę sveikatos priežiūrą;
• organizuoja Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų įgyvendinimą, Savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimą, rengia pasiūlymus dėl Savivaldybės strateginių plėtros ir (ar) veiklos planų, sveikatinimo veiklos įstatymų, kitų teisės aktų įgyvendinimo Savivaldybės teritorijoje;
• organizuoja visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymą, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl gyventojų sergamumo mažinimo ir ligų profilaktikos bei slaugos;
• organizuoja ir analizuoja visuomenės sveikatos priežiūros priemonių įgyvendinimą, vykdo kontrolę;
• rūpinasi Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų, įmonių funkcionavimu, koordinuoja jų santykius su valstybinėmis sveikatos priežiūros įstaigomis, aukštosiomis medicinos mokyklomis asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais;
• analizuoja ir organizuoja slaugos sistemą miesto gyventojams;
• organizuoja pacientų teisių įgyvendinimo priežiūrą Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose;
• nagrinėja įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, imasi priemonių nustatytiems ar nurodytiems pažeidimams pašalinti;
• teikia gyventojams ir institucijoms informaciją pagal kompetenciją sveikatos priežiūros klausimais raštu, žodžiu, elektroniniu paštu, internetu. 

Neveiksnumo nustatymo ir psichikos ligonių globos funkciją vykdo Socialinių paslaugų skyrius (Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius, tel. 211 2653)

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ❯❯❯
Guoda Ropaitė-Beigė
Direktorė

http://www.vvsb.lt/

Veiklos ataskaitos »


Tel. (8 5) 271 1244, mob. 8 652 07020, faks. (8 5) 271 1244 – Administracija
(8 5) 234 0235 – Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros skyrius
(8 5) 205 3417 – Sveikatos stiprinimo skyrius, vešieji ryšiai
(8 5) 205 3416 – Stebėsenos skyrius
(8 5) 205 3415 – Personalo skyrius
(8 5) 205 3413 – Buhalterinės apskaitos skyrius

Darbo laikas:
I–IV 7.30–16.30 val.
V 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

VšĮ Antakalnio poliklinika ❯❯❯
Evaldas Navickas
Direktorius

www.antakpol.lt/

Informacija apie įstaigos veiklą »


Darbo laikas:

Pirmadieniais–penktadieniais 7.00–20.00 val.

Šeštadieniais 8.00–16.00 val. (Dirba budintys gydytojai: šeimos gydytojas, gydytojas odontologas, vaikų ligų gydytojas, vidaus ligų gydytojas.)

Registratūra:

Informacija, registracija pas gydytojus – (8 5)  234 2515

Iškvietimai į namus vaikams – (8 5)  234 0017

Iškvietimai į namus suaugusiesiems – (8 5)  234 0017

Odontologijos registratūra – (8 5)  234 0875

Psichikos sveikatos centro registratūra – (8 5)  234 7486

Admininstracija

Direktorius Evaldas Navickas, 8 5 234 4518, evaldas.navickas@antakpol.lt 

Administratorė Daiva Kučinskienė, 8 5 234 4518, info@antakpol.lt 

Direktoriaus pavaduotojas valdymui ir infrastruktūrai Vytautas Bakasėnas, 8 5 234 7489, vytautas.bakasenas@antakpol.lt 

Direktoriaus pavaduotoja medicinai Rimanta Rožanskaitė, 8 5 234 7287, rimanta.rozanskaite@antakpol.lt 

Vyriausioji finansininkė Janina Matijošienė, 8 5 234 7286, janina.matijosiene@antakpol.lt 

Vyriausioji slaugos administratorė Irutė Imbrasienė, 8 5 234 7674, irute.imbrasiene@antakpol.lt 

 Vidaus medicininio audito vadovė Eglė Žabienė, 8 5 219 3899, egle.zabiene@antakpol.lt, atsiliepimai@antakpol.lt 

Personalo ir teisės specialistė Edita Mickienė, 8 5 219 3868, edita.mickiene@antakpol.lt 

Viešųjų pirkimų specialistas Giedrius Maluška 8 5 234 2519, giedrius.maluska@antakpol.lt 

Viešųjų pirkimų specialistė Vilma Sobolevskienė 8 5 234 2519, vilma.sobolevskiene@antakpol.lt 

Asmens duomenų apsaugos pareigūnė Jūratė Maluškienė, 8 5 2342519, jurate.maluskiene@antakpol.lt 

Medicinos įrangos ir informacinių technologijų skyriaus vadovas Andrius Semenauskas, 8 5 246 2564, andrius.semenauskas@antakpol.lt 

Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas Gintautas Nevidomskis, 8 5 219 3862 gintautas.nevidomskis@antakpol.lt 

Komunikacijos specialistė Renata Maldūnienė, 8 5 248 7972, renata.malduniene@antakpol.lt 

 Komunikacijos specialistė Rūta Radzevičiūtė, 8 5 248 7972, ruta.radzeviciute@antakpol.lt

Skyriai

I šeimos gydytojų skyrius, Aušra Trumpickienė, 8 5 234 7487 

II šeimos gydytojų skyrius, Renata Misevičienė, 8 5 234 7483 

III šeimos gydytojų skyrius, l. e. p. vedėja Simona Dikšienė, 8658 20912 

Terapijos skyrius, Alina Voinič, 8 5 271 0466 

Odontologijos skyrius, Irena Orlovska – Ravoitienė  8 5 234 7676 

Darbo medicinos centras, Raimonda Kungytė, 8 5 246 2567 

Moterų konsultacija, Regina Giliasevičienė, 8 5 219 3851 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius, Violeta Jurčiukonienė, 8 5 219 3874 

Radiologijos skyrius, Vidas Šileikis, 8 5 234 6224 

Psichikos sveikatos centras, l. e. p. vedėjas Saulius Sologubovas 8 5 248 7952 

Laboratorija, Jūratė Civinskaitė, 8 5 234 7356 

Chirurgijos skyrius, Eglė Šumskienė, 8 5 234 778

VšĮ Centro poliklinika ❯❯❯
Zdislavas Skvarciany
Direktorius

pylimas.lt

Informacija apie įstaigos veiklą »


Darbo laikas: Pirmadieniais–penktadieniais 7.00–20.00 val.
Pasibaigus poliklinikos darbo laikui, nuo 20.00 iki 7.00 val., taip pat poilsio ir švenčių dienomis paslaugas teikia BUDINČIO GYDYTOJO TARNYBA (paslaugos visą parą).
Paslaugos teikiamos Centro poliklinikos ir sudariusių sutartis su Centro poliklinika įstaigų pacientams.

Administracija
Direktorius Zdislavas Skvarciany, (8 5) 251 4017
Direktoriaus pavaduotoja medicinai dr. Audronė Juodaitė-Račkauskienė, (8 5) 251 4015

Raštinės vedėja, direktoriaus padėjėja–referentė Aurelija Staskonienė, (8 5) 251 4016
Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams Vaiva Almašova, (8 5) 251 4031
Vidaus medicinos audito vadovė, juristė Vitalija Gelžinytė, (8 5) 251 4030
Pirminės asmens sveikatos priežiūros administratorė Džiuginta Morkūnaitė, (8 5) 260 9640
Antrinės asmens sveikatos priežiūros administratorė Laima Skrickienė, (8 5) 251 4088
Pirminės asmens sveikatos priežiūros vyriausioji slaugos administratorė Aistė Raulušaitienė, (8 5) 261 9508
Antrinės asmens sveikatos priežiūros vyriausioji slaugos administratorė Irena Čeponienė, (8 5)264 9316

Registratūra (8 5) 244 2244 (visiems padaliniams bendrasis skambučių centras)

Vakcinacijos skyriaus vedėja Daiva Grikšienė (8 5)251 4086

VšĮ Centro poliklinikos Diagnostikos centras
Pylimo g. 3, Vilnius
Antrinės asmens sveikatos priežiūros administratorius, (8 5) 251 4088
Vyriausiasis slaugos administratorius, (8 5)264 9316

VšĮ Centro poliklinikos Pirminės asmens sveikatos priežiūros centrai (PASPC):

 • Lukiškių PASPC
  Gedimino pr. 27, Vilnius
  PASP centro vedėjas, (8 5) 262 5532
  Vyriausiasis slaugytojas (8 5) 261 1694
 • Senamiesčio PASPC
  Pylimo g. 56, Vilnius
  PASPC vedėjas, (8 5) 266 4918
  Vyriausiasis slaugytojas, (8 5) 266 4923
  Trakų Vokės šeimos gydytojo kabinetas,
  Žalioji a. 3, (8 5) 264 5561
  Aukštųjų Panerių šeimos gydytojo kabinetas,
  Agrastų g. 16, (8 5) 264 1372
 • Vytenio PASPC
  Vytenio g. 59, Vilnius
  PASPC vedėjas, (8 5) 266 3145
  Vyriausiasis slaugytojas, (8 5) 215 9010
 • Darbo medicinos klinika
  Vytenio g. 59, Vilnius
  DMK vedėjas, (8 5) 266 3142
 • Psichikos sveikatos klinika
  Vytenio g. 59, Vilnius
  PSK vedėjas, (8 5) 233 5241
  Vyresnysis slaugytojas, (8 5) 233 5194
 • Naujamiesčio PASPC
  K. Kalinausko g. 4, Vilnius
  PASPC vedėjas, (8 5) 266 5771
  Vyriausiasis slaugytojas, (8 5) 266 5758
 • Gerosios Vilties PASP skyrius
  G. Vilties g. 1A, Vilnius
  Vyriausiasis slaugytojas, (8 5) 213 9138 
 • Slaugos, paliatyviosios medicinos ir socialinių paslaugų klinika (SPMSPK)
  G. Vilties g. 1A, Vilnius
  Vedėjas, (8 5) 264 9313
  Vyresnysis slaugytojas, (8 5) 266 5274
VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis ❯❯❯
Natalija Jasinskienė
Teisininkė
Laikinai einanti direktoriaus pareigas

http://www.vgmps.lt/

Informacija apie įstaigos veiklą »


Atsiliepimus siųskite adresu atsiliepimai@vgmps.lt.

Administratorė Violeta Sokolovskaja, tel. (8 5) 210 2580
Pamainos vyr. gyd. konsultacijai, tel. (8 5) 263 8809
Direktoriaus pavaduotojas Aleksandras Naujūnas tel. (8 5) 210 2878 
Vyr. finansininkė Ana Jodko, tel. 210 2897

Dispečerinė dispecerine@vgmps.lt
(konsultacijos dėl sveikatos sutrikimų neteikiamos elektroniniu būdu)

VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centras ❯❯❯
Mindaugas Šilkūnas
Direktorius

http://www.gspc.lt

Informacija apie įstaigos veiklą »


Darbo laikas I–V 7.00–20.00 val. IV 8.00–12.00 val.

Registratūra – (8 5) 243 2103, registratūra@gspc.lt

Ambulatorijos vyresnioji slaugytoja – (8 5) 243 3081, ambulatorija@gspc.lt

Buhalterija – (8 5) 243 3026, petrosiene@gspc.lt

Personalo specialistas, medicinos statistikas – (8 5) 236 4467, gspc@gspc.lt

VšĮ Karoliniškių poliklinika ❯❯❯
Vismantas Matulas
Direktorius

http:/www.karpol.lt

Informacija apie įstaigos veiklą »


Darbo laikas:

Pirmadieniais–penktadieniais 7.00–20.00 val., šeštadieniais 8.00-12.00 val.

Pasibaigus poliklinikos darbo laikui, nuo 20.00 iki 7.00 val., taip pat poilsio ir švenčių dienomis paslaugas teikia VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, adresu Antakalnio g. 57, Vilnius

Vaikams paslaugas teikia VšĮ Santaros klinikos vaikų ligoninė, adresu Santariškių g.7


Administracija

Direktorius Vismantas Matulas, tel. (8 5) 245 8438

Direktoriaus pavaduotoja klinikiniam darbui Larisa Sergejeva, (8 5) 245 8434

Direktoriaus pavaduotoja valdymui Ieva Žukienė, (8 5) 205 5838

Vyr. finansininkė Jolanta Bespalova, (8 5) 205 5840

Slaugos administratorė Vaida Danielė, (8 5) 244 7919

l. e. p. kokybės vadybos vadovė Valda Chadauskė, (8 5) 240 2112

Raštinė, (8 5) 245 8438


VšĮ Karoliniškių poliklinika
L. Asanavičiūtės g. 27A, LT-04318 Vilnius
Registratūra (8 5) 216 8911

Psichikos sveikatos centro registratūra
L. Asanavičiūtės g. 27A, Vilnius
Tel. (8 5) 245 8417

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus registratūra
L. Asanavičiūtės g. 27A, Vilnius
Tel.: (8 5) 205 3759 ir 8 687 47 225

Psichikos sveikatos centro socialiniai darbuotojai
L. Asanavičiūtės g. 27A, Vilnius
Tel. (8 5) 240 1889

Skubi psichologinė pagalba (darbo dienomis), 8 616 47637


Skyriai

I Šeimos gydytojų skyriaus vedėja Rima Piličiauskienė, (8 5) 2055833

I Šeimos gydytojų skyriaus vyresnysis slaugytojas Paulius Tupikovskis, (8 5) 2458412

II Šeimos gydytojų skyriaus vedėja Miroslava Jundienė, (8 5) 2055875

II Šeimos gydytojų skyriaus vyresnioji slaugytoja Valentina Vickūn, tel. (8 5) 2458412

Vaikų ligų skyriaus vedėja Živilė Mikalauskienė, tel. (8 5) 2055067

Vaikų ligų skyriaus vyresnioji slaugytoja Joanna Maceikianec,  (8 5) 2055078, (8 5) 2055067

Chirurgijos skyriaus l.e.p vedėjas Ramūnas Žagminas, (85) 2055851

Chirurgijos skyriaus ir Moterų klinikos vyresnioji slaugytoja Sandra Armonienė, (8 5) 2055897

Moterų klinikos vedėja Daiva Keršulytė, (8 5) 2055887

Konsultacijų skyriaus vyresnioji slaugytoja Diana Četkauskienė, (8 5) 2055044

Odontologijos klinikos vedėja Irina Lukmanova, (8 5) 2055857, (8 5) 2458423

Odontologijos klinikos vyresnioji slaugytoja Valentina Nikiforova, (8 5) 2055050, (8 5) 2055863

Psichikos sveikatos centro vedėja Virginija Karalienė, (8 5) 2055068

Psichikos sveikatos centro vyresnioji slaugytoja Žana Barkovskaja, (8 5) 2055081

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vedėjas Tomas Sinevičius, (8 5) 205 5024

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vyresnioji slaugytoja Lina Jankevičienė, (8 5) 2055015

Radiologijos ir funkcinės diagnostikos skyriaus vedėja Julija Vitko, (85) 2055041

Radiologijos ir funkcinės diagnostikos skyriaus vyresnioji slaugytoja Olga Gabrijalovič, (85) 2055009, (85) 2055909

Klinikinės laboratorijos vedėja Gintarė Sragauskienė, (8 5) 2055087

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Tatjana Vaičiulienė, (8 5) 2458427


VšĮ Karoliniškių poliklinikos Pilaitės sveikatos priežiūros centras
Karaliaučiaus g. 11, LT-06281 Vilnius

Registratūra (8 5) 216 8911

Pilaitės sveikatos priežiūros centro l. e. p. vedėja Loreta Ercė, (8 5) 205 5935

Pilaitės sveikatos priežiūros centro vyresnioji slaugytoja Zita Bužinskienė, (8 5) 205 5929


VšĮ Karoliniškių poliklinikos Lazdynų sveikatos priežiūros centras
Erfurto g. 15, Vilnius

Registratūra (8 5) 2168813

Raštinė (8 5) 2663126

Lazdynų sveikatos priežiūros centro administratorė (vadovė) Vaida Bernotienė, (8 5) 2663122

Šeimos gydytojų skyriaus vedėja Irena Tubinytė, (8 5) 2663105

Vyr. Slaugos administratorė Danutė Muravskienė, (8 5) 446518


VšĮ Karoliniškių poliklinikos Lazdynų sveikatos priežiūros centras
Architektų g. 17, Vilnius

Registratūra (8 5) 2168887

Psichikos sveikatos centro registratūra (8 5) 2444670

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė ❯❯❯
Rimvydas Turčinskas
Direktorius

http://www.mmligonine.lt

Informacija apie įstaigos veiklą »


Administracija

Direktorius
Rimvydas Turčinskas,  (8 5)  216 1956

Direktoriaus pavaduotoja medicinai
Henrieta Dabkuvienė, (8 5)  216 1957, dpm@mmligonine.lt

Direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai ir plėtrai
Sandra Matulienė, sandra.matuliene@mmligonine.lt

Vyriausioji finansininkė
Liudmila Turauskienė, (8 5)  216 2114, turauskiene@mmligonine.lt

Vidaus medicinos audito vedėja
Lina Juškaitė, lina.juskaite@mmligonine.lt

Vyriausioji slaugos administratorė
Renata Giliun, (8 5) 233 9504, renata.giliun@mmligonine.lt

Personalo ir teisės skyriaus vedėja
Justina Petkelienė (8 5) 216 19 51, justina.petkeliene@mmligonine.lt

Inžinerinio ir ūkio skyriaus vedėjas
Kęstutis Smolenskas (8 5) 219 2786, kestutis.smolenskas@mmligonine.lt

Informacinių technologijų skyrius
it@mmligonine.lt

Raštinė
(8 5) 216 1843, rastine@mmligonine.lt


Kiti kontaktai:

Priėmimo-skubios pagalbos ir ambulatorinių konsultacijų skyrius
Registratūra – (8 5)  216 1935
Ambulatorinių konsultacijų registratūra, kasa – (8 5)  216 1952

1-asis palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius
Vedėjas – (8 5) 210 6828
Postas – (8 5) 216 1936

2-asis palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius
Vedėjas – (8 5) 216 0736
Postas – (8 5) 233 9508

Socialinės pagalbos skyrius
+37061062342
+37068240801

Vidaus ligų, gastroenterologijos ir geriatrijos skyrius
Vedėjas – (8 5) 216 2073

Neurologijos skyrius
Vedėjas – (8 5) 216 1955

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius
Ambulatorinės reabilitacijos poskyris – (8 5) 216 2008
Vedėjas – (8 5) 216 1934

Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius
Vedėjas – (8 5) 216 2775

Radiologijos skyrius
Vedėjas – (8 5) 216 1840

Endoskopinės, ultragarsinės diagnostikos ir klinikinės fiziologijos skyrius
Vedėjas – (8 5) 216 1403

Klinikinė laboratorija
Vedėjas – (8 5) 216 1845

Vaistinė
Vedėjas – (8 5) 219 2780

 

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika ❯❯❯
Ernestas Petrulis
L. e. direktoriaus pareigas
Vadybininkas

http://www.nvpoliklinika.lt

Informacija apie įstaigos veiklą »


Darbo laikas:

Pirmadieniais–penktadieniais 7.00–20.00 val., šeštadieniais 8.00-12.00 val.

Pasibaigus poliklinikos darbo laikui, nuo 20.00 iki 7.00 val., taip pat poilsio ir švenčių dienomis paslaugas teikia VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, adresu Antakalnio g. 57, Vilnius

Naujosios Vilnios klinikos registratūra: tel. (8 5) 260 6860
V. Sirokomlės g. 8, Vilnius

Naujininkų klinikos registratūra: tel. (8 5) 216 4437/38
Dariaus ir Girėno g. 18, Vilnius

Salininkų klinikos registratūra: tel. (8 5) 235 8180
P. Žvirkos g. 2, Vilnius

Psichikos sveikatos centro registratūra: tel.: (8 5) 233 0232, (8 5) 205 5440


Administracija

Direktorius Ernestas Petrulis, tel. (8 5) 260 6716, el. p. administracija@nvpoliklinika.lt

Direktoriaus pavaduotojas antrinei asmens sveikatos priežiūrai Virginija Dautartienė , tel. (8 5) 219 0677, el. p. virginija.dautartiene@nvpoliklinika.lt

Vyriausioji buhalterė Tatjana Garbaliauskienė tel. (8 5) 260 6871, el. p. vyr.buhaltere@nvpoliklinika.lt

Viešųjų pirkimų specialistė Violeta Lenkauskienė tel. (8 5) 219 0682, el. p. violeta.lenkauskiene@nvpoliklinika.lt

Raštinė tel. (8 5) 260 6716, el. p. administracija@nvpoliklinika.lt


Skyriai

Pacientų aptarnavimo skyriaus vadovė
Renata Voronovič, tel. (8 5) 200 0823, el. p. renata.voronovic@nvpoliklinika.lt

Naujosios Vilnios šeimos medicinos centro vedėja
Jolanta Kizenevič, tel. (8 5) 2000 824, el. p. jolanta.kizenevic@nvpoliklinika.lt

Naujininkų šeimos medicinos centro vedėjas
Andrius Charūnas, tel. (8 5) 219 0662, el. p. andrius.charunas@nvpoliklinika.lt

Naujosios Vilnios odontologijos skyriaus vedėja
Ieva Auguvienė, tel. (8 5) 205 5387, el. p. ieva.auguviene@nvpoliklinika.lt

Naujininkų odontologijos skyriaus vedėjas
Raimondas Pliauga, tel (8 5) 219 0640, raimondas.pliauga@nvpoliklinika.lt

Psichikos sveikatos centro vedėja
Jūratė Sabeckienė, tel. (8 5) 260 6878, el. p. jurate.sabeckiene@nvpoliklinika.lt

Konsultacijų skyriaus vedėja
Daumantė Baranauskienė, tel. (8 5) 205 5384, el. p. daumante.baranauskiene@nvpoliklinika.lt

Naujosios Vilnios diagnostikos skyriaus vedėja
Auksė Karalienė, tel. (8 5) 205 5386, aukse.karaliene@nvpoliklinika.lt

Naujininkų diagnostikos skyriaus vedėja
Galina Rudakova, tel. (8 5) 219 0668, el. p. galina.rudakova@nvpoliklinika.lt

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vedėja
Eglė Bucevičiūtė, tel. (8 5) 205 5435 el. p. egle.buceviciute@nvpoliklinika.lt

Ūkio skyriaus vedėjas
Modestas Valacka, tel. (8 5) 205 4887, el. p. modestas.valacka@nvpoliklinika.lt

IT ir statistikos skyriaus vadovas
Marijus Narsutis tel. (8 5) 205 3665, el. p. marijus.narsutis@nvpoliklinika.ltVšĮ Šeškinės poliklinika ❯❯❯
Daiva Kanopienė
Direktorė

https://www.poliklinika.lt/apie-mus/


Darbo laikas:
pirmadieniais–penktadieniais 7.00–20.00 šeštadieniais 8.00–16.00


Registratūra
Registracija pas gydytojus – tel. (8 5) 250 2000
Psichikos sveikatos centro registratūra – tel. (8 5) 252 5788
Registratūros vadovė Regina Jakubėnienė, tel. (8 5) 252 5776

Administracija
Direktorė Daiva Kanopienė, tel. (8 5) 250 2022
Direktoriaus pavaduotoja gydymui Ingrida Savickienė, tel. (8 5) 250 2017
Direktoriaus pavaduotoja slaugai Renata Šturienė, tel. (8 5) 250 2015
Vyriausioji buhalterė Liucija Grišina, tel. (8 5) 250 2012
Sekretoriatas, tel. (8 5) 250 2022
Raštinė, tel. (8 5) 250 2020, faks. (8 5) 250 2021

Skyriai 

I šeimos medicinos skyriaus vedėja Natalija Šertvytienė, tel. (8 5) 250 2027

II šeimos medicinos skyriaus vedėja Rima Račkienė, tel. (8 5) 250 2162 

Vaikų sveikatos priežiūros skyriaus vedėja Laima Porvaneckienė, tel. (8 5) 250 2134 

Fizinės medicinos ir ambulatorinės medicininės reabilitacijos skyriaus vedėja Audronė Rimeikeinė, tel. (8 5) 250 2132 

Akušerijos ir ginekologijos skyriaus vedėja Vilma Vasjanova, tel. (8 5) 250 2001 

Radiologijos ir diagnostikos skyriaus vedėja Rasa Tamašauskienė, tel. (8 5) 250 2044 

Konsultacijų skyriaus vedėja Teresa Volosevič, tel. (8 5) 250 2064 

Laboratorinės diagnostikos skyriaus vedėja Vida Poniškaitienė, tel. (8 5) 250 2116 

Psichikos sveikatos centro vadovas Viktoras Valantiejus, tel. (8 5) 250 2182 

Odontologijos skyriaus vedėja Kristina Žiedas, tel. (8 5) 252 5760 

L. e. p. Infekcijų kontrolės tarnybos vadovė Jolanta Kuklytė, tel. (8 5) 250 2011

Vidaus medicininio audito tarnybos vadovė Rasa Baušienė, tel. (8 5) 250 2086 

Personalo ir teisės skyriaus vadova Linas Juozulynas, tel. (8 5) 250 2042 

Informacinių sistemų ir duomenų valdymo skyriaus vadovas Andrejus Savickis, tel. (8 5) 250 2029 

Pirkimų tarnybos vadovė Marytė Venskutė, tel. (8 5) 250 2078 

Ūkio skyriaus vadovas Vytautas Kačinskas, tel. (8 5) 250 2186

VšĮ Šv. Roko ligoninė ❯❯❯
Robertas Prokurotas
Direktorius

http://www.ligonine.eu

Informacija apie įstaigos veiklą »


Įstaigos administracijos darbo laikas:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–16.45
penktadieniais 8.00–15.30
Pietų pertrauka 12.00–12.30

Dokumentų ir informacijos valdymo skyrius – (8 5) 261 0019, rastine@ligonine.eu

Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius – (8 5) 265 5186, buhalterija@ligonine.eu
Priėmimo kabinetas – (8 5) 261 0102, priemimas@ligonine.eu
Slaugos administratorius – (8 5) 269 5165, slauga@ligonine.eu
Sveikatos statistikas – (8 5) 261 0114
Socialinis darbuotojas – (8 5) 270 9760
Klinikinė laboratorija – (8 5) 261 3786, laboratorija@ligonine.eu
I ilgalaikio gydymo skyrius – (8 5) 261 0080
II ilgalaikio gydymo skyrius – (8 5) 269 5898
III ilgalaikio gydymo skyrius – (8 5) 269 5768
IV ilgalaikio gydymo skyrius – (8 5) 273 8014

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui – (8 5) 270 9859, ukis@ligonine.eu
Maisto gamybos skyrius – (8 5) 269 5185, virtuve@ligonine.eu

VšĮ Vilkpėdės ligoninė ❯❯❯

http://www.vilkpedesligonine.lt

Informacija apie įstaigos veiklą »


Administracija
Direktorė Ina Čebotariova, 8 678 85847, (8 5) 260 8885, administracija@vilkpedesligonine.lt

Administratorė Kristina Petkevičienė, (8 5) 260 8885, administracija@vilkpedesligonine.lt

Direktoriaus pavaduotoja medicinai, Asta Matuliauskienė, 8 602 68083, asta.matuliauskiene@vilkpedesligonine.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja, vyriausioji finansininkė Vida Grigaliūnaitė, 8 608 10185, vida.grigaliunaite@vilkpedesligonine.lt

Ūkio skyriaus vedėjas Arūnas Druskis, 8 618 83987, arunas.druskis@vilkpedesligonine.lt

Bendrųjų reikalų skyriau vedėja Lina Dringelė, 8 608 09825, lina.dringele@vilkpedesligonine.lt

Personalo specialistė Rūta Rakauskienė, 8 602 89357, ruta.rakauskiene@vilkpedesligonine.lt

Priėmimo ir konsultacijų skyrius – (8 5) 233 9284
Skyriaus vedėjas Evaldas Minderis – 8 608 09831
Budintys gydytojai – 8 612 20229

I palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius – 8 607 82191
Skyriaus vedėja gydytoja Regina Kriščiūnaitė

II palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius – 8 603 65411
Skyriaus vedėja Olga Bočarnikova

III palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius – 8 675 52083
Skyriaus vedėja Nadežda Sevriukova

Vaistinė – 8 602 66147

Vaistinės vedėja Rūta Grigaitienė

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė ❯❯❯
Gintautas Oleka
L. e. direktoriaus pareigas
Direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei ir konsultacinei pagalbai, laikinai vykdantis direktoriaus pareigas

http://www.vmkl.lt

Informacija apie įstaigos veiklą »


Informacija
Bendras - (8 5) 234 4487
El. p. info@vmkl.lt
Faks. (8 5) 234 6966

Atstovė ryšiams su visuomene Eugenija Kostinienė, mob. 8 612 66389, e.kostiniene@vmkl.lt

Atstovė ryšiams su visuomene Žydrė Gedrimaitė, mob. 8 626 05448, z.gedrimaite@vmkl.lt

Administracija 

Direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei ir konsultacinei pagalbai dr. Gintautas Oleka, laikinai vykdantis direktoriaus pareigas (8 5) 234 4267, g.oleka@vmkl.lt

Direktoriaus pavaduotojas medicinai Eduardas Pabarčius, (8 5) 234 4271, e.pabarcius@vmkl.lt

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai ir ūkiui Algimantas Vakarinas, (8 5) 234 3940, a.vakarinas@vmkl.lt

Vyriausioji slaugos administratorė Raimonda Steikūnienė, (8 5) 234 4268, r.steikuniene@vmkl.lt

Vyriausioji finansininkė Renata Sriubienė, (8 5) 234 4266, r.sriubiene@vmkl.ltVšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras ❯❯❯
Martynas Marcinkevičius
Direktorius

http://www.vasaros.lt


Administracija:

Direktorius Martynas Marcinkevičius, (8 5) 262 5569

Direktoriaus pavaduotoja medicinai Jolanta Bičkienė, (8 5) 261 7226

Vyr. finansininkė Virginija Petniūnienė, (8 5) 215 4781

Bendrųjų tarnybų vadovas, viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas Vidmantas Eigėlis, (8 5) 261 1036

Viešųjų pirkimų specialistės: Barbara Makarova ir Eglė Akščenavičienė

Vyr. slaugos administratorė Vida Poškuvienė, (8 5) 215 4772

Sekretorė Ramutė Dūdėnienė, (8 5) 262 5569

Personalo specialistė Diana Mikalauskaitė, (8 5) 261 1036

Personalo ir duomenų valdymo sk. vedėja, med. statistikė Rūta Blaževičienė, (8 5) 215 3861

Medicinos auditorė Viktorija Rečinskaitė, (8 5) 204 35 41

Darbų saugos organizatorė Ieva Žymančienė, (8 5) 204 35 42

Archyvas – (8 5) 215 3107

Priėmimo skyrius – (8 5) 261 7217

Registratūra – (8 5) 262 59 79

Skyriai:

Ūmios psichiatrijos skyrius (vyrų poskyris ir moterų poskyris
Skyriaus vedėjas Laurynas Bukelskis, (8 5) 231 3746
Skyriaus vedėjo pavaduotoja Jovita Gureckytė, (8 5) 204 35 74

Poūmės psichiatrijos skyrius
Skyriaus vedėja Violeta Meiner, (8 5) 204 35 50

Gerontpsichiatrijos skyrius
Skyriaus vedėja Rasa Ruseckienė, (8 5) 204 35 81

Ribinių būsenų skyrius
Skyriaus vedėjas Aleksandras Alekseičikas Kirinovas, (8 5) 204 35 31

Valgymo sutrikimų centras ir Vaikų paauglių dienos stacionaras
Skyriaus vedėja Brigita Baks, (8 5) 215 4881

Dienos stacionaras
Skyriaus vedėja Jolita Valantiejienė, (8 5) 204 35 47

Psichoterapijos dienos stacionaras
Vedėja Ingrida Liaudanskienė, (8 5) 204 35 90

Priėmimo skyrius
Skyriaus vedėja Jolita Valantiejienė, (8 5) 204 35 47

Krizių intervencijos skyrius
Skyriaus vedėjas Jan Hilbig, (8 5) 204 35 78

Psichosocialinės reabilitacijos skyrius
Skyriaus vedėja Ona Davidonienė, (8 5) 204 35 25

Socialinės pagalbos skyrius
Skyriaus vedėja Dalia Grybauskienė, (8 5) 215 3528

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams